Νερό - Το ανεκτίμητο αγαθό με τις ευάλωτες ισορροπίες

Το ανεκτίμητο αγαθό με τις ευάλωτες ισορροπίες

Νερό: Διαχείριση & επάρκεια ή σπατάλη-υποβάθμιση-λειψυδρία-ερημοποίηση;

Ή αλλιώς: Καιρός να δείξουμε ωριμότητα επειδή, στο κρύο φοράς ένα ρούχο παραπάνω, αλλά με άδειες δεξαμενές την 7η ημέρα σε φροντίζουν όσοι ακόμη είναι πρίν την 6η. Δείξτε λίγη υπομονή φίλοι. Απευθύνεται σε όλους.

Στην χώρα μας για το πόσιμο ή αρδευτικό νερό, την επάρκεια, την διαχείριση, την ρύπανση και τους ποιοτικούς χαρακτήρες, υπάρχουν σοβαρά θέματα που πρέπει να λυθούν, αλλά και μια τεράστια παραφιλολογία που ξεκινάει από «σταυρώματα» και «ευλογητά» για να ξορκίσουμε την κακή ποιότητα, μέχρι ηρωϊκές απαντήσεις (σε θέματα διαχείρισης) τύπου «μολών λαβέ». (Έχουν διατυπωθεί από αναγνώστες και σ’ αυτή την ιστοσελίδα).

Στον αντίποδα, σε μια Δημόσια Διοίκηση εντελώς ανοργάνωτη και με την γνωστή πολιτικο-πελατειακή μέθοδο επανδρωμένη, με εκτός απαιτούμενων γνώσεων και ικανοτήτων «υπαλλήλους» σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, ανατέθηκε από την «φαιδρά πορτοκαλέα» (με καθυστέρηση δεκαετιών όπως σε όλα τα κρίσιμα θέματα) και υπό την πίεση τραγικών συχνά καταστάσεων (βλέπε τριετία ξηρασίας ’90-’92), η θέσπιση κανόνων διαχείρισης του υδατικού δυναμικού και προστασίας του από την ρύπανση, η παρακολούθηση της τήρησής των θεσμών και η επιβολή κυρώσεων στους μη συμορφούμενους «ιθαγενείς», όπως μας βλέπουν οι χαρτόβιοι καρεκλάτοι «αρμόδιοι»!!!

Ας τα δούμε πιο συγκεκριμένα και λίγο πιο αναλυτικά

1. Θεωρούμε φυσικές κινήσεις:

 • Να ανοίγουμε την βρύση και να τρέχει νερό πόσιμο.
 • Να πλένουμε αυτοκίνητο, αυλή, πεζοδρόμιο κρατώντας ένα λάστιχο και αδιαφορώντας ταυτόχρονα για την σπατάλη που κάνουμε.
 • Να ποτίζουμε τον κήπο ή τις καλλιέργειές μας αντλώντας νερό καλό ποιοτικά και επαρκές ποσοτικά από το ιδιόκτητο πηγάδι ή την γεώτρηση.

2. Δεν αναρωτηθήκαμε (πλην των σχετιζομένων με το αντικείμενο) σχεδόν ποτέ:
- Από πού προέρχεται αυτό το νερό;
- Είναι ατελείωτο ή μήπως περιορισμένο;
- Πόσο σοβαρές είναι οι κατά καιρούς ανακοινώσεις της επιστημονικής κοινότητας για τις μεταβολές στις κλιματικές συνθήκες και εξ αυτών στην απειλή της λειψυδρίας και στα φαινόμενα ερημοποίησης μεγάλων περιοχών που είναι το φυσικό επακόλουθο;
- Γιατί τα τελευταία χρόνια όλο συχνότερα και εντονότερα ακούγονται φωνές αγωνίας για την ρύπανση του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση των υπόγειων υδροφόρων; · Έχουμε ως καταναλωτές ατομικές ευθύνες ορθολογικής χρήσης και υποχρεώσεις προστασίας αυτού του αναντικατάστατου αγαθού από σπατάλη και ρύπανση;

3. Ας προσεγγίσουμε τα πιο πάνω ερωτήματα:

 • Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, έχουμε ακούσει για τον «κύκλο του νερού». Από τους επιφανειακούς υδάτινους όγκους (θάλασσα, λίμνες, ποτάμια κ.λ.π.) αλλά και το έδαφος, το νερό εξατμίζεται σχηματίζοντας τα σύννεφα. Από εκεί επιστρέφει στην γή ως βροχή, χιόνι, χαλάζι και δροσιά, μορφές που όλες μαζί τις ονομάζουμε «ατμοσφαιρικό νερό».
 • Μια ποσότητα από το ατμοσφαιρικό νερό απορρέει με την μορφή κάθε μεγέθους ποταμών και χειμάρρων προς τις λίμνες ή την θάλασσα.
 • Άλλη ποσότητα κατεισδύει στο έδαφος και αποθηκεύεται στους υπόγειους υδροφόρους (κατάλληλοι λιθολογικοί σχηματισμοί που έχουν τον ρόλο ταμιευτήρων), από όπου συχνά επανεμφανίζεται στην επιφάνεια με την μορφή πηγών που με την σειρά τους δημιουργούν συστήματα απορροής με κατάληξη τις λίμνες ή την θάλασσα.
 • Από τους υπόγειους ταμιευτήρες νερό αντλείται μέσα από πηγάδια ή γεωτρήσεις για υδροαρδευτικούς σκοπούς. Στις αρδεύσεις, μια ποσότητα που εκτός των εδαφολογικών παραμέτρων συναρτάται και με την επικρατούσα θερμοκρασία, εξατμίζεται άμεσα, άλλη κατεισδύει στο έδαφος επανατροφοδοτώντας τους υδροφόρους και κάποια απορροφάται από το ριζικό σύστημα των φυτών για τις διατροφικές ανάγκες τους. Ένα τμήμα της τελευταίας μέσω της εξατμισιδιαπνοής του φυλλώματος αποβάλλεται στην ατμόσφαιρα.
 • Αντίστοιχα στο ζωϊκό βασίλειο, νερό καταναλώνεται ως πόσιμο, ενώ μια ποσότητα αποβάλλεται στο περιβάλλον μέσω των ούρων η του ιδρώτα.
 • Οι άνθρωποι το καταναλώνουμε ως πόσιμο, για την παρασκευή τροφής, για την καθαριότητα σώματος, ρούχων, χώρων κ.λ.π. Πέραν αυτού που αποβάλλεται με τα ούρα και τον ιδρώτα, μεγάλες ποσότητες απορρίπτουμε στο περιβάλλον μετά την χρήση του, ακατάλληλο πλέον για επαναχρησιμοποίηση.

4. Τα ανωτέρω είναι μια σύντομη ανάλυση στον κύκλο του νερού. Σε αυτόν (όπως βλέπουμε) δεν αναφέρεται πουθενά η δημιουργία «νέου νερού». Γίνεται λοιπόν φανερό πως το υπέδαφος αποθηκεύει μεν αλλά δεν «γεννά» νερό. Είναι επίσης εμφανές ότι αυτό δεν καταστρέφεται (χάνεται) συμμετέχοντας στην κατασκευή όλης της οργανικής και σημαντικού τμήματος της ανόργανης ύλης.

5. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ και επομένως τα διαθέσιμα αποθέματα καλής ποιότητας μειώνονται έμμεσα.

6. Παράλληλα η μείωση του ατμοσφαιρικού νερού εξ αιτίας των κλιματικών αλλαγών, άρα και η ελάττωση της κατείσδυσης, μοιραία οδηγεί σε περαιτέρω μείωση των υπόγειων ή και επίγειων αποθεμάτων.

7. Η ρύπανση που προκαλούμε με τα πάσης φύσεως λύματα που ασυνείδητα απορρίπτουμε χύδην στο έδαφος, σε ρεμματιές ή σε χειμάρρους και ποταμούς, (σε αυτά περιλαμβάνονται και οι αλόγιστες ποσότητες φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων), επιτρέπει την κατείσδυση στους υπόγειους ταμιευτήρες κακής ποιότητας νερού. Καθίσταται έτσι ακατάλληλο όχι μόνο το ήδη αποθηκευμένο, αλλά ρυπαίνεται πιθανά μη αναστρέψιμα και η «αποθήκη», άρα και με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι αντίστοιχες ποσότητες πόσιμου.

8. Η ανεξέλεγκτη και χωρίς κανόνες ορθής εκμετάλλευσης και διαχείρισης άντληση νερού από πηγάδια ή γεωτρήσεις για αρδευτικούς κυρίως σκοπούς και οι κατά κανόνα εντελώς λανθασμένες για το κλίμα της χώρας αρδευτικές μέθοδοι, προκαλούν αλυσιδωτές ζημιές(ντόμινο για τους γλωσσομαθείς).

Ας τις δούμε:

 • «Αφαιρείται» από τους υπόγειους υδροφόρους νερό όχι από το περίσσευμα όπως είναι η σωστή εκμετάλλευση, αλλά από τα «κρίσιμα» αποθέματα.
 • Η με καταιωνισμό (εκτοξευτήρας ή κανόνι στην αγροτική διάλεκτο) άρδευση καλλιεργειών στις γνωστές υψηλές θερινές θερμοκρασίες, επιφέρει άμεσα την εξάτμιση σχεδόν του 50% του νερού που ρίπτεται.
 • Κατά συνέπεια για να φθάσει στο καλλιεργημένο έδαφος η αναγκαία ποσότητα, απαιτείται η άντληση διπλάσιας ποσότητας νερού.
 • Επομένως καταναλώνουμε και την διπλάσια ενέργεια.
 • Επειδή τα υγρά είναι ασυμπίεστα, η αφαίρεση νερού από τον υδροφόρο μεταφράζεται πρακτικά σε αφαίρεση ύλης και επομένως σε καταστάσεις εξάντλησης, υπό την πίεση των υπερκείμενων εδαφών ο υδροφόρος συρρικνώνεται. · Μειώνεται δηλαδή ο όγκος του άρα και οι αποθηκευτικές δυνατότητες.

9. Συνυπολογίζοντας την ελάττωση, λόγω των κλιματικών αλλαγών, του ατμοσφαιρικού νερού (άρα της κατείσδυσης), με την σταθερή μείωση των αποθεμάτων και την «σμίκρυνση» των «αποθηκών», διαπιστώνουμε ότι η συνεχιζόμενη χωρίς όρους εκμετάλλευση του υπόγειου νερού, θα οδηγήσει σταδιακά σε καταστάσεις ακόμη και στείρευσης, ενώ ήδη σε παράκτιους υδροφόρους, σε πολλά μέρη όχι μόνο της νησιωτικής, αλλά και της ηπειρωτικής χώρας, έχει επιτρέψει την προέλαση του θαλάσσιου νερού στα ενδότερα και την καταστροφή της υπόγειας υδροφορίας λόγω υφαλμύρωσης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Η «συρρίκνωση» αφορά στους υδροφόρους που αναπτύσσονται στα πεδινά εδάφη απανταχού της χώρας όπου είναι κατασκευασμένος και ο μέγιστος αριθμός των γεωτρήσεων και των πηγαδιών και αποτελούνται από κοκκώδη υλικά και όχι στους βραχώδεις σχηματισμούς. Στους τελευταίους, η υπεράντληση κατέστρεψε σε πολλά μέρη τον φυσικό φραγμό του γλυκού νερού επιτρέποντας την διείσδυση του θαλάσσιου.

10. Είναι γεγονός ότι η «εγκληματική» υπερεκμετάλλευση του υπόγειου νερού γίνεται από τους καλλιεργητές. Τρανταχτό παράδειγμα η Θεσσαλική πεδιάδα. Μερικές χιλιάδες νόμιμων γεωτρήσεων και ανεξακρίβωτος αριθμός παράνομων (ισοδύναμος ή και μεγαλύτερος), από τις οποίες (νόμιμες και παράνομες) ένα σοβαρό ποσοστό είναι κατασκευαστικά εκτρώματα και η υπερεντατική και χωρίς κανόνες εκμετάλλευση για αρδευτικούς σκοπούς, οδήγησαν σταδιακά μεν αλλά πολύ σύντομα (μέσα σε 20 χρόνια), σε φαινόμενα εξάντλησης το υπόγειο υδατικό δυναμικό της πεδιάδας.

11. Οι αρμοδιοαναρμόδιοι πολιτειακοί παράγοντες θορυβημένοι αντιλήφθηκαν αργά ότι έπρεπε να ληφθούν δραστικά μέτρα και να γίνουν συμπληρωματικά έργα σωτηρίας, διαφορετικά η μεγαλύτερη πεδιάδα της χώρας, κινδύνευε με ολοσχερή ξήρανση λόγω αδυναμίας άρδευσης. · Ένα από τα έργα είναι η πολυθρύλητη εκτροπή του Αχελώου. Η πολιτική ανεπάρκεια, η απουσία εκτενούς και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης προς όλες τις κατευθύνσεις, η αδυναμία ορθής σκέψης, το χείριστο είδος του ατομικού συμφέροντος κάθε εμπλεκόμενου, οι αστήριχτες κορώνες τάχα εμβριθούς μόρφωσης «οικολογικών(;;;;;;) οργάνων» και «οργανώσεων», οι πολύχρονες διαδικασίες επίλυσης απαλλοτριώσεων, παράλογων απαιτήσεων, ανεγκέφαλων συχνά αντιδράσεων, προσφυγών, διεκδικήσεων κ.λ.π. κ.λ.π. κ.λ.π. , κατάφεραν το πολυδάπανο έργο να μην έχει ολοκληρωθεί (και πολύ πιθανόν να μην ολοκληρωθεί ποτέ), προς δόξα του φανατισμού, των παρωπίδων, του συμφεροντολογισμού και της έλλειψης μόρφωσης που μας διακρίνει σε όλα τα επίπεδα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Τα νερά ενός από τους μεγαλύτερους ποταμούς της χώρας, εξακολουθούν εντελώς ανεκμετάλλευτα να χύνονται (δηλαδή να χάνονται) στην θάλασσα (δυστυχώς όχι μόνο του Αχελώου), επιβεβαιώνοντας την ιστορική ρήση για το «άπειρο μέγεθος της ανθρώπινης βλακείας». · Ένα δεύτερο έργο που ευτυχώς τελείωσε αλλά δεν επαρκεί, είναι η μερική ανασύσταση της λίμνης Κάρλας κοντά στον Βόλο, που είχε αποξηρανθεί αποδίδοντας χιλιάδες καλλιεργήσιμα στρέμματα. Σκοπός της μερικής αναδημιουργίας της είναι η συγκέντρωση των ομβρίων της ευρύτερης περιοχής και η, με τα νερά αυτά μέσω της κατείσδυσης, μερική ενίσχυση περιορισμένου αριθμού (από το σύνολο) υπόγειων υδροφόρων που κινδυνεύουν με στείρευση.

<[>12. Για όλη την χώρα και κάτω από την πίεση Ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών θεσμών και κανόνων προστασίας και διαχείρισης, η μη θέσπιση των οποίων τιμωρείται με δυσβάστακτα πρόστιμα και όχι μόνο, οι εκλεγμένοι κυβερνήτες μας, προσπάθησαν να υπακούσουν στην λογική που τους επιβλήθηκε, αν και έπρεπε από δεκαετίες να έχουν εφαρμόσει από μόνοι τους τέτοιο νομοθετικό πλαίσιο. Και ώ του θαύματος, πιστοί στην προχειρότητα και τον ωχαδερφισμό μας, όλων αυτών η οργάνωση και εφαρμογή ανατέθηκε με προίκα ελλιπέστατη και στρεβλή νομοθεσία, στις, εξαιτίας του τρόπου επάνδρωσής τους που προανέφερα, εντελώς ανίκανες, ανεπαρκείς και άσχετες με το αντικείμενο υπηρεσίες των Περιφερειών και των πρώην Νομαρχιών.

Και για να κάνουμε συγκεκριμένα τα λόγια, θα χρησιμοποιήσω ένα χειροπιαστό παράδειγμα:
- Σε κάθε Περιφέρεια υπάρχει Διεύθυνση Υδάτων που αντικείμενο έχει την διαχείριση του υδατικού δυναμικού στην περιοχή που την ορίζει, την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ως προς τις χρήσεις νερού, την έκδοση των αδειών κατασκευής πηγαδιών και γεωτρήσεων, την διευθέτηση χειμάρρων, πηγών και κάθε δραστηριότητας που σχετίζεται με την εκμετάλλευση του νερού και βέβαια την έκδοση των αδειών χρήσης νερού για όλα τα πηγάδια τις γεωτρήσεις ή άλλες δραστηριότητες, αφού εξετάσει τους σχετικούς φακέλους με όλα τα γεωλογικά, υδρογεωλογικά, λιθολογικά, «υδατοδυναμικά» κ.λ.π. στοιχεία.

- Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λοιπόν, η οποία είναι υπεύθυνη για τους Νομούς Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευρυτανίας δεν υπάρχει ούτε ένας Γεωλόγος!!! Ποιος εξετάζει τους φακέλους μη δίνοντας λύσεις λόγω ασχετοσύνης άρα και ευθυνοφοβίας, βασανίζοντας τους «ιθαγενείς» που ανέφερα στην αρχή;;; Διαβάστε πάλι τις αρχικές παραγράφους και θα καταλάβετε.
- Και για να μη σας φαίνονται υπερβολικά αυτά να προσθέσω και τούτο. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς, στην οποία καταλήγουν όλοι οι φάκελοι για την τελική αδειοδότηση και των δύο αυτών Διοικητικών διαμερισμάτων, υπάρχει ένας Γεωλόγος!!! Τουλάχιστον υπήρχε ένας μέχρι πρίν από ένα εξάμηνο.

- Το Θέμα αφορά δεκάδες χιλιάδες φακέλους. Έχετε άποψη;;;
- Αν δεν έχετε, ίσως σας βοηθήσουν τα εξής στοιχεία: Υπολογίζεται ότι στην χώρα υπάρχουν περίπου 300 χιλιάδες πηγάδια και γεωτρήσεις, από τις οποίες οι μισές σχεδόν (κατ’ άλλους οι περισσότερες) είναι παράνομες!!!
- Ο έλεγχος ενός φακέλου άρα και η έκδοση σχετικής άδειας, παρά τις «αισιόδοξες» διατάξεις της «πολιτείας» ( το π συνειδητά όχι κεφαλαίο), που προβλέπουν την χορήγησή της το πολύ σε 40 ημέρες, διαρκεί ανάλογα με τούς ανίκανους και εκτός αντικειμένου θεματοφύλακες του Δημοσίου συμφέροντος που θα εμπλακούν, από 8-30 μήνες!!!!!!!!!!!!

- Και επειδή κάποιοι αναγνώστες θα βιαστούν να με χαρακτηρίσουν κακοπροαίρετο, τους καλώ σε πιο απλές σκέψεις και υπολογισμούς: Ας δεχτούμε τους χρόνους που προβλέπουν οι διατάξεις (40 ημέρες) και για να γίνω ακόμη πιο συγκαταβατικός, προτείνω να θεωρήσουμε ότι απαιτούνται 30 ημέρες, δηλαδή μόνο ένας μήνας για κάθε περίπτωση.
- Εκτός από τις 150 χιλιάδες παράνομες γεωτρήσεις που πρέπει να νομιμοποιηθούν και για τις υπόλοιπες νόμιμες 150 χιλιάδες, απαιτείται σχετικό χαρτοβασίλειο για την έκδοση άδειας χρήσης νερού.

Ας κάνουμε και εδώ μια παραχώρηση:
Να χρειάζονται σχετική άδεια μόνο οι 50 χιλιάδες από τις νόμιμες. Φθάνουμε έτσι αθροιστικά στον αριθμό 200 χιλιάδες.
- Η εξέταση λοιπόν και αδειοδότηση σύμφωνα με τους συμπιεσμένους χρόνους που προαναφέραμε, χρειάζονται για να ολοκληρωθούν 200 χιλιάδες μήνες. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Για να διευκολυνθούμε στους υπολογισμούς θα χρησιμοποιήσουμε τους μέσους όρους:
- Οι Περιφέρειες είναι 13 και διαιρώντας το 200 χιλιάδες με το 13 προκύπτει 15. 400. Τόσους μήνες χρειάζεται κάθε Περιφέρεια. Αν το μετατρέψουμε σε χρόνια προκύπτει: 15.400:12=1.283 χρόνια. Δηλαδή το 3.295 ή αλλιώς 13 αιώνες αργότερα («…να μας έχει ο Θεός γερούς…» που τραγουδάει και ο Νιόνιος).
- Αν διαφωνείτε προτείνω το εξής: Να δεχθούμε την εξωπραγματική ταχύτητα ότι αδειοδοτείται ένα(!!!!!!!) αίτημα την ημέρα, δηλαδή 22 τον μήνα από κάθε περιφέρεια, δηλαδή 22χ13=286 κάθε μήνα. Άρα: 200.000 : 286= 700 μήνες ή 58 χρόνια.
- Διαλέξτε τι προτιμάτε. Ακόμη και με ταχύτητες φωτός, το εξάμβλωμα που παριστάνει τις Υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης στην Χαχαβία που βαυκαλίζεται ότι είναι κράτος, χρειάζεται 58 χρόνια να ολοκληρώσει (και βέβαια χωρίς στάσεις εργασίας και απεργιακές κοινητοποιήσεις), τις διαδικασίες επίλυσης ενός προβλήματος που στον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο ποτέ δεν προέκυψε.

- Και δεν προέκυψε επειδή μόνον εδώ η παρανομία είναι καθεστώς και η νομιμότητα χαρακτηρίζεται ως ηλιθιότητα, αφού τα κοματικά γραφεία κάθε ανύπαρκτου ανεξαρτήτως απόχρωσης, ρύθμιζαν και ρυθμίζουν τις διαφορές νομίμου-παρανόμου. Όπου καθυστερούνται οι ρυθμίσεις, τους χρόνους αναλαμβάνουν να συντομεύσουν τα τρακτέρ στις Ε.Ο., οι κατεβασμένοι διακόπτες στην ΔΕΗ, τα σκουπίδια με την χολέρα, τα βυτιοφόρα και τα φορτηγά στα τελωνεία και στα διϋλιστήρια, οι λιμενεργάτες και τα εγκλωβισμένα πλοία, οι ακινητοποιημένοι σιδηρόδρομοι, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κ.λ.π. κ.λ.π. σωματεία «εργαζομένων»(;;;) και (επειδή από όλα έχει ο μπαξές), τελευταία προστέθηκαν και οι (πλέον σκληρά εργαζόμενοι της οικουμένης!!!) υπάλληλοι της Βουλής με τους 16 ή 18 (δεν θυμάμαι ακριβώς) παχυλούς μισθούς!!!

- ΑΠΟΡΙΑ για να επανέλθουμε: Ποιες υπηρεσίες είπατε θα εξετάσουν μέχρι τις 17-12-2012 που λήγει η προθεσμία (έληξε την Δευτέρα), τους φακέλους και θα εκδώσουν τις σχετικές άδειες;
- Η συνολική προθεσμία που είχε δοθεί (μαζί με δύο παρατάσεις) ήταν 18 μήνες !!!!!!!!!!!!!!! Επιμένετε ότι είμαι κακοπροαίρετος;;;

13. Παρ’ όλα αυτά επιμένω ότι κανόνες διαχείρισης πρέπει να υπάρξουν και το κυριότερο, πρέπει να τηρούνται. Διαφορετικά να είστε βέβαιοι ότι αν συνεχιστεί η σημερινή ασυδοσία και από την άλλη μεριά, η παντελώς ανίκανη και αδαής Δημόσια Διοίκηση, επιχειρεί με αποφάσεις και ενέργειες επιπέδου ατόμου με νοητική στέρηση, να θεσμοθετήσει διαχειριστικό και προστατευτικό πλαίσιο, το μόνο που θα καταφέρει είναι να προκαλέσει την ολοκληρωτική καταστροφή στην υπόγεια και επιφανειακή υδροφορία της χώρας και κατά συνέπεια στην γεωργική και όχι μόνο παραγωγή. Επειδή το μόνο που έχει πετύχει εδώ και δεκαετίες είναι να εξωθεί και τον πιο μικρό καταναλωτή να παρανομεί προκειμένου να επιβιώσει.

14. ΑΣ ΣΚΕΦΘΟΥΜΕ ΣΟΒΑΡΑ:
Την λειψυδρία συνοδεύει η πείνα, επειδή χωρίς νερό δεν παράγεται τροφή και αν παράγεται είναι ελάχιστη.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ. Αυτή είναι η κατάσταση σχετικά με τα νερά στην χώρα μας. Τώρα πώς θα μπεί τάξη, πως θα γίνει η τεράστια συστηματική απογραφική δουλειά που είναι πάρα πάνω από αναγκαία, πώς θα συνταχθούν πίνακες και χάρτες με πραγματικά στοιχεία όπου θα καταγραφούν αντικειμενικά αξιολογημένες οι συνθήκες κάθε περιοχής, με δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε να γίνεται άμεσα εμφανές πού και τι μέτρα προστασίας ή ενίσχυσης του υπόγειου υδατικού δυναμικού πρέπει να λαμβάνονται στην πάροδο του χρόνου και σε τι σωστές διαχειριστικές ενέργειες πρέπει ανεμπόδιστα να μπορούν να προχωρούν οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΟΙ που θα έχουν τοποθετηθεί, ας σκεφθεί ο καθένας μας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Α. Οι μόνες υπηρεσίες που είχαν συστηματικό αρχείο (έστω και σε πρωτόγονη μορφή) με σημαντικές πληροφορίες και πρόθυμα παραχωρούσαν στοιχεία, ήταν οι διανομαρχιακές Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων (Υ.Ε.Β.). Αντί να εκσυγχρονισθούν, να αξιοποιηθεί το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, να γίνουν παραγωγικές και να αποτελέσουν τη βάση για όλο το οικοδόμημα προστασίας και διαχείρισης του νερού, τις διέλυσαν και όλη η συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση, βολοδέρνουν βορά τρωκτικών σε ρυπαρά υπόγεια!!!
Β. Είναι βέβαιο πάντως ότι για τους υδάτινους πόρους:

 • Με τις μαύρες σημαίες που ξεδιπλώνονται σε κάθε ευκαιρία για να φύγει ο Αντίχριστος!!!
  Με «σταυρώματα και ευλογίες» για να φύγει η ρύπανση!!!
 • Με απαντήσεις τύπου «μολών λαβέ» για την θεσμοθέτηση κανόνων διαχείρισης και εκμετάλλευσης, πιστές στη εξωφρενική και αστήρικτη θεωρία ότι η απογραφή γίνεται για να πουλήσει μετά η πολιτεία τα νερά σε ξένους ιδιώτες!!!
 • Με φαιδρά μέχρι επικινδυνότητας μέλη στις πολιτειακές επιτροπές που συστήνονται να θεσμοθετήσουν για την διαχείρηση, (όπως συγκεκριμένος βουλευτής που πρόσφατα με πρωτοφανή ιταμότητα εξέφρασε εκτός από την άγνοιά του και την πλήρη άρνησή του να ενημερωθεί για ό,τι έπρεπε να αποφασίσει).
 • Με την δική μας πλήρη αδιαφορία στην σπατάλη του νερού και στην ανεξέλεγκτη ρύπανση του περιβάλλοντος (ιδιώτες, αγροτοκτηνοτρόφοι, βιομηχανίες).
 • Με την ανειδίκευτη, ανεκπαίδευτη, ανεύθυνη, περιδεή περί την λήψη αποφάσεων, φυγόπονη και…και…και… Δημόσια Διοίκηση όχι απλή τροχοπέδη αλλά δύναμη οπισθοδρόμησης σε κάθε βήμα κάθε πολίτη, δυστυχώς οι προοπτικές μόνο ευοίωνες δεν είναι.

Φίλοι προσπάθησα σε λίγες γραμμές να ωθήσω να σκεφθούμε τις δικές μας ευθύνες και υποχρεώσεις σε ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως η επάρκεια του νερού. Ελπίζω έστω και ελάχιστα να προβλημάτισα. Είναι αλήθεια ότι χρησιμοποίησα «σκληρές» εκφράσεις για να περιγράψω τις υπάρχουσες συνθήκες. Σας διαβεβαιώνω ότι όχι μόνο δεν υπάρχει ίχνος υπερβολής αλλά κατά περιοχές υπάρχουν και χειρότερες καταστάσεις, είτε στην διαχείριση είτε στην προστασία. Να θυμόμαστε ότι ο Ασωπός της ρύπανσης και ο Αχελώος της απώλειας, δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις στη χώρα, αλλά ο κανόνας!!!

Διαβάστε ακόμη:Που και πως βρίσκουμε νερό

15 σχόλια:

 1. Τα παρακάτω δεν απευθύνονται στο πρόσωπο του συμπαθέστατου Αντώνη. Προφανώς και αρκετά δούλεψε και αρκετά κουράστηκε (ειδικά αν δεν είναι «του επαγγέλματος»)για να μας ενημερώσει. Θα τον ευχαριστήσω γι αυτό αλλά πιο πολύ γιατί μου δίνει την ευκαιρία να πω και εγώ τα δικά μου.
  Σε γενικές γραμμές είναι γνωστά και τα της οικιακής διαχείρισης του νερού (και οι περισσότεροι «προσέχουμε για να έχουμε»)και
  τα της εγκληματικής αδιαφορίας του κράτους (και όχι μόνο για το νερό).
  Θα σταθώ στο «ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ» στις 5 τελευταίες λέξεις, σε συνάρτηση με την ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Β. Τι εννοώ????
  Κουράστηκα με τις απειλητικές για την ζωή μας (ή έστω για την ποιότητά της) προειδοποιήσεις.
  Επικίνδυνες ουσίες στο νερό
  Επικίνδυνες ουσίες σε οικοδομικά υλικά
  Επικίνδυνες ουσίες σε τρόφιμα
  Επικίνδυνες ουσίες σε καλλυντικά
  Χημικοί ψεκασμοί για έλεγχο του καιρού
  Χημικοί ψεκασμοί στα οπωροκηπευτικά
  Γρίπη πουλερικών
  Τρελές αγελάδες
  ορυκτέλαια στα σπορέλαια
  Ατμοσφαιρικοί ρύποι
  Ακτινοβολία από κεραίες
  Τσερνομπιλίτιδες-Κοζλοντουίτιδες-Φουκοσιματίτιδες …

  Φτάνει!!! Χόρτασα ερωτήματα και προβληματισμούς!!!
  Θέλω απαντήσεις-λύσεις-προτάσεις!!!
  Από το κράτος δεν μπορώ να περιμένω τίποτα! Το εμπέδωσα.
  Από οργανώσεις-επιτροπές οικολογικές και μη, μια από τα ίδια! Κι αυτό το ξέρω.
  Εγώ και εσύ και ο άλλος ο διπλανός τι μπορούμε (δυναμικά)να κάνουμε?
  Επειδή δεν έχουμε όλοι τους ίδιους χρόνους αντίδρασης (αντανακλαστικών), για να βγούμε αλλόφρονες στους δρόμους ξηλώνοντας πεζοδρόμια και παίρνοντας αμπάριζα ότι βρούμε μπροστά μας,
  Επειδή τα περί μαζικών οργανωμένων κινητοποιήσεων κατά τόπους έχει δοκιμαστεί κατ’ επανάληψη και έχει καταλήξει σε παταγώδεις αποτυχίες (με ελάααχιστες εξαιρέσεις)…
  δύο λύσεις μου μένουν
  Να μπω σε ένα φέρετρο και να περιμένω καρτερικά το τέλος μου ή
  να περιμένω ήσυχα-ήσυχα τη μετάλλαξή μου σε κατσαρίδα (θα ταιριάζει και με το επώνυμό μου
  Τραγγανίδα-κατσαρίδα).
  Δεκτή όποια άλλη πρόταση …

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Επειδή δεν θα θελα να χαρακτηριστώ «γραφική» με την προηγούμενο σχόλιο(?) έχω να προτείνω και 2 ιστοσελίδες στους φίλους του blog, για να «γελάσει το χειλάκι τους» αλλά και να επιβεβαιώσω τα γραφόμενα του Αντώνη (όχι ότι ήθελαν επιβεβαίωση, αλλά έτσι, κουβέντα να κάνουμε).
  Η πρώτη αφορά τις «δικαιολογίες» του ΥΠΕΚΑ και η δεύτερη επιβεβαιώνει δυναμικά την πρώτη. Δύο χρόνια μετά την «σφαλιάρα»-πρόστιμο από την ΕΕ, ...στη Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου «ΘΑ ανακοινωθεί»:

  1. Ανακοίνωση σχετικά με την καταδίκη της Ελλάδας λόγω μη εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης των
  Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής:
  http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=SqN825USVsA%3d&tabid=245&language=el-GR


  2. http://wfd.opengov.gr/
  Διαβούλευση των Σχεδίων Διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας
  Πρόγραμμα Διαβούλευσης ανά Υδατικό Διαμέρισμα
  Ημερομηνία έναρξης διαβούλευσης
  Δυτική Πελοπόννησος (GR01)
  21/11/2011
  Βόρεια Πελλόπόνησος (GR02)
  21/11/2011
  Ανατολική Πελοπόννησος (GR03)
  21/11/2011
  Δυτική Στερεά Ελλάδα (GR04)
  15/10/2011
  Ήπειρος (GR05)
  15/10/2011
  Αττική (GR06)
  13/01/2012
  Ανατολική Στερεά Ελλάδα (GR07)
  13/01/2012
  Θεσσαλία (GR08)
  15/10/2011
  Δυτική Μακεδονία (GR09)
  30/7/2012
  Κεντρική Μακεδονία (GR10)
  30/7/2012
  Ανατολική Μακεδονία (GR11)
  18/11/2011
  Θράκη (GR12)
  18/11/2011
  Κρήτη (GR13) Θα ανακοινωθεί
  Νήσοι Αιγαίου (GR14) Θα ανακοινωθεί

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καταρχάς συγχαρητήρια στον Αντώνη για το άρθρο.
  Θα σταθώ στο "μολών λαβέ" και θα συμφωνήσω πως έχουμε χορτάσει νταηλίκια σε αυτόν τον τόπο και τσούφιες φανφάρες από οπλισμένους με κυνηγετικές επαρχιώτες και μη.
  Οσον αφορά την Καίτη καταλαβαίνω τον προβληματισμό και την απόγνωση αλλά μάλλον πολύ γρήγορα απογοητεύομαστε.
  Αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι θηριώδες σε όλους τους τομείς και έχει στο πλάι του και τους νόμους και τις δυνάμεις καταστολής.
  Ολα τα κεκτημένα (που πλέον εξαφανίζονται) αποκτηθήκαν ΜΟΝΟ με αγώνες συλλογικούς, αλληλέγγυους και συνεχείς.
  Το να μπεις σε φέρετρο, ή να αλαλάζεις μολών λαβέ, ή ταν ή επι τας το μόνο που καταφέρνεις είναι να χασκογελάει μαζί σου το σύστημα.
  Στις Σκουριές Χαλκιδικής αυτό το διάστημα λαμβάνει τόπο η μητέρα όλων των μαχών προκειμένου να σωθεί το αρχέγονο δάσος από τα νύχια του μπόμπολα, της ELDORADO και του Πάχτα. Εκεί αγαπητή Καίτη μάχονται οργανώσεις-επιτροπές οικολογικές και μη κατοίκων που αν ενημερώνεσαι τους τρομοκρατούν με συλλήψεις και δικαστήρια αλλά δεν υποκύπτουν.
  Αν δεν είναι αυτό παράδειγμα τρανό τότε ποιό είναι?.
  Ούτα κατσαρίδα αλλά ούτε και σε φέρετρο. Δεν τους κάνω την χάρη.
  Αγάντα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Για τον Πέτρο και για όποιον δεν κατάλαβε...
  Ίσως δεν είχα το σωστό τρόπο έκφρασης και άφησα την εντύπωση "ηττοπάθειας". Λάθος εκτίμηση!!! Η πρώτη "κίνηση" που ανέφερα πριν από φέρετρα αλλά ποτέ "μολών λαβέ" είναι γενικός ξεσηκωμός (ναι, ουτοπικό προς το παρόν, γιατί θέλει εξοργισμένους και διεκδικητικούς πολίτες και όχι απλά "αγανακτισμένους"). Για τις Σκουριές Χαλκιδικής και όχι μόνο, προσπαθώ να είμαι αρκούντως, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ, ενημερωμένη. Αν σου πω την γνώμη μου, θα έχουμε πολιτική και μάλλον κομματική συζήτηση που σεβόμενη το blog, δεν θα κάνω. Αγάντα, ναι, αλλά όχι με τρανό το παράδειγμα που μου έδωσες. Έχω μάθει να ΜΗΝ κοιτώ εκεί που μου δείχνει το δάχτυλό (τους).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αποσαφήνησες σωστά την εντύπωση που άφησες.
  Απλά αν κάνεις πολιτική κουβέντα δεν είναι απαραίτητο να είναι κομματική. Αλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ακόμα και το άρθρο που σχολιάζουμε έχει αποτελέσματα και αναφορές συγκεκριμένης πολιτικής (οχι κομματικης) σχετικά με το νερό, όπως και τα πάντα στην καθημερινότητα είναι θέμα πολιτικής από τις ΑΠΕ μέχρι την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
  Οσο για τις Σκουριές Χαλκιδικής σου έφερα το παράδειγμα, γιατί αν και είμαι κάτοικος Αθηνών - χωρίς κομματική ταυτότητα αλλά πολιτικοποιημένο ον- πήγα 2 φορές εκεί και δεν είδα μόνο το δάκτυλο, αλλά όλο το δάσος πως μεταλάσσεται από αγκαλιά του μπόμπολα (παρέα με την καταστολή) και βρέθηκα πλάι πλάι ούτε με νταήδες αλλά ούτε και επαγγελματίες φωνακλάδες. Με ανθρώπους που λατρεύουν το περιβάλλον, τη φύση, έχουν αξίες πέρα από την εποχή και δεν διστάζουν να δώσουν μάχες και εκτός πληκτρολογίου και Η/Υ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμε 8.08 της 19-12-12
  Ευχαριστώ για το σχόλιο!!! Σε χρόνο ρεκόρ επαλήθευσες όσα έγραψα για τις μαύρες σημαίες, τα σταυρώματα τα ευχολόγια και την έλλειψη μόρφωσης τελικά που μας διακρίνει.
  Φίλε μου Θόδωρε, τα σχόλια της Καίτης Τραγγανίδα και του Πέτρου, είναι η θετική επιβεβαίωση της ανάρτησης. Ο ανώνυμος 8.08 είναι ακόμη εντονότερη επιβεβαίωση από την αρνητική πλευρά. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να το σβήσεις, αλλά είσαι απολύτως ελεύθερος να κάνεις ό,τι νομίζεις σωστό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πουρνό-πουρνό με σούβλισε τ’αυτί μου. Αλαφιάστηκα γιατί τόχω κακοσημαδιά. Ρε τι θ’ακούσω, ρε τι θ’ ακούσω. Το τάπωσα με μπαμπάκι, έβανα διπλό βαρύ με ολίγη στο καμινέτο κι έστριψα το πρώτο. Καθαρό έτσι μάγκες, μη στριτζώνετε. Δεν έχει τέτοια η ΣΦΗΚΑ. Κι ύστερα στρώθηκα να ματαδώ τα γραφτά για τα ύδατα. Τι τόθελα; Κιαλάρισα στα ίσα τα κεφαλογράμματα του θεοσκοτωμένου, με πήρε η λιβανίλα και η μπόχα από χνώτα νηστικού, έκανα να γελάσω, έκανα να σκληρίσω, ξαστόχησα πούχα το φλυτζανοπότηρο στο στόμα και πνίγηκα με τον καφέ ο καψερός και κοψομεσιάστηκα στο βήχα!!!
  Άμα είσαι αληθινός μωρέ Γιαραμπή, πώς βαστάς τέτοιους παρατρεχάμενους και δεν ξαμολάς τη μαγκούρα ν’ ανοίξεις τα χοντροκέφαλα να χυθούν οι βλακείες από μέσα, μπάς και γιατροπορευτεί το νιονιό;
  Τι λές ορε θεομπαίχτη του κιαρατά; Τι να βλογήσω ρε επιστήμονα της…... εκκλησίας, που να χρωστάς χάρες που δεν σε ονοματίζω αλλιώς. Και να βλογήσω μοναχός μου η να τρέχω στα κοράκια με τα ράσα να πάρουνε κι αυτοί ρεγάλο; Άμα κάνω αγιασμό δηλαδή στο πηγάδι του γείτονα του Αυγουστή που τόκανε βόθρο να παίρνει πολλά να μην τ’ ακουμπάει κάθε λίγο στον Αχόρταγο με τη βαρέλα, το κάτουρο θα γενή νερό να το ρουφάς να φχαριστιέσαι;;; Άει χάσου ρε αλαφροϊσκιωτο Χριστιανοπαίδι της Ελλάδας. Πώς να προκόψει τούτος ο τόπος ρε με μυαλά αγκλίτσες σαν ελόγου σου;;
  Και ποιος σου βούλωσε το στόμα ρε παπατζή; Πάρε τα σουσούμια τα δικά σου και των αλλονών σκελετωμένων εκεί στα μοναστήρια, που από τη νηστεία και τη ……..θού κύριε, λιγοθυμάγανε και ξερνάγανε αβέρτα βλακείες και τους προσκυνάγανε για σοφούς όλοι οι αγράμματοι του κόσμου, πάρτα όλα αυτά και σύρε στο καλό, γιατί θα ξεράσω κι εγώ και οι άλλοι.
  Εγώ η ΣΦΗΚΑ κρένω και τάρριξα και άλλοτες σε σένανε ή σε κάποιονε με όμοιο θέατρο για γκλάβα και τούπα να στροφάρει προτού αμολάει κοτσάνες, αλλά πού τέτοια τύχη. Και μην αλυχτάς, οι κόπροι δεν με σκιάζουνε. Κατέχω πως χουγιάζουνε για το ξεροκόματο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Δίνω στη Σφήκα τους χαιρετισμούς μου γιατί πραγματικά απόλαυσα το σχόλιο του.
  θα ήθελα να προσθέσω και αυτό σχετικά με την κουβέντα μας γιατί δεν θεωρώ πως είναι αστήρικτες οι αναφορές σχετικά με την εξαγορά των υδάτων:
  Το ιδιωτικό μοντέλο στην παροχή ύδρευσης έχει αποτύχει στις χώρες όπου έχει εφαρμοστεί, έφερε τη γιγάντωση του εμπορίου εμφιαλωμένου νερού, τη χειροτέρευση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την τιμολογιακή αύξηση. Οι πόλεις που το εφάρμοσαν –ακόμη και στη Γαλλία και τη Γερμανία–το εγκαταλείπουν. Ωστόσο, η τρόικα και η κυβέρνηση επιμένει να το εφαρμόσει στην Ελλάδα. Γιατί;

  Η ιδιωτικοποίηση του υδάτινου πλούτου δεν είναι κάτι καινούργιο και έχει πολλά να μας διδάξει. Ξεκίνησε με την επιβολή του νεοφιλελευθερισμού στη Λατινική Αμερική μέσω δικτατοριών. Η επιβολή του δόγματος Φρίντμαν στις ανθούσες οικονομίες της Λατινικής Αμερικής είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία εκατομμυρίων φτωχών και μερικών χιλιάδων υπερβολικά πλουσίων. Ο υπερβολικός δανεισμός οδήγησε τις χώρες της Λατινικής Αμερικής στην αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ένας από τους πρώτους στόχους του ΔΝΤ είναι η ιδιωτικοποίηση των εταιρειών υδάτων σε κάποιες περιπτώσεις των πηγών και των ποταμών. Υψηλόβαθμα στελέχη του ΔΝΤ είναι στελέχη των μεγάλων πολυεθνικών που λυμαίνονται τον υδάτινο πλούτο παγκοσμίως. Η διαπλοκή δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο όπως αποδεικνύεται από πληθώρα παραδειγμάτων.

  Στη Λατινική Αμερική η ιδιωτικοποίηση του νερού, ενώ υποστηριζόταν ότι θα έφερνε επενδύσεις σε υποδομές, βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και μείωση του κόστους των τιμολογίων, απεναντίας έφερε σε κάποιες χώρες ακόμη καιτην απαγόρευση πρόσβασης των πολιτών στο νερό των ποταμών, των πηγών καισυλλογήςβρόχινου νερού. Στο σύνολο των χωρών δε, σήμανε υπερβολικές αυξήσεις στα τιμολόγια χρήσης αλλά και σύνδεσης στο δίκτυο διανομής. Οι διακοπές νερού σε οικογένειες που δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα υπερβολικά τιμολόγια ήταν καθημερινό φαινόμενο καιοδήγησε στην απώλεια της αξιοπρέπειας, την εμφάνιση ασθενειών και την εξαθλίωση. Για να αποκτήσουν ξανά στις χώρες αυτές οι πολίτες τα δίκτυα χρειάστηκε να δώσουν μεγάλους αγώνες και να θυσιαστούν ανθρώπινες ζωές.

  Στην υπόλοιπο πλανήτη (ΗΠΑ, Αυστραλία, Ασία, Ευρώπη) οι ιδιωτικοποιήσεις σερβιρίστηκαν με τον ίδιο τρόπο. Υποσχέθηκαν επενδύσεις, δημιουργία θέσεων εργασίας, βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και μείωση τιμολογίων,αλλά τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια. Καμία επένδυση, μείωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και φυσικά μεγάλη αύξηση των τιμολογίων.

  Τα αρνητικά αποτελέσματα της ιδιωτικοποίησης, όπου αυτή εφαρμόστηκε, είναι ο μόνος λόγος της προσπάθειας των πολιτών να ανακτήσουν τον έλεγχο των εταιρειών ύδρευσης. Έτσι,μερικές δεκαετίες μετά οι πόλεις και οι χώρες, η μια μετά την άλλη, ξαναπαίρνουν τον έλεγχο των εταιρειών υδάτων στα χέρια τους. Στο Παρίσι του κουΟλάντ,ο δήμος πήρε το 2011 πίσω τη διαχείριση του νερού από τις γαλλικές πολυεθνικές Suez και Veolia έπειτα από 25 χρόνια αποτυχημένης ιδιωτικής διαχείρισης. Στο Βερολίνο της καςΜέρκελ ο Δήμος μαζί με τους κατοίκους διεξάγουν ένα σκληρό αγώνα για να πάρουν πίσω τη διαχείριση του νερού τους από τη γαλλική Veolia και τη γερμανική RWE. Πληθώρα πόλεων της Ευρώπης γυρνούν την πλάτη στο ιδιωτικό μοντέλο και στρέφονται πίσω στο κρατικό ή δημοτικό. Το ιδιωτικό μοντέλο που φουσκώνει τις τσέπες των μεγαλομετόχων των πολυεθνικών και αδειάζει τις τσέπες των πολιτών έχει πλέον αποτύχει.

  Ελπίζω να ήμουν σαφής.
  Οσο για τον ανώνυμο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΤΑΛΙΜΠΑΝ με κάλυψε η ΣΦΗΚΑ
  Αγάντα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος20/12/12, 3:47 μ.μ.

  ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

  1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
  2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸνἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
  3. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
  4. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
  5. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.
  6. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
  7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
  8. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυ-νούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
  9. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
  10. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
  11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
  12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
  Ἀμήν.
  ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΙΕΧΩΒΑ, ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ.
  Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ. ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ανώνυμος20/12/12, 6:42 μ.μ.

  Πιστεύω ότι, πέραν του άρθρου που το περιεχόμενό του είναι αξιολογότατο, τα σχόλια από ένα σημείο και μετά ξεφύγανε...
  Μου ήρθε στο μυαλό εικόνα από το χαζοκούτι, που ενώ οι ομιλητές λένε "...ίες", ο παρουσιαστής "ρίχνει λάδι στη φωτιά" γιατί η "....ία" πουλάει και θέλει να πιάσει νούμερα!
  Δεν μπαίνουμε στο συγκεκριμένο site για να διαβάζουμε τα απωθημένα του καθενός υπέρ ή κατά του οποιουδήποτε, αλλά γιατί αγαπάμε τη δημιουργία και την ενασχόληση με τη γη και όχι μόνο.
  Για τα υπαρξιακά σας απευθυνθείτε αλλού....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ανώνημε 06:42
  δεν ήξερα ότι για να σχολιαστεί ένα άρθρο πρέπει να ερωτηθείς.
  Πολυφωνία = αμεσο δημκρατία
  Μάλλον κλινική εξέταση άλλος χρειάζεται.
  Πολλά Μπράβο στον συντάκτη του άρθρου που σε αντίθεση με την εποχή λογοκρισίας που βιώνουμε επέλεξε να μην σβηστούν τα σχόλια κάποιου "εκκεντρικού".
  Πολλά Μπραβο στο ιστολόγιο για την Δημοκρατική του στάση, και όχι κάποια νεοσυντηρητική-ολοκληρωτική στάση ζωής που χρίζει θεραπείας και απαιτεί την φίμωση μέχρι και σε έναν ιστότοπο φυσιολατρικού ενδιαφέροντος.
  Αυτά καλοί μου φίλοι  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Σχέτο Καίτη όπως προτιμάς:
  Αρίθμησα τους προβληματισμούς σου για οικονομία του χώρου και διευκόλυνση στις απαντήσεις. Κορυφαία κίνηση βέβαια όπως επεσήμανες είναι οι 5 λέξεις: Ας σκεφθεί ο καθένας μας.
  1. Επικίνδυνες ουσίες στο νερό
  2. Επικίνδυνες ουσίες σε οικοδομικά υλικά
  3. Επικίνδυνες ουσίες σε τρόφιμα
  4. Επικίνδυνες ουσίες σε καλλυντικά
  5. Χημικοί ψεκασμοί για έλεγχο του καιρού
  6. Χημικοί ψεκασμοί στα οπωροκηπευτικά
  7. Γρίπη πουλερικών
  8. Τρελές αγελάδες
  9. ορυκτέλαια στα σπορέλαια
  10. Ατμοσφαιρικοί ρύποι
  11. Ακτινοβολία από κεραίες
  12. Τσερνομπιλίτιδες-Κοζλοντουίτιδες-Φουκοσιματίτιδες …
  1. «Νερό δηλητήριο, στοιχεία και αντιπαραθέσεις» και «Πόσιμο νερό και φίλτρα» και στην παρούσα. Κάνε τον κόπο να τα ξαναδιαβάσεις.
  2, 3, 4. Ας αποφασίσουμε πρώτα τί θέλουμε στο σπίτι μας από υλικά, έπιπλα και διακοσμητικά, στο πιάτο μας για την διατροφή (θα σε βοηθήσουν οι αναρτήσεις του «Φτιάχνω…» σε αυτά) και βέβαια οι γυναίκες στις τσάντες σας και στα ράφια της τουαλέτας σας.
  5. Και εδώ να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Είναι προσπάθειες συμπύκνωσης των υδρατμών για την δημιουργία βροχής. Σε περιπτώσεις παρατεταμένης ανομβρίας άρα ξηρασίας κ.λ.π. κ.λ.π. έχεις πρόταση ή προτίμηση;
  6. Όταν θέλεις ντομάτες, αγγουράκια, καρπούζι, φράουλες και άλλα καλοκαιρινά στο καταχείμωνο, ή προϊόντα στην εποχή τους εμφανισιακά «μοντέλα», γιατί διαμαρτύρεσαι;
  7, 8. Οι συνθήκες διαβίωσης και διατροφής των ζώων είναι δικές μας ευθύνες. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί των κρατών όμως υπάρχουν;
  10. Ασυντήρητοι κινητήρες και κεντρικές θερμάνσεις, νοθευμένα καύσιμα, βιομηχανικές καμινάδες χωρίς φίλτρα, δισεκατομμύρια spray παντός μεγέθους και περιεχομένου, δασικές εκτάσεις που αποψιλώνονται από πυρκαγιές για οικόπεδα ή για καλλιέργεια ζωοτροφών ώστε να επαρκεί η παραγωγή χάμπουργκερ………. να συνεχίσω;;;
  11. Πόσα κινητά έχεις στο σπίτι σου;;; Και μην αρχίσεις την απάντηση «…ναι ξέρω αλλά εγώ…. εμείς… τα παιδιά…..». Άνοιξε το παράθυρο και πέταξέ το και μετά πήγαινε δίπλα στην γειτόνισσα και πείσε την να ξεκολλήσει το κινητό από το αυτί του 5χρονου καμάρι της. Ξέρεις τα κινητά, όπως και κάθε ασύρματη τηλε επικοινωνία χρειάζονται κεραίες.
  12. Όταν ζητάς συνεχώς περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια χωρίς συμβατική καύσιμη ύλη, τότε δεν υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές λύσεις. Οι Α.Π.Ε. ακόμη μικρό ποσοστό μπορούν να καλύψουν και ιδιαίτερα στην Χαχαβία μας, που οι ανεμογεννήτριες τρομάζουν τις καλιακούδες(!!!!) και το πυρίτιο στα φωτοβολταϊκά πάνελς είναι καρκινογόνο(!!!!!!!!!!!!!) τι προτείνεις;;; Ο(η) ηλίθιος(α) που το πρωϊ κλείνει τους δρόμους με μαύρες σημαίες για το καρκινογόνο πυρίτιο και το απόγευμα στην θάλασσα μετά το μπάνιο κυλιέται στην αμμουδιά της παραλίας, είναι τόσο ηλίθιος(α) που δεν ενδιαφέρθηκε ούτε να ρωτήσει τι είναι το πυρίτιο, που βέβαια είναι το κύριο συστατικό στην άμμο της παραλίας!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Φίλε Πέτρο. Σαν γενική απάντηση και για σένα λέω όπως και στην Καίτη, ότι πρέπει πρώτα να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Για τις Σκουριές στην Χαλκιδική διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο παρουσιάζονται (όχι βέβαια από την πλευρά σου) και όλες οι οπτικές και οι σκοπιμότητες δεν εμφανίζονται ή αν προτιμάς, μεγάλο ποσοστό αποκρύπτεται.
  Πουθενά στα διάφορα μνημόνια και συμφωνίες, για την χώρα μας εννοώ, δεν αναφέρεται ιδιωτικοποίηση των υδάτων. Ξαναλέω: Ιδιωτικοποίηση των υδάτων. Ως χώρα έχουμε την απαράβατη υποχρέωση της διαχείρισης και προστασίας του υδάτινου δυναμικού. Αυτό ακριβώς που περιγράφω στο κείμενο της ανάρτησης, που το τσίρκουλο θα καταφέρει να ολοκληρώσει σε χρονικό διάστημα μεταξύ 58-1300 ετών!!!!!!!!!!!!!
  Μπροστά σ’ αυτό το μεγαλείο, μας επιβάλλουν την παραχώρηση της διαχείρισης των αστικών δικτύων υδροδότησης, στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό (στα όρια της σκόπιμης διαστρέβλωσης) από την ιδιωτικοποίηση του νερού που επισείεται ως προδοτικό ξεπούλημα του πλούτου της χώρας. Σαν απάντηση έχω διαρκώς στο μυαλό μου όχι μόνο το μέγεθος 58-1300 χρόνια, αλλά και πολλές-πολλές σκηνές και συνομιλίες για τις οποίες όμως θα μιλήσουμε άλλη φορά.
  Ευχαριστώ ειλικρινά για τα σχόλιά σου και ελπίζω να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Επειδή ίσως δεν έγινε αντιληπτός από όλους ο υπότιτλος της ανάρτησης,ίσως λέω , τον ερμηνεύω:
  Ο άνθρωπος χωρίς τροφή μπορεί να ζήσει ακόμη και 50 ημέρες. Χωρίς νερό όμως, μέχρι 6 το πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Αγαπητέ Αντώνη εκτίμησα πολύ το σχόλιο σου και σε ευχαριστώ πολύ, θα ήθελα αν μου επιτρέπεις να σχολιάσω αναφορικά με την ιδιωτικοποίηση, ότι σχετικά με την ΕΥΔΑΠ, που επί ιδρύσεως της (Ν.1068-1980) ανήκε αποκλειστικά στο κράτος, παρακολουθήσαμε ήδη την σταδιακή αλλαγή του θεσμικού της πλαισίου κατά την μετοχοποίηση της επί πρωθυπουργίας Κ.Σημίτη (Ν.2794-1999) και αμφισβητούμε καταφανώς την ορθότητα της πιο πρόσφατης εξέλιξης εκείνης του να συμπεριληφθεί η ΕΥΔΑΠ καθώς και η κερδοφόρα ΕΥΑΘ (4) στην ανώνυμη εταιρία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ν3986-2011) (3) που όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.2 «TO ΠΡΟΙΟΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ».(5) Εκτός της ΕΥΔΑΠ, άμεση σχέση με τους υδάτινους πόρους έχει και η ΔΕΗ. Οι τεχνητές λίμνες, οι ταμιευτήρες και τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια είναι βασικά στην ύδρευση και άρδευση μέσω των δημοτικών σχετικών επιχειρήσεων. Η πώληση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ είναι το ίδιο κατακριτέα. (6)(7) Η νομοθεσία στις Η.Π.Α, που απαγορεύει ή περιορίζει τη συλλογή βρόχινου νερού υπό τη μονότονη ρητορική της «προστασίας» των πόρων, δείχνει την τάση που επικρατεί. Αν οι ιδιωτικοποιήσεις σήμερα αφορούν υπηρεσίες και υποδομές αύριο έχουν ως στόχο τους ίδιους τους φυσικούς πόρους που αποτελούν συλλογικό αγαθό. Ενώ κρύβουν επιμελώς το μόνο πραγματικό ενδιαφέρον των ιδιωτών επενδυτών στον τομέα της ύδρευσης, δηλαδή το κέρδος.
  Οπότε δεν μας εξασφαλίζει κανένα μνημόνιο 1, μνημόνιο 2, μνημόνιο 3, μνημόνιο 1564 ότι δεν θα ιδιωτικοποιηθούν τα ύδατα και οι πόροι.
  Οσον αφορά τις Σκουριές θα ήθελα αν έχουμε πληροφορίες σχετικά να τις αναρτούμε για να μην υπάρχουν σκοτεινά σημεία και αφήνονται εντυπώσεις στα όρια της συνομωσιολογίας. Πολλά χρόνια τώρα η τακτική μας στο να υποδαυλίσουμε (δεν εννοώ εσένα βεβαίως φίλε Αντώνη)οποιαδήποτε συλλογική ενέργεια είναι να αφήνουμε γκρίζα σύννεφα για δήθεν σκοπιμότητες.
  Το ουρλιαχτό του λύκου και η κραυγή της αλεπούς αγαπητοί μου φίλοι ήταν το μόνο που άκουγα στο βουνό, όχι σαν προστάτης αλλά σαν σύμμαχος ενάντια στην απληστία-αδηφαγία-κερδοσκοπία. Μόνο του ουρλιαχτό του λύκου φίλοι έφτανε να με συντροφεύει.
  Αυτά
  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα