Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2019

Μέρος Ι : Γενικά - Περιγραφικά, τά σχετικά Φαινόμενα στό Στερέωμα καί τήν Φύσι, 2018-19 (..., καί όχι μόνον Πλανητικά, ...)

... αντί εισαγωγής, θά μπορούσαμε νά επαναλάβωμε όσα σχετικά είχαμε ειπωμένα στό αντίστοιχο ημερολόγιο τού 2018. Όμως, θά ήμασταν πάλιν στήν αρχή, (άν καί εκείνα έχουν διαρκή ισχύ). Έτσι προχωράμε, από εκεί πού εμείναμε, γιά τά τρέχοντα, σέ κάποια σύνδεσι μέ τά προηγούμενα, αλλά καί μέ μιά προσπάθεια γιά ιστορική σύνοψι, (βλ.*):

Στόν ‘σάν απολογισμό', γιά φαινόμενα, (στήν Γή καί τό στερέωμα), τού παρελθόντος έτους ‘ 18 καί στό έμπα τού 19, νά υπενθυμίσωμε συνοπτικά:

... στόν χειμώνα 2017-18, τόν Δεκέμβρη ‘17, ο Κρόνος, έφθασε στήν “Πύλη τ’ Ουρανού”, (the “Gate of the God”, στόν τροπικό τού Αιγόκερω), καί μέ τόν Ήλιο εμπρός του πάνω στό Ήλιοστάσιο. Σέ αυτήν τήν περιοχή ο Κρόνος, όπως είχαμε τονίσει στό παρελθόν, παίρνοντας τά ‘πάνω του’, είναι επιρρεπής νά μάς ‘στεγνώση’, νά μάς ‘ψύξη’, νά μάς ‘πνίξη’, ... Τό τελευταίο, συνήθως αργεί, καί, εδώ μέ τόν Δία κοντά του, όταν θά φθάση πολύ κοντά του καθώς καί λίγο μετά αφ’ ό,του φύγη, (όπως τήν πλημμύρα τής Αθήνας τόν Νοέ. ’61!). Στό 1ο τρίμηνο τού ’18, τό «τέρας τής ανατολής» εισέβαλε στήν Γηραιά Ήπειρο καί τήν ταλαιπώρησε, ... (= χίονια, κρύο, ως τά Βαλκάνια, ενώ, τήν Χώρα μας πολύ λιγώτερο).

Στήν Ισημερία τού Μάρτη ’18, ο Κρόνος μάς έπεφτε κάτω από τήν Γή, καί, κοντά του ο Άρης. Στό έμπα τ΄Απρίλη, καί όταν ο Άρης έφθανε στό ίδιο μήκος, τήν Κυριακή τών Βαγιώνε, ξέσπασαν θυελλώδεις Ν.Α. άνεμοι, αφύσικα ζεστοί γιά τήν εποχή. (τό ‘ανατολικό’, καθώς λένε, είναι τού Κρόνου καί τό ‘ζεστό’ τού Άρη!).

Εκεί όπου ο τόπος ήθελε βροχή, ... ήλθε καί εστέγνωσεν τελείως, ... Εβάλαμε τά περιβόλια, τά φασόλια, ποτίζοντάς τα καί εφυτέψαμε τίς τομάτες με τό δικέλι, ... ‘τσιμέντο’ ο τόπος. ... Έσπασεν ο κόσμος τίς φρέζες του στήν προσπάθειά του νά προλάβη τίς εποχικές καλλιέργειες. «... έχω νά φτειάξω τών ανθρώπων τίς φρέζες, ... , φύγε, δέν θά κοιτάξω τό χορτοκοπτικό τό δικό σου, ...», έλεγε ο μάστορας στόν βιαστικό νεαρό, καί ο τελευταίος: «... δέν φεύγω, ... δέν φεύγω, ... άν δέν μου τό φτειάξης, ..»!

Τό περίεργο, όμως μέ τόν καιρό καί τήν φύσι, ήταν τό χορτάρι, πού μέχρις τότε ήταν υπο-ανάπτυκτο, ξαφνικά, εκεί, παρουσίασε μεγάλη ανάπτυξι. Δέν θά μπορούσε νά συντηρηθή όμως καί χωρίς βροχή. Έτσι, πρός τά τέλη τού μηνός τά φτενά χωράφια άρχισαν νά κιτρινίζουν. Τελικά, μετά από 40+ ημέρες, (καί αφού ο Άρης είχε φύγει 15ο μπροστά), στήν 1η εβδομάδα τού Μάη, έβρεξε γενικευμένα, εκτός από τήν Κρήτη καί τά νησιά τού Αιγαίου, όπου κρατούσε ομπρέλλα. μέχρις τό χειμερινό ηλιοστάσιο!

Εκεί όμως πού ο καιρός εβγήκε εκτός εποχής ήταν στό 2ο 15νθήμερο τού Ιουνίου. Μέ τήν Νέα Σελήνη ήλθε καί η “Νεφέλη”. Οι βροχές αυτές δέν ήσαν καθόλου τού καλοκαιρινού τύπου. Ήσαν γενικές, μέ πτώσι τής θερμοκρασίας, καί, σέ κάποιες περιοχές η διαταραχή αυτή εκράτησε ένα 10ήμερο.

Μετά από έναν μήνα, στό 3ο 10ήμερο τού Ιουλίου ‘18, τά πράγματα κατέληξαν χειρότερα. Η ζέστη μπορεί νά ήταν τής εποχής, αλλά, οι θυελλώδεις Α.-ΝΑ. άνεμοι τήν ενέτειναν καί, μέ αφορμή κάποιες πυρκαϊές, έφεραν μιά τραγωδία στήν Α. Αττική, (κάηκαν πολλοί άνθρωποι). Τέτοιοι άνεμοι ήταν κάτι τό αφύσικο γιά τήν εποχή αυτή, αλλά όχι καί πρωτοφανείς! («... τό ίδιο καί μέ θύματα είχε συμβή στή περιοχή αυτή καί στά χρόνια τού ’60, ...». Επίσης, ακριβώς παρόμοιο φαινόμενο είχε συμβή καί στήν Αχαϊα στίς 11 Σεπ. 2017, αλλά, ευτυχώς, χωρίς θύματα καί σέ πιό περιωρισμένη διάρκεια, ... ).
Αμέσως μετά, ... ‘νά σέ κάψω Γιάννη, ... νά σ΄αλείψω λάδι ...’ , ... ‘πλάκωσαν οι βροχές, νά ξεπλύνουν τίς στάχτες, όχι όμως καί τίς μνήμες τής τραγωδίας.
(Στόν αντίποδα τών όσων ελέχθησαν γιά τό ανωτέρω βλ. σχετική παράθεσι στό τέλος τού παρόντος κειμένου.)

Στίς 27 Ιουλίου ‘θαυμάσαμε’ τήν κοκκινό-μαυρη Σελήνη, μέ τήν συμπαράστασι τού Άρη πιό πέρα. Δέν ξέρω άν στεναχωρήθηκε ο Κρόνος, πολύ ψηλότερα, μέ ό,τι έβλεπε. Γεγονός είναι, όμως ότι έως τό Ηλιοστάσιο, Νότια καί Ανατολικά μόνον σέ συγκεκριμένες φάσεις υπήρξε η διάκρισις τών εποχών. .Αντιθέτως,Κέντρο-Βόρεια, τό καλοκαίρι «..άν δέν έβρχε τό πρωϊ θά ‘βρχε τ’ απόγευμα, ..». Οι επισκέπτες από τήν Κ.Βόρεια χώρα πού έρχονταν στή Νοτιώτερη, ήσαν όλη μέρα στήν παραλία! Νά μαζέψουν ήλιο, όσον τόν είχαν στερηθή! Καί ο Ιούλιος 2018 έσπασε ρεκόρ σέ κευρανούς.

Τά μελτέμια, μάλλον φυσιολογικά. Εξαίρεσις η 4η Αυγούστου, ξημέρωσε απαίσια στήν Ν.Δ. Χώρα. Κατά-μαυρος, μολυβένιος ουρανός, αφόρητη ζέστη, ισχυροί Ν.Α. άνεμοι, ξηρή αποπνικτική ατμόσφαιρα, ... νόμιζες ότι θά έκανε κατακλυσμό! Τό διέλυσε όμως πολύ αργότερα καί επανήλθε στά δικά του. Βοριά τό πρωϊ, μελτέμια τό μεσημέρι, Β.Δ. ρεύμα καί λίγα σύννεφα πρός τό βραδάκι. Πρός τήν τελευταία εβδομάδα τού Αυγούστου είχαμε ζέστη καί ξηρούς βοριάδες.

Δροσερός καιρός κατά τό 1ο 10ήμερο Σεπτέμβρη, καί, κατά τού Σταυρού ζέστη. Κάπως έτσι φθάσαμε στήν Ισημερία, (μέ τόν Δία κάτω από τήν Γή στό 18e).
Τά φαινόμενα τής Ιταλίας – Σικελίας, γενικά καί μέχρις τό ηλιοστάσιο, δέν έκαναν ‘δώθε από τό 18e. Μόλις έφθαναν εκεί επήγαιναν είτε βόρεια, ή νότια. Έντονα καί διαρκή ως τό Ηλιοστάσιο. Όμως, καί μέ κάποιες εξαιρέσεις, όπως ο «Ξενοφών»!

Ο «Ξενοφών», ήλθε στήν χώρα μας γύρω στίς 25 Σεπτέμβρη. Όχι καί τόσον ξένος ών, ... μεσογειακό τυφώνα τόν είπαν. Κρύος, ξηρός καί θυελλώδης. Νά μάς πάρη καί νά μάς σηκώση. Εστράβωσεν τά σίδερα στά θερμοκήπια τών ανθρώπων καί τά ‘τσαλάκωσε! Μεγάλες οι ζημιές, γενικά.
(γιά τίς πλανητικές συγκυρίες τού «Ξενοφώντος» παραθέτουμε, στό τέλος, μιάν εικόνα, χωρίς σχόλια)
Καί, αφού μάς εστέγνωσεν, μάς κατα-σκόνισε, ... μετά, 28-30 μάς έπλυνε ανάλογα καί μάς επότισεν.

Από εκεί καί πέρα, έως τό Ηλιοστάσιο, οι πιό σημαντικές φθινοπωρινές βροχές περιορίζονται στήν Κεντρικο-Ανατολική Χώρα. Στήν υπόλοιπη ηπειρωτική Χώρα, ... μόνον κατά δόσεις, Εκεί πού εστεγνώναμε, μάς έδινε καί μιά δόσι γιά τήν επιβίωσι. Σάν τίς δόσεις τής Ε.Ε. απέναντι στήν χρεωκοπία τής χώρας μας!, κυρίως πρός τά τέλη τών μηνών καί στά Νικολο-Βάρβαρα.

Γενικά, τό καλοκαίρι ’18 η ζέστη επήγε στίς Βόρειες Χώρες, τόσον πού άρχισαν νά συζητούν καί εκείνοι γιά κλιματιστικά! Σέ ‘μάς, όπως είπαμε, πολλές οι βροχές από τήν Κεντρική Χώρα καί βορειότερα. Τό Φθινόπωρο, ως τό Ηλιοστάσιο ’18, γιά τήν Χώρα μας, μέ εξαίρεσι ελαχίστων παρεμβολών, υπηρξε πιό ζεστό καί στεγνό. Δυτικώτερα, Ιταλία – Σικελία καί Μεσόγειο, καλοκαίρι καί φθινόπωρο είχε πολλές βροχές.

Νέα ρεκόρ τής «κλιματικής αλλαγής» προβάλλονταν κάθε τόσον, ... δυσκολεύεσαι νά τά παρακολουθήσης. Καί κάτι γιά τόν Άρη πού ευρέθηκε κοντά μας, στό καλοκαίρι ’18, απέναντι από τόν Ήλιο, ως συμβαίνει έτσι κάθε 15 χρόνια, όπως συνέβη τό 2003 καί.. τό 1924, ...Γιά τό 1924, βλ. σχετικά

Σημ. τότε τούς τό είχε αποκαλύψει ο παππούς τού «Φτειάχνω.γρ», ενώ ο νεώτερος μάλλον δέν πείθει! Κάι άν θέλετε νά συγκρίνετε καί τήν συνέχεια τού φθινοπώρου- χειμώνα, τό ’24 καί ’18, βλ. καί Εφημερίς «ΕΜΠΡΟΣ» 22 Δεκ. 1924, σελ. 1, «Ο ΧΛΩΜΟΣ ΗΛΙΟΣ» , (http://efimeris.nlg.gr/ns/main.html)

Μετά τό Ηλιοστάσιο, από τίς ωραίες ημέρες, απότομα στόν χιονιά καί τίς βροχές.
Ό,τι μάς είχε στερήση τόσον καιρό, βροχές, χιόνια, κρύο, μάς τά έφερε πληθωρικά, σάν δώρο, από τά Χριστούγεννα καί ‘δώθε, έως τίς 22 τού Φλεβάρη τού ’19. Καί άνεμοι; ... μόνο ο «Ξενοφών» μπορεί νά καυχιέται γιά μεγαλύτερους, (άν καί αυτό δέν είναι σίγουρο). Τό ευτύχημα σέ όλα αυτά είναι ότι οι στεγνωμένες περιοχές, Κυκλάδες, Κρήτη, ακόμη καί η Κύπρος είδαν νερό πού είχαν χρόνια νά δούν. Υπήρξαν βέβαια καί καταστροφές, ή καί απώλειες. Τίς καταστροφές δέν μπορείς νά τίς αποκλείσεις. Τίς απώλειες όμως; ... οι προειδοποιήσεις ήσαν σαφείς καί ιδιαίτερα οι ανακοινώσεις τών ΜΜΕ έμοιαζαν μέ πολεμικά ανακοινωθέντα! Θές από σύγχυσι, από έλλειψι εμπειρίας, από υπερ-εκτίμησι τών δυνατοτήτων, ... , ή καί από ‘κακιά στιγμή’, οι άνθρωποι πολλές φορές τήν ‘πατάνε’.

Αναφορικά μέ τούς καρπούς τής φύσεως τό 2018

Τό χορτάρι καί τά σπαρτά εδεινόπαθησαν τήν άνοιξι καί μόνον όπου έβρεξε καί όσον εκράτησαν.
Μέ διακυμάνσεις κατά τό είδος τών καλοκαιρινών φρούτων. Γιά παράδειγμα:

 • οι τομάτες ήσαν τέλειες. Έγιναν σχεδόν μέ τό τίποτα, παρά μόνο μέ λιγοστό νερό. Καί όχι μόνον, ... μεγάλες, λές καί ήσαν μεταλλαγμένες! Η κλάρα, τό φυτό, παρ’ όλο τόν καρπό της, δέν εμπάρισε, μή δέ κ’άν εξαντλείτο, ... Ίσως νά αφορούσε μόνον κάποια εδάφη, αλλά ήταν καί κάτι τό πρωτοφανές! Σού εθύμιζε τό αντίστοιχο τής ελιάς τό ’17.
 • τά ρόδια, ... άχρηστα, τά αχλάδια λίγα, αλλά κρατήσανε,
 • τά κυδώνια τά αφήρεσε ο «Ξενοφών»
 • τά σταφύλια, πολύ καλά, ( κάτω από τήν Κεντρική Χώρα),
 • καί όλα μέ ένα βασικό χαρακτηριστικό: τά φρούτα τού ‘18 ήσαν αρκετά πρώϊμα!

Τό μεγάλο μείον όμως στούς καρπούς τού ’18, ήταν οι ελιές, ο ελαιόκαρπος.
Μεγάλη καταστροφή, επάτωσεν η παραγωγή λαδιού, κλαίνε τά ελαιοτριβεία!... 6ε τό λάδι τού ’17, 3ε τό λάδι τού 18! Οι περισσότεροι έκριναν ασύμφορο νά μαζέψουν τίς λίγες ελιές πού είχαν.

Τί συνέβη;
Η καρπόδεσις ήταν σαφώς καί αναμενόμενα μειωμένη σέ σχέσι μέ τό πληθωρικό ’17, (περ. στό 20-30%). Δέν ήταν εκεί τό πρόβλημα, αλλά. στό γεγονός ότι ο καρπός αυτός κατά τό μεγαλύτερο μέρος του εξεράθηκεν καί εσάπισε επάνω στήν ελιά, πρίν τήν συγκομιδή της. Έτσι, μέ αυτήν τήν φύρα εφθάσαμε σέ επίπεδα ασύμφορα γιά τήν συγκομιδή τους.

Τί έφταιξε; .. γιατί;;
Όσοι παρακολουθείτε σχετικά μέσα ενημερώσεως, μπορείτε νά έχετε μιάν άποψι τών ‘ειδικών’. Τό είπαν ‘δάκο’, ... ‘μύκητα’, ... ‘καινούρια ασθένεια’, ... ! Δέν ξέρω, δέν έχω διαβάσει, αλλά απ’ ό,τι πληροφορούμε από τούς φίλους.
Εμείς εδώ, θά σταθούμε πιό σχολαστικοί καί κριτικοί. Θά προβάλομε τήν παρατήρησι καί κάποια εύλογα ερωτηματικά. Διακεκριμένα θά διατυπώσωμε τίς εκτιμήσεις μας, (νά μή συγχέομε τό γεγονός από τήν άποψι!). Εσείς, τά περεταίρω ερωτήματά σας στούς ‘ειδικούς’.

Πρώτα κάποια εύλογα ερωτήματα στούς ‘ειδικούς’ τού λόγου καί τής έρευνας τών αιτίων:

 • πού τόν είδατε τόν δάκο; ... ήταν χωρικά τυχαίο τό δείγμα σας, ή περιωρισθήκατε σέ καλλιέργειες ενταντικές, μέ λίπανσι καί πότισμα, όπου προτιμά ο δάκος; Εμείς δέ ψάξαμε νά δούμε άν πετάη δάκος, αλλά δάκο στόν καρπό δέν είδαμε!
 • τήν εργαστηριακή ανάλυσι γιά τήν διαπίστωσι τού μύκητα (;) είχατε τήν πρόνοια νά τό κάνετε πρίν από τό φαινόμενο, ή μετά, πάνω στόν χαλασμένο καρπό; ... καί άν μετά, τότε πως διακρίνετε τήν αιτία από τό αποτέλεσμα; Εμείς δέν διαθέτομε μικροσκόπιονά δούμε τόν μύκητα, αλλά μέ γυμνό μάτι δέν είδαμε κάτι έξω, ή μέσα στόν καρπό.
 • πότε έχετε ειδωμένο προσβεβλημένο ώριμο καρπό νά διατηρείται καρφιτσωμένος στό δένδρο, παρά τούς ανέμους καί τήν βροχή; Στήν πρώτη ταραχή πέφτει στρώμα κάτω!
 • τί ήταν εκείνο γιά τό οποίο έφθασαν νά ομιλούν πολλοί γιά νέα ασθένεια; Μήπως η ανυπαρξία τών γνωστών;

Οι δικές μας παρατηρήσεις γιά τίς ελιές 2018:

 • επαναλαμβάνω προηγουμένη σημείωση: «τά φρούτα τού ‘18 ήσαν αρκετά πρώϊμα». Σχεδόν όλα, ... Εκόψαμε σταφύλι, (Ποταμίσι μαύρο), στίς 23 Ιουνίου! Πρωτοφανές! 40+ ημέρες νωρίτερα από τό κανονικό ...
 • οι ξερικές ελιές τού Σταυρού εφαίνοντο νά είχαν ωριμάσει ένα μέγάλο μέρος τού καρπού τους! καί άρχισαν νά σταφιδιάζουν, καί έτσι πορεύθηκαν. Όχι, δέν ήταν η έλλειψις υγρασίας τό ουσιαστικό πρόβλημα. Τό υδατικό τους δυναμικό ήταν πάνω από τά όρια τού στρές, όπως έδειχνε τό φύλλο. Μόνον οι πολύ φορτωμένες ελιές καί μέ σημαντικό υδατικό απόθεμα είχαν πράσινο καρπό.
 • στά τέλη τού Σεπτεμβρίου έφύσηξε δυνατά καί έβρεξε. Ο καρπός όμως δέν εγύρισε, μή τε έπεσε, αλλά συνέχισε τήν πορεία του.
 • από τά τέλη τ’ Οκτώβρη, καί στόν Νοέμβρη, μέ τίς όποιες βροχές καί υγρασίες, ο ‘ώριμος’ καρπός άρχισε νά χαλάη επάνω, νά σαπίζη. Μόνον περνώντας ο καιρός άρχισε νά πέφτη.

Εδώ ήταν καί τό δίλημα τών αναθρώπων. Νά τίς μαζέψουν ενωρίς; δέν ήταν ο καιρός τους καί τό λάδι δέν τρωγώταν. Νά τίς αφήσουν νά καθαρίσουν; Καθυστερούσαν πολύ νά καθαρίσουν καί επήγαιναν ως τά Χριστούγεννα, καί τί έμενε; καί άξιζε τόν κόπο νά στρώσης πανιά;

Οι απόψεις μας:

Οι ελιές, όπως καί όλα τά φρούτα τού ’18, έτειναν νά ωριμάσουν ενωρίς. Τό σύκο, τό σταφύλι, …, καί νά ωριμάσουν ένα μήνα ενωρίτερα είναι εντός εποχής. Η ‘ωρίμανσις’ τής ελιάς από τά μέσα τού Σεπτέμβρη είναι κάτι τό παράκαιρο, εκτός εποχής καί δέν θά βγή πέρα. Καί τό 2008, μέ τήν ζέστη καί τούς βοριάδες τ΄ Οκτώβρη οι ελιές είχαν σταφιδιάσει ‘πάνω στό δένδρο, λόγω υδατικού στρεσαρίσματος. Τότε καί τά φύλλα έχαν στροφυλλιάσει! Αλλά όταν έβρεξε, ( από τίς 6 Νοέμβρη 2008 καί συνέχεια), οι ελιές εγύρισαν καί έδωσαν ένα μοναδικό λάδι.
Τό μόνο κοινό μεταξύ αυτών τών ετών είναι μόνο τό σταφύδιασμα τού καρπού, αλλά καί αυτό σέ όλως διαφορετικό χρόνο καί ωρίμανσι.

Τό ’18 ήταν σάν νά λέμε παραστατικά ότι η ρίζα ετράβηξε τόν χυμό από τόν καρπό γιά νά συντηρηθή εκείνη, αλλά καί χωρίς νά τόν αποβάλλη. Ή, σάν νά ήταν μιά ‘εντολή’ άνωθεν υπαγορευομένη. Παρατηρώντας τά βελανίδια στά κοντοπούρναρα, θά έλεγα μάλλον τό 2ο ! Τά κοντο-πούρναρα, τό ’18, ήσαν πήχτρα στό βελανίδι, κάτι πού δέν συμβαίνει καί πολυ συχνά. Τό δένδρο δέν είχε κανένα σημείο κόπωσης –στρές στά φύλλα του. Όμως, τά βελανίδια του, εκεί όπου ωρίμαζαν, είχαν μιάν όψι ζηλευτή, ροδο-κόκκινη, σάν νά τά είχες καρβουντίσει! Έ, δέν μπορεί νά ήταν καί εδώ ο ίδιος ‘μύκητας’ πού ‘προσέβαλε’ τίς ελιές!
Η επιπολαιότητα τών λόγων βλάπτει, αλλά η φαντασία βοηθάει, καί, δέν κοστίζει όσον η ανάλυσις.

Καί κάποια λοιπά, μέ προσγειωμένη λογική καί απογειωμένη αναφορά.
Τό ’17 ήταν μιά από τίς ‘μοναδικές’ χρονιές γιά τήν ελιά, τό δένδρο, τόν καρπό καί τό λάδι. Σαφώς είχε ετοιμασθή σέ κάποιο παρασκήνιο. Όσα δένδρα (λόγω παρενιαυτοφορίας) δέν έφεραν καρπό τό ’17, θά έπρεπε νά φέρουν τό ’18 μέ τήν ίδια δύναμι. Τά τελευταία δέν εννοείτο νά έχουν ‘δάκο’ , ... κλπ. Μή τε καί οι ελιές τής Κρήτης τό ’19! Εκεί, μετά από 2 χρόνια δυστυχίας, καί μέ δεδομένες τίς εφετεινές βροχές, θά πρέπη νά δώσουν τόν καλύτερό τους εαυτό, ό,τι καιρό καί νά κάνη. Καί ό,τι δέν προφθάσουν στό ‘ 19, θά τό δώσουν στό ’20. Τό διακαιούνται άλλως τε.

Τό ’18-’19 είχαμε ειπωμένο ότι είναι ‘εποχή’ τού Κρόνου. Καί ο Κρόνος στόν Τοξότη ευνοεί τόν καρπό, όχι τόσον γιά τά τρίτα πλάσματα τής φύσεως όσον γιά τήν αναπαραγωγή! Τό ίδιο έκανε καί πρίν 30 χρόνια, όπως καί τό 2008. Δέν θά ευνοήση τό φύλλο’, τό πράσινο, τό χορτάρι! Πώς γίνεται νά ευνοήση τόν δάκο; Μήπως οι ‘ειδικοί’ μπορούν νά μάς εξηγήσουν γιατί εφέτος τό χορτάρι δέν γίνεται μέ τίποτα; Όπως καί τό 2008! (πρίν 30 χρόνια τό χορτάρι ήταν ανύπαρκτο) . Καί θυμηθείτε: ... μετά απ’ αυτό, ό,τι καρπός είχε πέσει στήν γή, εφύτρωνε πολύ δυνατα! Όσον καί νά τό ψάχνετε, δέν θά εύρετε εξήγησι!

Ένα άλλο φαινόμενο πού παρατηρήθηκε στό τέλος τού φθινοπώρου ’18 ήταν οι βρωμούσες! Περιέργο καί πρωτοφανές ως πρός τά συμβεβηκότα. Εγέμισαν τά σπίτια – οι αποθήκες βρωμούσες! ... από τίς πράσινες, όχι από εκείνες τών δένδρων. Νά τρυπώσουν μέσα στά ρούχα, στά τσουβάλια, ... παντού, σάν νά ήλθαν γιά νά ξεχειμάσουν! Ναί, αλλά από πού; Στά περιβόλια δέν είχαμε τέτοιο πληθυσμό. Ακόμη καί στίς πιό απομονωμένες, περιοχές όπου η μοναδική πρασινάδα ήταν όλο κι όλο 3-4 στρέμματα περιβόλια, οι εισβολείς ήσαν κατα χιλιάδες περισσότεροι απ’ όσον θά μπορούσα νά είναι στα περιβόλια!
Επειδή μέ τούς τυφώνες συμπαρασύρονται πολλά καί διάφορα, όπως καί συμβαίνει νά ‘βρέχει’ περίεργα πράγματα ο ουρανός, υποθέτομε ότι ήσαν ξενόφερτες. Μάλλον τίς έφερε ο «Ξενοφών»! Ας ελπισωμε ότι δέν θά σποριάσουν ...

Πλανητικά τού 2019

Ήλιος - Σελήνη:
Ο Ήλιος, πού ανεβαίνει βόρεια, θά σταμαστήση τήν Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, 18:54 (UTC+3), αργά τ’ απόγευμα, Θερινό Ηλιοστάσιο, Εκεί, ... στήν ανατολή ο Δίας (απέναντι από τήν Αφροδίτη) καί η Ceres, ενώ στό ναδίρ θά είναι ο ζεστός καί υγρός Ποσειδώνας, σέ 90ο από τόν Δία. Μεταξύ αυτών, ανά 30ο , ο Κρόνος (απέναντι από τόν Άρη) καί η Σελήνη.

Στήν Φθινοπωρινή Ισημερία 23 Σεπτεμβρίου 2019, 10:50, (UTC+3), εκτός από τόν δύοντα Ουρανό, κανείς άλλος δέν ευρίσκεται στίς ‘γωνίες’. (ο Ποσειδώνας θά κατωγειεί περ. 30ο ανατολικώτερα, στό 49e).

Στό χειμερινό Ηλιοστάσιο, Κυριακή πρωϊ 22 Δεκεμβρίο 2019, 06:19 (UTC+2), εκεί, στό ναδίρ, ο Ποσειδώνας θά πέφτη πιό δυτικά, στό 12e, καί ο Ουρανός πιό ανατολικά, στό 55e. Στήν αντολή, εκτός από τόν Ήλιο θά έρχεται ο Δίας καί ο Ερμής. (όλοι νά μάς ζεστάνουν!)

... στήν Νέα Σελήνη τήν Τρίτη 2 Ιουλίου, 2019, 19:16, (UTC), καί έκλειψις Ηλίου, (σέ ‘μάς πέφτει αργά τό βράδυ, δέν θά τήν δούμε).
... η έκλειψις αυτή, ανατέλει στό 142e (στό δικό μας πλάτος, αλλού +Ν, - Β). Μεσουρανεί γύρω στό 108w, (σχεδόν απέναντι, από τόν Κρόνο πού ευρίσκεται στό Νότιο Κομβο, στό ναδίρ τού 101w),
... στό δικό μας μήκος, στό μεσο-ούρανο έρχεται ο Δίας, ( 30ο από τόν Κρόνο, καί 90ο από τόν Ποσειδώνα),
... στήν δύσι είναι ο Άρης καί ο Ερμής (σέ 135ο από τόν Δία),
(άν καί δέν μάς πολυ-αφορά, σχετικά μέ τό σημείο : στίς 11/7 = Αφροδίτη, 20/9 Ερμή, 23/9 Αφροδίτη (καί Σελήνη Κρόνο), 18/10 Δ Αφροδίτη καί , 19/10 Άρης)

Η ευθεία αυτή θά επαναληφθή καί στήν Πανσένληνο, τά μεσάνυχτα 16-17 Ιουλίου, 00:40, , μερική έκλειψις. Δέν θά είναι σάν εκείνη πού είδαμε στίς 27/7 πέρυσι, τό ‘18. Σέ πιό χαλαρή κλίσι, αλλά θά είναι πάνω από τό κεφάλι μας, 15ο πρίν τό ζενίθ καί ο Κρόνος 7ο δίπλα της, πάνω στόν Νότιο Δεσμό. Αυτή μάλλον μάς ενδιαφέρει ... αλλά, ακόμη περισσότερον η επομένη, ...

στήν Νέα Σελήνη τήν Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2019, 5:13 (UTC), τό πρωΐ τής 2ης ημέρας τών Χριστουγέννων, μιά μερική, ή κυκλική έκλειψις Ηλίου. Θά είναι πιό ‘αδύνατη’, αλλά, πέφτει επάνω στήν ανατολή! (ελάχιστα πρίν). ... καί, εκτός τόν Ήλιο-Σελήνη, θά είναι εκεί καί οι: Ερμής, Δίας, Ceres, Κρόνος καί Πλούτων, (έρχονται όλοι στήν ανατολή , μέσα σέ 30ο !) ...
Ο Ουρανός, (120ο από τήν ), πάει στό κατώγειο!
(... οι ‘προληπτικοί’, από τήν αρχαιότητα, ποτέ δέν ήθελαν μιά τέτοια έκλειψι στόν τόπο τους, αλλά κάπου θά πρέπη νά αντέλη!)
Ο Άρης, τόν Φλεβάρη θά ευρίσκεται στή ίδια κλίσι ( +- 1ο ) καί στίς 22/2 φθάνει στό σημείο τής έκλειψης.

Ο Κόμβος τής Σελήνης (ο Β. Δεσμός της μέ τήν εκλειπτική τής Γής), κινούμενος αντίθετα από τούς αστερισμούς, θά είναι κοντά στόν Βόρειο Τροπικό, (τού Καρκίνου), καί, εδώ, συμβαίνει κοντά στήν μεγαλύτερη βόρεια κλίσι της. Δηλαδή, η Σελήνη, έχοντας φθάσει τό μεγαλύτερο γιά τήν εποχή-φάσι βόρειο πλάτος, θά αρχίζει κατερχόμενη κοντά στόν βόρειο δεσμό της.
Τό μέγιστο πλάτος τής τροχιάς τής Σελήνης βαίνει αύξον καί γιά τό 2019, από 21ο 33’ έως 23ο 14’. (θά συνεχίση νά αυξάνεται έως τό 2024)

Τό Περίγειο κοντεύει νά φθάση στόν Νότιο Ισημερινό (πρίν πάει στό Νότιο ημισφαίριο)
Η Σελήνη, (ήδη από ’18), περνώντας εμπρός από τόν Κρόνο- Πλούτωνα θά είναι καί στήν ίδια σχεδόν κλίσι.

Οι λοιποί πλανήτες:

Ο Ερμής:
... μετά τήν εσωτερική σύνοδο μέ τόν Ήλιο (εμπρός από τόν Ήλιο, inferior conjunction), στίς 15 Μαρτίου, (SR 5/3 - 28/3 SD, ανάδρομος από 5/3 έως 28/3), θά κινείται πρός πίσω από τόν Ήλιο όπου καί θά ευρεθή στίς 21 Μάη, (superior conjunction).
Καθώς κινείται ανάδρομα, λίγες ημέρες μετά τήν εσωτερική σύνοδο, θά ευρίσκεται δυτικά τού Ηλίου καί θά συνεχίση νά φαίνεται σάν πρωϊνό ‘αστέρι’ γιά ενάν μήνα περίπου. Αντιθέτως, μετά τήν ανωτέρα σύνοδο, (πίσω από τόν Ήλιο), θά φαίνεται βραδυνός. Πιό συγκεκριμένα:
Ερμής Ήλιος σέ sup_con : 21 Μάη,
Ερμής Ήλιος σέ inf_con : 21 Ιουλίου, (SR 8/7 - 31/7 SD),
Ερμής Ήλιος σέ sup_con : 4 Σεπτεμβρίου,
Ερμής Ήλιος σέ inf_con : 11 Νοεμβρίου 2019, (SR 31/10 - 20/11 SD), καί στήν φάσι αυτή θά διέλθη ακριβώς εμπρός από τόν Ήλιο (transit), 12:35-18:00 UTC

Η Αφροδίτη:
... ήταν ως Αυγερινός τόν χειμώνα 18-19, (δυτικά τού Ηλίου) καί ελαττούμενη (σημαντικά τόν Ιούνιο ‘19) θά ευρεθή πίσω από τόν Ήλιο τόν 15Αύγουστο. Από τά τέλη Σεπτέμβρη θά εμφανίζεται ως Αποσπερίτης (ανατολικά τού Ηλίου, σάν ‘βραδυνό αστέρι’)
Στό Τέλος τού Οκτώβρη, 2-3 ημέρες μετά τήν Νέα Σελήνη, η Αφροδίτη θά ευρεθή στό ίδιο μήκος μέ τόν Ερμή (ανατολικά τού Ηλίου). Θά είναι μαζί βέβαια καί στίς 25 Ιουλίου, αλλά εκεί συμβαίνει πολύ κλειστά στόν Ήλιο.
Η Αφροδίτη θά ευρεθή παρέα μέ τόν Δία στίς 25 Νοέμβρη καί μέ τόν Κρόνο στίς 11 τού Δεκέμβρη. (Μέχρις νά φθάση ο Ήλιος εμπρός από τά μεγάλα σώματα, η Αφροδίτη θά ξεχωρίζη από τήν λαμπρότητά της, ... μή τήν μπερδεύετε!)

Ο Άρης:
.. στά μέσα τ’ Απρίλη θά ευρίσκεται στό Μάτι τού Ταύρου, στά μέσα τού Μάη στό Πολυδεύκη τών Διδύμων καί αργά τόν Ιούνιο στόν Καρκίνο, θά τόν ζυγώση ο Ήλιος περί τά μέσα τού Ιούλη. Στίς αρχές τού Νοέμβρη, ο Άρης, θά φθάση στόν Στάχυ τής Παρθένου, καί κατά τά μέσα τού μηνός θά περάση στόν Ζυγό. Μετά τά Χριστούγεννα, φθάνει στόν Σκορπιό.

Ο Δίας όσον πάει καί ζυγώνει τόν Κρόνο, στόν Τοξότη, εκεί όπου βγαίνει ο Ήλιος τόν χειμώνα! Στό τέλος τού ’19 θά απέχει μόλις 15ο ! Ο Ήλιος θά είναι απέναντι από τόν Δία στίς 10 Ιουνίου καί, ένα μήνα μετά, στίς 9 Ιουλίου απέναντι από τόν Κρόνο.

Ο Ουρανός ζεσταίνεται στόν Κριό καί θά είναι απέναντι από τόν Ήλιο στίς 28 τ’ Οκτώβρη, (τίς ημέρες πού ανατέλει καί ο Αρκτούρος).

Ο Ποσειδώνας, στόν Υδροχόο, θά ευρεθή απέναντι από τόν Ήλιο 2-3 ημέρες πρίν τήν Πανσέληνο τού Σεπτέμβρη.

Ο Πλούτωνας, λίγο ανατολικώτερα τού Κρόνου, καί σάν παραμελημένος, παρακολουθεί τούς κοντινούς του καί μεγαλύτερούς του.

Λοιπά, σχετικά καί σχόλια:

Είχαμε ειπωμένο, πέρυσι, ότι ‘είναι εποχή τού Κρόνου καί.. θά περάση...’. Δέν πέρασε καί τόσον ανώδυνα. Μή τε έληξε. Ο Κρόνος περιορίζεται σέ ‘αμυντική’ θέσι καθώς τόν ζυγώνει ο Δίας. Στήν θέσι αυτή, στόν Τοξότη, συναντώνται κάθε 60 χρόνια, καί δέν λένε νά τά βρούνε! Η μεγάλη τους σύνοδος θά είναι από τά τέλη τού 2020, αλλά η ‘νοσηρότης’ μάλλον λίγο ενωρίτερα. Ουσιαστικά, θά μάς απασχολήσουν από τά τέλη τού ‘19. Γύρω στήν σύνδεσί τους, πρίν καί μετά, φέρνουν πιό κρύο καί υγρό- μουχλερό καιρό, κυρίως καί αρχικά στά βόρεια πλάτη, (τό αντίθετο στήν άλλη άκρη). Έτσι, στά δικά μας πλάτη, δέν αποκλείονται οι σπασμωδικές αναστολές τών βροχών, (γιά νά τό ρίξουν μαζωμένο αργότερα, ή καί τό αντίθετο).

Στίς 2 Ιουλίου, 2019, 22:16, (UTC+3), αργά τό βράδυ, η έκλειψις συμβαίνει σχεδόν απέναντι από τόν ήδη ανατείλοντα Κρόνο. Επίσης, στήν Πανσέληνο καί μερική έκλειψι τής Σελήνης, τήν 17 Ιουλίου, 00:38 (UTC+3), τά μεσάνυχτα στό μεσουράνημα, ο Κρόνος απέχει 7ο από τήν Σελήνη.
Λένε πώς όταν ο Κρόνος ‘βλέπει’ τό σημείο τής έκλειψης, κυρίως απέναντι, ή σέ 90ο, (καθυ-)στερεί τίς βροχές, εκεί όπου έχει πέρασι, (τόν Αυγ. ‘99, ο Κρόνος ήταν απέναντι από τόν Άρη καί στήν μέση η έκκλειψις, 10ο μετά τό μεσο-ούρανο!). Ας ευχηθούμε ότι είναι φημολογίες, ... (επειδή θέλουν νά τά φορτώνουν όλα στόν Κρόνο!).

Ο Κρόνος θά επανέλθη κυρίαρχος γιά τίς βροχές όταν ο Δίας απομακρυνθή σέ απόστασι ασφαλείας από κοντά του.

Ήδη, ‘έσπασε’ τό τρίγωνο τού Κρόνου μέ τόν Ουρανό.

Πρός τά τέλη τού ’19 ο Δίας θά συνάψη νέο τρίγωνο μέ τόν Ουρανό, αλλά όχι τόσον μεγάλης διαρκείας.

Ο Δίας, επίσης, σέ όλη σχεδόν τήν ζεστή εποχή τού ’19, θά είναι σέ 90ο μέ τόν Ποσειδώνα! Μιά σχέσι όχι καί τόσον ταιριαστή- υγειή. Ό ένας αέρινος, ο άλλος ζεστός – υγρός, όπως λένε, οδηγούν κατά κανόνα σέ μιά ατμόσφαιρα σάν κάπως σάν από στάχτη τού ηφαιστείου! Δέν είναι δά καί η πρώτη φορά! Εξ άλλου ο Δίας απέχει πολύ από τό περήλιο καί διεκδικεί τήν συγκεκριμένη περιοχή τού Τοξότη σάν άρχοντας αυτού καί νά δώση καλόν καρπό. Μέχρις όμως νά τό καταφέρη, ...

Φλεβάρης 2019.

Παράθεσις Σχετικά μέ τήν Τραγωδία τής Αν. Αττικής τής 23ης Ιουλ. 2018

... γιά νά μή τά ρίχνουμε όλα στόν ‘Κρόνο’ καί στήν «κλιματική αλλαγή»,
... στόν αντίποδα τής ‘πολεμικής’ φρασεολογίας κατά «τών υπευθύνων»,
... μή πως κατανοήση ο καθένας τό μερίδιο τής ευθύνης πού τού ανήκει, ...

Συζήτησις από κάποια ζευγάρια πού τυχαία ευρέθηκαν στήν περιοχή εκείνη, 8 ημέρες πρίν τό δράμα:
.- «... ρέ πάνε καλά αυτοί οι άνθρωποι; ... τά πεύκα μέσ’ στά σπίτια; ... νά μου τό θυμηθής ... αυτοί μιά μέρα θά καούνε ζωντανοί, ..., μέ ακραίες καιρικές συθήκες ποτέ δέν έχουμε καταφέρει νά σβήσουμε φωτιά στό πεύκο, ...», ο παλιός έμπειρος καί απόμαχος τής δουλειάς αλλά καί ακόμη προβληματιζόμενος,
.- «... σιγά, ... τόσα χρόνια είναι έτσι, ... δέν βλέπεις τί ωραία πού είναι; ...», οι κυρίες, ..
καί τήν άλλη εβδομάδα, οι ίδιες κυρίες, ... «... χρουσούζη, ... , καήκανε οι άνθρωποι, ...».
Τούτο μού έφερε στήν μνήμη τήν οργισμένη κραυγή αγωνίας ενός ανθρώπου, τόν Ιούλιο 2007, μετά τήν καταστροφή τής Πάρνηθας, (προήρχετο από περιοχή πού ήταν στό ΄κόκκινο’).
.- « ... ο ‘ΧΧ’ διοργανώνει συγκέντρωσι διαμαρτυρίας στό Σύνταγμα γιά τό κάψιμο τής Πάρνηθας, ... νά πάμε ... θά τήν κάνουν οικόπεδα, ... νά πάμε ... », ένα οικείο μέλος τής παρέας,
.- « ... νά διαμαρτυρηθώ ενάντια σέ τί; ... οι εργολάβοι έκαψαν τήν Πάρνηθα; ... Η Πάρνηθα μέ μιάν αφορμή εκάηκε. Η αφορμή κάποια στιγμή θά ανέκυπτε. Εκείνοι, είχαν προβλέψει τί θά έκαναν; καί γιατί έπεσαν τόσο έξω; Η Πάρνηθα δέν είναι τών δικών μας ετών. Δέν είχε ξανασυμβή κάτι αντίστοιχο στόν αιώνα μέ τέτοιες συνθήκες; Γιατί τώρα; Τό πρόβλημα είναι ότι άν μέ τόσες δυνάμεις εδώ, η φωτιά τούς ξέφυγε, φαντάζεσαι τί έχουμε νά πάθουμε εμείς κάτω; ... έτσι όπως έχει γίνει η γύρω βλαστική κατάστασις, κινδυνεύουμε άπό μιά σπίθα νά καούμε ζωντανοί, ... καί δέν υπάρχει περίπτωσις νά σβήση σέ μεγάλη έκτασι, ... τό καταλαβαίνετε; ... θά καούμε ζωντανοί, ... ανάθεμα ... Ναί, πάντοτε είχαμε φωτιές, 10άδες ή 100άδες φορές περισσότερες απ’ ό,τι σήμερα, αλλά ποτέ δέν είχαμε καταστροφές δάσους, περιουσίας καί ανθρώπων. Η μόνη εξαίρεσις ήταν τό ΄57, όταν ο αέρας επέρασε τήν φωτιά από εκείνη τήν ζώνη στό σύρραχο καί μάς κατάκαψε. 3-4 στρέμματα τόπος ήταν καί πάντοτε φροντίζαμε νά τήν έχομε καθαρή, αλλά τότε μάς είχε ξεφύγει, ... Σήμερα η βλάστησις είναι όλη κρατητή, σύγκορμη καί αλοίμονό μας άν πέση φωτιά, ... θά καούμε ζωντανοί, ... τό καταλαβαίνετε; », ο προβληματισμένος. Τό ‘μοιραίο’ αλλά καί καταλληκτικό ήλθε στόν μήνα!

Τί καί άν κυριλεκτικά ούρλιαζε ο άνθρωπος αυτός, ... δέν υπήρχε περίπτωσις ο ένας νά καταλάβη τόν άλλον. Εκείνοι δέν καταλάβαιναν πού ήταν τό πρόβλημα καί εκείνος δέν ανεχόταν τούς ανθρώπους νά σκέπτονται σάν άσχετοι καί νά μήν προβληματίζονται, νά μήν βλέπουν γύρω τους! Φαντάζομαι τό ίδιο θά συμβαίνη καί μέ τόν απλό αναγνώστη πού δέν είναι οικείος μέ τά δεομένα τής φύσεως. Όμως δέ είναι θέμα τού παρόντος νά πάω πιό πέρα.
Καταστροφολογικές προφητείες, θά έλεγε κάποιος. Ίσως ... , αλλά κάποια ερωτήματα είναι πολύ συγκεκριμένα, όσον καί η προσπάθεια γιά τήν εκτροπή τής συζήτησης από τό βασικό θέμα.

Ο ‘Κρόνος’ μπορεί νά έκαψε τά δένδρα του, αλλά έκαψε καί ανθρώπους.
Τά δένδρα τού ‘Κρόνου’ θά ξαναγεννηθούν από τίς στάχτες, σάν τόν φοίνικα, (οι άνθρωποι όχι).
Εκεί πού κάηκε ένα δένδρο τού ‘Κρόνου’ θά ξεπεταχθούν εκατοντάδες, ή καί χιλιάδες νέα καί θά πνίξουν κάθε είδος άλλης βλάστησης. Καί τό αποτέλεσμα τροφοδοτεί τό δυναμικό τής προϋποθέσεως ενός μεγαλυτέρου κακού. Σάν νά τό έχουν ανάγκη τούτο. Καί η φύσις του θά τό πράξη κάποια στιγμή, ακόμη καί χωρίς τού ανθρώπου τό χέρι. Η ‘μετάφρασις’ τής καθηγήτριας τών αρχαίων στό Γυμνάσιο ‘ ... καί τά δένδρα στά όρη έπιασαν φωτιά μόνα τους, από τόν αέρα καί τήν ζέστη, ...’, δέν μού ήταν καθόλου ικανοποιητική. Ρωτήσετε καλύτερα τού μηχανικούς – περιβαλλοντολόγους γιά καλύτερη ‘μετάφρασι’. Μπορεί νά συμβαίνη σπάνια, αλλά συμβαίνει. Πότε καί άν; «... όταν ο Κρόνος είναι στήν απέναντι όχθη,... πρός τήν κατηφόρα, ... όταν ο Ουρανός ζεσταθή στόν Κριό, ... μέ τόν Ποσειδώνα στόν Λέοντα καί τόν Κρόνο νά δυσανασχετεί βλέποντάς τόν εκεί, ... μέ τόν Άρη στάσιμο στόν βόρειο τροπικό, αλλά καί μέ τήν συμπαράστασι καί άλλων, ... ». Εκεί, « τόν Ιούλιο 19xx... τά δένδρα θά πιάσουν φωτιά από τήν κορυφή, ...» προειδοποιούσε ένα αμερικανός, περισσότερον αυθεντικός παρά καταστροφολόγος. Καί στήν μεγάλη καταστροφή πού ακολούθησε, οι αρχές απέδωσαν τήν αιτία τού κακού στούς ανθρώπους τών κάμπινκ!

Όχι, τό ’18 δέν ήταν κ’άν η χρονιά τού ‘κόκκινου’. Η ταγωδία τής Αν Αττικής ήταν αποτέλεσμα δυσμενών συγκυριών μέ τά δεδομένα. Η Άρλα στήν Αχαϊα, τόν Σεπτ. ’17, μέ ακριβώς παρόμοιες συνθήκες καί δεδομένα, εγλύτωσε μόνον χάρις στήν καθυστέρησι μιάς ώρας! Οι χρονιές τού ‘κόκκινου’ μπορεί νά αποδειχθούν πολύ χειρότερες.
Τό ιερό δένδρο τού Διός, στήν αρχαιότητα, δέν ήταν τό πεύκο, αλλά η δρύς.Όχι μόνον γιά τό ό,τι δίνει, αλλά καί γιά τήν πυρο-προσπασία. Δέν θά καή ποτέ τό δάσος τής Φολόης, όσον καί άν ακόμη τό επιχειρήσης, εκτός άν εισχωρήση τό πεύκο!

‘Εθεοποιήσαμε’ καί επεκτείνομε τό πεύκο, ... κουβέντα μή τε πράξις γιά τήν δρύ καί λοιπά αντίστοιχα!
Νά μή κατηγορηθώ, υποστηρίζω ενώπιον τού ‘Δικαστηρίου τών Δικαιωμάτων τής Φύσεως’ ότι τό πεύκο δέν μπορεί νά έχη περισσότερα ‘δικαιώματα’ από τήν δρύ, τήν κουμαριά, τό κοκκινόρεικο, τό θυμάρι, τό θρούμπι, ...

Γιά τίς “ευθύνες” τών εντεταλμένων πού μιλούν πολλοί, (γιά τίς ευθύνες τών επιτελικών σχεδιαστών τού περιβάλλοντος ... κανείς!).

Χωρίς νά μπορής νά ‘ζήσης’ τόν προβληματισμό τών εντεταλμένων, τών εκτελεστικών οργάνων καί τήν αγωνιώδη τους προσπάθεια, τούς κατηγορείς διότι δέν εφήρμοσαν σάν μηχανάκια τόν κανονισμό; Καί άν ακόμη εφήρμοζαν κατά γράμμα (;) τόν κανονισμό καί τό αποτέλεσμα ήταν πάνω κάτω (καί κατά τίς εκτιμήσεις μας) τό ίδιο, τότε ποίον θά κατηγορούσες; Θά κατηγορούσες ποτέ τούς επιτελικούς γιά έλλειψι ρεαλισμού καί διορατικότητας. Στόν βαθμό πού εσύ τούς εξέλεξες, πού εσύ ευλογείς τό ρομαντικό, τό βολικό, χωρίς νά σκαμπάζεις από ρεαλισμό καί ισορροπία τής φύσεως, θά διανοείσο νά κατηγορήσης καί εαυτόν; Αυτό σκέψου τό στήν επομένη καμπάνια τού’Χ’ γιά νά ‘πρασινίσετε τό περιβάλλον’, καί μέ άλλα πεύκα!

Στήν κοινωνία καί τήν πολιτεία πού ζούμε, είναι γεγονός ότι: η ‘ευθύνη’ τής όποιας αποτυχίας αναζητείται καί καταλογίζεται στόν εντεταλμένο καί σέ όρους τού κανονισμού. Ποτέ στούς υψηλά επιτελικούς σχεδιαστές, σέ εκείνους πού θά έπρεπε νά είχαν προβλέψει μέ σαφή ρεαλισμό καί διορατικότητα.
Οι παλιοί, οι ‘καραβανάδες’ (= παλιοί έμπειροι), ξέρουν πολύ καλά αυτά τά δικολαβίστικα τερτίπια. «... ‘κόβε’ καί σκάσε ... τί καί άν δέν υπάρχει περίπτωσις νά ‘κοπή’; ... δέν θά σού ζητήσουν ποτέ ευθύνη γιατί δέν ‘έκοπηκε’, αλλά γιατί δέν προσπάθησες, .... Τού αλλουνού, στήν καταστροφή, τού χρεώσανε τήν αποτυχία καί ο άνθρωπος έχασε τά πάντα, δουλειά, σύνταξι, περιουσία, ... ‘κόβε’ καί σκάσε ... », ... όσον καί άν είναι μάταιο!
Πάνε κάποιοι μήνες πού ένας επιτελικός εσκέφθηκε νά ‘ρυθμίση’ τό πρόβλημα πού έχουν οι καλλιεργητές μέ τούς αγριόχοιρους (προσωπική μας εκτίμησι: υπερβαλοποιημένο). 99.99...% ανεφάρμοστο! Μού θύμιζε έναν ψευτο-απατεώνα, τόν Νταβέλια, μέ τό φάρμακο=στάχτη γιά τούς ψύλλους! «... νά, .. θά τόν πιάσης τόν ψύλλο, θά τού άνοίξης τό στόμα καί θά τού ρίξης λίγο μέσα, ... τέζα ο ψύλλος, ..»! Εκτός αυτού, τό μέτρο είναι καί αναποτελεσματικό, αφύσικο καί επικύνδυνο.

Ερώτησα έναν χωρικό γιά τήν ηλιθιότητα, ή τήν ασχετοσύνη σχετικά μέ τούτο. Καί ή απάντησις:
«...γιά άσχετοι,... μή τό συζητάμε, ... δέν είναι εκεί τό θέμα. Ηλίθιοι; ... όχι, αντιθέτως, πανέξυπνοι, πανούργοι, ... τόσον πού δέν χρειάζεται καί νά σκεφθούν μή τε τό αυτονόητο. Δέν τούς ενδιαφέρει τό αποτέλεσμα, αρκεί νά είναι καλυμμένοι από τό νά τούς ζητήσης αποζημίωσι, ..., τζίρος νά γίνεται, καί στό πρεστίζ, ..., εσύ είσαι ηλίθιος, ...»!
Ευχαριστώ, ... ειλικρινά, δέν τό είχα σκεφθή, (καί νόμιζα ότι είμαι μέ τούς ξύπνιους)!

Καμμιά λέξις αυτού πού λέμε ‘κράτος’ δέν είναι παράγωγο τής σοφίας, τής σύνεσης, τής δικαιοσύνης, ... Όλες είναι συνώνυμα μέ τήν δύναμι τής επιβολής, τού ‘ορίζω’, ... Καί άν βγάλης τόν παράγοντα ‘άνθρωπο’ κανένα σύστημα δέν μπορεί νά λειτουργήση τέλεια όσον ‘τέλειο’ καί νά είναι!
Ας σταματήσωμε νά αιτιώμεθα αλλήλους...

Γιά τήν διορατικότητα καί απέντι στίς ακραίες καταστάσεις:

Είχαμε ειπωμένο πέρυσι, στό αντίστοιχο φύλλο καί γιά τήν άλλη τραγωδία στήν Δ. Αττική, καί γιά τίς ακραίες καταστάσεις τών φυσικών φαινομένων, ότι τό ζητούμενο είναι άν θά προλάβης νά φύγης. Καί ότι τό τελευταίο θά πρέπη νά τό έχης υπολογίση καλά εκ τών προτέρων, ... πρός τά πού θά φύγης όταν έρχεται η συμφορά, ... καί ... ά..ν σέ παίρνει.
«... εγώ δέν μένω εδώ μέ τίποτα, ... καί άν πέση καμμιά φωτιά; ... πρός τά πού θά φύγετε; ...», ήσαν οι κουβέντες ενός χωρικού πού είχε βρεθή σέ έναν απομονωμένο συνοικισμό μέ οργιώδη τήν βλάστηση καί τό δάσος (όχι πεύκα) γύρω του. Ο προβληματισμός του – φόβος του; Στόν τόπο του είχαν καή τό ’80. Τά πεύκα τους ξανάγιναν κυριολεκτικά σά τά μαλλιά τής κεφαλής, καί εκείνοι μέ τό ζόρι νά ορθοποδήσουν. Δυστυχώς, όπως φαίνετα καί λένε: η εμπερία δέν διδάσκεται, αλλά, βιώνεται, ... καί κάτι χειρότερο, ... τήν υφίστασαι!... καί μετά προβληματίζεσαι, ...

Στήν Αν. Αττική η δυνατότης εξόδου ήταν πολύ περιωρισμένη καί μέ τό διαμορφωμένο πλαίσιο, οδικό καί βλαστικό, ήταν σάν έχης τό φίδι στόν κόρφο σου, απαλό αλλά καί θανατηφόρο κάποια στιγμή. Καί γιά τούτο εκτίμησί μας είναι ότι ευθύνονται βασικά οι επιτελικοί σχεδιαστές τού περιβάλλοντος.

Τό έτερον στοιχείο, καί τό οποίο μόνον λίγοι (κυρίως οι ντόπιοι) θά μπορούσαν νά ξέρουν, ήταν η ιδιαιτερότητα τού ανέμου. Οι βόρειοι άνεμοι είναι κατά κανόνα προβλέψιμοι, πού θά πάνε τήν φωτιά καί τί θά χαλάσουν καί πού θά κόψουν. Ο νοτιάς μέ χαρακτήρα ανατολικό, οι ΝΑ άνεμοι, όχι, δέν είναι προβλέψιμοι. Αυτοί ‘βουτάνε’ πού λέμε, καί βουτάνε επικύνδυνα στήν γούβα, μέ δαιμονιώδη στοβιλισμό. Δέν συμβαίνει πάντοτε, αλλά κάποιες φορές δέν υπάρχουν ηπήνεμα γιά αυτούς! Κάποιοι μάλλον θά έπρεπε νά έχουν προβλέψει τήν στρατηγική σέ ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά, ....

... μπρός γκρεμός καί πίσω πύρ γιά τούς ανθρώπους αυτούς, ... ήσαν καταδικασμένοι, ... η τύχη μπορεί νά ήταν πρός τήν μιά πλευρά ή τήν άλλη. Τό γεγονός ότι δέν ήταν Σ-Κ ήταν πολλή μεγάλη τύχη!

Στήν πλημμύρα τής Αθήνας τόν Οκτώβριο 1994, (μέ θύματα), ο καθ’ ύλην επιτελικός έλεγε ότι δέν μπορούμε νά έχωμε υποδομές γιά νά αποκλείσωμε τίς καταστροφές σέ τέτοιες ακαραίες καταστάσεις, δέν μάς συμφέρει. Τέτοιες καστροφές έρχονται σέ πολύ αραια διαστήματα. Θά υποστούμε τό κόστος τους όποτε συμβαίνουν. Δήλωσις κυνική; απαίσια; προκλητική; μοιρολατρική; ... ; Είχε,όμως, μέσα της ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, εκείνο τής ειλικρίνειας, τού ρεαλισμού, ... αυτό επιλέξαμε καί μάς βολεύει, ..έ, θά υποστούμε καί τό κόστος. Η αξιολόγησις τής επιλογής είναι άλλο θέμα. Τό ουσιαστικό πρόβλημα είναι η έλλειψις ρεαλισμού στήν βάσι πού κάνεις καί προβάλεις τήν επιλογή.

Τό κακό έγινε καί ήταν θλιβερό. Είθε νά μή ξανασυνβή, εύχεται ο καθένας. Έχει όμως ξανασυμβή καί εκεί καί αλλού. Σάν νά τό ξεχνάμε, .. μέχρις νά επανέλθη. Μπορούμε νά γίνωμε πιό έμπειροι χωρίς νά υποστούμε τίς συνέπειες;
Όσον ο ‘νέος’ άνθρωπος, αντί νά δή τό πρόβλημα πού δείχνει τό δάχτυλο, κοιτάζει - ψάχνει τό δάχτυλο καί τί καπνό φουμάρει τό δάχτυλο, ... όχι λόγω ηλιθιότητας αλλά από τακτική, ...
... τότε, δυστυχώς, ... πολύ περσσότερα θά γίνουν μπούρμπερη, ... όχι μόνο εκείνα πού θαυμάζει ότι εδημιούργησε αλλά καί από εκείνα πού ηύρηκεν.
Δυστυχώς, ο εφήμερος λόγος έχει πολύ πιό πέραση από τόν ρεαλισμό καί τήν εμπειρία σέ βάθος χρόνου. Έχει καταντήσει πιά νά είναι αυτή τούτη η πραγματικότητα!

Παράθεσις τής εικόνας στό στερέωμα στήν έλευσι τού «Ξενοφώντος», Σεπτ., 2018. (χωρίς σχόλια)
Πανσέληνος, Τρίτη 25 Σεπτ. 2018, 06:00 , 30/9 Mar | | Sat | | Plu, «Ξενοφών»
Ic:, Sat , (Jup west), 25-27/9/18: ξεσπούν θυελώδεις – κρύοι- ξηροί βοριάδες
καί 28-30/9 ‘μεσογειακός κυκλώνας’ μέ πολλές βροχές – τοπικές πλημμύρες κυρίως στήν Κ-Α-Ν χώρα

... στήν Πανσέληνο, τό πρωϊ- πρωϊ τής Τρίτης 25 Σεπτ. 2018, 06:00, ..
... στήν ανατολή κοντεύουν ο Ήλιος καί Ερμής, ( καί πάνω στήν δύσι ο Ποσειδώνας),
... στό κατώγειο έρχεται ο Κρόνος, ( 45e) καί συμμετρικά στά δυτικά, στό 1e, πάει ο Δίας,
... (ο Άρης , στόν Ν. Κόμβο τής Σελήνης, φθάνει στό σημείο τής έκλειψής της)
... η Σελήνη καί ο Ήλιος στά τροπικά σημεία τού ισημερινού, (εκεί η Σελήνη τρέχει),

Astrolog 5.40 chart for Tue Sep 25, 2018 5:55am (ST +3:00 GMT) 21:40E 38:15N
Object : Sun Moo Mer Ven Mar Jup Sat Ura Nep Plu Nod
------ : ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Midheav: 134e 44w137e166e101w179w135w 18w 62w118w 77e
Nadir : 46w136e 43w 14w 79e 1e 45e162e118e 62e103w
Zenith : 1s 3s 1s 20s 23s 17s 23s 12n 7s 22s 20n

Asc@40n: 45e132w 48e 94e169w106e156e118w146w172e 30w
Dsc@40n: 137w 43e133w122w 32w104w 65w 82e 22e 48w176w
Asc@35n: 44e132w 48e 91e173w104e152e116w147w169e 27w
Dsc@35n: 137w 43e133w119w 28w102w 62w 80e 23e 44w178w
... (βλ. EQ 120e)

T-Square from Sat: 2Cap47 to Sun: 2Lib00 and Moo: 2Ari00
T-Square from Sat: 2Cap47 to Moo: 2Ari00 and Mer: 5Lib19
T-Square from Ura: 1Tau42 to Mar: 3Aqu48 and Nod: 2Leo45

.. --- Πηγές, γραφικά, υπολογιστικά (προσαρμοσμένα):
http://www.chaosastrology.net/astroform/ephemeris.cfm
http://www.moira.gr/xartis.php
Long/Lat ‘s: Tropical, Geocentric, Swiss Ephemeris

Μέρος ΙΙ: Αστρονομικά Φαινόμενα, (συνοπτικά) Α’ Εξ., 2019

(Χειμ. Ηλιοοστάσιο 2018 – Θερ. Ηλιοστάσιο ’19)
... συμπληρωμένο τό 1ο Τριμ. ’19 μέ τό 2ο Τριμηνο.

Γενικά επί τούτων:

 • Εδώ, στό Μέρος τούτο,( τό ΙΙ) παρατίθεται ενιαίο τό Α’ Εξ. 2019 . (τό 1ο Τριμ. 19 έχει ήδη δοθή)
 • Απ’ όλες τίς όψεις, εδώ, σημείωνονται οι πιό σημαντικές, (κατά τήν κρίσι τού συντάκτη, καί, ίσως όχι τόσον προφανές γιά τόν μή οικείο αναγνώστη). Επίσης,εδώ καί από τόν Απρίλιο, παραλείπονται τά Τέταρτα τής Σελήνης.
 • η ένδειξις ‘| |’ ( ή ‘| - |’) γιά τήν παραλληλότητα ( ή ‘κόντρα’) τών πλανητών, δηλώνεται εδώ όταν οι πλανήτες έχουν τήν ίδια (ή αντίθετη) κλίσι μέ διαφορά τό πολύ 1ο . Όμως, θά πρέπη νά διευκρινισθή ότι οι μακρυνοί καί αργόσυρτοι πλανήτες διατηρούν (προσεγγιστικά) τίς σχέσεις θέσεων – όψεων επί μακρόν.
 • επειδή συνηθίζεται νά γίνεται η κατανομή μέ βάσι τά ηλιοστάσια - ισημερίες, επαναλαμβάνομε τό χειμερινό Ηλιοστάσιο 2018 καί εδώ:

Χειμ. Ηλιοστάσιο, Σάββ. 22 Δεκεμβρίου 2018, 00:23, τά μεσάνυχτα, καί μέ τά σημεία τού κύκλου πάνω στούς τροπικούς,
... στό κατώγειο: Ήλιος, Κρόνος καί Πλούτων, (24e, 35e, καί 45e αντίστοιχα),
... η Σελήνη έχει περάσει τό μεσο-ούρανο, (είναι στό 12e),
(... ο Ουρανός σέ απόστασι 60ο /120ο από μεσο-ούρανο/ κατώγειο).

(*)................ βλέπε επίσης σχετικά:
... Μέρος ΙΙ: Τυπικά - Συνοπτικά Πλανητικά Φαινόμενα (Απρ. –Ιουν.2019)
... Μέρος ΙΙΙ: Τυπικό Καλλιεργητικό Ημερολόγιο, (Απρ. –Ιουν.2019),
... νά διευκρινίσωμε, εδώ, ότι τό σχετικό ημερολόγιο, (ΙΙ καί ΙΙΙ), γιά 1ο Τρίμηνο ’19 έχει αναρτηθή από πολύ πρίν. Μέ τό παρόν δίνεται καί τό ημερολόγιο γιά τό 2ο Τρίμηνο ’19. Τό περιγραφικό τούτο μέρος (Ι), , αναφέρεται σέ όλο τό 2019.
... Τόν Ιούνιο ’19, ως εκτιμούμε, θά δώσωμε καί τό υπόλοιπο, (ευελπιστούμε έως καί τόν Ιούνιο 2020), συνοδευόμενο καί από μιά συνοπτική επισκόπησι σχετικά μέ τόν καιρό στίς τελευταίες 10ετίες, σάν «αφιέρωμα στά 30 χρόνια πρίν». ... Καλά νά είμεθα.

Διαβάστε ακόμη:Σπορά-καλλιέργεια αρωματικών φυτών και βοτάνων

4 σχόλια:

 1. Ανώνυμος26/3/19, 6:49 μ.μ.

  Γεια σας!Το αναλυτικό καλλιεργητικο ημερολογιο Απριλίου 2019 ποτε θα αναρτηθει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι σχεδόν έτοιμο θα αναρτηθεί σύντομα...

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος27/3/19, 12:00 μ.μ.

   Ευχαριστώ πολύ να είστε καλά!

   Διαγραφή
 2. Γεια σας συνχαρητιρια για την σελίδα σας.. καθε χρόνο την παίρνω σαν βάση για την καλλιέργεια μου Που ξεκινάει Οκτώβριο και τελειώνει Μάιο καλλιεργώντας αγγούρια στην Νότια Κρήτη περιμένω την ανάρτηση περίοδο Οκτωβρίου 2019 έχω και Μια ερώτηση φυτευω εμβολιασμένα αγγούρια και δεν έχω την δυνατότητα να προβλέψω ποτέ θα γίνει η σπορά του αγγουριου και Πότε του υποκειμένου στο σπορείο παραγγελνω τα φυτά στις ημερομηνίες φύτευσης καρπού για την παραλαβή και την φύτευση Στο χωράφι είναι σωστό Έτσι η μόνο για την σπορά είναι οι ημερομηνίες? Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα