Αγγούρι: σπορά φύτεμα καλλιέργεια

Αγγούρι σπορά φύτεμα καλλιέργεια

Πως γίνετε η σπορά και η καλλιέργεια αγγουριού

Τα αγγούρια ή καστραβέτσια είναι μονοετή φυτά, της οικογενείας των Κολοκυνθωδών. Έχουν φύλλα μεγάλα, παλαμοειδή και οδοντωτά με πέντε λοβούς, γκρίζα στη κάτω επιφάνεια και βαθιά πράσινα στην επάνω. Οι βλαστοί είναι τραχείς με γωνιές και πάντοτε έρποντες. Τα άνθη είναι μάλλον μικρά, κίτρινα και χωριστά το ένα γένος από το άλλο, στο αυτό φυτό. Τα αρσενικά ανοίγουν ποιό γρήγορα και είναι άπλα (σκέτα), τα δε θηλυκά παρουσιάζονται μαζί με ωοθήκη στο κάτω μέρος, η οποία αφού γονιμοποιηθεί, μεγαλώνει και σχηματίζει το γνωστό αγγούρι.

Οι καρποί είναι κυλινδρικοί, συνήθως, ακανόνιστοι και διαφόρου μεγέθους, με φλοιό ομαλό ή με εξογκώματα ακανθωτά και χρώμα πράσινο βαθύ μέχρι λευκό. Οι σπόροι είναι μακρουλοί και ασπριδεροί, πολύ όμοιοι με εκείνους της πεπονιάς.

Τα αγγουριά απαιτούν χώματα αμμοαργιλλώδη, επαρκώς λιπασμένα και δουλευμένα με 2-3 βαθιά σκαψίματα. Η κοπριά αποτελεί το καλύτερο λίπασμα, σε ποσό 3-4000 οκάδ. κατά στρέμμα, αρκεί να είναι παλιά. Τα χημ. Λιπάσματα του τύπου 6-8- 8 δίδουν πολύ καλά αποτελέσματα, πρέπει όμως να χρησιμοποιούνται σε τρεις δόσεις, 15-20 οκ. κάθε φορά. Δηλαδή, μία προ της σποράς και τις δύο άλλες, στη βλάστηση και να σκεπάζονται με τα σκαλίσματα.

Αγγούρι σπορά φύτεμα καλλιέργεια

Η συστηματική καλλιέργεια των αγγουριών έγκειται κυρίως, στη παραγωγή πρωίμων καρπών. Στα θερμά μέρη, όπως στα νησιά των Κυκλάδων και αλλού, όπου το κλίμα είναι σταθερώς ζεστό, η παραγωγή επιτυγχάνεται φυσιολογικός, πολύ πρώιμη. Η σπορά, στους τόπους αυτούς γίνεται κατά Φεβρουάριο-Μάρτιο ή και νωρίτερα. Στα ψυχρά όμως μέρη όπου το κλίμα είναι πιο τραχύ, η σπορά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά κατά τον Απρίλιο-Μάιο.

Ως τόσο για απόκτηση πρωίμων αγγουριών, πρέπει η σπορά να γίνεται νωρίς, το Φεβρουάριο-Μάρτιο, σε θερμοσπορεία και με σταθερή ζέστη 20-22 βαθμών. Οι σπόροι τοποθετούνται ανά 2-3 μέσα σε γλαστράκια, ή σε θέσεις επάνω σε παχύ στρώμα από φυτόχωμα και σε αποστάσεις 5- 6 πόντους, όπου σκεπάζονται ελαφρά, μόλις 1-2 πόντους το πολύ. Όταν αποκτήσουν 4-5 φύλλα διαλέγονται τα καλύτερα και μεταφυτεύονται, ανά ένα, σε γλαστράκια ή σε αραιότερες αποστάσεις 10-12 πόντους σε θερμοσπορεία με λιγότερη ζέστη (χλιαρά), όπου παραμένουν 2-3 εβδομάδες.

Τότε για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των πλαγίων βλαστών, εφαρμόζεται το πρώτο κλάδεμα. Προς τούτο, το στέλεχος εκάστου μικρού φυτού κόβεται με το νύχι, επάνω από το δεύτερο φύλλο, χωρίς να λογαριάζονται οι κοτυληδόνες. Μετά την πάροδο λίγων ημερών μεταφυτεύονται πάλι σε θαλπωρά είτε ψυχρά θερμοσπορεία, κατά αραιότερα διαστήματα ή σε γλαστράκια μεγαλύτερα. Ύστερα από 12-15 ημέρες μεταφυτεύονται πλέον στην οριστική τους θέση.

Η τελευταία μεταφύτευση γίνεται σε βραγιές ή σε σειρές κατά γραμμές, σε αποστάσεις 0.80-1 μ. και μεταξύ των 50-60 πόντους. Για την εργασία αυτήν ανοίγονται μικροί λάκκοι 20-80 πόντους πλάτους και βάθους, στους οποίους τοποθετούνται τα φυτά, καθένα, μέχρι του λαιμού και με το χώμα τους. Κατόπιν οι λάκκοι γεμίζονται με ένα-δύο φτυαριές καλοχωνεμένης κοπριάς, πατιούνται λίγο γύρω και ποτίζονται με αρκετό νερό. Εάν ο ήλιος είναι καυτερός, καλό είναι τα φυτά να σκεπάζονται με μερικά χόρτα για να περιορίζεται η εξάτμιση.

Αγγούρι σπορά φύτεμα καλλιέργεια

Η εργασία της μεταφυτεύσεως, κατά προτίμηση, πρέπει να γίνεται τις απογευματινές ώρες ή με καιρό συννεφιασμένο και δροσερό. Τα ποτιστικά αυλάκια πρέπει να χαράσσονται μακρύτερα από τις ρίζες 20-25 πόντους, για να μην έρχεται το νερό σε επαφή με αυτές, αλλά με απορρόφηση.

Με την πρόοδο της βλαστήσεως, οι δύο πρώτοι πλάγιοι βραχίονες, που αναπτύσσονται εξαιτίας του πρώτου κλαδεύματος, κόπτονται δ καθένας, σε 4-6 φύλλα, για να δημιουργηθούν νέες διακλαδώσεις, οι οποίες και θα καρποφορήσουν. Η εφαρμογή αυτή του κλαδεύματος είναι αναγκαία, ιδίως για την επιτυχία πρώιμης παραγωγής.

Για την καλλιέργεια των αγγουριών στα ανοικτά ή για όψιμη παραγωγή, η σπορά γίνεται απ' ευθείας επί τόπου δίχως καμία προετοιμασία των σπόρων ή κατόπιν προβλαστήσεως σε ζεστό κοπροσωρό. Πολλοί κηπουροί προτιμούν τη σπορά και ανάπτυξη των φυτών μέσα σε γλαστράκια, όπου αφού κάνουν λίγα φύλλα μεταφυτεύονται στις θέσεις τους.

Στη περίπτωση που οι σπόροι φυτεύονται αμέσως, η γη πρέπει να είναι καλά δουλεμένη με βαθιά σκαψίματα και λιπασμένη με ανάλογη χωνεμένη κοπριά. Κατά τη στιγμή της σποράς, ανοίγονται λάκκοι βάθους και πλάτους 25-30 πόντους, σε κανονικές αποστάσεις, οι οποίοι γεμίζονται με αρκετό κοπρόχωμα, ώστε να σχηματίζονται μικροί σωροί. Εάν πρόκειται η σπορά να γίνει σε βραγιές, τότε το χώμα μαζεύεται προς το μέσο, για να γίνεται είδος χαμηλού σαμαριού. Κατόπιν, γύρω στο κάθε σωρό, τοποθετούνται 3-4 σπόροι και σκεπάζονται ελαφρά σε βάθος 3-4 πόντους. Όταν βλαστήσουν και τα νέα φυτά αποκτήσουν 3-5 φύλλα διαλέγονται και διατηρούνται 1-2, τα καλύτερα, τα άλλα απορρίπτονται.

Αγγούρι σπορά φύτεμα καλλιέργεια

Σε όλες τις περιπτώσεις οι καλλιεργητικές περιποιήσεις συνίστανται από 2-3 σκαλίσματα, τα οποία πρέπει να γίνονται εγκαίρως, μέχρις ότου σκεπαστεί όλη η επιφάνεια από τις αγγουριές. Επίσης τα ποτίσματα πρέπει να γίνονται τακτικά, κάθε 2-4 ήμερες, ώστε η γη να διατηρεί πάντοτε σχετική υγρασία. Ή παραμικρά ξηρασία είναι πολύ επιβλαβής για τις αγγουριές. Σταματά τη βλάστηση και προ πάντων, κάνει τα αγγούρια τραχεία και πικρά. Για αυτό, στα ελαφρά εδάφη και ατούς ζεστούς τόπους τα ποτίσματα πρέπει να είναι συχνότερα και αφθονότερα.

Για την επίσπευση και ενδυνάμωση της παραγωγής και στην ανοικτή καλλιέργεια, είναι αξιοσύστατη η εφαρμογή του κλαδεύματος, όπως έγινε λόγος για τις αγγουριές που μεταφυτεύονται. Δηλαδή, όταν τα φυτά αποκτήσουν 4-5 φύλλα πρέπει να κορφολογούνται επάνω από τα 2 κάτω φύλλα, για να δώσουν πλάγιους βλαστούς στις μασχάλες. Όταν οι νέοι αυτοί βλαστοί αποκτήσουν 7-8 φύλλα κόβονται ο καθένας επάνω από τα 4-5 φύλλα, για να αναπτυχθούν άλλοι βλαστοί τρίτης σειράς, οι οποίοι και θα καρποφορήσουν.

Με την υποχρεωτική αυτή διάταξη της βλαστήσεως, επιτυγχάνεται μεγάλη πρωιμότητα, γιατί τα αρσενικά άνθη παρουσιάζονται στη 2η και 3η σειρά βλαστών, ενώ τα θηλυκά από την 3η σειρά και πέρα. Τα αγγούρια, κατά την συγκομιδή, πρέπει να μαζεύονται συχνά, κάθε δύο ημέρες τουλάχιστο, για να γίνονται άλλα. Πάντως να είναι τρυφερά και μόλις θεωρηθούν κατάλληλα για κατανάλωση. Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τουρσί, πρέπει να συλλέγονται πολύ μικρά, στο μέγεθος ενός δακτύλου.

Για να υπάρχουν τρυφερά αγγούρια σε όλο το διάστημα του καλοκαιριού μέχρι τέλους του φθινοπώρου, πρέπει η σπορά να γίνεται κατά χρονικά διαστήματα από την άνοιξη ως τα τέλη Αυγούστου.

Παραγωγή σπόρου
Η απόκτηση καλού αγγουροσπόρου βασίζεται στην εκλογή των μητρικών φυτών, τα οποία πρέπει να είναι παραγωγικά και προ πάντων, να ανταποκρίνονται στην επιθυμητή ποικιλία. Αφού διαλεχτούν οι μάνες πρέπει σε κάθε ρίζα να αφήνονται μόνο 1-2 καρποί, από τους πρώτους, οι οποίοι να διατηρούνται μέχρις ότου να κιτρινίσουν και ωριμάσουν τελείως. Κατόπιν όταν σαπίσουν πλένονται και αποχωρίζονται οι σπόροι, οι οποίοι αφού στεγνώσουν φυλάσσονται σε μέρος ξηρό και σκοτεινό. Η βλαστική δύναμη των σπόρων διαρκεί 4-6 χρόνια.

Πηγή: Ο πρακτικός οδηγός του λαχανόκηπουρού-Λάμπρου Οικονομίδου/Παράρτημα «Γεωργικού δελτίου» Μηνός Ιανουαρίου 1940

Διαβάστε ακόμη:Σπορά-καλλιέργεια αρωματικών φυτών και βοτάνων

27 σχόλια:

 1. Ανώνυμος21/6/11, 11:45 μ.μ.

  Πολύ σπουδαίες πληροφορίες! Όντως το αγγούρι χρειάζεται νερό, κ νομίζω το αυτόματο πότισμα (που το εφάρμοσα 1η φορά φέτος) σου λύνει τα χέρια. Διατηρεί τα φυτά σε καλή κατάσταση, ιδιαίτερα όταν έχει πολλή ζέστη κ δεν είσαι στο χωράφι να ποτίσεις. Συγχαρητήρια γι'αυτή τη σελίδα!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος6/7/11, 11:37 μ.μ.

  Καλησπέρα να ρωτήσω γιατί μερικά αγγούρια είναι πικρά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος7/7/11, 7:31 π.μ.

  Πότιζε περισσότερο. Οι αγγουριές είναι απαιτητικές στο νερό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος7/7/11, 11:38 μ.μ.

  Τα αγγουρια πικριζουν οταν πατησουμε τις ακρες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος17/5/12, 8:40 π.μ.

  Μεγαλωσα στην επαρχια με παππουδες απο ορεινο χωριο που γνωριζανε πως να επιβιωνουν με απειροελαχιστα πραγματα...και μου μιλουσανε για την γεωργια και την κτηνοτροφια οπως στο δικο σας BLOGG. Πιστευω μετα απο ψαξιμο οτι ειστε καλυτεροι μακραν απο τους αλλους με μυστικα των προγονων μας για τις καλλιεργειες και την κτηνοτροφια με πληροφοριες που κοντευουν να χαθουν στο χρονο με την αστικοποιηση του πληθυσμου της Ελλαδος...Σας συγχαιρω και ευχομαι να συνεχισετε γιατι μας βοηθατε να μην ξεχναμε.....ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος21/5/12, 5:49 μ.μ.

  πολυ καλο το site .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος18/6/12, 1:19 μ.μ.

  εχω 2 αγγουριες σε τενεκε,ενω ξεκινησαν καλα (πηρα 3 αγουρακια!!!!!!)τωρα εχουν χασει το χρωμα τους τα φυλα (κιτρινιζουν λιγο) δεν ειναι ξερα,και τα αγγουρακια μολις φτανουν 3-4 εκατοστα κιτρινιζουν και πεφτουν.οποιος μπορει ας με βοηθησει παρακαλω
  Χαρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Στέφανος7/7/12, 8:06 μ.μ.

  έχω ένα προβληματάκι! Φύτεψα τις αγγουριές τον Μάιο μεγαλώσαν κανονικά έδωσαν και αρκετά αγγουράκια αλλά τις τελευταίες μέρες εχουν αρχισει να κιτρινίζουν και να ξεραίνονται. Αγγουράκια βγάζουν αλλά κιτρινίζουν και πέφτουν μετα από λίγες μέρες. Τα ποτίζω 10 λεπτά με το αυτόματο, αν ξέρει κανείς πραγματικά θα με σώσει. εμένα και τις αγγουριές μου!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Μαλλον εχουν τετρανυχο φιλε Στεφανε. Κανε οτι συστηνει ο Θοδωρος στον teo λιγο πιο κατω στα "προσφατα σχολια".
  sax

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ανώνυμος20/7/12, 11:32 π.μ.

  Οταν η αγγουρια αρχισει να βγαζει πλαγιους βλαστους ποσους κραταμε καιποιους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ανώνυμος23/7/12, 7:27 μ.μ.

  Μπορει καποιος να νε βοηθησει? Εχω μια αγγουρια που δινει αγγουρακια (5-10 εκατοστα), τα οποία δεν μεγαλώνουν ποτέ. Μηπως δεν γονιμοποιούνται τα θυληκά? Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ανώνυμος2/5/13, 9:50 π.μ.

  καλησπερα σε ολους και χρονια πολλα.βλεπω το θεμα ανενεργο για πολυ διαστημα και θα το ενεργοποιησω ξανα.
  Εβαλα(δοκιμαστικα να δω μπας)για πρωτη φορα αγγουριες(2)σε ζαρντινιερα στο μπαλκονακι μου.ολα καλα πανε και μεγαλωνουν κανονικα,εχουν βγαλει και την τριτη σειρα φυλλων.
  Μια ερωτηση λογο του οτι δεν υπαρχει χωρος οπως καταλαβενετε για απλωμα των αγγουριων παραληλα στο εδαφος,θα μπορουσα να τις δεσω και να της αναπτυξω προς τα πανω(οπως και στις ντοματιες) και αν ναι τοτε με πιο τροπο κανω το κλαδεμα σε σχεση με το πιο πανω αρθρο.
  δεν χρειεζετε να ΞΑΝΑ γραψω οτι διαβαζουμε το κορυφαιο μπολκ.....
  Μπαμπης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Καλησπερα Μπαμπη. Φυσικα και μπορεις να τις στηριξεις οπως λες, ομως δεν καταλαβαινω ποιο ειναι το προβλημα σου με το κλαδεμα. Αυτο, δεν εχει σχεση με τον τροπο της στηριξης. Το ιδιο ειναι παντα. "το στέλεχος εκάστου μικρού φυτού κόβεται με το νύχι, επάνω από το δεύτερο φύλλο, χωρίς να λογαριάζονται οι κοτυληδόνες" και στους δυο βραχιονες "σε 4-6 φύλλα, για να δημιουργηθούν νέες διακλαδώσεις". Eλπιζω να σε βοηθησα. Αν οχι, το ξανασυζηταμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ανώνυμος2/5/13, 8:19 μ.μ.

  φιλε μου χρηστο σε ευχαριστωπολυ για την αμεση απαντηση.
  Δυστυχως ομως ειμαι γνωστο τριχορδο μπουζουκι..οποτε μαλον θα μου τα κανεις πενηνταρακια που λεει και μια ψυχη.
  εχω βαλει 2 αγγουριες η μια λιγο πιο μεγαλη απο την αλλη.στην μεγαλη πανω στο βασικο κορμο εχουν βγει 5 φυλα απο κατω προς τα πανω,στις μασχαλες βγαινει κατι που μοιαζει με ανθο,το ιδιο ειναι και η αλλη με πιο λιγα.
  οποτε σε αυτο το σκηνικο αν μπορεις πες μου τι κανω.ευχαριστω πολυ.
  μπαμπης
  υ.γ. το δεσιμο σε στυλ ντοματιας υποθετω..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Να στα κανω οσο ψιλα θες... Απο κατω προς τα πανω, αφου παραβλεψεις τα δυο πρωτα φυλα που ειναι αντικριστα και τα λεμε κοτυλιδονες, που πιθανον να ειναι κιτρινα, θα μετρησεις δυο και θα κοψεις το φυτο αμεσως μετα απο αυτα. Θα πεταξει δυο βραχιονες στους οποιους θα κανεις το ιδιο μετα το 4ο εως 6ο φυλο.
  Μπορεις να τις στηριξεις οπως θελεις, ομως να υπολογιζεις οτι θα εχουν 4 κλαδια και αρκετο υλικο για να διαχειριστεις σε μικρο χωρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ανώνυμος4/5/13, 4:16 μ.μ.

  φιλε χρηστο εκανα ακριβως οτι μου ειπες.ευχαριστω πολυ.
  αν ξερεις απο λιπασματα τι πρεπει να βαλω,οχι χημικα ,πες μου.
  ας πουμε ασβεστι που βαζω στις ντοματιες χρειαζετε;θειοχαλκος; το ραντισμα με εκχυλισμα τσουκνιδας φανταζομαι δεν τα ενοχλει...
  ευχομαι να εχεις καλη ανασταση με υγεια.
  ευχαριστω και παλι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ασβεστη για να βαζεις στις ντοματες σου, σημαινει πως ειχες προβλημα με την ελλειψη σβεστιου. Αν δεν ειχες προβλημα, δεν βοηθας...
  Στα αγγουρια, ποτιζε με τσουκνιδοζουμο αφου εχεις, μεχρι να αρχισει η καρποφορια. Μετα, καλο ειναι να βαλεις βιολογικο ασβεστιο για να εχεις καλυτερης ποιοτητας καρπους. Αν εχεις ηδη λιπανει, δεν θελουν κτι αλλο.
  Να περνας καλα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ανώνυμος15/5/13, 7:26 μ.μ.

  χρηστο μου(και οποιος αλλος..) ακομα το δευτερι κλαδεμα δεν το εκανα,βεβαια εχω γεμισει μικρα μικρα αγγουρακια και με 2 μεγαλα στην μια απο τις δυο.τωρα δεν ξερω να τις κλαδεψω??
  επειτα(ειχα γραψει και στο τοπικ της ντοματς)μαλον,κατα 85%,πιασαμε τετρανιχο,μαζι με τις ντοματιες,που την καταπολεμησα ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ με φαρμακο.με το κλαδεμα τι λες να κανω,επισης και με το ποτισμα μια ερωτηση,αλλαζω συχνοτητα και ποσοτητα ή να συνεχισω στα ιδια?
  Ευχαριστω εκ των προτερων.
  Μπαμπης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Ανώνυμος15/5/13, 8:08 μ.μ.

  και κατι ακομα,μια και δεν υπαρχει καποιο σχετικο τοπικ και τα δυο φυτα ας πουμε ειναι ξαδερφακια(εστω και πολυ πολυ μακρινα), με τις πεπονιες ξερει καποιος τι κανουμε?
  Δηλαδη,χρειαζονται καποιο ιδιαιτερο κλαδεμα η καποιο λιπασμα??ευχαριστω
  Μπαμπης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Τα φυτά πρέπει να ζητάνε το πότισμα, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το σωστό πότισμα στην ανάρτηση http://www.ftiaxno.gr/2012/01/blog-post.html
  Τώρα οι ντοματιές να μη δένουν αυτή τη περίοδο είναι λάθος πότισμα γιατί όπως είναι γνωστό και γραμμένο ή στο άνθισμα κόβουμε το νερό.
  Αν το πάμε πιο βαθιά ίσως και λάθος βιοδυμαμικό φύτεμα. Αν φυτέψαμε μέρες άνθους φυτό που θέλουμε καρπό θα πάρουμε πολλά άνθη, μέρες φύλλου θα πάρουμε περισσότερα φύλλα κ.λ. εγώ το έχω συναντήσει πάντως…. στη παραγωγή
  Για το τετράνυχο που είναι αραχνοειδές όπως έχω γράψει (ώρες που είναι σε δράση 12-1.00μμ.) ψέκασμα με ισχυρότερο σαπουνόνερο του κανονικού και μετά από 10’ λεπτά ξέπλυμα με νερό τα φυτά.
  Μετά το κλάδεμα αναγκαστικά επεμβάσεις με αντιμυκητιακά, από εκεί μπαίνουν οι ασθένειες στα φυτά, στα δέντρα σtους ανθρώπους, χώρια το πόνο….
  Για το πεπόνι θα προσπαθήσω να κάνω μία ανάρτηση με το θέμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Ανώνυμος16/5/13, 12:58 π.μ.

  οποτε να τις κλαδεψω τις αγγουριες αν και εχουν αγγουρακια.τωρα το σαπουνονερο σετι αναλογιες φτιαχνετε;
  ευχαριστω πολυ για το ενδιαφερον σου και περιμενω τις πληροφοριες για τα πεπονια,εχω βαλει δυο σε χωραφι.
  μπαμπης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Συγνωμη Μπαμπη μου, δεν την προσεξα την ερωτηση. Μην τα ξανακλαδευεις αφου ερχισε η καρποφορια. Καπως νωρις μου φαινεται και πιθανον να μην εχουμε συνεννοηθει πολυ καλα. Το ποτισμα κρατα το σταθερο για να μην σου πικρισουν τα αγγουρακια σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Ανώνυμος17/5/13, 11:38 π.μ.

  χρηστο μου τι να σου πω,μακαρι να μπορουσα καπως να σου στειλω φωτο να μου ελεγες την γνωμη σου.το πρωτο μαλιστα ειναι και ετοι&ο για κωψιμο.ερωτηση υπαρχει καποιο τιπ για το ποτε τα κοβουμε η με το ματι γινετε η δουλεια;
  μπαμπης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Μολις παρουν ομοιομορφο σχημα τα κοβουμε, αφου αν αργησουμε θα γεμισουν σπορους. Eχει να κανει και με την ρατσα, οποτε θα κκοψεις ενα ετσι κι ενα αλλιως και θα δεις πως τα προτιμας. Καλοφάγωτα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το site σας. Θα ήθελα να ρωτησώ το εξης σχετικά με τις αγγουριες. Ενω εχω κοψει αγγουρια και οι αγγουριες συνεχίζουν να "δενουν" αγγουρακια, μετά απο λίγο κιτρινιζουν και τα "ριχνουν".Πότισμα καθε 2 ημέρες. Τί μπορεί να συμβαίνει? Ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Ανώνυμος27/5/13, 10:35 μ.μ.

  Πρωτα απο ολα θα ηθελα να ευχαριστησω ολους οσους γραψανε παρατηρησεις-κειμενα-απαντησεις αλλα και αυτους που κανουν ερωτησεις(οποτε και εμενα χαχαχα),σε αυτο το τοπικ μια και ΚΑΤΑΦΕΡΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΚΑΙ δευτερο αγγουρακι σημερα.
  εχω να ρωτησω δυο πραγματακια.
  Πρωτον εχω παρατηρηση οτι ενω μεγαλωνουν 2-3 μαζι μεχρι ενα μεγεθος καποιο ξεπεταγετε(αυτο που ειναι πιο κοντα στην ριζα) μεγαλωνει και τα αλλα τα κανει πιο ασθενη και ``κολανε`` σε μικροτερο μεγεθος.τι πρπει να κανω για αυτο?
  Δευτερον εχουμε βαλει σε χωμα σπορους απο ατζουρι.περιπου πριν 15 μερες και εχουν πεταξει βλασταρια.χρειαζονται κλαδεμα και αν ναι ιδιο με τις αγγουριες?
  Ευχαριστω εκ των προτερων Μπαμπης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Δημήτρη, από τα συμπτώματα που αναφέρεις αντιμετωπίζεις πρόβλημα με τετράνυχο.Ο Θεόδωρος περιγράφει λίγα σχόλια πιό πάνω τι θα μπορούσες να εφαρμόσεις για να έχεις αποτέλεσμα.Καλή επιτυχία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα