Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Βιοδυναμικό καλλιεργητικό ημερολόγιο 2018-Β' εξάμηνο

Βιοδυναμικό Καλλιεργητικό ημερολόγιο 2018-Β' εξάμηνο

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Β' 2018

Γιά τό 2019 συνολικά έχομε γράψει σχετικά στό Μερος Ι, μέ τήν έκδοσι τού βιοδυναμικού ημερολογίου γιά τό 1ο Εξ. 2018. Θά επανέλθωμε (είθε) πάλιν στήν Εαρινή Ισημερία 2019.

Εδώ, παρατίθεται συμπληρωματικά (γιά τό Μέρος τούτο, τό ΙΙ), τό Β’ Εξ. 2019 καί επί προσθέτως (πρώϊιμα καί προσωρινά), δίνεται καί ως τήν εαρινή Ισημερία ’19.

Απ’ όλες τίς όψεις, εδώ, σημείωνονται οι πιό σημαντικές, (κατά τήν κρίσι τού συντάκτη, καί, ίσως όχι τόσον προφανές γιά τόν μή οικείο αναγνώστη).

Βιοδυναμικό καλλιεργητικό ημερολόγιο 2018-Α' εξάμηνο

Βιοδυναμικό Καλλιεργητικό ημερολόγιο 2018-Α' εξάμηνο

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2018

... αντί εισαγωγής:
Οι πλανήτες στό στερέωμα ακολουθούν τήν πορεία τους, μαθηματικά προδιαγεγραμμένη καί χωρίς αποκλίσεις από τούς νόμους των. Στήν κυκλική τους πορεία, κάθε φάσις – συνδυασμός, ή συγκυρία στήν οποία θά ευρίσκονται στόν προϊόντα χρόνο, λίγο – πολύ, έχει ξανά συμβή στό παρελθόν, αλλά, ... δέν θά είναι ποτέ η ίδια, ... σέ κάτι θά διαφέρη από τό παρελθόν. Καί τούτο, όσον αφορά τά σχετικά φυσικά φαινόμενα, γιά τήν συντήρησι τής ζωής στήν Γή. Όλα, αλλά τό κάθε τί σέ διαφορετική φάσι, έντασι, χρόνο καί χώρο. Έτσι πιστεύεται, καί, επιστημονικά δέν μπορεί νά αποδειχθή, (... δέν φτάνει η ζωή τού ανθρώπου γιά κάτι τέτοιο! ... μή τε η σοφία του) ... ενώ, ...

... η ζωή στήν Γή ‘τραβάει τήν ανηφόρα’, μέ τούς ανθρώπους νά ορίζουν - αλλάζουν «νόμους» κατά τό δοκούν καί βολεύειν κάθε φορά, γιά τήν ‘ προστασία’ μας καί τήν ‘τάξιν’, καί πάντοτε μέ μιάν ‘επιστημονική τεκμηρίωσι’, (σ.σ. ad hock!).
Εδώ, ακραία ή ασυνήθη φυσικά φαινόμενα χαρακτηρίζονται ως άν « πρωτοφανή» κάθε φορά, καί ο άνθρωπος αναζητεί τήν δυνατότητα –άδεια νά τά `ρυθμίση εκείνος, (πάλιν κατά τό δοκούν καί βολεύειν!). Μή διάθεσις νά δούμε τό παρελθόν, θά ελέγαμε, .. (καί όχι μόνο γιά τά φυσικά φαινόμενα!)...
Καί μαθηματικά νά τό πάρης, ένα σύστημα συνδεδεμένο απόλυτα μέ τήν προηγούμενη τιμή του καί στό οποίο δέν μπορείς νά αποκλείσης τόν τυχαίο παράγοντα, μπορεί νά φαίνεται σάν τέλειο, αλλά είναι ασύγκριτα πιό ασταθές από ένα αντίστοιχο όπου η σύνδεσίς του μέ τήν προηγουμένη του κατάστασι είναι μόνον κατά ένα ποσοστό!
Τό 1ο σέ ένα shock θά εκτροχιασθή, ενώ τό 2ο (αρμονικό) θά επανέλθη σύντομα....

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου 2016

Πλανητικό – καλλιεργητικό ημερολόγιο Ιουλίου - Οκτωβρίου 2016

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Ιουλίου 2006

... μέ τίς ευχές τού Φτιάχνω μόνος μου γιά καλό καλοκαίρι...

Ο Ερμής, κοντά στόν Ήλιο, θά βρεθή πίσω απ’ αυτόν στίς 7 Ιουλίου, (1.5ο βορειότερα), καί μετά θά κινείται πιό ανατολικά, αλλά δέν θά διακρίνεται στήν δύσι μετά τό ηλιο-βασίλεμα. Στίς 30 Αυγούστου, από τήν Παρθένο, θά γυρίση ανάδρομα ως καί τίς 20 Σεπτέμβρη, φθάνοντας πίσω στόν Λέοντα. Κατά τού Σταυρού θά ευρίσκεται εμπρός από τόν Ήλιο, ενώ στίς 27 Οκτώβρη θά βρεθή καί πάλι πίσω απ’ αυτόν.
Ο Ερμής, στό 4μηνο αυτό, θά ευρεθή στό επίπεδο εκλειπτικής τής Γής (σέ κόμβο), στίς: 5Αυγ. (Ν) καί 24 Σεπτ. (Β),.

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2016

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Απριλίου 2016

Πλανητικό–καλλιεργητικό ημερολόγιο Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2016

Ο Ερμής, πιό ‘καθυστερημένος’ στήν ανατολή, (μέχρις τώρα κάπου φάνηκε αμυδρά τό βράδυ), στό έμπα τού Απρίλη ευρίσκεται εμπρός από τόν Ουρανό στούς Ιχθείς. Καθώς πάει νά μπή μπροστά από τόν Ήλιο, κινείται πιό καθυστερημένα, ( ανάδρομος από 29/4 έως 22/5), καί, στίς 9 τού Μάη θά βρεθή σέ ευθεία μέ τόν Ήλιο,δηλ. θά περάση ακριβώς εμπρός από τόν Ήλιο! (transit). Έναν μήνα αργότερα, γιά ένα μικρό διάστημα, θά ευρίσκεται τό πολύ ως 1 ώρα μπροστά απ΄πο τήν ανατολή τού Ηλίου. Στίς 7 Ιουλίου, στήν ανατολή, θά ευρεθή πίσω από τόν Ήλιο μέ διαφορά κλίσεως 1ο.23’

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Ιούλιου-Αύγουστου-Σεπτέμβριου-Οκτώβριου 2015

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2015

Ιούλιος 2015: Καλλιεργητικό – πλανητικό Ημερολόγιο

Σχετικά μέ τούς Πλανήτες τόν Ιούλιο 2015 καί πιό συνοπτικά γιά τό ΄θέρος’ τούτο...

( γιά τούς φίλους τού ΦΤΙΑΧΝΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ καί γιά κάθε ενδιαφερόμενο πού βλέπει πρός τόν ουρανό)

Ο Ερμής, πιό μπροστά από τόν Ήλιο, (δηλ. σέ αστερισμούς πού έχει ήδη προσπεράσει ο Ήλιος, ή στά ‘δεξιά’ του- πρός τήν δύσι, όπως βλέπομε τήν τροχιά του), ευρίσκεται ήδη στόν Ταύρο καί μέχρις τίς 8 τού μηνός. Μετά , θά περάση στούς Διδύμους καί στίς 16/7, τό πρωΐ θά συμπίπτη σχεδόν μέ τόν Άρη (δέν θά διακρίνεται). Καθώς κινείται όλο καί πιό κοντά στούς αστερισμούς τού Ηλίου, θά ευρεθή πίσω από τό Ήλιο στίς 24 Ιουλίου, οπότε καί θά περάση στόν Καρκίνο. Από ‘κεί καί πέρα θά συνεχίση κινούμενος πρός τ’ άριστερά όπως βλέπομε τήν τροχιά τού Ήλίου, πρός τήν ανατολή, σέ σέ μοίρες αστερισμών πού δέν έχει φθάσει ακόμη ο Ήλιος. Μπαίνοντας ο Αύγουστος θά μπή καί αυτός στόν θερμό ‘Λέοντα’ καί στό τελευταίο 10ήμερο στήν Παρθένο. Αργότερα πιά, θά φανή γιά λίγο μετά τήν δύσι τού Ηλίου.

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Ιανουαρίος-Φεβρουαρίος 2015

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015

Ημερολόγιο Σελήνης Ιανουαρίου 2015 (αναλυτικό – συμπληρωματικό)

Αγαπητοί φίλοι, κατ’ αρχήν, τά δέοντα από τούς ανθρώπους τού Φτιάχνω μόνος μου

Χρόνια Πολλά καί Καλή Χρονιά,
.. φώτισι καί πρόοδο γιά τούς νέους, σύνεσι γιά τούς ισχυρούς, καρπό τού μόχθου γιά τούς μεγαλυτέρους, υγεία καί υπομονή γιά όλους, ...

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Δεκεμβρίου 2014

Βιοδυναμικό ημερολόγιο-Δεκέμβριος 2014

Βιοδυναμικό ημερολόγιο-Δεκεμβρίου 2014

Δεκέμβριος 2014
... συνοπτικά:
Ο Ήλιος, θά ευρίσκεται στόν ‘υγρό’ Σκορπιό ως τίς 19 τού μηνός. Μετά, καί στό χειμερινό του ηλιοστάσιο, περνάει στόν ‘στεγνό–ξηρό’ Τοξότη.
Ο Ερμής, συμπληρώνοντας τό‘2ο/4ο’ τού κύκλου του σέ σχέσι μέ τόν Ήλιο, θά ευρεθή πίσω απ’ αυτόν στίς 8/12.
Η Αφροδίτη, όσον πάει καί ξεμακραίνει από τόν Ήλιο, (θά περάση νωρίτερα από αυτόν πίσω στό Τοξότη), καί, (ίσως από τά τέλη τού μηνός), θά αρχίση) νά διακρίνεται στήν δύσι ως Αποσπερίτης. Πιό συγκεκριμένα, τά Χριστούγεννα ’14 θά ακολουθεί ως Αποσπερίτης τόν Ήλιο σέ απόστασι 15ο, στήν αρχή τού Μάρτη ’15 στίς 30ο, ενώ στά μέσα Ιουνίου ο Αποσπερίτης θά έχει φθάσει τό μέγιστο τής αποστάσεώς του από τόν Ήλιο, 45ο+ (καί τής φωτεινότητας).

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Οκτωβρίου 2014

Βιοδυναμικό ημερολόγιο σποράς-φυτέματος Οκτώβρης 2014

Βιοδυναμικό ημερολόγιο-Οκτωβρίου 2014

Ο Ερμής, στό ‘4ο/4ο’ τού κύκλου του σέ σχέσι μέ τόν Ήλιο, θά ευρίσκεται στήν Παρθένο, κινούμενος ανάδρομα από τίς 4/10 ως τίς 25/10, ενώ στά μέσα τού μηνός θά βρεθή εμπρός από τόν Ήλιο.