Βιοδυναμικό ημερολόγιο Οκτωβρίου 2014

Βιοδυναμικό ημερολόγιο σποράς-φυτέματος Οκτώβρης 2014

Βιοδυναμικό ημερολόγιο-Οκτωβρίου 2014

Ο Ερμής, στό ‘4ο/4ο’ τού κύκλου του σέ σχέσι μέ τόν Ήλιο, θά ευρίσκεται στήν Παρθένο, κινούμενος ανάδρομα από τίς 4/10 ως τίς 25/10, ενώ στά μέσα τού μηνός θά βρεθή εμπρός από τόν Ήλιο.

Αντίθετα, η Αφροδίτη, καί αυτή στήν Παρθένο ως τίς 30/10, κινείται μέ κατεύθυνσι πίσω από τόν Ήλιο όπου καί θά βρεθή εκεί, συμπληρώνοντας τό ήμισυ τού κύκλου της στίς 25/10, καί, από τόν Νοέμβρη θά αρχίση δειλά- δειλά νά διακρίνεται ως Αποσπερίτης. Πιό συγκεκριμένα, τά Χριστούγεννα ’14 θά ακολουθεί ως Αποσπερίτης τόν Ήλιο σέ απόστασι 15ο, στήν αρχή τού Μάρτη ’15 στίς 30ο , ενώ στά μέσα Ιουνίου ο Αποσπερίτης θά έχει φθάσει τό μέγιστο τής αποστάσεώς του από τόν Ήλιο, 45ο+ (καί τής φωετινότητας).

Ο Άρης, ο οποίος μετά τά μέσα τού Σεπτέμβρη ευρέθηκε στό ‘μάτι’ τού Σκορπιού, ενώ στό τέλος τού Σεπτέμβρη ευρίσκεται πολύ κοντά στόν ‘αντά-δερφό του’ αστέρα τόν Αντάρη (καί οι δυό τους κοκκινίζουν!), κινούμενος γρήγορα από τίς 25/10 θά προσπεράση πίσω στόν επόμενο αστερισμό τού Κενταύρου, τόν ξηρό Τοξότη. Στά μέσα Ιουνίου ’15, καθώς ο Ήλιος θά ευρίσκεται στό τέλος τού Ταύρου, ο Άρης θά βρεθή στό ίδιο μήκος, πίσω από τόν Ήλιο. Καί τότε, δέν θά φαίνεται τίποτα από τήν λαμπρότητά του πού απολαύσαμε τό φετεινό θέρος.
... καί όλα αυτά νά μή λένε κάποιοι ότι χαθήκανε τ’ αστέρια από τόν ουρανό!

Ο Δίας,ο οποίος τό ξημέρωμα φαίνεται σάν λαμπερό ’αστέρι’ στήν Ανατολή, (καί ίσως κάποιοι νά τόν έχουν μπερδέψει μέ τόν Αυγερινό!), ευρισκόμενος στό τρίτο δεκατημόριο τού Καρκίνου, (μέ ζέστη καί υγρασία!), από τίς 20/10 θά περάση στήν τελευταία ‘εβδομάδα’ τού Καρκίνου, (δηλ τίς τελευταίες 7ο τής ισόποσοης κατανομής). Η περιοχή αυτή, δηλ. εκεί όπου ευρίσκεται ο Ήλιος τήν 2η εβδομάδα τού Αυγούστου, θεωρείται ‘θερμή’ περιοχή καί κατά τήν Μ. Thun ρεωρείται περιοχή επιρροής τού θερμού Λέοντα παρά τού υγρού Καρκίνου. Στήν περιοχή αυτή θά παραμείνη καί θά κινηθή αργά γιά ένα διάστημα 1.5 μηνός καί μετά θά κινηθή ανάδρομα πάλιν πίσω (ουσιαστικά εμπρός, πρός τά δυτικά, πρός τόν Καρκίνο).

Από τούς λοιπούς ‘αργό-συρτους’ πλανήτες:

Ο Κρόνος στόν Ζυγό, εδώ καί 2.5 χρόνια σχεδόν, θά παραμείνει σέ αυτά τά όρια ως τό 1ο 10ήμερο τού Νοέμβρη ’14. Μετά, (θεωρητικά), θά περάση στόν Σκορπιό.
Ο Ουρανός, (ανάδρομος όλον τόν μήνα), στούς Ιχθείς, θά παραμείνει εκεί μέχρις τόν ερχομό τής ανοίξεως ’17.
Ο Ποσειδώνας στόν Υδροχόο, ανάδρομος επίσης, έχει περισσότερο μέλλον στόν αστερισμό αυτόν.
... καί ο Πλούτωνας στόν Τοξότη, πολύ περισσότερον καί πιό αργά.

Ως πρός τό κλίμα καί τόν καιρό τής εποχής:

Ο Άρης, άν καί στόν υγρό Σκορπιό, δέν φημίζεται γιά βροχοφόρος. Ούτε γιά τόν Κρόνο πού θά ακολουθήση! Ο Ουρανός καί κυρίως ο Ποσειδώνας είναι εκείνοι πού υπόσχονται βροχές στόν Σκορπιό. Ως τόσον, τά ‘ υγρά’ τρίγωνα μέ τόν Ουρανό καί τόν Δία, στίς αρχές τού μηνός, μάλλον αναμένεται νά εντείνει τήν υγρασία καί τίς βροχές στήν φάσι αυτή.

Γενικά καί ‘χονδρικά’, άν κοιτάξη κανεί πρός τά πίσω καί σέ χαρακτηριστικά ακραίες εποχές, μπορεί νά δεί κάποια σύνδεσι τής θέσεως τών μεγάλων πλανητών μέ τά παρατεταμένα αυτά φαινόμενα. Γιά παράδειγμα, στήν μεγάλη ανομβρία 1988-93, οι τρείς μεγάλοι μακρυνοί πλανήτες ήσαν στόν ξηρό Τοξότη καί μόνον ο Δίας στόν Καρκίνο (’90-91) έσπασε γιά ένα χρόνο τό εμπάργκο. Βέβαια, τέτοιες συγκυρίες είναι πολύ σπάνιες καί, ακόμα άν επαναληφθούν κάποιος άλλος παράγοντας θά έχει αλλάξει καί μόνον ενδεικτικές μπορεί θεωρηθούν.

Έτσι, ενδεικτικά, χονδρικά, μπορεί νά δή κανείς ότι:

Ο Ερμής, τίς περισσότερες φορές μόνο ‘ανακατοσούρα’ μπορεί νά φέρει. Άν βρεθή πίσω από τόν Ήλιο καί έχοντας πίσω του στό βάθος κάποιον άλλον μεγάλο πλανήτη, κυρίως τόν Κρόνο, ή τόν Ποσειδώνα, πού δέν τά πάει καλά, τότε μάλλον θά ακολουθήση αναστολή τών βροχών. Αντιθέτως, άν συμβή νά παρεμβάλεται καί ο Άρης, τότε μάλλον θά σημάνει ξέσπασμα. Ο Ερμής πάντα εθεωρείτο ‘κλέφτης’!

Ο Κρόνος, σάν ‘σκληρός’ γιά ‘νά σού μάθη γιά νά έχης τό καλό’, καθυστερεί πολύ μέχρις απελπισίας! Τό φθινόπωρο 2008, στόν Λέοντα, ( καί μέ τόν Δία στόν Τοξότη), τά ‘λίοδενδρα εστέγνωσαν καί κόντεψαν νά ξεραθούν, αλλά τελικά τό λάδι ήταν τό καλύτερο! (χορταράκι όμως, ... τίποτα!). Τό 2013, στόν Ζυγό, (καί μέ τόν Δία στούς Διδύμους!), τά μελίσσια δέν είδαν νέκταρ στά λουλούδια, αλλά στό ερχόμενο ’14 υπήρξε μιά έκρηξις τού άνθους καί τής ουσίας του!

Ο Κρόνος σέ υγρό αστερισμό (καί κυρίως στόν Καρκίνο) δέν τά πάει (καθόλου) καλά, καί, άν είναι νά δώση βροχές, ... μάλλον, πρώτα θά τίς στερήση , (μπορεί καί νά μάς ‘κάψη’), καί μετά μπορεί νά μάς πνίξη! Πιό χαρακτηριστική τέτοια περίπτωσις τών τελευταίων χρόνων ήταν τό 2006-07, μέ τόν Δία νά μπαίνει στόν (υγρό) Σκορπιό καί τόν Κρόνο (από τό φθινόπωρο ΄06 έως τέλος καλοκαιριού ’07) νά κινείται στήν περιοχή 23ο Καρκίνου – 7ο Λέοντα, (μάλλον θερμή περιοχή!). Οι βροχές τότε, ενώ εξεκίνησαν πολύ καλά τόν Οκτώβρη, εσταμάτησαν απότομα τόν Νοέμβρη! Ο χειμώνας αυτός υπήρξε ελλειματικός σέ βροχές, τά λίγα χιόνια έλειωσαν νωρίς, οι κάποιες ανοιξιάτικες βροχές έθρεψαν τά χορτάρια. Τό ξηρό καί θερμό θέρος εστέγνωσε τήν φύσι καί παραδόθηκε η χώρα στίς φωτιές.... Τέλη Αυγούστου, ακόμη, είχαμε 40 βαθμούς καί ακόμη μετρούσαμε θύματα....
Καί άν συμβαίνει ο Κρόνος νά ζυγώνη εμπρός από τόν Ποσειδώνα, ή καί τόν Ουρανό, δέν θά είναι από τίς καλύτερες φάσεις.
Στήν αρχαιότητα, εξ άλλου, όταν έβλεπαν τόν Κρόνο στάσιμο σέ όποιον δήποτε αστερισμό, (υποθέτω στήν φάσι αλλαγής ανάδρομης –ορθής πορείας? καί αναλόγως τήν εποχή), τό συνέδεαν μέ επερχόμενο λιμό! Ήταν σάν νά λέμε ότι ‘τόν είχε βοβηθή τό μάτι τους’!

Ο Δίας στόν Καρκίνο, αντιθέτως, φέρνει πολλή υγρασία καί βροχές, (στήν εποχή μας συνδυάζεται καί μέ τόν Ουρανό στούς Ιχθείς). Τό πέρασμα τού Δία όμως στήν ‘θερμή’ περιοχή στό τέλος τού (θεωρητικά) Καρκίνου , (ή κατ’ άλλους Λέοντα), γιά ένα διάστημα, ίσως σημάνει καί μιά περιόδο όψιμης φθινοπωρινής ζέστης. Η συγκεντρωμένη υγρασία όμως είναι τόσον πολλή, πού, οποαδήποτε ανάπαυλα αναμένεται νά καταλήξη σέ ξέσπασμα καθώς θά ψυχραίνη ο καιρός. Ο συνδυασμός τού Διά στήν ΄θερμή’ αυτή περιοχή καί τού Άρη στό Τοξότη, άν... υπάρξη, θά είναι πρός τίς απότομες αλλαγές. Πάντως, τό αναμενόμενο είναι νά επικρατήση ό,τι φέρνει ο Δίας σέ αυτή τήν θέσι. Τόν Δία, στήν αρχαιότητα, πάντα τόν θεωρούσαν απλόχερο, κάτι σάν ‘φανταρο-πατέρα’ πού λέμε στόν στρατό!

Καλό χειμώνα, ... καί... άν από τύχη αγαθή, τούς δυό τελευταίους χειμώνες, (στήν δική μας κρίσι,) τήν βγάλαμε ξέσκουρη από τά κρύα καί τό πετρέλαιο, (μή δέ μά έπνιξε ο Μάης- Ιούνης), θά ευχόμασταν νά τριτώνε τό καλό τής τύχης, αλλά, ... κάπως χλωμό.... Άν... καί ο Θεός είναι ο μεγαλύτερος απ’ όλους τούς παραπάνω.-
Viodynamikos

Βιοδυναμικό ημερολόγιο-Οκτωβρίου 2014

Βιοδυναμικό ημερολόγιο-Οκτωβρίου 2014

Βιοδυναμικό ημερολόγιο-Οκτωβρίου 2014

Βιοδυναμικό ημερολόγιο-Οκτωβρίου 2014

Βιοδυναμικό ημερολόγιο-Οκτωβρίου 2014

Παρατηρήσεις:
1. Οι ώρες είναι Ελλάδος.
2. Στην περίοδο φύτευσης η Σελήνη κινείται προς τα κάτω (προς το Νότιο ημισφαίριο), οι χυμοί είναι κάτω, άρα το φυτό έχει δύναμη στη ρίζα του, το νεαρό φυτό ριζώνει καλύτερα. Κατάλληλη εποχή για μεταφύτευση φυτών από το σπορείο στο κήπο, μεταφύτευση δέντρων, κλάδεμα, ξύλευση.
3. Στην περίοδο συγκομιδής η Σελήνη κινείται προς τα πάνω (προς το βόρειο ημισφαίριο), οι χυμοί είναι επάνω, άρα θα έχουμε καλύτερες, νοστιμότερες και ανθεκτικότερες συγκομιδές. Τότε είναι κατάλληλο να κόβουμε κεντράδια και να μπολιάζουμε δέντρα.
4. Η σπορά (τοποθέτηση του σπόρου στο έδαφος) μπορεί να γίνει είτε την περίοδο φύτευσης είτε της συγκομιδής. Ο σπόρος, ανάλογα με τις συνθήκες, θα βλαστήσει στο κατάλληλο χρόνο.
5.

Η περίοδος φύτευσης ξεκινάει στις 14 Οκτωβρίου (ώρα 07:00) έως και τις 28 Οκτωβρίου (ώρα 02:00)

Πίνακας χρωμάτων φυτών
- Ανθέων με κίτρινο χρώμα: λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, χαμομήλι, καλεντούλα, λουλούδια.
- Καρπού με κόκκινο χρώμα: σιτάρι, κριθάρι, ηλιόσπορος, καλαμπόκια (άνυδρο, κίτρινο, λευκό, ποπ-κορν), φασόλια, κουκιά, αρακάς, αγγούρι, καρπούζι, κολοκύθια (νερού, μακρύ, στρογγυλό, λούφα), ντομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, μπάμιες, πεπόνι, φράουλα.
- Ρίζας με ανοιχτό καφέ: πατάτα, παντζάρι, καρότο, κρεμμύδι, πράσο, σκόρδο.
- Φυλλώματος με πράσινο χρώμα: μηδική , άνηθος, αντίδια, λάπατο, μαϊντανός, μάραθος, μαρούλι, ραδίκι ήμερο, σέλινο, σέσκουλο, σπανάκι, στέβια, τσάι, μελισσόχορτο, ρίγανη, μαντζουράνα, αμπαρόριζα, τριφύλλι έρπον.
- Με το σκούρο ραφ είναι οι δυσμενείς ημέρες όπου δεν κάνουμε καμιά σπορά ή μεταφύτευση.

Σημ. – Ref.:
: οι ώρες (UTC+2) είναι κατά προσέγγισι 15’ καί η αναφορά σέ μοίρες αστερισμών θεωρεί κατανομή ισόποση (30 μοίρες).

Πηγές Πρωτογενών Δεδομένων καί Αναφορές:

: Pierre Masson, 2015, 2016, Biodynamic Lunar and Planetary Calendar, (τό τελευταίο πού εξεδόθη στην Αγγλική)
: Lunar Calendar Sedereal (θερινή / χειμερινή ώρα!), Ephemeris, Μοίρα , (Ελληνικό)

Ephemeris (Tropical) for 6000 years, 2021 Calendar of Astronomical Events ( Greenwich Mean Time ),
Astronomy Answers: Planetary Phenomena 1885+, Astrological Ephemeris, http://www.khaldea.com/calendar/ (τροπικό, ΕΕST, MMM:π.χ.= ‘jun’), https://www.biodynamics.in/planting-calendar, κ.ά.

 • «Οι Επιρροές της Σελήνης στη ζωή μας», Γ. Πάουνγκερ–Τ. Πόπε, 1998+, εκδ. ‘ΝΟΤΟΣ’,
 • «The Biodynamic Sowing and Planting Calendar yyyy», Maria Thun and Matthias Thun, διαφόρων ετών καί εκδόσεων
 • Ο Michael Gross, “In Tune with Moon xxxx” διαφόρων ετών καί εκδόσεων (έως καί 2014)

Τίς ευχαριστίες μας σέ όλους τους ανωτέρω γιά τό πρωτογενές υλικό καί τήν πληροφόρησι.
:κάθε παρατήρησις, αλλαγή, προσθήκη κατά τήν κρίσιν οιου δήποτε πού κατέχει τι, ... δεκτή

(c) www.ftiaxno.gr email: ftiaxnw@gmail.com

Special credits to: Viodynamikos, Emmanouel Kopanakis

Διαβάστε ακόμη:Πληροφορίες για το βιοδυναμικό ημερολόγιο

5 σχόλια:

 1. αλεξάνδρα7/10/14, 9:00 μ.μ.

  Καλησπέρα
  Ενδιαφερομαι για χειμερινους σπορους .θα καλλιεργησω πρωτη φορα και δεν εχω σπορους να ανταλαξω.το μαιλ μου ειναι xiosalex@yahoo.gr
  Ευχαριστώ αλεξάνδρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Fotis Pastrakis27/3/15, 9:09 μ.μ.

  Καλησπέρα,φυτεύω πρώτη φορά και ψάχνω σπορους για μαιντανό. Σε γλάστρα θα ευδοκιμήσει? ελπίζω πως ναι. Το mail μου ειναι pasipno@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ..σε παρακαλω να μου πεις αν βρηκες δεντρα, γιατι ενδιαφερομαι και εγω! επικοινωνησε μαζι μου αν θες marialelova@gmail.com σευχαριστω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σωτηρης Αργυροπουλος11/4/15, 5:55 μ.μ.

  Γειά σου!Φυτεύω μόνος μου!Ψάχνω σπόρους ντομάτας!Έχω φυτέψει κάνα δυό φορές παίρνοντας σπόρο απο αυτές που αγοράζουμε κ τρώμε για σαλάτα!Που μπορώ να βρώ παλαιότερο σπόρο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Evangelos Zervopoulos21/6/15, 5:21 μ.μ.

  Ενδιαφερομαι αλλα τωρα τελείωσα με τον κηπο μου και δεν
  εχω σπορους να τους ανταλλαξω εφέτος. Αναλαμβάνω τα έξοδα αποστολής και καποια ίσως επιπλέον εαν δεν προκειται για υβρίδια αλλα για παραδοσιακους σπόρους. Βρίσκομαι Πελοπόνησo στην Μανη. Το email μου ειναι captain@herodotosyachting.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα