Βιοδυναμικό ημερολόγιο Ιούλιου-Αύγουστου-Σεπτέμβριου-Οκτώβριου 2015

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2015

Ιούλιος 2015: Καλλιεργητικό – πλανητικό Ημερολόγιο

Σχετικά μέ τούς Πλανήτες τόν Ιούλιο 2015 καί πιό συνοπτικά γιά τό ΄θέρος’ τούτο...

( γιά τούς φίλους τού ΦΤΙΑΧΝΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ καί γιά κάθε ενδιαφερόμενο πού βλέπει πρός τόν ουρανό)

Ο Ερμής, πιό μπροστά από τόν Ήλιο, (δηλ. σέ αστερισμούς πού έχει ήδη προσπεράσει ο Ήλιος, ή στά ‘δεξιά’ του- πρός τήν δύσι, όπως βλέπομε τήν τροχιά του), ευρίσκεται ήδη στόν Ταύρο καί μέχρις τίς 8 τού μηνός. Μετά , θά περάση στούς Διδύμους καί στίς 16/7, τό πρωΐ θά συμπίπτη σχεδόν μέ τόν Άρη (δέν θά διακρίνεται). Καθώς κινείται όλο καί πιό κοντά στούς αστερισμούς τού Ηλίου, θά ευρεθή πίσω από τό Ήλιο στίς 24 Ιουλίου, οπότε καί θά περάση στόν Καρκίνο. Από ‘κεί καί πέρα θά συνεχίση κινούμενος πρός τ’ άριστερά όπως βλέπομε τήν τροχιά τού Ήλίου, πρός τήν ανατολή, σέ σέ μοίρες αστερισμών πού δέν έχει φθάσει ακόμη ο Ήλιος. Μπαίνοντας ο Αύγουστος θά μπή καί αυτός στόν θερμό ‘Λέοντα’ καί στό τελευταίο 10ήμερο στήν Παρθένο. Αργότερα πιά, θά φανή γιά λίγο μετά τήν δύσι τού Ηλίου.

Η Αφροδίτη, πού τόσο εθαυμάσαμε ως Αποσπερίτη τόν τελευταίο καιρό, (καί πολλοί έλεγαν ‘πιό είναι εκείνο τό αστέρι’!...), θά ευρίσκεται στόν Λέοντα όλον τόν μήνα αυτό. Όμως, θά αρχίση νά χάνη τήν λάμψη της καί νά δύη πιό νωρίς, καθώς κινείται νά ευρεθή εμπρός από τόν Ήλιο τόν 15Αύγουστο. Από τόν Νοέμβρη καί μετά θά τήν βλέπομε τό πρωΐ ως Αυγερινό πλέον, (... δέν θά χαθή όπως λένε κάποιοι... !). Έτσι, τό βράδυ τής 1ης Ιουλίου, θά τήν δούμε αντάμα* μέ τόν Δία!... Τελευταία ευκαιρία γιά τόν θαυμασμό σας,( στήν άλλη άκρη τής Πανσελήνου), διότι από τίς 23 Ιουλίου, κινούμενη ανάδρομα γιά ένα μήνα σχεδόν, θά επιταχύνη τήν σύγκλισί της μέ τόν Ήλιο καί, τήν τελευταία εβδομάδα τού Αυγούστου θά περάση ανάδρομη καί πάλι στόν Καρκίνο.

Ο Άρης, πού στά μέσα τού περασμένου μηνός ευρέθη πίσω από τόν Ήλιο, καθώς καθυστερεί σέ σχέσι μέ τήν Γή, έχει ήδη αρχίσει νά κινείται πρός τά ‘δεξιά’ – δυτικά στίς μοίρες των αστερισμών τής τροχιάς τού Ήλίου καί από τό φθινόπωρο θά φαίνεται τίς πρωϊνές ώρες. Ως τίς 18/7 θά ευρίσκεται στούς Διδύμους καί μετά θά περάση στόν Καρκίνο (στίς 6 Αυγ.). Όμως, μετά τήν 1η εβδομάδα τού Σεπτέμβρη, ο Άρης θά περάση καί εκείνος στήν θερμή περιοχή τού ‘Λέοντα’ ενισχύοντας τόν Δία στό ‘θερμό’ έργο του, ενώ στίς 17 Οκτώβρη θά βρεθούν καί οι δύο τους αντάμα στήν περιοχή αυτή!

Ο Δίας, όπως έχομε αναφέρει καί στά προηγούμενα, γιά τόν υπόλοιπο χρόνο θά ευρίσκεται στόν Λέοντα, γιά περισσή θερμότητα, αλλά καί οξύτητα τών φαινομένων, (καί μέ ‘συμπαραστάτη’ του τόν Άρη κατά τόν Σεπτ- Οκτ.).

Ο Κρόνος, ( R αυτόν τόν μήνα), χαμηλά καί αργά στόν Σκορπιό, (θά περιμένη κα’νά 2 χρόνια ακόμη εκεί, πρίν πάη στόν Τοξότη καί στό αφήλιο, ... γιά νά ‘ξεθυμάνη’!).

Ο Ουρανός, στούς Ιχθείς, (ό οποίος γυρίζει R από τίς 26/7 έως τό χειμερινό ηλιοστάσιο, θά τόν θυμηθούμε σέ 2-3 χρόνια όταν ανέβη πιό ψηλά στόν ‘θερμό’ Κριό...).

Ο Ποσειδώνας στόν Υδροχόο καί ο Πλούτων στόν Τοξότη, ( R , αμφότεροι, αυτόν τόν μήνα), κινούνται μέ φθίνουσα γεωμετρική πρόοδο σέ σχέσι μέ τούς άλλους πλανήτες καί, επειδή κανείς δέν μπορεί νά ζήση έναν κύκλο τους γιά ‘στατιστικά δεδομένα’, ... μόνον ό,τι συνάγει από ιστορικές καί άλλες αναφορές.

--- * ... στό θέρος τούτο παρατηρείται μιά πιό συχνή ‘σύμπτωσις’- σύνοδος (alignment) πλανητών, δηλαδή νά ευρεθούν στό ίδιο ‘μήκος’ (ανατολικά- δυτικά) καί σχεδόν στό ίδιο πλάτος- κλίση (βόρεια – νότια). Στήν χρονιά πού πέρασε είχαμε περισσότερον τήν Σελήνη εμπρός από τόν Ουρανό στούς Ιχθείς, κάτι πού, κοντά στήν Νέα Σελήνη καί τόν κόμβο της, τόν χειμώνα συνέπιπτε μέ έντονα φαινόμενα. Η θέσις αυτή κρατεί ακόμη καί τώρα στήν Πανσέληνο γιά τήν Σελήνη καί τόν Ουρανό. Ως τόσον, στήν εποχή αυτή, τό αντίστοιχο σύμπτωμα φαίνεται νά παρουσιάζεται πιό συχνά απ’ ό,τι έχομε συνηθίσει, μεταξύ καί όλων τών κοντινότερων πλανητών, από τήν Σελήνη μέχρις καί τού Δία! Δηλαδή, οι πλανήτες αυτοί κινούνται στό ίδιο σχεδόν ‘πλάτος’ τού ζωδιακού, – κλίσι καί, όποτε ό ένας φθάνει τόν άλλο σέ ‘μήκος’, φθάνουν στά όρια τής επικαλύψεως, (χωρίς νά επικαλύπτονται, δηλ. όχι καί ‘occultation’) ! Τούτο δηλώνεται μέ τό σύμβολο ☌

Η συγκυρία αυτή, από καλλιεργητικής απόψεως, θεωρείται δυσμενής καί καλόν είναι νά αποφεύγωνται οι κοντινές της ώρες. Κατά τά λοιπά, ... οψόμεθα.

... Τά νεώτερα τόν... Νοέμβρη, ... μέ τό καλό, καλά νά περάσετε καί καλήν επάνοδο. -

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Ιούλιου 2015

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Ιούλιος-2015

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Ιούλιου-2015

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Ιούλιου-2015

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Ιούλιου-2015

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Αύγουστου 2015

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Αύγουστος-2015

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Ιούλιου-2015

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Ιούλιου-2015

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Σεπτέμβριου 2015

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Σεπτέμβριος-2015

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Σεπτέμβριου-2015

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Σεπτέμβριου-2015

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Οκτώβριου 2015

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Οκτώβριος-2015

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Οκτώβριου-2015

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Οκτώβριου-2015

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Οκτώβριου-2015

Παρατηρήσεις:
1. Οι ώρες είναι Ελλάδος.
2. Στην περίοδο φύτευσης η Σελήνη κινείται προς τα κάτω (προς το Νότιο ημισφαίριο), οι χυμοί είναι κάτω, άρα το φυτό έχει δύναμη στη ρίζα του, το νεαρό φυτό ριζώνει καλύτερα. Κατάλληλη εποχή για μεταφύτευση φυτών από το σπορείο στο κήπο, μεταφύτευση δέντρων, κλάδεμα, ξύλευση.
3. Στην περίοδο συγκομιδής η Σελήνη κινείται προς τα πάνω (προς το βόρειο ημισφαίριο), οι χυμοί είναι επάνω, άρα θα έχουμε καλύτερες, νοστιμότερες και ανθεκτικότερες συγκομιδές. Τότε είναι κατάλληλο να κόβουμε κεντράδια και να μπολιάζουμε δέντρα.
4. Η σπορά (τοποθέτηση του σπόρου στο έδαφος) μπορεί να γίνει είτε την περίοδο φύτευσης είτε της συγκομιδής. Ο σπόρος, ανάλογα με τις συνθήκες, θα βλαστήσει στο κατάλληλο χρόνο.
5.- Ιούνιος : Η περίοδος φύτευσης (και σποράς) 1 Ιουλίου (έως 6:00πμ) και από τις 14 Ιουλίου (06:00πμ) μέχρι 28 Ιουλίου (4:00μμ).
- Αύγουστος : Η περίοδος φύτευσης (και σποράς) από τις 10 Αυγούστου (12 μεσημ.) έως 25 Αυγούστου (3:00μμ).
- Σεπτέμβριος: Η περίοδος φύτευσης (και σποράς) από τις 6 Σεπτεμβρίου (6:00μμ) έως τις 21 Σεπτεμβρίου (11:00πμ).
- Οκτώβριος : Η περίοδος φύτευσης (και σποράς) από τις 4 Οκτωβρίου έως τις 18 Οκτωβρίου (8:00μμ) και ἀπό 31 Οκτωβρίου (1:00Μμ).

Πίνακας χρωμάτων φυτών
- Ανθέων με κίτρινο χρώμα: λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, χαμομήλι, καλεντούλα, λουλούδια.
- Καρπού με πορτοκαλί-κόκκινο χρώμα: σιτάρι, κριθάρι, ηλιόσπορος, καλαμπόκια (άνυδρο, κίτρινο, λευκό, ποπ-κορν), φασόλια, κουκιά, αρακάς, αγγούρι, καρπούζι, κολοκύθια (νερού, μακρύ, στρογγυλό, λούφα), ντομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, μπάμιες, πεπόνι, φράουλα.
- Ρίζας με ανοιχτό καφέ: πατάτα, παντζάρι, καρότο, κρεμμύδι, πράσο, σκόρδο.
- Φυλλώματος με πράσινο χρώμα: μηδική , άνηθος, αντίδια, λάπατο, μαϊντανός, μάραθος, μαρούλι, ραδίκι ήμερο, σέλινο, σέσκουλο, σπανάκι, στέβια, τσάι, μελισσόχορτο, ρίγανη, μαντζουράνα, αμπαρόριζα, τριφύλλι έρπον.
- Με το σκούρο ραφ είναι οι δυσμενείς ημέρες όπου δεν κάνουμε καμιά σπορά ή μεταφύτευση.

Σημ.
: οι ώρες, όπου αναφέρονται είναι (UTC+2, τοπική, καί κατά προσέγγισι 15’, ενώ η αναφορά τής Σελήνης στούς αστερισμούς διαφέρει ελαφρώς τής ισόποσης αστρονομικής κατανομής τών 30 μ. (Μ. Thun).

Πηγές Πρωτογενών Δεδομένων καί Αναφορές:

: Pierre Masson, 2015, 2016, Biodynamic Lunar and Planetary Calendar, (τό τελευταίο πού εξεδόθη στην Αγγλική)
: Lunar Calendar Sedereal (θερινή / χειμερινή ώρα!), Ephemeris, Μοίρα , (Ελληνικό)

Ephemeris (Tropical) for 6000 years, 2021 Calendar of Astronomical Events ( Greenwich Mean Time ),
Astronomy Answers: Planetary Phenomena 1885+, Astrological Ephemeris, http://www.khaldea.com/calendar/ (τροπικό, ΕΕST, MMM:π.χ.= ‘jun’), https://www.biodynamics.in/planting-calendar, κ.ά.

  • «Οι Επιρροές της Σελήνης στη ζωή μας», Γ. Πάουνγκερ–Τ. Πόπε, 1998+, εκδ. ‘ΝΟΤΟΣ’,
  • «The Biodynamic Sowing and Planting Calendar yyyy», Maria Thun and Matthias Thun, διαφόρων ετών καί εκδόσεων
  • Ο Michael Gross, “In Tune with Moon xxxx” διαφόρων ετών καί εκδόσεων (έως καί 2014)

Τίς ευχαριστίες μας σέ όλους τους ανωτέρω γιά τό πρωτογενές υλικό καί τήν πληροφόρησι.
:κάθε παρατήρησις, αλλαγή, προσθήκη κατά τήν κρίσιν οιου δήποτε πού κατέχει τι, ... δεκτή

(c) Viodynamikos www.ftiaxno.gr email: ftiaxnw@gmail.com
Special credits to: Viodynamikos, Konstantina Broni for graphics

Διαβάστε ακόμη:Συβμολισμοί & Επεξηγήσεις στό Βιοδυναμικό Ημερολόγιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα