Ο συνεργαζόμενος κήπος της Emilia Hazelip

Ο συνεργαζόμενος κήπος της Emilia Hazelip

An educational video on no-till synergistic gardening that describes the step-by-step processes developed by Emilia Hazelip to create an ecological agriculture. She became interested in Fukuoka's work in 1977 and this video shows the cultural and climatological adaptations she has developed in the course of years of research.

Δείτε ακόμη:Μόνιμη φυσική και αστική καλλιέργεια

Δημοσίευση σχολίου