Τροφές για κότες

Σιτηρέσια και τροφές για κότες

Η κότα πρέπει να φάει 8 έως 10 οκάδες τροφή για να μας δώσει μία οκά ζωντανό βάρος ή μία οκά αυγά δηλαδή 20-25 αυγά, εκτός όμως αυτού μέσα στη τροφή που θα δώσουμε στις κότες μας, οι λευκωματώδεις ουσίες πρέπει να βρίσκονται σε αναλογία 16-18 %.

Κατά διαφόρους υπολογισμούς και δοκιμές στις πρώιμες ράτσες ορνίθων δηλαδή σ’ εκείνες που μεγαλώνουν γρήγορα, η τροφή που χρειάζεται για να γίνει μία οκά κρέατος διαφέρει αναλόγως με την ηλικία των κοτών.

Τις πρώτες δεκαπέντε ημέρες το βάρος της κότας αυξάνει κατά 4 γραμμάρια την ημέρα τρώγοντας 10 γραμμάρια σπόρους.
Κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο το βάρος αυξάνει κατά 10 γραμμάρια με τροφή 30 γραμμάρια σπόρους την ημέρα.
Το δεύτερο μήνα η αύξηση είναι 15 γραμ. με τροφή 55 γραμμάρια.Τον τρίτο μήνα η αύξηση είναι 20 γραμ. με τροφή 80 γραμ. την ημέρα

Μετά τον τρίτο μήνα η πουλάδα τρώει επίσης 80 γραμμάρια σπόρους την ημέρα αλλά η αύξηση του βάρους της δεν είναι πλέον 20 γραμμάρια κάθε ημέρα παρά μόνο δεκαπέντε και βαθμηδόν λιγοστεύει η αναλογία. Μ’ άλλα λόγια οι κότες υπόκεινται στον ίδιο φυσιολογικό νόμο, σύμφωνα με τον οποίο όσο τα ζώα είναι νέα, τόσο και μεγαλώνουν γρηγορότερα και τόσο η τροφή που χρειάζεται για να κάνουν μία οκά βάρος είναι λιγότερη. Για τον πτηνοτρόφο έχει μεγάλη σημασία να ξέρη πότε σταματά η αύξηση του βάρους των ορνίθων, που τρέφει και πότε δεν έχει πλέον κέρδος να διατηρεί πετεινάρια και πουλάδες που προορίζει για το κρέας τους.
Γενικώς έχει παρατηρηθεί ότι οι πετεινοί μεγαλώνουν γρηγορότερα διότι όχι μόνο τρώνε περισσότερο από τις πουλάδες αλλά ωφελούνται και περισσότερο από τις τροφές που τρώνε.

Τροφές για κότες

Οι τροφές που δίνουμε στις κότες αναλόγως με την προέλευσή τους ξεχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

 1. Σε τροφές ζωικές όπως είναι τα σκουλήκια, το κρέας, το κρεατάλευρο, το ψαράλευρο, το αίμα, το γάλα, το τυρόγαλο, οι ακρίδες κ.λ.π.
 2. Οι φυτικές τροφές είναι οι διάφοροι σπόροι, το σιτάρι, το καλαμπόκι, το κριθάρι, ο σπόρος του ηλίου, το κεχρί, ο λιναρόσπορος, το καναβούρι, η πατάτα, το χλωρό χορτάρι τα διάφορα λαχανικά κλπ.
 3. Οι μεταλλικές τροφές δηλαδή τα άλατα είναι το κοκκαλάλευρο, το στρειδάλευρο, τα κελύφη των αυγών, οι διάφορες πετρίτσες που καταπίνουν κλπ.

Πως θα βρούμε τις διάφορες τροφές των οποίων έχουν ανάγκη οι κότες

Οι κότες που διατηρούνται ελεύθερα στα χωράφια και τούς κάμπους βρίσκουν σκουλήκια και σαλιγκαράκια, με τα οποία εξασφαλίζουν ένα μέρος των λευκωματωδών ουσιών και των αλάτων, των οποίων έχουν ανάγκη. Για τις κότες όμως που διατηρούνται περιορισμένες θα έπρεπε να δώσουμε κρεατάλευρο ή ψαράλευρο. Οι τροφές αυτές θα μπορούσαν να γίνουν και στον τόπον μας αλλά προς το παρόν εισάγονται από το εξωτερικό και στοιχίζουν πολύ.

Αντί αυτών μπορούμε να δίδουμε αίμα και κοκκαλάλευρο, τα οποία μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας.

Για να κάνουν αλεύρι αίματος μερικοί ακολουθούν το εξής σύστημα.- προμηθεύονται αίμα από τα σφαγεία, το βάζουν στον φούρνο και αφού πήξει και ψηθεί, το περνούν από την μηχανή του κιμά και το μεταχειρίζονται. Το αίμα αυτό μπορούμε να διατηρήσομε πέντε έως δεκαπέντε ημέρες αναλόγως με την εποχή του έτους. Το αίμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ώμο ανακατεμένο και με άλλες τροφές.

Αντί κρεαταλεύρου θα μπορούσαμε να δώσουμε στις κότες και έντερα ωμά ή βρασμένα στο ζουμί των οποίων ανακατεύομε πίτυρα και διάφορα άλευρα για να κάνουμε τα μίγματα, τα οποία θα αναφέρουμε. Από το εξωτερικό φέρνουν επίσης στρειδάλευρο ενώ αυτό είναι εύκολο να γίνει στην Ελλάδα, διότι στις ακροθαλασσιές υπάρχουν πολλά στρειδότσουφλα, τα οποία θα μπορούσαμε να κοπανίσουμε και να ανακατέψουμε στη τροφή των ορνίθων μας. Το κοκκαλάλευρο γίνεται πολύ εύκολα, στα καταστήματα που πωλούν είδη για πτηνοτρόφους υπάρχουν μηχανές για το άλεσμα κόκαλων.

Ως προς τις άλλες τροφές μπορούμε να τις βρούμε στο εμπόριο, ή να τις παραγάγουμε στο κτήμα μας.

Για να συγκρίνουν τις τροφές τη μία με την άλλη εξέτασαν με πόσο άμυλο αντιστοιχούν εκατό μέρη των διαφόρων τροφών, δηλαδή όταν λέγουμε ότι η θρεπτική αξία του καλαμποκιού είναι 82 του αμύλου, υπό αυτό εννοούμε ότι εκατό μέρη καλαμποκιού έχουν την ίδια αξία την οποία έχουν και 82 μέρη αμύλου (νισεστέ).

Στον κατωτέρω πίνακα φαίνεται η περιεκτικότητα των διαφόρων τροφών σε λευκωματώδεις ουσίες και η θρεπτική αξία αυτών σε άμυλο.

Με τον πίνακα αυτόν μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε εάν η τροφή που δίνουμε στις κότες μας έχει στη πρέπουσα αναλογία τις λευκωματώδεις ουσίες.

Είδος τροφής

Λευκωματώδεις ουσίες %

Αξία σε άμυλο

%

Σιτάρι

10

70

Βρώμη

7,2

60

Κριθάρι

7

65

Σίκαλη

9

70

Καλαμπόκι

6,6

82

Κεχρί

7,5

60

Σπόρος σκουποχόρτου

4

65

Πίτυρα

9

42

Τριφύλλι χλωρό

1,5

9

Τριφύλλι ξηρό

7,5

32

Βαλανίδια χωρίς τσέφλιο

5

75

Φοινικόπητα

13

70

Σησαμόπητα

35

80

Κρεατάλευρο

63

90

Ψαράλευρο χωρίς πάχος

44

44

Αίμα ξηρό

70

70

Άλευρα αναλόγως με

τους σπόρους

Η ποσότητα της τροφής που θα δώσουμε στις κότες διαφέρει αναλόγως με την ηλικία, το βάρος του σώματός των, την παραγωγικότητά τους και το πτηνοτροφικό σύστημα που εφαρμόζεται. Εάν δηλαδή το πτηνοτροφικό σύστημα είναι ελεύθερο και οι κότες γυρίζουν στους αγρούς και βόσκουν η τροφή τους είναι απλουστέρα, εάν τουναντίον τις έχουμε περιορισμένες η τροφή που θα χρειαστεί να δώσουμε θα είναι περισσότερη.

Κατωτέρω θα αναφέρουμε, ως παράδειγμα διάφορα σιτηρέσια ορνίθων. Τα σιτηρέσια αυτά δεν είναι υποχρεωτικά, κατά τις τροφές που θα ήταν δυνατό να βρεθούν είναι δυνατόν να αλλάξει και η σύνθεση των, πάντως όμως καθώς αναφέραμε και προηγουμένως η περιεκτικότητα των τροφών που θα δώσουμε στις κότες σε λευκωματώδεις ουσίες θα είναι 16-18 περίπου τοις εκατό. Για να βρούμε τι αναλογία σε λευκωματώδεις ουσίες έχει μία τροφή που δίνουμε στις κότες λογαριάζομε με τη βοήθεια του ανωτέρου πίνακα πόσες λευκωματώδεις ουσίες περιέχει και πόση θρεπτική αξία σε άμυλο. Το ποσό των λευκωματωδών ουσιών πρέπει να είναι σε αναλογία 16-18 περίπου τοις εκατό της θρεπτικής αξίας.

Σιτηρέσια δια νεοσσούς

Σ’ ένα μεγάλο πτηνοτροφείο του εξωτερικού δίδουν το έξης σιτηρέσιο στους νεοσσούς.
Τις πρώτες 36 ώρες μετά τη εκκόλαψη καμία τροφή.
Την δευτέρα ημέρα ψωμί μπαγιάτικο μαύρο τριμμένο δύο φορές την ημέρα, τρίτη και τετάρτη μέρα ψωμί μπαγιάτικο μουσκεμένο με νερό ή γάλα 4 φορές.

Ημέρες

Πίτουρα χοντρά

Πίτουρα ψιλά

Αλεύρι τριφυλλιού

Αλεύρι βρώμης

Αλεύρι καλαμποκιού

Κρεατά-

λευρο

Κοκαλά-λευρο

5η-9η

50

-

30

10

10

-

-

10η-14η

45

-

25

10

10

5

5

2ο δεκ.

40

10

20

10

10

5

5

2ομήνα

25

15

15

15

15

10

5

3ομήνα

25

20

10

10

15

10

5

4ομήνα

20

30

10

10

10

15

5

Έκτος των ανωτέρω μιγμάτων δίδεται και σιτάρι σπασμένο, το οποίο σκορπίζουν στο πάτωμα. Τα μίγματα ανακατεύονται με νερό ή αποβουτυρωμένο γάλα. Έκτος των μιγμάτων εάν οι νεοσσοί δεν βγαίνουν έξω για να βοσκήσουν δίνεται ψιλοκομμένο χλωρό χορτάρι.
Είναι απαραίτητο, όπως τα μίγματα γίνονται, όταν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς να παραμείνουν, διότι αλλοιώνονται γρήγορα.

Ένας άλλος πτηνοτρόφος δίδει μέχρι του τρίτου μηνός, μόνο αλεύρι βρώμης. Στα πετειναράκια, τα όποια παχαίνει δίδει μίγματα από αλεύρι κριθαριού, καλαμποκιού και λίγο κοκαλάλευρο. Στις μεγάλες κότες δύο γεύματα, εκ των οποίων το ένα σπόροι δηλαδή σιτάρι κλπ. 30-35 γραμμάρια την ημέρα για κάθε κότα και μίγμα υγρό καμωμένο από πίτυρα.

Πίτυρα

40

Αλεύρι κριθαριού

20

Αλεύρι καλαμποκιού

20

Αλεύρι τριφυλλιού

10

Κρεατάλευρο

10

Οι σπόροι δίδονται το πρωί πολύ ενωρίς, ενώ το μίγμα το βράδυ, τούτο δίδεται πάντα υγρό υπό τον όρο να μη είναι λασπιάρικο, παρά να είναι ως χονδρός άμμος, ο οποίος δεν κολλά στα χέρια. Το μίγμα που αναφέραμε σε ξηρά κατάσταση δίδεται 50-70 γραμμάρια κατά κότα. Έκτος όμως των τροφών αυτών οι κότες βόσκουν και όταν είναι περιορισμένες δίδεται και χλωρό χορτάρι.

Σιτηρέσια για γεννώσες κότες

Πίτυρα

30

Πατάτες ψημένες

40

Τριφύλλι ξηρό

10

Κρεατάλευρο

10

Κοκκαλάλευρο

5

Έκτος της τροφής αυτής εις μίγμα υγρό, σκίβαλα 60 γραμμάρια κατά κότα και χλωρό χορτάρι στην βοσκή.

Άλλοι πτηνοτρόφοι συνηθίζουν την εξής τροφή:

Πίτυρα χονδρά

500

Τριφύλλι ψιλοκομμένο

500

Σιτάρι ή καλαμπόκι

1000

Αίμα

500

Το τριφύλλι και ο καρπός μουσκεύονται επί 6 ώρες μέσα σε νερό και μετά βράζονται επί μισή ώρα. Αφού βράσουν ανακατεύονται τα πίτυρα και το αίμα. Το μίγμα αυτό δίδεται πρωί της εννιά και αφήνεται στη διάθεση των ορνίθων μέχρι τη τετάρτη βραδυνή. Εάν δεν περισσεύσει έως την ώρα αυτή τροφή, την επαύριον η ποσότητα η οποία θα διανεμηθεί αυξάνεται.

Ως φαίνεται και από τα ανωτέρω μίγματα ή τροφή της κότας μπορεί να αλλάζει αρκετά.

Ένα άλλο σιτηρέσιο το όποιον έχει χρησιμοποιηθεί είναι το εξής:

Βαλανίδι ξηρό και ξεφλουδισμένο

30

Αίμα ξηρό κοπανισμένο

15

Πίτυρα

15

Αλεύρι καλαμποκιού

15

Σπόρος σκουποχόρτου αλεσμένος

25

Στρειδάλευρο (κοπανισμένα κοχλίδια)

5

Στις κότες που αλλάζουν τα πτερά των δίδουν μέσα στην τροφή των μισή κουταλιά της σούπας πίτας λιναροσπόρου.
Η ποσότητα της τροφής που θα δώσουμε σε κότες περιορισμένες κυμαίνεται από 25 μέχρι 40 δράμια την ημέρα. Στην ποσότητα αυτήν δεν συμπεριλαμβάνεται το χλωρό χορτάρι, το οποίο πρέπει να είναι άφθονο.
Δύο γεύματα την ημέρα είναι αρκετά το ένα από τα γεύματα είναι συνήθως υγρό μίγμα και το άλλο διάφοροι σπόροι ή σκύβαλα.
Τον χειμώνα όταν δεν έχουμε χλωρό χορτάρι δίνουμε λάχανα, παντζάρια και εάν λείπουν και αυτά δίνουμε ξεφυτρωμένο κριθάρι ή βρώμη. Για τις γεννώσες κυρίως το χλωρό χορτάρι είναι απαραίτητο, για να έχουν ξεφυτρωμένους καρπούς για τις κότες χρησιμοποιούν

Ιδικές εταζέρες με συρτάρια, μέσα στα όποια τοποθετείται ο σπόρος του οποίου επιδιώκεται το ξεφύτρωμα. Τα συρτάρια αυτά έχουν βάθος 6-8 πόντους μάκρος και φάρδος ανάλογο με τις κότες διότι ένα συρτάρι ξεφυτρωμένος σπόρος υπολογίζεται για μία ημέρα, υπάρχουν δε εις την εταζέρα αυτή επτά συρτάρια ένα για κάθε ημέρα. Κάθε ημέρα ξοδεύεται ο ξεφυτρωμένος σπόρος ενός συρταριού και γεμίζεται και πάλι το ίδιο συρτάρι για να ξεφυτρώσει. Ο πάτος των συρταριών είναι καμωμένος από λαμαρίνα τρυπημένη και επάνω σ’ αυτήν υπάρχει συρματόπλεγμα για να μη πέφτει ο σπόρος. Βάζομε πρώτα την βρώμη ή το κριθάρι σε νερό και τα αφήνουμε μία νύκτα για να μουσκέψουν καλά, το πρωί τα τοποθετούμε στην εταζέρα, η οποία μένει σε μέρος ξεστό με θερμοκρασία 16-18 βαθμών Κελσίου. Πολλές φορές όμως αντί απλών εταζερών χρησιμοποιούνται ειδικά ντουλάπια, τα οποία ζεσταίνονται με ένα μακγαλάκι.

Η πάχυνση των πουλερικών

Συστηματική πάχυνση των πουλερικών γίνεσαι σπανίως στην Ελλάδα. Στα χωριά μας τα πουλερικά παχαίνουν κυρίως το φθινόπωρο, οπότε λόγου του αλωνισμού η τροφή είναι σχετικώς άφθονη. Τα περισσότερα πουλερικά που πωλούνται στην αγορά είναι συνήθως αδύνατα.
Η καλύτερη εποχή προς πάχυνση είναι λίγο πριν αρχίσουν να εκδηλώνονται οι γεννητικές ορμές. Την εποχή αυτή τα πετειναράκια και οι πουλάδες παχαίνουν γρηγορότερα και με λιγότερη σχετικώς τροφή. Η πάχυνση γίνεται κατά διαφόρους τρόπους. Στο φυσικό σύστημα οι κότες που προορίζονται προς πάχυνση τρέφονται με πολύ τροφή, καλλίτερα όμως αποτελέσματα δίδει η υποχρεωτική πάχυνση, διότι οι κότες στην αρχή δέχονται με ευχαρίστως την τροφή, δεν αργεί όμως να έρθει ο κόρος, οπότε είναι ανάγκη να τις τρέφουμε αναγκαστικώς.
Στο αναγκαστικό αυτό σύστημα οι κότες διατηρούνται μέσα σε κλούβες στενές και η τροφή δίδεται μέσα σε ταΐστρες, οι οποίες κρέμονται μπροστά στις κλούβες. Όταν όμως η πάχυνση προχωρήσει τότε η τροφή δίδεται αναγκαστικώς, κάποτε μάλιστα η τροφή δίνεται με αυτό τον τρόπο.

Στις αρχές η τροφή πρέπει να είναι λίγη, διότι οι κότες μπορούν να πάθουν δυσπεψία, η οποία επιδρά δυσμενώς στην πάχυνση. Η τροφή συνίσταται οπό υγρά μίγματα καμωμένα από άλευρα κριθαριού ή καλαμποκιού και δίδεται σε κατάσταση ζύμης και σε κομμάτια τριών πόντων μάκρος και ενός φάρδους ή σε κατάσταση κουρκουτιού ή πηχτής γιαούρτης, οπότε δίδεται με το χωνί. Χρησιμοποιούνται σε πολλά παχυντήρια ιδιαίτερα εργαλεία, με τα οποία τρέφονται οι υπό πάχυνση κότες. Η πάχυνση διαρκεί το πολύ τρεις εβδομάδες. Άλλωστε δεν συμφέρει να διαρκέσει και περισσότερο. Με το αναγκαστικό σύστημα της παχύνσεως κατορθώνουν να δίδουν στην κότα διπλασία τροφή από εκείνην πού θα ήτο διατεθειμένη να φάγει όταν τρέφεται ελεύθερα, δηλαδή μέχρι 50 έως 60 δράμια ξηρά τροφή.
Καλά αποτελέσματα δίνει το αλεύρι καλαμποκιού αλλά προς το τέλος της παχύνσεως πρέπει να δίδουμε αντί αλεύρι καλαμποκιού, κριθαράλευρο, το οποίο κάνει νοστιμότερο και σφικτότερο κρέας.

Με την αναγκαστική πάχυνση η αύξηση τού βάρους φθάνει 60 % αρχικού βάρους. Η τροφή δίνεται σε δύο φορές ή τρεις.
Στα παχυντήρια πρέπει να δίδεται εξαιρετική σημασία στην καθαριότητα, οι κλούβες θα καθαρίζονται τακτικά και θα δίδεται ιδιαιτέρα προσοχή για να μη ψειριάσουν οι υπό πάχυνση κότες. Σε πολλά μέρη χρησιμοποιούν κλούβες σιδερένιες, μέσα στις όποιες διατηρούν 5 έως 6 κότες. Τα κοτόπουλα στις κλούβες αυτές πατούν επάνω σε σιδερένιες βέργες και οι κοτσιλιές μαζεύονται μέσα στα συρταράκια, τα οποία βρίσκονται κάτω από τις βέργες αυτές.

Οι τροφές τίθενται σε ταΐστρες, οι οποίες μένουν εμπρός στα κλουβιά και βγαίνουν πολύ εύκολα για να καθαρισθούν. Όταν τελείωση η πάχυνση καθαρίζονται και απολυμαίνονται τελείως πριν εισαχθούν νέες κότες για πάχυνση.
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίδεται επίσης εις την υγιεινή κατάσταση των πουλερικών που τίθενται υπό πάχυνση διότι είναι εύκολο να εισαχθούν κότες προσβεβλημένες από κολλητικές αρρώστιες και να προκληθούν μεγάλες ζημίες.

Μεγάλα παχυντήρια διατηρούν στην Β. Αμερική και σε άλλα κράτη της Ευρώπης. Τα παχυντήρια αυτά χρησιμοποιούν ιδιαιτέρους εμπειροτέχνες, των οποίων η κυρία απασχόληση είναι να χωρίζουν σε κατηγορίες τα πουλερικά πού εισάγονται αναλόγως με την σωματική τους κατάσταση. Προτιμότερες και επικερδέστερες είναι οι κότες οι οποίες όταν εισάγονται στα παχυντήρια να είναι σε καλή σχετικώς σωματική κατάσταση, διότι αυτές παχαίνουν σχετικώς γρηγορότερα και το κέρδος είναι μεγαλύτερο.
Καλά αποτελέσματα δίδουν υγρά μίγματα καμωμένα με διάφορα άλευρα και νερό ή κατά προτίμηση με γάλα ή τυρόγαλα, για τον λόγο αυτό τις κότες που βγαίνουν από τα παχυντήρια αυτά συνηθίζουν να τις ονομάζουν κοτόπουλα του γάλακτος.

Πάχυνση νεοσσών

Σε πολλά μέρη της Ευρώπης επιδιώκεται η πάχυνση των νεοσσών, η οποία εκεί αφήνει υπολογίσιμα κέρδη. Η πάχυνση αυτή γίνεται μέσα σε δωμάτια τεχνικώς θερμαινόμενα και εντός κλουβιών, τα οποία είναι στοιβαγμένα κοντά στους τοίχους σε 4 ή 5 σειρές η μία άνω της άλλης. Ως τροφή χρησιμοποιείται γάλα ανακατεμένο με διάφορα άλευρα. Στα πουλάκια του Αμβούργου, τα οποία παχύνονται κυρίως στην Αμερική και τα οποία ονομάζονται με το όνομα αυτό διότι η πάχυνση γίνεται κυρίως πέριξ της πόλεως αυτής, ως τροφή δίνονται ψάρια μικρά ακατάλληλα για τους ανθρώπους, τα όποια αφού ξηραθούν στον ήλιο αλέθονται και ανακατεύονται με γάλα και με διάφορα άλευρα σιτηρών. Σημειωτέον, ότι το γάλα εκεί είναι φθηνό.

Σε ένα δωμάτιο 2 μέτρων φάρδους με 3 μάκρος μπορεί να εξασφαλισθεί η πάχυνσης 600 περίπου νεοσσών, μερικοί μάλιστα διατείνονται, ότι σε δωμάτια των διαστάσεων αυτών είναι δυνατόν να παχύνουν μία δυο χιλιάδες μικρών πουλιών. Η πάχυνση διαρκεί 4-7 εβδομάδες και στο τέλος της παχύνσεως τα πουλάκια έχουν μέγεθος και βάρος περιστεριών. Τα πουλάκια Αμβούργου έχουν μία περίεργη γεύση λόγου του τρόπου της διατροφής τους, η οποία αρέσει σε πολλούς μπλαζέ των μεγαλουπόλεων της Ευρώπης.
Στην Ελλάδα δεν διαδόθηκε ακόμη η πάχυνση των νεοσσών. Καλά αποτελέσματα για την πάχυνση δίδουν κυρίως νεοσσοί προερχόμενοι από κότες καλές με πετεινούς της ράτσας των παλαιστών.

Αναλογία κρέατος

Η ποσότητα κρέατος σε σύγκριση με το ζωντανό βάρος στις κότες διαφέρει αναλόγως με την σωματική κατάσταση. Στις αδύνατες κότες το κρέας είναι σχετικώς λιγότερο ενώ το αντίθετο συμβαίνει στις παχιές. Η αναλογία κυμαίνεται μεταξύ 70 και 80%.

Κατά το περί ορνιθοκομίας γαλλικό σύγγραμμα του η αναλογία κρέατος κοκάλων κλπ. στις κότες είναι εξής:

Αναλογία κρέατος

Κότα αδύνατη

Κότα παχιά

Καπόνι

Ζωντανό βάρος

1.200 γρ

1.850 γρ

4.000 γρ

Κρέας

53%

66%

74.5%

Κόκκαλα

17%

9%

5.5%

Λίπος

4%

7%

9%

Φτερά

6%

4.5%

2.75%

Αίμα και έντερα

19%

12%

7%

Φύρα (εξάτμιση κ.λ.π.)

1%

1.5%

1.25%

Πηγή: Η κότα-Γ. Ψάλτη – Αθήνα 1933

Διαβάστε ακόμη:Οι κότες

20 σχόλια:

 1. Αχ βρε Θόδωρε, πόσες ώρες έχω διαθέσει, στο ψάξιμο, για ένα ολοκληρωμένο άρθρο στο θέμα της διατροφής της κότας!!!!!!
  Ένα ΤΕΡΑΑΑΑΑΣΤΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καίτη σε ευχαριστώ, αν ψάχνεις κάτι κάνε και μία ερώτηση εδώ, εξάλλου οι περισσότεροι αναγνώστες ξέρουν ότι το blog είναι διαδραστικό και πολλές φορές έχω γράψει άρθρα που μου έχουν ζητήσει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Παρακολουθώ όλα τα άρθρα του blog σχετικά με τις κότες (και όχι μόνο αυτά). Έχουν γίνει συζητήσεις για την διατροφή τους, έχουν ειπωθεί απόψεις και γνώμες αλλά στο συγκεκριμένο, πήρα απαντήσεις ολοκληρωμένες και σαφέστατες.
  Τελικά η διατροφή που ακολουθώ στις κοτούλες μου είναι πάρα πολύ κοντά (σχεδόν ίδια θα έλεγα)σε αυτά που διάβασα. Ίσως γι αυτό και ο ενθουσιασμός μου!
  Να σαι καλά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος31/5/13, 3:27 μ.μ.

  Σε μια εποχή που όλοι αρχιζουμε να αναζητούμε την ποιότητα, δεν μπορεί να θεωρούμε καλή μια διατροφή που γίνεται με κρεατάλευρα και κυριως ψαράλευρα και αποξηραμένο αίμα. Έχουμε τρελαθεί με την ποσότητα. Λίγη ποιότητα ρε παιδιά.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο σχολιαστή... Δεν υπάρχει βιβλιογραφία για παρασκευή βιολογικής τροφής; Επίσης ξέρω ότι στη Γαλλία εκτρέφουν ένα είδος κότας με πάχυνση αποκλειστικά από καλαμπόκι. Το συγκεκριμένο κρέας θεωρείται εξαιρετικά εύγευστο και έχει κάπως κιτρινωπό χρώμα. Έχει πειραματιστεί κανείς με κάτι τέτοιο; Στις κότες μου δίνω αποκλειστικά πίτυρα με καλαμπόκι και διάφορα χόρτα από τον κήπο. Επίσης για τα κλωσόπουλα τις πρώτες μέρες δίνω σουσάμι καθώς είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες και είναι πολύ θρεπτικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ναι ειναι δυσευρετες οι πληροφοριες στην γλωσσα και τις δικες μας αναγκες,σαν μεσογειακη χωρα.Απο την αλλη δεν νομιζω οτι θα πηγαινα σε σφαγειο να αγορασω αιμα.Μια μεση λυση λοιπον κραταω οτι μου ταιριαζει και ευχαριστω πολυ για αυτες,καθως και ολα τα αρθρα για τα πουλερικα.Μαθαινουμε πολλα.Θα ηθελα να παρακαλεσω για κατι αντιστοιχο για παπιες και χηνες γιατι οσοι εκτρεφουν τους δινουν οτι και στις κοτες ενω οι αναγκες ειναι διαφορετικες.Αλλα και γω οσα και αν διαβασα ακρη δεν βγαζω.Περισσοτερη πρωτεινη ναι αλλα ποσο και με τι τροπο να την υπολογισω και που να την βρω αυτην την τροφη.Οσο περναει απο το χερι μου να σπειρω ενα δυο ειδη αλλα πιο να διαλεξω και που να το συντηρησω .Θαθελα να ζητησω απο ολους τους φιλους εδω να τονισουν στον μυλο που παιρνουν τροφες οτι δεν θελουν μεταλαγμενη σογια στην τροφη που αγοραζουν γιατι θα πανε αλλου.Σε αλλη περιπτωση να μου πουν τι κανουν γιατι αυτος που παιρνω εγω τροφη μου λεει οτι τους επιβαλλουν να την χρησιμοποιουν.Αν δινω σκετο σιταρι ή καλαμποκι(πηρα τον ισορροπιστη-βιταμινες,χωρια)αλλα δισταζω πολυ γιατι θελει πολυ προσοχη στην αναλογια και αριστο ανακατωμα το οποιο να κανω πως σε 2 40κιλα τσουβαλια.Θα μου πειτε πως πνιγομαι σε μια κουταλια νερο,αλλα ετσι αισθανομαι χαμενη στο ελεος τους και ειναι γνωστοι γιαυτο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Φίλε celtic προσωπικά δν νομίζω να υπάρχει πλέον μη μεταλλαγμένη σόγια !!!
  Την σόγια (μετά από υπόδειξη του Αγγελή) την έχω αντικαταστήσει με μυδικάλευρο που είναι κ αυτό καλή πηγή πρωτεϊνης, το οποίο παίρνω από ΦΥΡΚΟ (νομίζω 13ε/40κιλο).
  Το παραδίδω σε αυτόν που μου φτιάχνει το μείγμα και το αλέθει μαζί με όλα τα υπόλοιπα.
  Το χρησιμοποιώ εδώ κ 8-10 μήνες κ δν έχω παράπονο ανάπτυξης ή κάτι άλλο.
  Εναλλακτικά ή και συμπληρωματικά, μπορεί να προσθέσεις τριμμένο ρεβύθι ...
  Υπάρχουν στο μπλόγκ σιτηρέσια, πιστεύω ότι θα σε καλύψουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Σε ευχαειστω πολυ φιλη/ε μου vasikos..θα ψαξω στην πολη μου αν υπαρχει αλεσμενο ρεβυθι ,για μηδικαλευρο θα ρωτησω στον μυλο.Και θα ξαναδιαβασω τα σιτηρεσια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Καλησπερα,θα ηθελα να σας ρωτησω αν μπορω να ξεκινησω μια διατροφη σε καποια κοτοπουλα με φυτρωμενο σιταρι( θα τρωνε φυτρωμενο σιταρι 7ης ημερας μαζι με τις ριζες)και κοκκινα σκουλικια, 1ον ποσο ποσοτητα χρειαζεται για μια κοτα?? και αν χρειαζεται μηπως καποια αλλη τροφη που πρεπει να προσθεσω γιατι δεν θα αρκει.το αρθρο σας ειναι πολυ καλο,πραγματι δεν μπορεις να βρεις κατι τετοιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Βάγγο, το ερώτημα σου σχετικά με τις φύτρες πέρα ότι τις τελευταίες ημέρες εχουν γίνει τρελή μόδα (με την κακή έννοια)
  Και να δημιουργήσεις τις πιο θρεπτικές φύτρες δεν θα μπορούσες να τις αντικαταστησεις αντί για ένα ισσοροποιμενο μείγμα. Θέλεις πρωτείνη και φυσικα υδατάνθρακές και κάποια άλλα στοιχεια που θα τα τρώνε σε καθημερινή βάση. Στο άλλο ερώτημα σου σχετικά με τα σκουλίκια, συγνώμη άλλα δεν θα αναφερθώ καθόλου......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αγαπητέ Αγγελή καλησπερα.
  Συγχαρητήρια κατ'αρχην για την πολυτιμη βοηθεια.
  Εγω εχω 100 πουλακια αυγοπαραγωγης και ακολουθω το συτηρεσιο με καλαμποκι, πιτυρα ψιλα, σταρι, κριθαρι και μηδικαλευρο. Την τελευταία φορά που πηγα ομως δεν ειχε μηδικαλευρο και μου προτεινε ηλιαλευρο το οποιο εχει περισσότερη πρωτεινη.
  Ποια ειναι η γνωμη σου και αν θες το mail : kostastzimas@gmail.com, μου στέλνεις την προταση σου.
  Σ'ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ. Κωστας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Αγαπητέ Αγγελή καλησπερα.
  Συγχαρητήρια κατ'αρχην για την πολυτιμη βοηθεια.
  Εγω εχω 100 πουλακια αυγοπαραγωγης και ακολουθω το συτηρεσιο με καλαμποκι, πιτυρα ψιλα, σταρι, κριθαρι και μηδικαλευρο. Την τελευταία φορά που πηγα ομως δεν ειχε μηδικαλευρο και μου προτεινε ηλιαλευρο το οποιο εχει περισσότερη πρωτεινη.
  Ποια ειναι η γνωμη σου και αν θες το mail : kostastzimas@gmail.com, μου στέλνεις την προταση σου.
  Σ'ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ. Κωστας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. @ Kostas

  Θά μποροῦσες φίλε νά μέ πληροφορήσεις γιά τήν ἀναλογία τῶν τροφῶν. Εὐχαριστῶ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Γειαα σας,πριν 5 βδομάδες είχα πάρει 4κοτοπουλα 1μηνων, και τα ταιζα φυραμα και σήμερα αποφάσισα και τους πήρα τροφη ανακατεμενη με σπαστο καλαμποκι, σταρι τραχανα και φυραμα, και δε βλέπω να τρελενονται και τόσο τι πρέπει να κάνω για να μάθουν να τρώνε αυτή την τροφή?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΚΑΚΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
  Από ποιο χρονοντούλαπο ξεσήκωσες την συνταγή ο κόσμος πάει μπροστά….
  Άκου οκάδες και δράμια !!!!!
  Θα μας πεις ότι πληρώνεις και σε τάλαντα η μνάδες(άντε τις ΔΡΑΧΜΕΣ θα τις δικαιολογήσω).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Μάλιστα τώρα μας πείραξαν οι οκάδες και τα δράμια... αυτά τα βιβλία ξέρεις έχουν και κάποια αξία...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Τον λιναρόσπορο σε τι αναλογία μπορούμε να τον βάλουμε στο σιτηρέσιο της κότας που έχουμε για να παίρνουμε αυγά;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ανώνυμος13/2/23, 2:07 μ.μ.

  Καλησπέρα σας έχω 15 Κόττες και επειδή θέλω να φτιάξω δικό μου φύραμα μπορείτε να μου πείτε πόσο καλαμπόκι κριθάρι σιτάρι σόγια ισορροπιστή αλάτι θά πρέπει νά βάλω άμα 100 κιλά μίγματος; Τίς Κόττες μου τίς έχω για αυγοπαραγωγη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Υπάρχει διαφορά στη διατροφική αξία του καλαμποκιού αν είναι σπασμένο η όχι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αν το πάμε εντελώς φυσικά ναι οξειδώνεται ποιό εύκολα.... πλέον υπάρχουν και επαγγελματίες που πουλάν προφυτρομένους σπόρους για ζωοτροφή αυτό είναι το μέγιστο για φυσική διατροφή

   Διαγραφή

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα