Δωρεάν Ελληνικά και ξένα λεξικά

Δωρεάν βιβλία Ελληνικών και ξένων λεξικών

Δωρεάν Ελληνικά και ξένα λεξικά

Ανθίμου Γαζή Ελληνικό Λεξικό
Προς χρήσιν των περί τους παλαιούς συγγραφείς ενασχολουμένων.3 Τόμοι-Ανθιμος Γαζής-1809,1816

Επίτομο Ελληνικό Λεξικό
Μετά εισαγωγής εις την Ελληνικήν Γλώσσαν και Γραμματείαν-2 Τόμοι-Γιάνναρης Αντώνιος-Εν Αθήναις 1902,1905

Επίτομον Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης, κατά το στερεότυπον του Γερμανού Ι. Α. Ε. Σμιδιτίου.
Ζηκίδης Γεώργιος Δ.-Εν Αθήναις 1851

Λεξικόν απάντων των ρημάτων της αττικής πεζογραφικής διαλέκτου
-Ζηκίδης Γεώργιος Δ.-Εν Αθήναις 1888

Λεξικόν δια τους μελετώντας τα των παλαιών ελλήνων συγγράμματα, κατά το ελληνογερμανικόν του Ρεϊμέρου, συνταχθέν μετά προσθήκης συντόμου πραγματείας περί προσωδίας
Κούμας Κωνσταντίνος-Εν Βιέννη 1826

Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου
Ζώης Λεωνίδας-Αθήναι 1963

Λεξικόν Ομηρικόν
Μεταφρασθέν εκ της πέμπτης γερμανικής εκδόσεως υπό Δημητρίου Ι. Ολυμπίου μετά πολλών εικόνων. Έκδοσις Δευτέρα / σελ.369-Autenrieth Georg-Εν Αθήναις 1893

Λεξικόν Ορθογραφικόν και Χρηστικόν της Ελληνικής γλώσσης της τε αρχαίας και της νεωτέρας
Ζηκίδης Γεώργιος-Εν Αθήναις 1899

Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας
Ραγκαβής Αλέξανδρος Ρίζος-Εν Αθήναις 1888,1891

Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης τρίτομον
Εκδοθέν μεν πρώτον υπό αρχιμανδρίτου Ανθίμου Γαζή, νυν δε το δεύτερον εκ διαφόρων νεωτέρων Ελληνικογερμανικών και ετέρων λεξικών επεξεργασθέν, διασκευασθέν, έτι δε πλείστοις σημαινομένοις, φράσεσι, παραδείγμασι, και εικοσιτέσσαρσι περίπου χιλιάσι λέξεων προσεπαυξηθέν, και τη δηλώσει του μακρού και βραχέος, εν δε τω τέλει του τρίτου τόμου και Λεξικώ Μυθολογικώ, Γεωγραφικώ και Ιστορικώ απαρτισθέν. 3 Τόμοι
Γαζής Ανθιμος-Εν Βιέννη της Αυστρίας 1835,1837

Λεξικόν της Ελληνικής Ορθογραφίας ή ορθογραφικόν νεομέθοδον
Σερούϊος Γεώργιος-Αθήνησι 1870

Μικρός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσης
Επίτομον Ελληνικόν Λεξικόν μετά εισαγωγής εις την ελληνικήν γλώσσαν και γραμματείαν Έκδοσις Β΄ βελτίων. 2 Τόμοι
Γιάνναρης, Αντώνιος-Εν Αθήναις 1892

Greek lexicon of the Roman and Byzantine periods
Σοφοκλής Ευαγγελινός Αποστολίδης-1914

Κατάλογος ανωμάλων ρημάτων και ονομάτων της αττικής διαλέκτου
Ζηκίδης Γεώργιος-Εν Αθήναις 1902

Ηπειρωτικόν Γλωσσάριον
Αραβαντινός Παναγιώτης-Εν Αθήναις 1909

Λεξικόν της τσακωνικής διαλέκτουDeffner Michael-Εν Αθήναις 1923

Ζώντα μνημεία της ανά τον Πόντον ιδιωτικής
Βαλαβάνης Ιωάννης-Αθήνησιν 1892

Λεξικόν των Δήμων, Κοινοτήτων και Συνοικισμών της Ελλάδος
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος-Εν Αθήναις 1923

ΦΥΤΟΛΟΓΙΚΑ-ΒΟΤΑΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ

Λεξικόν φυτολογικόν
Περιλαμβάνον τα ονόματα, την ιθαγένειαν και τον βίον υπερδεκασχιλίων φυτών, εν οις και τα λόγω χρησιμότητος ή κόσμου καλλιεργούμενα, των οποίων περιγράφονται και η ιστορία, η καλλιέργεια, τα προϊόντα και αι νόσοι. 1148 σελ.
Γεννάδιος Παναγιώτης-Εν Αθήναις 1914

Τα δημώδη ονόματα των φυτών προσδιοριζόμενα επιστημονικώς
Ελληνικά φυτά-Επιστημονικός κατάλογος-299 σελ.-Θ. Χελδράϊχ-Εν Αθήναις 1925

Η χλωρίς της Αιγίνης
Θ. Δε Χελδράϊχ-Εν Αθήναις 1898

Η χλωρίς της Θήρας
Δρ Θ. Δε Χελδράϊχ.-Εν Αθήναις 1899

Η χλωρίς της Τσακωνίας
Δρ Μιχαήλ Δέφνερ-Αθήναι 1922

ΛΕΞΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Λεξικό αγγλοελληνικό
Μετά προλόγου, εισαγωγής περί προφοράς της αγγλικής γλώσσης, πίνακος των ανωμάλων ρημάτων και συντετμημένων λέξεων / Υπό Ιωάννου Περβάνογλου. Έκδοσις δευτέρα. 1098 σελ. 18 εκ.-Περβάνογλου Ιωάννης-Εν Αθήναις 1898

Λεξικόν Αγγλοελληνικόν
Κοντόπουλος Νικόλαος-Εν Αθήναις 1892

Πλήρες Αγγλο-Ελληνικόν λεξικόν
Γεωργιάδης Αλέξανδρος-Εν Αθήναις 1900

ΛΕΞΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Νεώτατον πλήρες ελληνογαλλικόν λεξικόν
Κύπριος Θεόδωρος-Εν Αθήναις 1900

Λεξικόν Ελληνογαλλικόν και Γαλλοελληνικόν- Dictionnaire Grec-Francais et Francais-Grec
Βυζάντιος Σκαρλάτος-Εν Αθήναις 1892

Λεξικόν ελληνογαλλικόν (και γαλλοελληνικόν) της λαλουμένης Ελληνικής γλώσσης
Ηπίτης Αντώνιος-Εν Αθήναις 1908,1910

Ελληνο-Ρωσσικο-Γαλλικόν Λεξικόν
Περιέχον πλήρη συλλογήν των ευχρηστοτέρων λέξεων, και των εκλεκτοτέρων φράσεων, ιδιαιτέρων, τόσον της νυν Ελληνίδος φωνής, όσον της Ρωσσικής τε, και της Γαλλικής, μεθ' ικανής αναπτύξεως όλων των μεταφορικών, και των διαφόρων σημασιών εκάστης, διά παραγράφων. 2 Τόμοι-Κομάς Δοσίθεος,Ιερομόναχος-Εν Μόσχα 1811

ΛΕΞΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Επίτομον λεξικόν γερμανοελληνικόν
Γιάνναρης Αντώνιος-Εν Αθήναις 1888

ΛΕΞΙΚΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΩΝ

Λεξικόν Λατινοελληνικόν
Κουμανούδης, Στέφανος-Εν Αθήναις 1884

Λεξικόν Λατινοελληνικόν/Lexicon Latino-Graecum scriptum
Ulrichs, Heinrich Nicolaus-Εν Αθήναις 1843

ΛΕΞΙΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

Λεξικόν τουρκο-ελληνικόν
Χλωρός, Ι.-Εν Κωνσταντινουπόλει 1899,1900

Λεξικόν Ελληνοτουρκικόν
Φαρδύς, Α. Θ.-Εν Κωνσταντινουπόλει 1860,1864

Λεξικόν τουρκικόν και γραικικόν
Ζαχαρίας,Αγιορείτης, εκ Καισαρείας-Βενετία 1885

Πηγή βιβλίων:Digital Library of Modern Greek Studies, Anemi,

Σημείωση: Όλα τα δωρεάν Λεξικά, υπάρχουν σαν σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα και δεν “ανήκουν” στο www.ftiaxno.gr.
Τα περισσότερα προσφέρονται δωρεάν από ξένες ή Ελληνικές ψηφιακές βιβλιοθήκες, Πανεπιστήμια, οργανισμούς, ή και από τους ίδιους τους δημιουργούς τους και είναι για προσωπική χρήση μόνο.
Τα βιβλία είναι μόνο για ενημέρωση και η ιστοσελίδα δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους.
Αν κάποιος από τους συνδέσμους των βιβλίων δεν λειτουργεί και δεν σας παραπέμπει στο συγκεκριμένο βιβλίο, παρακαλώ ενημερώστε με ένα μήνυμα εδώ, είτε με ένα email στο ftiaxnw@gmail.com, για να το ελέγξω.

Διαβάστε ακόμη:Δωρεάν βιβλία για βότανα φυτά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα