Φτιάχνω υδραυλική αντλία νερού (χωρίς μηχανή) ή ram pump

υδραυλική αντλία νερού

Κατασκευή χειροκίνητης αντλίας νερού

Ο υδραυλικός κριός όπως θα μεταφράζαμε τον όρο ram pump, είναι μια αντλία νερού η οποία δουλεύει εκμεταλλευόμενη μόνο την κινητική ενέργεια του νερού. Λειτουργεί σαν ένας υδραυλικός μετασχηματιστής, ο οποίος δέχεται νερό με ένα δεδομένο μανομετρικό και παροχή και εξάγει μικρότερη παροχή σε μεγαλύτερο μανομετρικό.
Εκμεταλλεύεται το φαινόμενο του υδραυλικού πλήγματος και την στιγμιαία αύξηση πίεσης, η οποία ωθεί μια ποσότητα νερού σε ύψος μεγαλύτερο από την αρχική πηγή. Είναι ένας απλός μηχανισμός, η διάταξη είναι πολύ εύκολο να κατασκευαστεί και με διάφορα υλικά μάλιστα (PVC, τσιμέντο, μέταλλο ακόμη και ξύλο).

Η πρώτη επαφή που είχα ήταν πάλι στην Πελοπόννησο, όπου για να μεταφέρουμε νερό από ένα ρεματάκι λίγο πιο ψηλά και να ποτίζει ο κουνιάδος μου τα ζώα και τον μπαχτσέ του, ψαχτήκαμε στο internet και βρήκαμε όπως θα διαπιστώσετε πολλές εφαρμογές της αντλίας αυτής από μικρή κλίμακα έως αρδευτικές εφαρμογές μεγάλων καλλιεργειών και υδροδότηση ορεινών περιοχών.

Όπως φαίνεται και στην σχηματική παράσταση, έχουμε μια πηγή νερού (1)(μπορεί να είναι κάποιο ρέμα), ένα αγωγό εισόδου (2) με τον οποίο οδηγούμε το νερό προς την αντλία που βρίσκεται σε χαμηλότερο σημείο, την αντλία (3)και τον αγωγό εξόδου (4) που οδηγεί τμήμα της ποσότητα του εισερχόμενου νερού σε μεγαλύτερο ύψος από αυτό της πηγής.

υδραυλική αντλία νερού
Σχήμα Α : Σχηματική διάταξη λειτουργίας μίας ram pump

Επικεντρώνοντας περισσότερο στην αντλία, αυτή αποτελείται από 2 βαλβίδες (εμείς την φτιάξαμε με ένα ποτηράκι (αντεπίστροφο βαρύτητας) και ένα αντεπίστροφο ελατηρίου και μία δεξαμενή συμπίεσης αέρα ( στην δική μας ήταν ένα κομμάτι σωλήνα ταπωμένο). Στο διαδίκτυο θα βρείτε πολλές παραλλαγές μερικές πολύ απλές και άλλες πιο εκλεπτυσμένες, ακόμη και πιο σύνθετες διατάξεις με τις οποίες χρησιμοποιώντας την ροή ακάθαρτων νερών αντλείς καθαρό νερό.

Λειτουργία χειροκίνητης αντλίας νερού

υδραυλική αντλία νερού
σχήμα 1

Αρχικά η βαλβίδα υπερχείλισης ανοίγει λόγω βαρύτητας (ή σε κάποιες με κάποιο ελατηριάκι) και το νερό, που έρχεται μέσω ενός αγωγού από την πηγή μας, διαφεύγει εκτός αντλίας.(Σχ. 1) Καθώς η ροή αυξάνει, η υδραυλική πίεση κάτω από την βαλβίδα και η υδροστατική πίεση στο κορμό της αντλίας αυξάνει παράλληλα, ώσπου οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις υπερνικούν το βάρος της βαλβίδας και τείνουν να την κλείσουν. Καθώς το διάφραγμα της βαλβίδας αρχίζει να κλείνει, η πίεση του νερού αυξάνει απότομα και ξαφνικά η βαλβίδα φράζει. Η κινούμενη στήλη νερού δεν μπορεί να κινηθεί πλέον μέσα από την αντλία και η ταχύτητα της μειώνεται απότομα, έτσι λόγω αδράνειας συνεχίζεται να αυξάνει η πίεση σε βαθμό που ανοίγει η δεύτερη βαλβίδα (βαλβίδα μεταφοράς) (Σχ.2). και το νερό διαφεύγει στον αεροθάλαμο και προς τον αγωγό μεταφοράς.

υδραυλική αντλία νερού
σχήμα 2

Ταυτόχρονα ο αέρας του αεροθαλάμου συμπιέζεται σε βαθμό που ξεπερνά την πίεση μεταφοράς. Τελικά η στήλη νερού στον αγωγό εισόδου σταματά να κινείται , η υδροστατική πίεση στον κορμό της αντλίας πέφτει στο επίπεδο του μανομετρικού της πηγής μας. Η βαλβίδα μεταφοράς τότε κλείνει . Το νερό που συμπίεσε τον αεροθάλαμο θα συνεχίσει να κινείται προς τον αγωγό μεταφοράς καθώς θα εκτονωθεί ο αέρας. Η εξισορρόπηση της εσωτερικής πίεσης στην αντλία (λόγω της προηγούμενης φάσης) επιτρέπει την βαλβίδα υπερχείλισης να ανοίξει λόγω βαρύτητας και ο κύκλος να αρχίσει ξανά.

υδραυλική αντλία νερού
σχήμα 3

Σημαντικές λεπτομέρειες

 1. Ο αεροθάλαμος είναι ένα σημαντικό κομμάτι της διάταξης , αφού εκτός από την αύξηση της απόδοσης της διαδικασίας επιτρέποντας την προώθηση του νερού στον αγωγού μεταφοράς και μετά το κλείσιμο της βαλβίδας μεταφοράς, απορροφά τα πλήγματα που αναπτύσσονται λόγω της ασυμπίεστης φύσης του νερού. Αν ο αεροθάλαμος γεμίσει εντελώς με νερό, δεν γίνεται μόνο προβληματική η λειτουργία , αλλά μπορεί ακόμη και να σπάσει η αντλία λόγω των διαδοχικών υδραυλικών πληγμάτων. Καθώς ο αέρας μπορεί να αναμιχθεί στο νερό, ιδίως υπό πίεση, υπάρχει η τάση, ο αέρας του αεροθαλάμου να διαφεύγει μαζί με το νερό προς τον αγωγό μεταφοράς. Αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί με διάφορους τρόπους, είτε με προσθήκη ελαστικού διαφράγματος μεταξύ αέρα και νερού στον αεροθάλαμο, ή την τοποθέτηση μπαλονιού (π.χ. φουσκωμένη σαμπρέλα ) στον αεροθάλαμο, ή την προσθήκη μιας επιπλέον βαλβίδας (θα την απαντήσετε ως snifting valve και στα video φαίνεται εκεί που ένας μικρός πίδακας νερού αναπτύσσεται κατά το «σκάσιμο» της αντλίας ) η οποία επιτρέπει να εισέρχεται αέρας στην βάση του αεροθαλάμου όταν στιγμιαία η εσωτερική πίεση πέφτει κάτω από την ατμοσφαιρική.
 2. Ο χρονισμός της αντλίας ρυθμίζεται από τα χαρακτηριστικά της βαλβίδας υπερχείλισης. Συνήθως το πόσο στενεύουμε το άνοιγμα της ή το βάρος της τάπας της, ρεγουλάρετε με το σφύξιμο κάποιου ελατηρίου ή την προσθήκη κάποιας ροδέλας ή παξιμαδιού για βάρος. Η απόδοση της αντλίας , δηλαδή το πόσο νερό θα μεταφερθεί από μια δεδομένη παροχή , επηρεάζεται δραστικά από τις ρυθμίσεις αυτής της βαλβίδας. Αν η βαλβίδα υπερχείλισης μένει πολύ ώρα ανοιχτή, μικρή αναλογία νερού από το χρησιμοποιούμενο αντλείται, ενώ και όταν ανοιγοκλείνει πολύ γρήγορα, δεν προλαβαίνει να αναπτυχθεί επαρκής πίεση στην αντλία.
 3. Ακόμη, για να έχουμε οποιαδήποτε παροχή και οποτεδήποτε την χρειαζόμαστε , θα πρέπει να σκεφτούμε να εγκαταστήσουμε στο μέρος όπου μεταφέρουμε το νερό να μια δεξαμενή την οποία να γεμίζουμε και να χρησιμοποιούμε αυτή για τις ανάγκες μας. Έτσι θα αντιμετωπίζουμε και τυχόν περιοδικές πτώσεις της παροχής νερού της πηγής μας ( πχ πτώση στάθμης στο σημείο υδρομάστευσης λόγω ανομβρίας κλπ. (Σχ Α)).
 4. Μπορείτε βέβαια να εγκαταστήσετε πολλές μικρές αντλίες παράλληλα για επιτύχετε μεγαλύτερο όγκο αντλούμενου νερού.
 5. Επίσης, σημαντική είναι η διαστασιολόγηση του αγωγού παροχής σε σχέση με την υψομετρική διαφορά μεταξύ πηγής και αντλίας. (Αυτό που διάβασα κάπου είναι ότι ένα ύψος 60 εκ είναι το ελάχιστο ικανό για να λειτουργήσει η αντλία και περίπου με τέτοιο ύψος εφαρμόσαμε την δικιά μας διάταξη.) Συνήθως, το μήκος του αγωγού αυτού είναι 3 έως 7 φορές η υψομετρική διαφορά (αλλού έχω διαβάσει 10 ), ενώ ιδανικά θα πρέπει να είναι 100 φορές η διάμετρος του. ( Για την δοκιμή μας ήταν ~4,00 m Φ40 για ~0,60m ύψος (0,60*7=4,2) ) . Γενικότερα ο αγωγός θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ευθύς.
  Επίσης για το μήκος L και την διάμετρο D του αγωγού παροχής ισχύει ο εμπειρικός κανόνας 150D < L < 1000D.
 6. Το σώμα της αντλίας θα πρέπει να είναι τοποθετημένο κάπου σταθερά για μην ανατρέπεται ή να απορυθμίζεται από τα αλλεπάλληλα τραντάγματα λειτουργίας της.
 7. Επίσης προτείνεται να τοποθετηθεί μια βάνα στην αρχή του αγωγού μεταφοράς ώστε αν θέλουμε να αφαιρέσουμε την αντλία για συντήρηση ή ρύθμιση να μην αδειάζει η στήλη νερού του αγωγού καθυστερώντας έτσι την επαναλειτουργία της.

Αυτή είναι η δική μας αντλία σε λειτουργία

Να και το Video από την εφαρμογή του φίλου Γιάννη, που αναφέρεται στα σχόλια

Να και μια φωτογραφία της δικής μας αντλίας.

υδραυλική αντλία νερού

Λοιπόν, πιστεύω να έκανα μια σχετικά κατανοητή περιγραφή, μπορεί να ψάξει ο καθένας στο διαδίκτυο για περισσότερες αναφορές για υδραυλική αντλία νερού (χωρίς μηχανή) ή ram pump, ιστορικές και τεχνικές, υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πατέντες αλλά και εμπορικές εφαρμογές. Άξιο αναφοράς είναι ότι, εγώ προσωπικά στην αναζήτηση μου δεν βρήκα κάτι στα ελληνικά παρά μόνο την περιγραφή της αντλίας στο βιβλίο «31 οικολογικές τρίπλες» του Γ. Βλάσση που μου πρότεινε η φίλη Μαρία.

Διαβάστε ακόμη:Φτιάχνω ηλιακό φούρνο

51 σχόλια:

 1. Σεβαστέ τι έγινε το βίντεο από την αντλία ; γιατί υπάρχουν και οι άπιστοι θωμάδες που δεν το πιστεύουν αν δεν το δουν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Θα ανέβει μόλις μου το στείλει ο Κωστής οσονούπω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ανέβηκε το βιντεάκι και μια φωτογραφία της αντλίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. παρόλο που το περιγράφει ο κουνιάδος σου σαν παιδικό παραμυθάκι, μπορώ να πω και εγώ "και όμως δουλεύει" κατά το "και όμως γυρίζει".
  πιστεύω ότι μπορεί να χρησιμεύσει σε όσους τυχερούς έχουν κάποιο ρυάκι κοντά τους και μπορούν να το εκμεταλλευτούν για να ποτίζουν ζώα και μπαξέδες.
  Ram pump,σημαντικό εργαλείο για πότισμα στην λίστα μας του ελληνικού οδηγού επιβίωσης(κάποτε πρέπει να κάτσουμε να τον φτιάξουμε)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος6/6/12, 5:22 μ.μ.

  καλησπερα
  ειχα δει και παλιοτερα βιντεακια απο ξενα σιτε

  ΤΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΒΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΩΣ ΤΙΣ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ?

  Κανενας ποιο αναλυτικος οδηγος υπαρχει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. απλες βαλβιδες αντιεπιστροφης ...στα καταστηματα υδραυλικων

   Διαγραφή
 6. φίλε οι βαλβίδες είναι απλά αντεπίστροφα
  υπάρχουν έτοιμα τεμαχια σε μαγαζιά με είδη αρδευσης ή υδραυλικά
  χρειάζεσε 2 από αυτά
  το 1ο (ακριβώς μετά την παροχή σου) το συνδέεις έτσι ώστε να είναι αρχικά ανοιχτό (πάνω σε ένα ταυ αν ακολουθήσεις την υλοποίηση της φωτογραφίας του άρθρου) μετά βάζεις μία γωνία ακολουθεί το 2ο αντεπίστροφο (με ελατήριο ) το οποίο τοποθετείται ώστε αρχικά να είναι κλειστό , στην συνέχεια βάζεις ένα ταυ όπου στην μία άκρη του (ίσως και με μία συστολή) συνδέεις το λάστιχο μεταφοράς και στην άλλη το αεροδοχείο (εδώ μπορείς να προσαρμόσεις από ένα μπουκάλι αναψυκτικού ώς μια δεξαμενή διαστολής ενω στην φωτογραφία την δουλειά μας την έκανε ένα κομμάτι σωλήνα ταπωμένη στο πάνω μέρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος7/6/12, 7:35 μ.μ.

  ευχαριστω σεβαστε

  Να ρωτησω και κατι ακομα, πως θα τις ζητησω? βαλβιδες αντεπιστροφης ? υπαρχει ελατηριου και βαρυτικης?

  καλοριφερ βαλβιδες?

  και ποσο κανουν περιπου?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. αντεπίστροφα ... είναι ειδικά τεμάχια (βαλβίδες) που επιτρέπουν την ροή μόνο προς μία κατεύθυνση (τοποθετούνται και στα κυκλώματα καλοριφέρ συνήθων κοντά στον κυκλοφορητή
  το αντεπίστροφο βαρύτητας το λένε και ποτηράκι
  υπάρχει η δυνατότητα να φτιάξεις τα δικά σου αν έχεις το μεράκι και τον χρόνο αλλά δεν κοστίζουν ακριβά
  η διάταξη που φαίνεται στην φωτογραφία μας κόστισε περίπου 45 €
  θα μπορούσες να ανακυκλώσεις κάποια από τα απαιτούμενα υλικά (κομμάτια παλιάς σωλήνας, μπουκάλι αναψυκτικού για αεροθάλαμο κοκ)
  Πάντως αν πας με ένα απλό σχεδιάγραμμα στο ανάλογο μαγαζί πιθανόν να σε βοηθήσουν και να το μοντάρεις επιτόπου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος16/6/12, 12:35 π.μ.

  δωσε τα φωτα σου για την κατασκευη τους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Εγώ τις αγόρασα αλλά με μια γρήγορη αναζήτηση στο internet βρήκα ενδεικτικά τα παρακάτω για να πάρεις καμιά ιδέα
  http://www.youtube.com/watch?v=vVakcj4ilS8

  http://ncollier.com/rampumps.pdf

  http://outlands.tripod.com/images/ram.jpg

  http://www.sscentral.org/homemade/check_valves.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. γιαννης σερρες26/6/12, 4:31 μ.μ.

  σημερα εκανα την συγκεκριμενη αντλια και την εκανα με πλαστικες σωληνες φ32 το "ποτηρακι" ειναι 3/4" και η αντεπιστροφη 1" αλλα εχω ενα προβλημα στην δοκιμη εβαλα την εισοδο του νερο απο υψος 50-60εκ. και δουλευει η αντλια μολις την βαζω λιγο πιο ψηλα την εισοδο του νερου σταματαει το "ποτηρακι" επανω δηλ. κλειστο.
  πρεπει να βαλω μαλλον καποιο βαρος στο ποτηρακι για να μπορει να ανταπεξελθη στην πιο μεγαλη πιεση λογο υψους σωστο ειναι αυτο? η εκανα λαθος για το "ποτηρακι" επειδη ειναι 3\4"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. γιαννη ,
  δεν νομίζω να έχει σχέση τόσο η διατομή της βαλβίδας (ειδικά όταν παρατηρείς οτι λειτουργεί σε κάποιο σημείο)
  συνήθως χρειάζεται μια εκκίνηση δηλαδή να την ανοίξεις με το χέρι μια δυο φορές μέχρι να ξεκινήσει ο κύκλος
  βέβαια σημαντικό ρόλο παίζει και η παροχή του νερού ,και ίσως ενα ρεγουλάρισμα με κάποιο πρόσθετο βάρος (παξιμάδι, ροδελά) στην βαλβίδα θα έκανε πιο καλή την λειτουργία ...
  αλλά νομίζω ότι αφού την κρατάει κλειστή δεν αναπτύσσεται ικανή πίεση για να ανοίξει την 2η βαλβίδα , δηλαδή ή πρώτη βαλβίδα (βαρύτητας) κλείνει πολύ εύκολα (μικρό βάρος στην τάπα) ή δεν είναι αρκετά μεγάλος ο αγωγός παροχής ώστε να αποκτά την απαιτούμενη ορμή το νερό ώστε να δημιουργηθεί η ικανή πίεση κατά το πρώτο κλέισιμο...
  γενικά πειραματισμός και επαναρύθμιση δίνουν καλά και σταθερά αποτελέσματα λειτουργίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. γιαννης σερρες30/6/12, 1:33 μ.μ.

  την εκανα την βαλβιδα μια πατεντα την εβαλα ενα αξονακι που ειχα απο μηχανακι και δουλευει τωρα μια χαρα τραβηξα και βιντεο για να το δειτε να λειτουργει.
  τωρα δεν ξερω αν εχει σχεση που το ειχα μεσα στο νερο την βαλβιδα αλλα δουλευε μια χαρα.http://www.youtube.com/watch?v=JEMTogcVcQY&feature=youtu.be
  τ μετρησα στο περιπου την ροη που ειχε και γεμισα ενα μπουκαλι για νερο μισου λιτρου σε 2,5 λεπτα περιπου και σε υψος 30-40 ποντους πιο ψηλα απο ενα βαρελι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. μπράβο ρε Γιάννη ,
  ευχαριστώ για το βίντεο και την συμμετοχή σου . θα μπορούσα να προσθέσω το video στο σώμα του άρθρου?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. γιαννης σερρες30/6/12, 3:46 μ.μ.

  εννοείτε ότι μπορείς να το προσθέσεις και ξέχασα να πω οτι έκοψα και κάποιες σπείρες απο το ελατήριο της αντεπιστροφης βαλβιδας για να ειναι πιο μαλακο για να μπορει να ανοιγη και εβγαλα φωτογραφιες την βαλβιδα (ποτηρακι) για να δειξω την παντεντα που εκανα
  http://imageshack.us/g/833/30062012921.jpg/ και ολα τα υλικα με βγηκα 26 ευρω αν δεν κανω λαθος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ανώνυμος18/8/12, 10:15 μ.μ.

  εγω που ειμαι ασχετος και μια τετοια ισως με βοηθησει παρα πολυ μπορειτε να γραψετε αναλυτικα και με σειρα συνδεσης τι να αγορασω και συναρμολογοντας να κατασκευασω την αντλια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ανώνυμος21/8/12, 9:19 μ.μ.

  αν γραφατε και τις διατομες των εξαρτηματων θα ησασταν πιο σαφεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Φίλε ανώνυμε , η διαστασιολόγηση της αντλίας έχει πολλές παραμέτρους που την καθορίζουν
  - η παροχή του νερού (στο ρεματάκι του vid που τον ιούλιο είχε στραγγίσματα χρησιμοποιήσαμε για τον αγωγό παροχής σωλήνα Φ40 , σε εφαρμογές σε ποταμούς, που μπορείς να δεις στο youtube, έχει αγωγούς Φ100 και πάνω και μεταλλικές βιομηχανικές αντλίες ram pump
  - η απόδοση (ανάλογα με την είσοδο της αντλίας , την έξοδο της , το ύψος που θέλω να σηκώσουμε το νερό και την απόδοση - ποσοστό ωφέλιμου νερού που παίρνουμε στην έξοδο σε σχέση με χρησιμοποιούμενο)
  κ.α.
  στην εφαρμογή μας παρόλ' αυτά η είσοδος ήταν πολυαιθυλένιο Φ40, το κυρίως σώμα 1 1/2" και η έξοδος λάστιχο Φ16, αν θυμάμαι καλά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Ανώνυμος22/8/12, 2:16 μ.μ.

  σε ευχαριστω πολυ σεβαστε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ανώνυμος14/9/12, 9:18 μ.μ.

  ποσα μετρα υψος μπορει να ανεβσει?
  γιατι εγω εχω το νερο σε υψος περιπου 10μ.
  υπαρχει περιπτωση να δουλεψει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. έχω διαβάσει αναφορές όπου το νερό ανυψώνεται έως και 40 φορές το ύψος μεταξύ πηγής νερού και αντλίας.
  αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η ανύψωση στο δεκαπλάσιο της πτώση είναι απόλυτα εφικτή (δηλαδή αν η πηγή του νερού είναι 1 μετρο υψηλότερα από την αντλίας σου θα έχεις επιτυχία) από την άλλη όσο αυξάνει το ύψος ανύψωσης σε σχέση με το ύψος πτώσης μειώνεται η μεταφερόμενη ποσότητα νερού. Οπότε αν έχεις ικανή παροχή νερού και 1- 1,5m υψομετρική διαφορά στάθμης νερού και αντλίας το ανεβάζεις άνετα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Ανώνυμος22/9/12, 10:13 μ.μ.

  http://imageshack.us/photo/my-images/692/dsc01044kc.jpg/
  η δεξαμενή φτιάχνετε και είναι σχεδόν έτοιμη.
  το νερό έρχεται από το σχίσιμο του βράχου που φαίνεται στο αριστερό μέρος.
  http://imageshack.us/photo/my-images/832/dsc00645ds.jpg/
  το ύψος φαίνεται στην δεύτερη φώτο το οποίο είναι περίπου 10 μέτρα (εκεί που ξεχωρίζει ο ουρανός πάνω αριστερά είναι εκεί που πρέπει να πάει το νερό)
  μάλλον με αυτό τον τρόπο δεν θα πετύχω τίποτε .
  κάποια γνώμη.....οτιδήποτε ιδέα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Ανώνυμος8/10/12, 12:50 μ.μ.

  γεια σας και από εμένα.
  Με λένε Γιάννη
  προσπαθώ να φτιάξω κι εγώ τη δική μου αντλία. Δεν το έχω καταφέρει όμως. Ενώ το νερό ανοίγει το αντεπίστροφο με το ελατήριο, αυτό εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό και να φεύγει το νερό όπως στην ελεύθερη ροή, με αποτέλεσμα να μη δουλεύει η αντλία. Μπορεί να μου πει κάποιος πως να το διορθώσω;
  Σας ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. φιλέ μου δεν κατάλαβα ποια βαλβίδα ανοίγει. Η πρώτη βαλβίδα στην υλοποίηση της φωτογραφίας του άρθρου πρέπει να είναι αρχικά ανοιχτή και λόγω της ροής του νερού από μέσα της να κλείνει...
  μήπως την έχεις βάλει ανάποδα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Ανώνυμος17/10/12, 1:20 μ.μ.

  Σεβαστέ γεια σου,
  είμαι ο Γιάννης.
  Η πρώτη βαλβίδα αφου κλείσει στην αρχή παραμένει συνεχώς κλειστή. Η δεύτερη βαλβίδα (με το κλαπέ) αφού ανοίξει παραμένει συνέχεια ανοικτή και το νερό φεύγει όπως στην ελέυθερη ροή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. μπορεί να χρησιμοποιηθει για να αντλήσουμε νερό από πηγάδι ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Ανώνυμος11/4/13, 11:24 π.μ.

  Σεβαστέ,
  καλημερα
  το ύψος και το μέγεθος του αεροθαλάμου παίζει μεγάλο ρόλο στην απόδοση της αντλίας...???
  Όπως επίσης και το μέγεθος του ποτηριού ....παίζει ρόλο....???
  δηλαδή όσο πιό μεγάλης διατομής ...τόσο καλύτερα...!!...????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. μπορειτε να ζητησετε τις αντεπιστροφες βαλβιδες με την ονομασια (κλαπετα) ειναι ποιο καλο ειδος αυτο για την λειτουργια της αντλιας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Ανώνυμος4/5/13, 9:22 μ.μ.

  Εγω πάντως το δοκίμασα με σωλήνα παροχής Φ32 και σωλήνες μισής Ιντσας και εξοδο για το νερο Φ16 Με πίεση νερού τουλάχιστον 10πλασια απο αυτη που βλέπω στο Βίντεο και δεν ενω δουλευε το Σύστημα δεν Ανεβαζε Καθόλου το Νερο , Γιατί συνέβει αυτό ? Αντι για Ποτηρακι που είδα στην Αρχή Εβαλα και στα 2 μέρη Βαλβίδές Κλαπέ ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. ΕΧΩ ΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙ ΜΕ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ 19 ΕΩΣ ΤΑ 27 ΜΕΤΡΑ ΒΑΘΟΣ.ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΕ 4 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΟΥ ΠΗΓΑΔΙΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ 60 ΚΥΒΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΨΟΥΣ 2 ΜΕΤΡΩΝ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Η ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤΗ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. παιδια καλησπερα..σαν ασχετος θα ηθελα να κανω μια ερωτηση,μην με παρεξηγησετε εαν ειναι χαζη.ο εισερχομενος ογκος νερου ειναι ιδιος με τον εξερχομενο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Ανώνυμος3/10/13, 8:12 μ.μ.

  προσπαθειστε να εξηγησετε σε απλα ελληνικα την λειτουργια της αντλιας και οχι σε ορους που μονο εσεις γνωριζετε.για να καταλαβεις το κειμενο με τους ορους που χρησιμοποιειτε πρεπει τουλαχιστον να εισαι μηχανολογος μηχανικος και οχι αγροτης που την χρειαζεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Ανώνυμος3/10/13, 8:20 μ.μ.

  Μήπως θέλεις να ρθούμε να σου τη φτιάξουμε κι όλας ρε φίλε;
  Αν δεν καταλαβαίνεις ρώτα κάποιον φίλο ή συγγενή που να ξέρει να διαβάσει και να σου εξηγήσει... απλά ελληνικά είναι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. κε Παπαδόπουλε το νερό που εισέρχεται στην αντλία δεν ανυψώνεται όλο φυσικά... μέρος αυτού, που σχετιζεται βασικά με το ύψος του προορισμού, όσο πιο ψηλα τόσο πιο λίγο νερό φτάνει.

  προς τον Ανώνυμο 3/10/12 :
  τρεχούμενο νερό - αντλία τουλάχιστον 1 μέτρο πιο χαμηλά από το σημείο που "πιάνουμε " το νερό - 2 κλαπέ - 1 φιάλη με ένα μπαλόνι φουσκομένο μέσα - ένα λάστιχο - ένας κήπος σε υψηλότερο σημείο για πότισμα. Συνδεσμολογία όπως η φωτογραφία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. καποθιος φίλς παραπάνω ρωτησε αν μπορεί να δουλέψει σε πηγάδι. θα με ενδιέφερε κι εμενα η αποψη σας πάνω σε αυτη την ερώτηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Ανώνυμος7/12/13, 8:37 π.μ.

  Κατ' αρχήν θα πω ευχαριστώ για όλες τις πληροφορίες που δίνεται όλοι όσοι δίνεται τις εμπειρίες σας και τις ιδέες σας. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον κύριο Σεβαστό.
  Θα ρωτήσω κι εγώ κάτι: Γράφεις Σεβαστέ ότι " Στο διαδίκτυο θα βρείτε πολλές παραλλαγές μερικές πολύ απλές και άλλες πιο εκλεπτυσμένες , ακόμη και πιο σύνθετες διατάξεις με τις οποίες χρησιμοποιώντας την ροή ακάθαρτων νερών αντλείς καθαρό νερό ." Σε παρακαλώ δώσε μια σχετική διεύθυνση. Όσο κι αν έψαξα δεν μπόρεσα να βρω κάτι.
  Μ' ενδιαφέρει κι εμένα να αντλήσω καθαρό νερό, χρησιμοποιώντας τη ροή ακαθάρτων νερών.
  Και πάλι ευχαριστώ όλους.
  Υπάρχει περίπτωση να μπορέσω ν' αγοράσω μια τέτοια αντλία; Πώς θα μπορουσε κάποιος να τη φέρει από το εξωτερικό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα σας καλέστε μας στο τηλ 6971786532 Βασίλης

   Διαγραφή
  2. Κατασκευή αντλίας από καθαρό ατσάλι με σέ μεγάλη απόσταση Με μανομετρικο τεράστιο να φτάνει τα 240 μέτρα κ σέ απόσταση 3 χιλιόμετρα

   Διαγραφή
 37. Ανώνυμος7/3/14, 12:09 μ.μ.

  Ο υδραυλικός κριός είναι γνωστός από την αρχαιότητα. Με λίγες δοκιμές και βοήθεια είναι απόλυτα εφικτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Ανώνυμος9/6/18, 12:15 π.μ.

  Να σας κάνω μια ερώτηση γιατί μάλλον κάτι δεν έχω καταλάβει. Από ποια ενέργεια μεγαλώνει η δυναμική του νερού τελικά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Η snifting valve ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Καλησπέρα αλάνια η αντλία νερού είναι επιστήμη δεν είναι κάτι εύκολο δεν υπάρχει στο εμπόριο αυτός που την κατασκεύασε την ευγαλε από το μυαλό του Πως φτιάχνω αντλία πρώτων σωλήνα 4# κομμάτι 30 πόντους δεύτερον σωλήνα 6# κομμάτι 40 πόντους τρίτο κομμάτι 4# 60 πόντους ορθή γωνία κόβεται τέταρτον φιάλη από προπάνιο για αέρα πέμπτο βαλβίδα πρώτη τρύπα 4# βαλβίδα δεύτερη 4# τρύπα λάστιχο παραδώσει νερού στο σπίτι 2# πίεση στην αντλία 4# σπλήνα απόσταση 70 μέτρα τό νερό θα φτάσει στα 240 μέτρα μανομετρικο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Καλησπέρα κατασκευή αντλία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Καλησπέρα γλυκά για την όμορφη αντλία η ΡΑΜ ΠΑΜ ένα κομμάτι σωλήνα 30 πόντους δύο Έιντζες ένα κομμάτι σωλήνα 60 πόντους κομμένο ορθή γωνία. δύο ιντσών ένα κομμάτι σωλήνα ύψος 40 πόντους έξη ιντσών για να φτιάξετε την πρώτη βαλβίδα αέρας φιάλη από προπάνιο βαλβίδα μεταφοράς θέλει να είναι μέσα στον αέρα λάστιχο παραδώσει νερού στο σπίτι σας δύο ιντσών

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Έχουν πέσει άπειρες ώρες δουλειάς για να γίνοουν όλα αυτά.Ακόμη περισσότερο για την ταξινόμηση όλων και ην πληρότητα. Μπράβο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όπως το είπες φίλε μου... κάνουμε ότι μπορούμε μόνοι μας ή με "πραγματικούς φίλους....
   "

   Διαγραφή
 44. Χάρη στην ανάρτησή σας μπόρεσα και κατασκεύασα κι εγώ την αντλία φέτος τον Ιούλιο. Με ανεπίστροφες μίας ίντζας και χαμηλή ροή του ρέματος , έχω παροχή 2 κυβικών μέτρων σε 24 ώρες . Γεμίζω μια δεξαμενή τεσσάρων κυβικών και απο αυτήν ποτίζω τον κήπο που χάρη στην αντλία έφτιαξα ( λόγο της ύπαρξης νερού ) . Σας ευχαριστώ πολύ , ειλικρινά .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κ. Κώστα, πρώτα να ευχαριστήσω τον φίλο Σεβαστό που ήταν πρωτοπόρος, μετά να αναφέρω ότι όλα αυτά που γράφουμε (και δεν γράφουμε εδώ) δουλεύουν και είναι αληθή όσο παράξενα και αν φαίνονται ... αναφέρομε στις Οι μέλισσες, τα μελίσσια και το μέλι

   Διαγραφή
 45. Ανώνυμος28/10/22, 5:22 μ.μ.

  Ευχαριστούμε για την κατασκευή. Ήθελα να ρωτήσω αν γίνεται σε πηγάδι να το χρησιμοποιήσω. Ευχαριστώ εκ προτερων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Να κάνω μια ερώτηση, η αντλία πρέπει να είναι αναγκαστικά και αυτή μέσα στο νερό βυθισμένη, θέλω να αντλήσω νερό από μια πηγή που βγάνει από το βουνό ένας σωλήνας που βγαίνει από το βράχο αλλά κάτω το νερό δεν λιμνάζει, χάνεται. Και σκέφτηκα να βάλω μια σωλήνα από τη πηγή στην είσοδο της αντλίας η οποία θα στηρίξω σε ένα ξύλινο κουτί από παλιό μελίσσι που θα θαφτεί λίγο, θα δουλέψει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα