Πρόγραμμα καταπολέμησης εντόμων - ασθενειών σε δενδρώδεις καλλιέργειες

Πρόγραμμα καταπολέμησης εντόμων - ασθενειών δέντρων

Παρασκευή εγχυμάτων από βότανα

ΑΜΠΕΛΙ

Εποχή επεμβάσεως

Κυριότερες ασθένειες και εχθροί

1. Περίοδος χειμέριας νάρκης (προ της ενάρξεως διογκώσεως των οφθαλμών

Ψευδόκοκκος, ακάρεα

2. Όταν διογκωθούν οι οφθαλμοί

Ψευδόκοκκος

3. Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 8 - 10 εκ.

Ωίδιο, Περονόσπορος

4. Μετά 10 ημέρας από της προηγούμενης επεμβάσεως

Περονόσπορος

5. Λίγο προ της ανθήσεως (στάδιο μούρου)

Περονόσπορος, Ευδεμίδα

6. Κατά την διάρκεια της ανθήσεως

Ωίδιο

7. Λίγο μετά την γονιμοποίηση

Ωίδιο, Περονόσπορος, Ευδεμίδα

8. Όταν αι ραγές έχουν μέγεθος πίσου

Ευδεμίδα

9. Κατά την αλλαγή του χρώματος των ραγών

Ευδεμίδα

10. Λίγο πριν και μετά την έναρξη των

φθινοπωρινών βροχών

Φαιά σήψη

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

Εποχή επεμβάσεως

Κυριότερες ασθένειες και εχθροί

1. ΤΟ φθινόπωρο, πτώση φύλλων 75%

Κορύνεο, Βακτηριακό έλκος - Ανθονόμος

2. Περίοδος χειμέριας νάρκης (προ της ενάρξεως διογκώσεως των οφθαλμών) κ.ά.)

Διαχειμάζουσες μορφές εντόμων (κοκκοειδή και ακάρεων)

3. Ρόδινη κορυφή - έναρξη άνθησης (όταν περί τα 10% των ανθών έχουν εκπτυχθεί)

Φαιά σήψη, Κορύνεο

4. Μέσο ανθήσης (όταν περί τά 50 % των ανθών έχουν εκπτυχθεί)

Φαιά σήψη

5. Πλήρη άνθηση

Φαιά σήψη

6. Πτώση πετάλων 100 %

Φαιά σήψη, Πολυστιγμάτωση

7. Απρίλιος - Μάιος (10 - 15 ημέρας από της εμφανίσεως των ακμαίων του Ευρυτόμου)

Ευρύτομο

ΑΧΛΑΔΙΑ

Εποχή επεμβάσεως

Κυριότερες ασθένειες και εχθροί

1. Περίοδος χειμέριας νάρκης (προ της ενάρξεως διογκώσεως των οφθαλμών)

Διαχειμάζουσες μορφές εντόμων (Καρπόκαψα, κοκκοειβή κ.ά.) και ακάρεα

2. Πράσινη κορυφή

Φουζικλάδιο - Ανθονόμος κ.ά.

3. Λευκή κορυφή

Φουζικλάδιο, Σεπτόρια, Φαιά σήψη - Τύλλα, Ανθονόμος, ακάρεα κ.ά.

4. Πτώση πετάλων

Φουζικλάδιο, Σεπτόρια, Σκωρίαση - Οπλοκάμπη, Τύλλα, Ρυγχίτης, ακάρεα, αφίδες, κ.ά.

5. Πρώτη κάλυψη καρπιδίου (20 ημέρας από του προηγουμένου ψεκασμού)

Καρπόκαψα, ακάρεα κ.ά.

6. Δευτέρα κάλυψη καρπιδίου (10 - 15 ή- μέρας από του προηγουμένου ψεκασμού)

Καρπόκαψα κ.ά.

7. Τρίτη κάλυψη καρπιδίου (10-15 ή- μέρας από του προηγουμένου ψεκασμού)

Καρπόκαψα κ.ά.

8. Πρώτο 15ήμερο Ιουνίου

Ακάρεα, ξυλοφάγα έντομα

9. Από τις αρχές Ιουλίου και μέχρι τα μέσα Αύγουστου, ανά 15θήμερα χρονικά διαστήματα

Καρπόκαψα

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

Εποχή επεμβάσεως

Κυριότερες ασθένειες και εχθροί

1. Το φθινόπωρο, πτώση φύλλων 75%

Κορύνεο, ανθονόμος

2. Περίοδος χειμέριας νάρκης (μέχρι προ της ενάρξεως διογκώσεως των οφθαλμών)

Διαχειμάζουσες μορφές εντόμων και ακάρεων Καρπόκαψα κ.ά,)

3. Ρόδινη κορυφή - έναρξη ανθήσεως (όταν περί τα 10 % των ανθέων έχουν εκπτυχθεί)

Φαιά σήψη, Κορύνεο Ανάρσια κ.ά,

4. Μέσα ανθήσης (όταν περί τα 50 % των ανθών έχουν εκπτυχθεί)

Φαιά σήψη

5. Πλήρη άνθηση

Φαιά σήψη

6. Πτώση πετάλων 100 %

Φαιά σήψη, Ωίδιο-Ανάρσια, Καρπόκαψα, Ρυγχίτης κ.ά.

7. Απόσπαση κάλυκα

Ωίδιο-Ανάρσια, Καρπόκαψα, Ρυγχίτης κ.ά.

8. Καρπίδιο (20 ημέρες άπα του προηγούμενου ψεκασμού)

Ωίδιο-

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

Εποχή επεμβάσεως

Κυριότερες ασθένειες και εχθροί

1. Το φθινόπωρο, πτώση φύλλων 75%

Εξώασκος

2. Περίοδος χειμέριας νάρκης (μέχρι προ της ενάρξεως διογκώσεως των οφθαλμών)

Διαχειμάζουσες μορφές εντόμων (κοκκοειδή κ.ά.)-Εξώασκος

3. Έναρξη ανθήσης

Φαιά σήψη

4. Πλήρης άνθηση

Φαιά σήψη

5. Πτώση πετάλων

Οπλοκάμπη κ.ά

6. Μετά 10 ημέρες από του προηγουμένου ψεκασμού

Οπλοκάμπη κ.ά

7. Λίγο προ της ενάρξεως αλλαγής χρώματος των καρπών

Καρπόκαψα

ΚΑΡΥΔΙΑ

Εποχή επεμβάσεως

Κυριότερες ασθένειες και εχθροί

1. Λίγο προ της εκπτύξεως των φύλλων

Ανθράκωση, Βακτηρίωση

2. Όταν οι καρποί έχουν διάμετρο 1 εκ.

Καρπόκαψα

3. Μετά 10 ημέρες από του προηγουμένου ψεκασμού

Καρπόκαψα

4. Αρχές Ιουλίου (περίπου 7-8 εβδομάδες από του προηγουμένου ψεκασμού)

Καρπόκαψα

5. Μετά 15 - 20 ημέρες από του προηγουμένου ψεκασμού

Καρπόκαψα

ΚΕΡΑΣΙΑ - ΒΥΣΣΙΝΙΑ

Εποχή επεμβάσεως

Κυριότερες ασθένειες και εχθροί

1. Το φθινόπωρο, πτώσης φύλλων 75%

Κορύνεο, Ανθράκωση, Βακτηριακό έλκος

2. Περίοδος χειμέριας νάρκης (μέχρι προ της ενάρξεως διογκώσεως των οφθαλμών)

Διαχειμάζουσες μορφές εντόμων και ακάρεων

3. Λίγο προ της εκπτύξεως των ανθών - έναρξη ανθήσης

Φαιά σήψη, Κορύνεο, Ανθράκωση, Βακτηριακό έλκος

4. Πτώση πετάλων

Φουζικλάδιο, Ωίδιο - ακάρεα, Ρυγχίτης, αφίδες κ.ά.

4. Μέσα ανθήσης (όταν περί τα 50 % των ανθών έχουν εκπτυχθεί)

Φαιά σήψη

6. Πτώση πετάλων 100 %

Φαιά σήψη - Ρυγχίτης κ.ά.

7. Μετά 15 ημέρες από του προηγουμένου ψεκασμού

Ρυγχίτης κ.ά.

8. Κατά την έναρξη ωριμάνσης του καρπού (αλλαγή χρώματος)

Ραγολέτιδα, Καλιρόα κ.ά.

ΜΗΛΙΑ

Εποχή επεμβάσεως

Κυριότερες ασθένειες και εχθροί

1. Περίοδος χειμέριας νάρκης (προ της έναρξης διογκώσης των οφθαλμών)

Διαχειμάζουσες μορφές εντόμων (καρπόκαψα, κοκκοειδή κ.ά.) και ακάρεων

2. Πράσινη κορυφή

Φουζικλάδιο, Ωίδιο - Ανθονόμος κ.ά.

3. Ρόδινη κορυφή

Φουζικλάδιο, Φαιά σήψη - Ανθονόμος, ακάρεα κ.ά.

4. Πτώση πετάλων

Φουζικλάδιο, Ωίδιο - ακάρεα, Ρυγχίτης, αφίδες κ.ά.

5.Πρώτη κάλυψη καρπιδίου (10 ημέρες από του προηγουμένου ψεκασμού)

Καρπόκαψα, ακάρεα κ.ά.-Ωίδιο

6. Δευτέρα κάλυψη καρπιδίου (10 - 15 ημέρας από του προηγουμένου ψεκασμού)

Καρπόκαψα κ.ά.

7. Τρίτη κάλυψη καρπιδίου (10 - 15 ημέρες από του προηγουμένου ψεκασμού)

Καρπόκαψα κ.ά.

8. Πρώτο 15θημερο Ιουνίου

Ακάρεα

9. Από τις αρχές Ιουλίου και μέχρι τα μέσα Αύγουστου, ανά 15θημερα χρονικά διαστήματα

Καρπόκαψα κ.ά.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

Εποχή επεμβάσεως

Κυριότερες ασθένειες και εχθροί

1. Το φθινόπωρο, λίγο προ της έναρξης πτώσης των φύλλων

Ανθονόμος

2. Πτώση φύλλων 75%

Κορύνεο, εξώασκος - ανθονόμος

3. Περίοδος χειμέριας νάρκης (μέχρι προ της έναρξης διογκώσεως των οφθαλμών

Εξώασκος, κορύνεο - διαχειμάζουσες μορφές εντόμων (ανάρσια, καρπόκαψα, κοκκοειδή κ.ά,) και ακάρεων.

4. Ρόδινη κορυφή

5. Έναρξη ανθήσης (στάδιο μούρου)

Φαιά σήψη, κορύνεο κ.ά.

6. Πλήρη άνθηση

Φαιά σήψη κ.ά.

7. Αμέσως μετά την πτώση των πετάλων

Ανάρσια, καρπόκαψα, ακάρεα, αφίδες κ.ά.

8. Μετά την απόσπαση του κάλυκος (10 - 15 ημέρες από του προηγουμένου ψεκασμού)

Ανάρσια, καρπόκαψα, ακάρεα, αφίδες κ.ά.- ωίδιο

9. 15-20 ημέρες από του προηγουμένου ψεκασμού (Μάιος)

Ανάρσια, καρπόκαψα, αφίδες, δίασπις, ακάρεα κ.ά. - ωίδιο

10. Έναρξη ωρίμανσης (Πρώτες ενδείξεις αλλαγής χρωματισμού του καρπού)

Μύγα της Μεσογείου, ανάρσια, καρπόκαψα, κοκκοειδή κ.ά. - ωίδιο

ΦΙΣΤΙΚΙΑ

Εποχή επεμβάσεως

Κυριότερες ασθένειες και εχθροί

1. Περίοδος χειμέριας νάρκης (προ της ενάρξεως διογκώσης των οφθαλμών)

Διαχειμάζουσες μορφές εντόμων

2. Εμφάνιση του φυλλώματος

Σεπτόρια

3. Ευθύς μετά τον σχηματισμό των καρπών (αρχές Μαίου)

Σεπτόρια-Σκώρος

4. Μετά 15 ημέρες από του προηγουμένου ψεκασμού

Σεπτόρια-Σκώρος

5. Μετά 10 ημέρες από του προηγουμένου ψεκασμού

Σκώρος, Ευρύτομο κ.ά.

6. Μετά 10 ημέρες από του προηγουμένου ψεκασμού

Σκώρος, Ευρύτομο κ.ά.

7. 15 ημέρες από του προηγουμένου ψεκασμού μέχρις λίγο προ της ωριμάνσης Αύγουστος), ανά 15νθήμερα χρονικά διαστήματα

Σκώρος κ.ά.

8. Αρχές φθινοπώρου (μετά την συγκομιδή των καρπών)

Σεπτόρια

Διαβάστε ακόμη:Απολύμανση σπόρων σιτηρών

3 σχόλια:

 1. Ευχαριστουμε πολυ για την ενημερωση, αλλα μηπως θα μπορουσες να μας πεις και εμας τους αρχαριους με πια οικολογικα σκευασματα μπορουμε να κανουμε επεμβασεις για τις ασθενειες που αναφερεις?
  Ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Υπάρχουν πολλές συνταγές για αρχάριους αλλά και προχωρημένους
  με οικολογικά σκευάσματα στη κατηγορία βιολογική
  προστασία φυτών - http://www.ftiaxno.gr/search/label/%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%A6%CE%A5%CE%A4%CE%A9%CE%9D

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλησπέρα! Τα βότανα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν απ'ευθείας επάνω στην μολυσμένη περιοχή; έχω μυκητίαση στη γλώσσα και η dactarin δεν κάνει τίποτα..είναι και δύσκολο να ''σταθεί'' σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα