Νέες περιπέτειες για τους αγρότες με τις άδειες χρήσης νερού

Νέες περιπέτειες για τους αγρότες με τις άδειες χρήσης νερού

Άλλη μια αυθαιρεσία του ΥΠΕΚΑ, καταγγέλλουν οι αγρότες στο Agrocapital.gr, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ καθώς ζητάνε από τους αγρότες ιδιόκτητων γεωτρήσεων τις άδειες χρήσης νερού ενώ ακόμα δεν έχουν εκδοθεί οι άδειες.
Εν μέσω της καλλιεργητικής περιόδου η ΔΕΗ ζητάει από τους ιδιοκτήτες γεωτρήσεων την άδεια χρήση νερού, τους αναστατώνουν και τους πιέζουν να υπογράψουν τις υπεύθυνες δηλώσεις που τους στέλνει η ΔΕΗ ότι η παροχή τους ανήκει.

Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι αγρότες, η ΔΕΗ τους ζητάει πλήθος δικαιολογητικών για να αποδείξουν ότι η γεώτρηση τους ανήκει καθώς επίσης και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ των αγροτών και ρωτάνε οι αγρότες ποιος υπάλληλος της ΔΕΗ είναι καταρτισμένος ώστε να ξέρει να διαβάσει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ των αγροτών;

Οι γεωτρήσεις που δουλεύουν και δεν έχουν εκδοθεί οι κανονικές άδειες είναι χιλιάδες, υπάρχουν μόνο οι αιτήσεις. Τι θα γίνει με αυτές;

Ποιες θα είναι οι ενέργειες του ΥΠΑΑΤ; Τι θέση θα πάρουν τα αρμόδια υπουργεία ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΚΑ απέναντι στη ΔΕΗ που ζητάει τις άδειες χρήσης νερού; Είναι κάποιες από τις ερωτήσεις των αγροτών.

Αυτό είναι το έγγραφο της ΔΕΗ που καλούνται οι αγρότες να υπογράψουν:

Νέες περιπέτειες για τους αγρότες με τις άδειες χρήσης νερού

Επιπλέον η ΔΕΗ στέλνει νέο έγγραφο ζητώντας νέα έγγραφα:

Αγαπητέ Πελάτη,
Μετά την έκδοση της υπ' αριθ. 140424/06.03.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ -τΒ/814/14.03.2017), επανακαθορίστηκε η διαδικασία χορήγησης και διατήρησης του Αγροτικού τιμολογίου και για όλες τις υφιστάμενες και ήδη ηλεκτροδοτημένες αρδευτικές εκμεταλλεύσεις είναι υποχρεωτική ηέκδοση νέου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1).

Στο πλαίσιο αυτό, κειμένου η Επιχείρηση να συνεχίσει να χορηγεί το Αγροτικό Τιμολόγιο στην παροχή ρεύματος τάδε, θα πρέπει να προσκομίσετε στα κατά τόπους αρμόδια Καταστήματα ΔΕΗ, ένα από τα ακόλουθα:

  • Βεβαίωση οπό τον αρμόδιο φορέα (OTA Α' ή Β' βαθμού), περί υποβολής αίτησης για έκδοση ή ανανέωση ή τροποποίηση Άδειας Χρήσης Ύδατος ή βεβαίωση παροχής ύδατος από το φορέα διαχείρισης του συλλογικού δικτύου, εάν η εγκατάσταση εξυπηρετείται από συλλογικό δίκτυο παροχής ύδατος,
    Ή
  • Την Άδεια Χρήσης Ύδατος, που εκδόθηκε από τον αρμόδιο φορέα (ΟΤΑ Α' ή Β' βαθμού). Εάν έχουν παρέλθει περισσότερες από 45 ημερολογιακές ημέρες από την έκδοση της Αδείας, είναι υποχρεωτική και η υποβολή αντιγράφου της αίτησης που υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού της Περιφέρειας, για την έκδοση Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1)
    Ή
  • Το νέο Δελτίο Νο1 που εκδόθηκε από την αρμόδια Περιφέρεια και την ανωτέρω Άδεια Χρήσης Ύδατος

Επιπλέον θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται το είδος της αγροτικής δραστηριότητας, β) οποιοδήποτε έγγραφο με τις γεωγραφικές συντεταγμένες της υδροληψίας, γ) οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο ως αποδεικτικό του ΑΦΜ σας (πχ οποιοδήποτε έγγραφο του TAXIS ή το δίπλωμα οδήγησης) και δ) φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που έχει γίνει αλλαγή Χρήστη της εκμετάλλευσης, πέραν της υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα πρέπει να συναφθεί και νέα Σύμβαση Προμήθειας στο όνομα του νέου Χρήστη, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ 832/2013).

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30.09.2018. Εάν δεν ανταποκριθείτε εγκαίρως, θα αναγκαστούμε να προβούμε σε μονομερή καταγγελία της μεταξύ μας Σύμβασης Προμήθειας - λόγω της μη υποβολής των προβλεπόμενων από το ρυθμιστικό πλαίσιο δικαιολογητικών νια τη χορήγηση του Αγροτικού Τιμολογίου - με διακοπή της ηλεκτροδότησης. Εναλλακτικά, γιο να συνεχίσει η ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης, θα πρέπει να προσέλθετε για τη σύναψη νέας Σύμβασης Προμήθειας με Επαγγελματικό Τιμολόγιο. Εάν έχετε ήδη υποβάλει τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά, παρακαλούμε Επισκεφτείτε τα αρμόδιο Κατάστημα ή επικοινωνήστε με το 11770. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση.
Εκ μέρους της Αρμόδιας Διεύθυνσης Πωλήσεων

Πηγή: www.agrocapital.gr

Διαβάστε ακόμη:Συλλογή-αποθήκευση-εκμετάλευση βρόχινου νερού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα