Βιοδυναμική καλλιέργεια δέντρων

Βιοδυναμική καλλιέργεια δέντρων

Γενικές βιοδυναμικές καλλιεργητικές πληροφορίες-οδηγίες για τα δέντρα

Στην περίοδο φύτευσης η Σελήνη κινείται προς τα κάτω (προς το Νότιο ημισφαίριο), οι χυμοί είναι κάτω, άρα το φυτό έχει δύναμη στη ρίζα του, το νεαρό φυτό ριζώνει καλύτερα. Κατάλληλη εποχή για μεταφύτευση φυτών από το σπορείο στο κήπο, μεταφύτευση δέντρων, κλάδεμα, ξύλευση.
Στην περίοδο συγκομιδής η Σελήνη κινείται προς τα πάνω (προς το βόρειο ημισφαίριο), οι χυμοί είναι επάνω, άρα θα έχουμε καλύτερες, νοστιμότερες και ανθεκτικότερες συγκομιδές.

Τότε είναι κατάλληλο να κόβουμε κεντράδια και να μπολιάζουμε δέντρα.

Βιοδυναμική καλλιέργεια δέντρων

Κατά κανόνα στό Λέοντα, αλλά καί αρχή τής Παρθένου.
Επειδή βλέπω καί κάποιοι άλλοι νά ενδιαφέροντε γιά τά καρποφόρα, παραθέτω μερικά συμπληρωματκά στοιχεία:

Τά δένδρα μακράς ζωής φυτεύονται=τίθεται ο καρπός τους στήν Γή:
Κατά προτίμησι σέ ημέρες αντιθέσεως πλανητών, (Ερμή, Αφροδίτης, Δία, Ουρανού κυρίως γιά τά καρποφόρα). Άλλως, μέ κατερχόμενη τήν Σελήνη, καί κατά προτίμησι στόν Λέοντα, ή στήν Παρθένο.

Τά μεταφυτευόμενα δένδρα (π.χ. ελιές, αυτήν τήν εποχή):
Κατά κανόνα, μέ τήν Σελήνη στήν Παρθένο, (εκτός δυσμενών περιπτώσεων).

Μοσχεύματα καρποφόρων:
Κόβονται τέλος Γεννάρη – Φλεβάρη, μέ τήν Σελήνη στό τέλος τού Ταύρου – αρχή Διδύμων, παραχώνονται στό έδαφος γιά ένα μήνα καί στόν επομένο μήνα, μέ τήν Σελήνη στόν Λέοντα, φυτεύονται οριστικά.(βλ. καί ημ. Ιαν'14)

Τά έρριζα γυμνά, π.χ. κλήματα έτοιμα:

Βιοδυναμική καλλιέργεια δέντρων

 • Τά κλήματα, γενικά, φυτεύονται, ή μεταφυτεύονται από τό τέλος τού Φλεβάρη ως τόν Ιούνιο, (μέ εξαίρεσι τίς ημέρες τού Απρίλη κοντά στό Πάσχα, καί όχι μόνον λόγω Πάσχα, αλλά καί γιά δυσμενείς συγκυρίες πού συμβαίνουν μέ τούς κοντινούς πλανήτες στήν εποχή αυτή). Στά ελαφριά καί πιό στεγνά χώματα φυτεύονται πιό νωρίς καί ιδίως άν πρόκειται γιά μή έρριζα, (βέργες πού δέν έχουν κλώξει).
  Αυτά πού έχουν ήδη πετάξει ριζίδια, ή έρχονται ως έρριζα, όπως καί στά βαρύτερα χώματα, μπορείς νά πάς ως τίς αρχές Ιουνίου. Τό ενωρίς φυτευόμενο θά αναπτυχθή πιό φυσιολογικά, αλλά θά πρέπη νά το συντηρήσης από τόν ανταγωνισμό τών αναπτυχθησομένων ζιζανίων, (θέλουν συχνό σκάλισμα). Όσον πιό αργά πηγαίνεις, τόσον θά υπολογίσης καί τήν δική σου επιστασία γιά τήν συντήρησί τους, τό πότισμα καί τοπικό σκάλισμα γιά νά ριζώσουν δυνατά.
 • Σέ σχέσι μέ τά πλανητικά:
  : τά μεταφυτεύεις στήν Νέα Σελήνη τού Μάη, γιά καλύτερη ποιότητα καρπού,
  : μέ τήν Σελήνη (1-2 ημέρες πρίν) απέναντι από τόν Κρόνο, (ή κάποιες ώρες πρίν τό τρίγωνο), γιά πιό ισχυρό καί μακροχρόνιο δέσιμο μέ τήν γή,
  : μέ τήν Σελήνη στόν Λέοντα, γιά πιό ισχυρή ανάπτυξι. Όμως, άν πρόκειται γιά ελαφριά - στεγνά χώματα, ή καί γιά προχωρημένη τήν εποχή, τότε καλό είναι νά αποφύγης τόν Λέοντα. Πήγαινε καλύτερα στόν Ταύρο καί άς είναι ανερχόμενη η Σελήνη. Τήν εποχή αυτή κυρίαρχος είναι ο Ήλιος. Γένικά, στόν Λέοντα, λόγω στέγνης του, χειρίζεσαι μόνον τά πολύ δυνατά σέ υγρασία χώματα καί σέ χυμούς δένδρα, (άν κόψης φυτό - δένδρο μέ τήν Σελήνη στόν Λέοντα, όπως καί μέ τόν Ήλιο τόν Αύγουστο, υπάρχει κίνδυνος νά τό ξεράνης!),
  : άν θά τά φυτέψης στό Περίγειο τής Σελήνης, λόγω τής ευαισθησίας των καί τής καρποφορίας, θά αντιμετωπίσης προβλήματα εξαντλήσεως τών φυτών, ενώ,
  : στό Απόγειο, τά φυτά θά είναι πιό εύρωστα, αλλά, μέ σημαντικά μικρότερο καρπό,
  ...
  ... καί, όποτε τύχοι νά τά φτεύσης, επειδή 'άν μή Κύριος μεριμνήση... εις μάτην οι κοπιώντες', ... έ, ...κάνε τους καί κάνά σταυρό! ... όλα από πάνω έρχονται ...

Μεταφύτευση δέντρων
Άν έχετε νά βγάλετε - νά ξηλώσετε ένα δένδρο, προκειμένου νά τό μεταφέρετε σέ άλλη θέσι, (πού σημαίνει ότι θά κόψετε ένα μέρος τών ριζών του):

Βιοδυναμική καλλιέργεια δέντρων

Καλύτερα νά τό βγάλετε έως τό μέσο τού Τοξότη, (αλλά ποτέ στόν Αιγόκερω!), τό παραχώνετε καί στό Λέοντα - Παρθένο τό μεταφυτεύετε οριστικά.

Πηγή φωτογραφίας: http://commons.wikimedia.org

Διαβάστε ακόμη:Πότε φυτεύονται τα δέντρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα