Δωρεάν βιβλία ιατρικής, φαρμακολογίας, φαρμακευτικής

Ιατρική, φαρμακολογία, φαρμακευτική: δωρεάν βιβλία (ebooks)

Οικογενειακή ιατρική εγκυκλοπαίδεια

Δωρεάν βιβλία ιατρικής φαρμακολογίας φαρμακευτικής

Περιγραφή: Εικονογραφημένον λεξικόν γνώσεων, συμβουλών και οδηγιών υγιεινής & ιατρικής διά υγιείς και ασθενείς/1166 σελ. 24 εκ.
Συγγραφέας: Βεγκλίδης, Ιωάννης Ν.
Εκδότης: Τυπογραφικά καταστήματα "Ο Φοίνιξ"
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολις
Χρόνος έκδοσης: [χ.χ]
Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

Εγκόλπιον ιατρικόν
Περιγραφή: Προς χρήσιν των πρακτικών ιατρών/222 σελ. 15 εκ.
Συγγραφέας: Ζαβιτσιάνος, Νικόδημος Κ.
Εκδότης: Τύποις Ι. Ναχαμούλη εκδότου
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Χρόνος έκδοσης: 1879
Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

Η Ιατρική επιστήμη
Περιγραφή: Σύντομος ερμηνεία περί της ενεργείας και ωφελείας μερικών εκλεκτών και δοκιμασμένων Ιατρικών/250 σελ. 19 εκ.
Συγγραφέας: Madai, David Samuel,1709-1780
Εκδότης: Εω τω Ορφανοτροφείω της Άλλης
Τόπος έκδοσης: [Εν Άλλη]
Χρόνος έκδοσης: 1772
Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

Συνέκδημος Υγιεινή
Περιγραφή: 478 σελ. 22 εκ.
Συγγραφέας: Ιωάννου Π. Πύρλα
Εκδότης: [χ.ε.]
Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
Χρόνος έκδοσης: [1864]
Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

Περί τεκνογονίας
Περιγραφή: 160 σελ.
Συγγραφέας: Ιατρός Αχελωίδης
Εκδότης: Εκ της τυπογραφίας Ιλ Χριστοφίδου
Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
Χρόνος έκδοσης: [1850]
Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

Πραγματείας Ιατρικής Τόμος Πρώτος Περιέχων Επίτομον Ιστορίαν της Ιατρικής Τέχνης/Φιλοπονηθείσαν υπό Σεγρίου Ιωάννου του Ιατρού

Εγχειρίδιον των φρενικών νόσων Μετ' εικόνων
Περιγραφή: 117 σελ.
Συγγραφέας: Antoine Remond
Εκδότης: [Ρ. Πρίντεζη]
Τόπος έκδοσης: Εν Σύρvη
Χρόνος έκδοσης: [1905]
Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

Εγχειρίδιο της Μαιευτικής
Περιγραφή: 486 σελ.
Συγγραφέας: Ν. Κωστής
Εκδότης: [Σ. Κ. Βλαστού]
Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
Χρόνος έκδοσης: [1849]
Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

Εγχειρίδιο της φυσιολογίας του ανθρώπου
Περιγραφή: 494 σελ.
Συγγραφέας: Δαμιανός Γεώργιος
Εκδότης: Εκ. της τυπογραφίαςΣ. Κ. Βλαστού
Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
Χρόνος έκδοσης: 1848
Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

Ανατομία του ανθρώπινου σώματος
Περιγραφή: 799 σελ. 12x20 εκ.
Συγγραφέας: Αλεξ. Μαυροκορδάτος
Εκδότης: Εκ. της τυπογραφίας Κ. Ράλλη
Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
Χρόνος έκδοσης: 1836
Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

Εγχειρίδιων της Φαρμακολογίας
Περιγραφή: 666 σελ. 22 εκ.
Συγγραφέας: Ξαυέριου Λάνδερερ
Εκδότης: [χ.ε.]
Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
Χρόνος έκδοσης: [1845]
Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

Εγχειρίδιων Χημείας Φαρμακευτικής
Περιγραφή: 247 σελ.
Συγγραφέας: Ξαυέριου Λάνδερερ
Εκδότης: Εκ της τυπογραφίας Κ. Αντωνιάδου
Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
Χρόνος έκδοσης: [1847]
Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

Τεχνολογία
Περιγραφή: Ήτοι χημεία εφηρμοσμένη εις τας τέχνας / Σελ. 378
Συγγραφέας: Ξαυέριου Λάνδερερ
Εκδότης: Εκ του τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου
Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
Χρόνος έκδοσης: 1846
Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

Φαρμακολογία
Περιγραφή: Ήτοι περί φύσεως και δυνάμεως και χρήσεως φαρμάκων/3 Τόμοι. 25 εκ.
Συγγραφέας: Αφεντούλης, Θεόδωρος,1824-1893
Εκδότης: Τυπογραφείον "Παλιγγενεσία" Ιω. Αγγελοπούλου
Τόπος έκδοσης: Αθήνησι
Χρόνος έκδοσης: 1890-1891
Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

Φαρμακοποιία γενική
Περιγραφή: Φαρμακοποιϊα γενική εκ των πλέων νεωτέρων σοφών χυμικών και φαρμακοποιών συγγραφέων της Ευρώπης/283 σελ. 19 εκ.
Συγγραφέας: Πύρρος, Διονύσιος, αρχιμανδρίτης
Εκδότης: [χ.ε.]
Τόπος έκδοσης: Εν Κωνσταντινουπόλει
Χρόνος έκδοσης: 1818
Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

Τοξικολογία
Περιγραφή: 180 σελ..
Συγγραφέας: Ξαυέριου Λάνδερερ
Εκδότης: Εκ της τυπογραφίας Κ. Αντωνιάδου
Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
Χρόνος έκδοσης: [1843]
Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

Συλλογή Ιατρικών συνταγών-Τόμος 1ος
Περιγραφή: 570 σελ.
Συγγραφέας: Ξαυέριου Λάνδερερ
Εκδότης: Τύποις Κωνσταντίνου Αντωνιάδου
Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
Χρόνος έκδοσης: [1854]
Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

Συλλογή Ιατρικών συνταγών-Τόμος 2ος
Περιγραφή: 516 σελ.
Συγγραφέας: Ξαυέριου Λάνδερερ
Εκδότης: Τύποις Κωνσταντίνου Αντωνιάδου
Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
Χρόνος έκδοσης: [1855]
Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

Εγχειρίδιον Φαρμακοποίας Φαρμακοτεχνίας
Περιγραφή: 240 σελ.
Συγγραφέας: Εμμανουήλ Εμμανουήλ
Τόπος έκδοσης: Αθήναι
Χρόνος έκδοσης: [1963]
Γλώσσα: Ελληνική

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΑΠΑΝΤΑ

Του μεγάλου Ιπποκράτους άπαντα-Τόμος I
Βιβλία: Ιπποκράτους όρκος/Ιπποκράτους νόμος/Περί τέχνης/Περί αρχαίης ιητρικής/Περί ιητρού/Περί ευσχημοσύνης//Παραγγελιαί/Προγνωστικόν/Περί χυμών/Περί κρισίμων/Προρρητικόν βιβλίον Α’/ Προρρητικόν βιβλίον Β’/Κωακαί προγνώσεις/Περί φύσιος ανθρώπου/Περί γονης/Περύ φύσιος παιδιού/Περί σαρκών/Περί επτάμηνου/Περί οκτάμηνου/Περί επικυήσιος/Περί οδοντοφυίας/Περί καρδίης/Περί αδένων/Περί οστέων φύσιος/Περί αέρων υδάτων τόπων/Περί φυσων/Περί ιερής νόσου/Περί διαίτης υγιεινής/Περί διαίτης το πρώτον/Περί διαίτης το δεύτερον/Διαιτητικός τρίτος
Συγγραφέας: Ιπποκράτης
Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1825
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

Του μεγάλου Ιπποκράτους άπαντα-Τόμος ΙΙ
Βιβλία: Ιπποκράτους περί ενυπνιών/Περί τροφής/Περί διαίτης οξέων/Περί τόπων των κατά ανθρώπον/Περί υγρών χρήσιος/Περί νουσων βιβλίον πρώτον/Περί νουσων βιβλίον δεύτερον/Περί νουσων το τρίτον/Περί νουσων το τέταρτον/Περί παθών/Περί των εντός παθών/Περί παρθενιών/Περί γυναικείης φύσιος/Περί γυναικείων πρώτον/Περί γυναικείων το δεύτερον
Συγγραφέας: Ιπποκράτης
Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1826
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

Του μεγάλου Ιπποκράτους άπαντα-Τόμος ΙΙI
Βιβλία: Περί αφορών/Περί όψιος/Κατ’ ιητρείον/Περί αγμών/Περί αρθρών/Ιπποκράτους μοχλικόν/Περί ελκών/Περί αιμορροΐδων/Περί των εν κεφαλήι τρωμάτων/Περί εγκατανομής εμβρύου/Περί ανατομής/Επιδημιών το πρώτο/ Επιδημιών του δευτέρου/ Επιδημιών το τρίτον/ Επιδημιών το τέταρτον/ Επιδημιών το πέμπτον/ Επιδημιών το έκτον/ Επιδημιών το έβδομον/Ιπποκράτους αφορισμοί/Ιπποκράτους επιστολαί/Ιπποκράτους γένους και βίος κατά Σωρανον/Περί φαρμάκων
Συγγραφέας: Ιπποκράτης
Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1827
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗ ΑΠΑΝΤΑ

Πεδανίου Διοσκουρίδου-Τόμος I
Βιβλία: Περί ύλης ιατρικής βιβλίον Α-Β-Γ-Δ-Ε
Συγγραφέας: Διοσκουρίδης
Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1829
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

Πεδανίου Διοσκουρίδου-Τόμος II
Βιβλία: Περί δηλητηρίων φαρμάκων και της αυτών προφυλακής και θεραπείας/Περί ιοβολών, εν ωι και περί λυσσώντος κυνός/Περί ευπόριστων απλών τε και συνθέτον φαρμάκων βιβλίον πρώτον προς Ανδρόμαχον/Περί ευπόριστων και απλών φαρμάκων βιβλίον δεύτερον
Συγγραφέας: Διοσκουρίδης
Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1830
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

ΓΑΛΗΝΟΥ ΑΠΑΝΤΑ

Κλαύδιου Γαληνού Άπαντα-Τόμος 1
Βιβλία: Γαληνού προτρεπτικός λόγος/Περί αρίστης διδασκαλίας/Γαληνού ότι άριστης ιατρός και φιλόσοφος/Περί αιρέσεων τοις εισαγομένοις/Γαληνού προς Θρασύβουλον περι αριστης αιρέσεως/Γαληνού προς Πατρόφιλον περί συστάσεως ιατρικής/Γαλινού τέχνη ιατρική/Γαληνού των καθ’ Ιπποκράτην στοιχείων βιβλίον πρώτον/ Γαληνού των καθ’ Ιπποκράτην στοιχείων λόγος δεύτερος/Γαληνού περί κράσεων βιβλίον πρώτον/ Γαληνού περί κράσεων βιβλίον δεύτερον/ Γαληνού περί κράσεων βιβλίον τρίτον
Συγγραφέας: Γαληνός
Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1821
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

Κλαύδιου Γαληνού Άπαντα-Τόμος 2
Βιβλία: Γαληνού περί δυνάμεων φυσικών βιβλίον πρώτον/Γαληνού περί δυνάμεων φυσικών βιβλίον δεύτερον/ Γαληνού περί δυνάμεων φυσικών βιβλίον τρίτον/Γαληνού περί ανατομικών εγχειρήσεων των σωζόμενων βιβλία εννέα/Γαληνού περί οστών τοις εισαγομένοις/Γαληνού περί φλεβών και αρτηριών ανατομής/Γαληνού περί νευρών ανατομής βιβλίον/Γαληνού περί οσφρήσεως οργάνου/Γαληνού περί μήτρας ανατομής βιβλίον
Συγγραφέας: Γαληνός
Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1821
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

Κλαύδιου Γαληνού Άπαντα-Τόμος 3
Βιβλία: Γαληνού περί χρειάς των εν ανθρώπου σωμάτι μορίων Λόγος Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ
Συγγραφέας: Γαληνός
Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1822
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

Κλαύδιου Γαληνού Άπαντα-Τόμος 4
Βιβλία: Γαληνού περί χρειάς των εν ανθρώπου σωμάτι μορίων Λόγος Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ/ Γαληνού περί μυών κινήσεως βιβλίον Α-Β/Γαληνού περί των της αναπνοής αιτιών/Γαληνού περί σπέρματος Βιβλίον Α-Β/Γαληνού περί κυούμενω διαπλάσεωνς/ Γαληνού ει κατά φύσιν εν αρτηρίαις αίμα/ Γαληνού περί αρίστης κατασκευής του σώματος ημών βιβλίον/Γαληνού περί ουσίας των φυσικών δυνάμεων/Γαληνού βιβλίον, ότι τα της ψυχής ήθη ταις του σώματος κράσεσιν έπεται
Συγγραφέας: Γαληνός
Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1822
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

Κλαύδιου Γαληνού Άπαντα-Τόμος 5
Βιβλία: Γαληνού περί διαγνώσεως και θεραπείας των εν τη εκάστου ψυχή, ιδίων παθών/ Γαληνού περί διαγνώσεως και θεραπείας των εν τη εκάστου ψυχή, αμαρτημάτων βιβλίον/Γαληνού περί μέλαινης χολής/Γαληνού περί χρειάς σφυγμών βιβλίον/Γαληνού περί των Ιπποκράτους και Πλάτωνος δογμάτων βιβλία εννέα. Πρώτον ακέφαλον/Γαληνού προς Θρασύμβουλον βιβλίον, πότερον ιατρικής ή γυμναστικής εστί το υγιεινόν/Γαληνού περί μικράς σφαίρας
Συγγραφέας: Γαληνός
Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1823
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

Κλαύδιου Γαληνού Άπαντα-Τόμος 6
Βιβλία: Γαληνού υγιεινών λόγος Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ/Γαληνού περί τροφών δυνάμεως βιβλίον Α-Β-Γ/Γαληνού περί ευχυμίας και κακοχυμίας τροφών/Γαληνού περί πτισανης βιβλίον/Γαληνού περί της εξ ενυπνιών διαγνώσεως/Γαληνού περί διαφοράς νοσημάτων βιβλίον/
Συγγραφέας: Γαληνός
Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1823
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

Κλαύδιου Γαληνού Άπαντα-Τόμος 7
Βιβλία: Γαληνού περί των εν τοις νοσήμασιν αιτιών βιβλίον /Γαληνού περί αιτιών συμτωμάτων βιβλίον πρώτον/ Γαληνού περί αιτιών συμτωμάτων βιβλίον δεύτερον/ Γαληνού περί αιτιών συμτωμάτων βιβλίον τρίτον/Γαληνού περί διαφοράς πυρετών βιβλίον πρώτον/ Γαληνού περί διαφοράς πυρετών βιβλίον δεύτερον/Γαληνού περί των εν ταις νοσοίς καιρών βιβλίον/Γαληνού περί των όλου του νοσήματος καιρών βιβλίον/Γαληνού περί τύπων βιβλίον- Γαληνού προς τους περί τύπων γράψαντας ή περί περιόδων βιβλίον/Γαληνού περί πλήθους βιβλίον/Γαληνού περί τρόμου και παλμού και σπασμού και ρίγους βιβλίον/Γαληνού περί του παρ’ Ιπποκράτη κώματος βιβλίον/Γαληνού περί μαρασμού βιβλίον/Γαληνού πρί των παρά φύσην όγκων βιβλίον/Γαληνού περί ανωμάλου δυσκρασίας βιβλίον/Γαληνού περί δύσπνοιας βιβλίον πρώτον/ Γαληνού περί δύσπνοιας βιβλίον δεύτερον/ Γαληνού περί δύσπνοιας βιβλίον τρίτον
Συγγραφέας: Γαληνός
Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1824
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

Κλαύδιου Γαληνού Άπαντα-Τόμος 8
Βιβλία: Γαληνού περί των πεπονθότων τόπων βιβλίον Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ/Γαληνού περί των σφοιγμών τοις εισαγομενοις/Γαληνού περί διαφοράς σφυγμών Λόγος Α-Β-Γ-Δ/Γαληνού περί διαγνώσεως σφυγμών λόγος Α-Β-Γ-Δ
Συγγραφέας: Γαληνός
Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1824
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

Κλαύδιου Γαληνού Άπαντα-Τόμος 10
Βιβλία: Γαληνού θεραπευτικής μεθόδου βιβλίον Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ
Συγγραφέας: Γαληνός
Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1825
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

Κλαύδιου Γαληνού Άπαντα-Τόμος 11
Βιβλία: Γαληνού των προς Γλαύκωνα θεραπευτικόν βιβλίον Α-Β/Γαληνού περί φλεβοτομίας προς Ερασίστρατον βιβλίον/ Γαληνού περί φλεβοτομίας προς Ερασιστρατειους τους εν Ρώμη/Γαληνού περί φλεβοτομίας θεραοευτικόν/Γαληνού περί βδελών, αντισπάσεως,σικυας και εγχαράξεως και κατασχασμού/Γαληνού περί της των καθαιρόν των φαρμάκων δυνάμεως/Γαληνού τινάς δει εκκαθαιρείν ποίοις καθαρτήριοις και πότε/Γαληνού τω επιληπτώ παιδί υποθήκη/Γαληνού περί κράσεως και δυνάμεως των απλών φαρμάκων βιβλίον Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ
Συγγραφέας: Γαληνός
Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1826
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

Κλαύδιου Γαληνού Άπαντα-Τόμος 12
Βιβλία: Γαληνού περί κράσεως και δυνάμεως των απλών φαρμάκων βιβλίον Η-Θ-Ι-Κ-Λ/Γαληνού περί συνθέσεως φαρμάκων των κατά τόπους βιβλίον Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ
Συγγραφέας: Γαληνός
Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1826
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

Κλαύδιου Γαληνού Άπαντα-Τόμος 13
Βιβλία: Γαληνού περί συνθέσεως φαρμάκων των κατά τόπους βιβλίον Η’/Θ’/Ι’/Κ’/Γαληνού περί συνθέσεως φαρμάκων των κατά γένη βιβλίον Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η
Συγγραφέας: Γαληνός
Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1827
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

Κλαύδιου Γαληνού Άπαντα-Τόμος 14
Βιβλία: Γαληνού περί περί αντίδοτων βιβλία 2/Γαληνού προς Πίσωνα περί της θηριακής βιβλίον/Γαληνού περί θηριακής προς Παμφιλιανόν/Γαληνού περί ευπόριστων βιβλίον πρώτον/ Γαληνού περί ευπόριστων βιβλίον δεύτερον/ Γαληνού περί ευπόριστων βιβλίον τρίτον/Γαληνού περί των παρά την λέξιν σοφισμάτων/Γαληνού περί του προγιγνώσκειν προς επιγενήν βιβλίον/Γαληνού εισαγωγή ή Ιατρός
Συγγραφέας: Γαληνός
Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1827
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

Κλαύδιου Γαληνού Άπαντα-Τόμος 15
Βιβλία: Ιπποκράτους περί φύσιος ανθρώπου βιβλίον πρώτον και Γαληνού εις αυτό υπόμνημα Α/ Ιπποκράτους περί φύσιος ανθρώπου βιβλίον πρώτον και Γαληνού εις αυτό υπόμνημα Β/Γαληνού εις το περί διαίτης υγιεινής των ιδιωτών Ιπποκράτους ή Πολύβου υπόμνημα/Γαληνού εις του Ιπποκράτους περί τροφής υπόμνημα Α-Β-Γ-Δ/Ιπποκράτους περί διαίτης οξέων νοσημάτον βιβλίον και Γαληνού υπόμνημα Α-Β-Γ-Δ
Συγγραφέας: Γαληνός
Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1828
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

Κλαύδιου Γαληνού Άπαντα-Τόμος 16
Βιβλία: Γαληνού των εις το περί χυμών Ιπποκράτους υπομνημάτων το Α-Β-Γ/Γαληνού εις το Ιπποκράτους προρρητικών βιβλίον πρώτον υπόμνημα Α-Β-Γ
Συγγραφέας: Γαληνός
Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1829
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

Κλαύδιου Γαληνού Άπαντα-Τόμος 17 μέρος 1ο
Βιβλία: Ιπποκράτους επιδημιών Α’ και Γαληνού εις αυτό υπόμνημα Α-Β-Γ/ Ιπποκράτους επιδημιών βιβλίον δεύτερον και Γαληνού εις αυτό υπόμνημα Α-Β-Γ-Δ-Ε/ Ιπποκράτους επιδημιών Γ’ και Γαληνού εις αυτό υπόμνημα Α-Β-Γ/ Ιπποκράτους επιδημιών ΣΤ και Γαληνού εις αυτό υπόμνημα Α-Β
Συγγραφέας: Γαληνός
Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1828
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

Κλαύδιου Γαληνού Άπαντα-Τόμος 17 μέρος 2ο
Βιβλία: Ιπποκράτους επιδημιών ΣΤ’ και Γαληνού εις αυτό υπόμνημα Γ-Δ-Ζ-Ε-ΣΤ/Ιπποκράτους αφορισμοί και Γαληνού εις αυτούς υπομνήματα
Συγγραφέας: Γαληνός
Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1829
Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

Κλαύδιου Γαληνού Άπαντα-Τόμος 18 μέρος 1ο
Βιβλία: Ιπποκράτους αφορισμοί και Γαληνού εις αυτούς υπομνήματα/Γαληνού προς Λύκον βιβλίον/Γαληνού προς τα αντειρήμενα τοις Ιπποκράτους αφορισμοίς υπό Ιουλιανού βιβλίον/ Ιπποκράτους το περί αρθρών βιβλίον και Γαληνού εις αυτό υπομνήματα τέσσαρα Α-Β-Γ-Δ/Γαληνού περί των επιδέσμων βιβλίον/Εκ του Γαληνού υπομνημάτων περί επιδέσμων βιβλίον
Συγγραφέας: Γαληνός
Εκδότης: Ed.D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1829

Κλαύδιου Γαληνού Άπαντα-Τόμος 18 μέρος 2ο
Βιβλία: Ιπποκράτους προγνωστικόν και Γαληνού εις αυτό υπόμνημα Α- Β-Γ/ Ιπποκράτους προγνωστικόν και Γαληνού εις αυτό υπόμνημα Γ/Γαληνού εις το Ιπποκράτους περί αγμών υπόμνημα Α/ Γαληνού εις το Ιπποκράτους περί αγμών υπόμνημα Β/ Γαληνού εις το Ιπποκράτους περί αγμών υπόμνημα Γ/Το Ιπποκράτους κατ’ ιητρείον βιβλίον και Γαληνού εις αυτό υπόμνημα Α/ Το Ιπποκράτους κατ’ ιητρείον βιβλίον και Γαληνού εις αυτό υπόμνημα Β/ Το Ιπποκράτους κατ’ ιητρείον βιβλίον και Γαληνού εις αυτό υπόμνημα Γ/Γαληνού περί μυών ανατομής
Συγγραφέας: Γαληνός
Εκδότης: Ed.D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1830

Κλαύδιου Γαληνού Άπαντα-Τόμος 19
Βιβλία: Γαληνού πως δει εξελέγχειν τους προσποιούμενους νοσείν//Γαληνού περί των ίδιων βιβλίων γραφή/Γαληνού περί της τάξεως των ίδιων βιβλίων προς Ευγενίανον/Γαληνού των Ιπποκράτους γλωσσών εξήγησις/Γαληνού ει ζωον το κατά γαστρός/Γαληνού περί της κατά τον Ιπποκράτη διαίτης επί των οξέων νοσημάτων/Γαληνού περί φιλοσόφου ιστορίας/Γαληνού όροι ιατρικοί/Γαληνού ότι αι ποιότητες ασώματοι το βιβλίον προσγεγραμμένων/Γαληνού περί χυμών/Γαληνού περί προγνώσεως βιβλίον/Γαληνού πρόγνωσης πεπειραμένη και παναληθής/Γαληνού περί φλεβοτομίας/Γαληνού περί κατακλίσεως προγνωστικά εκ της μαθηματικής επιστήμης/Γαληνού προσγραφόμενων βιβλίον περί ούρων/Γαληνού περί ούρων εν συντομώι/Περί ούρων εκ των Ιπποκράτους και Γαληνού και άλλων τινών/Γαληνού περί σφυγμών προς Αντώνιον φιλομαθή και φιλόσοφον/Γαληνού περί της των εν νεφροίς παθών διαγνώσεων και θεραπείας το βιβλίον προσγεγραμμένον/Περί μελαγχολίας εκ των Γαληνού και Ρούφου και Ποσιδωνιου και Μαρκέλλου, Σικάμιου του Αέτιου βιβλίον/Γαληνού περί αντεμβαλομμενων βιβλίον/Γαληνού του σοφώτατου περί μέτρων και σταθμών διδασκαλία
Συγγραφέας: Γαληνός
Εκδότης: Ed.D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1830

Αρεταίου Καππαδόκου Άπαντα

Αρεταίου Καππαδόκου Άπαντα
Βιβλία: Αρεταίου Καππαδόκου περί αιτιών και σημείων οξέων παθών βιβλίον Α-Β/ Αρεταίου Καππαδόκου περί αιτιών και σημείων χρονίων παθών βιβλίον Α-Β/ Αρεταίου Καππαδόκου οξέων νουσών θεραπευτικόν βιβλίον Α-Β/ Αρεταίου Καππαδόκου χρονίων νουσών θεραπευτικόν βιβλίον Α/ Αρεταίου Καππαδόκου χρονίων παθών θεραπευτικόν βιβλίον Α-Β/Ευρετήριο
Συγγραφέας: Καππαδόκης Αρεταίος
Εκδότης: Ed.D. Carolvs Gottlom Kühn
Τόπος έκδοσης: Lipsiae
Χρόνος έκδοσης: 1828

Ιατρική Ελληνική ιστορία

O καρκίνος παρά τοις αρχαίοις Ελλησιν ιατροίς

Ιστορία της Ελληνικής Παιδιατρικής. Πρακτικά 2ης Ημερίδας 2007 και 3ης Ημερίδας 2008

Ελληνικά Παιδιατρικά Βιβλία 1837-1960. Αθήνα 2006

Ο ιατρός Μανουήλ Σαρής Τενέδιος (1778-1802) και το Διαφωτιστικό του έργο. Συμβολή στην Ελληνική Βιβλιογραφία, εκδόσεις Α. Σταμούλη, Αθήνα 1999.

Φαρμακευτικά φυτά στα έντυπα ελληνικά βιβλία (δεύτερο μισό 18ου αι.-αρχές 19ου αι.), Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 2000, έγχρωμες εικόνες φυτών.

Πηγές βιβλίων:https://anemi.lib.uoc.gr/, https://books.google.com/, www.karaberopoulos.gr/

Σημείωση: Όλα τα δωρεάν βιβλία - free ebooks, υπάρχουν σαν σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα και δεν “ανήκουν” στο www.ftiaxno.gr.
Τα περισσότερα προσφέρονται δωρεάν από ξένες ή Ελληνικές ψηφιακές βιβλιοθήκες, Πανεπιστήμια, οργανισμούς, ή και από τους ίδιους τους δημιουργούς τους και είναι για προσωπική χρήση μόνο.
Τα βιβλία είναι μόνο για ενημέρωση και η ιστοσελίδα δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους.
Αν κάποιος από τους συνδέσμους των βιβλίων δεν λειτουργεί και δεν σας παραπέμπει στο συγκεκριμένο βιβλίο, παρακαλώ ενημερώστε με ένα μήνυμα εδώ, είτε με ένα email στο ftiaxnw@gmail.com, για να το ελέγξω.

Διαβάστε ακόμη:Δωρεάν βιβλία για παρασκευή χρήση βοτάνων

10 σχόλια:

 1. pantelis-Marios Zervos23/8/11, 8:28 μ.μ.

  Εκπληκτικη βιβλιογραφια.Μηπως υπαρχει και Φαρμακολογια - Φαρμακοποιια του καθηγητη Εμμανουηλ Εμμανουηλ (1927). Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δυστυχώς δεν υπάρχει ψηφιοποιημένη η Φαρμακολογια - Φαρμακοποιια του καθηγητή Εμμανουηλ Εμμανουηλ. Το βιβλίο είναι απίστευτο και από πληροφορίες και από άποψη κατασκευής (1400 σελ). Μπορείς να το βρεις να το διαβάσεις στη βιβλιοθήκη του Παν/μίου Αθηνών και Ιωαννίνων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αισθάνομαι την ανάγκη να σου πω ευχαριστώ για όλα τούτα σ' αυτό το μπλογκ. Μήνες το διαβάζω σιγά σιγά και δεν τελειώνω, μπράβο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος14/2/14, 2:40 μ.μ.

  Συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Φαίνεται ότι ακόμα η αξία ανθρωπος υπάρχει...ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. eyxaristo,eyxaristo eyxaristo.Xronia psaxno to dioskoyridh se biblio.kai tora,ton brisko sto spiti moy.Bre paidia eiste yperoxoi.Tyxon plirofories gia to bdellio kai to sylfio tha tis ektimoysa idiaitera.Arxaia ellinika gnorizo.eyxaristo kai pali.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Το σίλφιον ή σίλφυον είναι το Ferula assa foetida και η Ferula tingitana L.
  Το βδέλλιον είναι το Commiphora sp.
  Πιστεύω ότι στο βιβλίο του Διοσκουρίδη υπάρχουν και οι ιδιότητές του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Τυχαια συναντησατην σελιδα σας ,και απο μια γρηγορη ματια διακρινω ποσο ενδιαφεροντα πραγματα αναφερει,που βεβαια θα μεενδιεφεραν και μενα καποια ,ευχαριστωπολυ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα