Πληροφορίες για το βιοδυναμικό ημερολόγιο

Σχετικά καί πρόσθετα μέ τό Βιοδυναμικό Ημερολόγιο

Πληροφορίες για το βιοδυναμικό ημερολόγιο

(από τήν συντακτική ομάδα)

Στήν θεματική τούτη ενότητα, τής καλλιέργειας μέ βάσι τό φεγγάρι, από τούς συντάκτες – συνεργάτες τού «φτειάχνω», δίνεται πρώτα ένας συνοπτικός πίνακας, ακολουθούμενος από πίνακες μέ αναλυτικώτερα ημερολογιακά στοιχεία. Τά τελευταία αναφέρονται κατά βάσιν στά αστρονομικά δεδομένα, αλλά, εμπλουτίζονται καί μέ εκτιμήσεις, ή σχόλια τών τού γράφοντος. Γιά νά εξηγήσουν στόν αναγνώστη νά καταλάβη τό «συνιστώμενο» στόν συνοπτικό πίνακα, καί νά τόν βοηθήσουν νά κάνη τίς δικές του εκτιμήσεις, ή/καί πειραματισμούς.

Εδώ, στό καλλιεργητικό ημερολόγιο η αναφορά στούς αστερισμούς αφορά τήν πραγματική τους θέσι, τήν αστρονομική

Τά αστρονομικά δεδομένα “is a fact” καί αντλούνται από διάφορες πηγές τού διαδικτύου, (όπως αναφέρονται στό τέλος, αλλά δύναται νά τά εύρετε καί σέ άλλες πηγές, ως ο καθένας επιθυμεί νά επιλέξη).

Από τήν άλλη μεριά, στά αστρολογικά η μερολόγια, η αναφορά τους στούς αστερισμούς είναι καθαρά συμβολική καί ότι έχει νά κάνη μέ τίς εποχιακές θέσεις τού Ηλίου καί όχι μέ τούς αστερισμούς αυτούς καθ’ εαυτούς. Οι αστρολόγοι τό ξέρουν πολύ καλά αυτό καί δέν τούς απασχολεί περατέρω.

Ως τόσο, σέ κάποιες περιπτώσεις, η κατανομή τους δέν είναι ισόποση τών 30’ γιά καθε αστερισμό. Όπως διεπίστωσεε η Maria Thun, ( στίς εργασίες καί τίς παρατηρήσεις τής οποίας στηρίζονται κατά βάσιν οι περισσότερες καλλιεργητικές προτάσεις), τά αποτελέσματα, γιά παράδειγμα, τής επιρροής τού αστερισμού τής Παρθένου εκτείνονται λίγες ημέρες – μοίρες καί πέρα από τήν ζώνη τών 30 μοιρών. Αντιθέτως, η ζώνη επιρροής τού Ζυγού είναι πιό περιορισμένη, Αντίστοιχα, αλλά λιγώτερο περιωρισμένες είναι οι περιοχές τού Αιγόκερως καί τόύ Καρκίνου.

Παρέκκλισις: ‘αστρολικό’ vs ‘αστρονομικό’

Γιά τήν αποφυγή συγχύσεως, μιά διάκρισις ανάμεσα στήν «αστρολογική», ή «τροπική» θέσι τών πλανητών καί στήν αστρονομική, ή αστρική, ή side-real (ελληνιστί ‘σιδερική’!!).

Η αστρονομική, ή side-real θέσις αναφέρεται στήν πραγματική θέσι τών πλανητών όπως φαίνονται από τήν Γή. Γιά παράδειγμα ότα λέμε ότι η Σελήνη τόν μήνα τούτο, στίς 11-12 Ιαν. θά ευρίσκεται στόν αστερισμό τού Ταύρου, σημαίνει ότι άν κοιτάξετε τόν ουρανό τό βράδυ τής 11ης Ιαν.2014, θά δείτε τήν Σελήνη κοντά στήν Πούλια. (η Πούλια, ή Πλειάδες, ανήκουν στόν αστερισμό τού Ταύρου). Λίγο πίσω της, πρός Α. Β.Α. θά δείτε τήν τριγωνική «κεφαλή τού Ταύρου» μέ τό λαμπερό αστέρι τόν Λαμπαδία, σάν τό «μάτι τού Ταύρου». Εκεί, η Σελήνη, θά φθάση περίπου τήν τήν επομένη.

Οι αστερισμοί, σέ αντίθεσι μέ τόν Ήλιο καί τήν Σελήνη, λόγω τής μακρυνής αποστάσεώς των, φαίνονται, ο καθένας τους, νά ανατέλουν καί νά δύουν πάντοτε στήν ίδια θέσι, διαγράφοντας τό ίδιο σταθερό τόξο στό στερέωμα. Γιά τούτο λέγονται καί fixed stars, ή λαμβάνονται ως βάσι αναφοράς στό στερέωμα. Ο Ήλιος, ανάλογα τήν εποχή, ανατέλει καί δύει σέ διαφορετικά σημεία, διαγράφονταςι ένα τόξο στόν ουρανό τό οποίο από τό μεσο- καλόκαιρο ως τόν χειμώνα μετακινείται ντιώτερα καί από τό μεσο-χείμωνο καί μετά ανεβαίνει βορειότερα. Η Σελήνη αυτό τό ανεβο-κατέβασμα τό κάνει σέ διάστημα περ. 27.5 ημερών (άσχετο μέ τό γέμισμα – άδειασμα).

Στήν Νέα Σελήνη τό φεγγάρι, ως ευρισκόμενο εμπρός από τόν Ήλιο, είναι στόν ίδιο αστερισμό μέ τόν Ήλιο, ενώ στήν Πανσέληνο, ως αντίθετα, θά ευρίσκεται στόν αστερισμό πού θά ευρίσκετο ο Ήλιος στήν εκ διαμέτρου αντίθετη εποχή. Ο Ήλιος κάθε ημέρα αφήνει καί πιό πίσω του τήν Σελήνη πού ‘καθυστερεί’ καί η οποία σέ 2-3 ημέρες θά ευρίσκεται στό επόμενο (πρός τά πίσω, πρός τά ανατολικά) αστερισμό. Οι αστερισμοί, επίσης, κινούνται πιό γρήγορα από τόν Ήλιο, αφήνοντάς τον πίσω 1 μοίρα κάθε μέρα. Έτσι, ο Ήλιος μετά από 1 μήνα περίπου περνάει στόν επόμενο (πρός τά πίσω) αστερισμό.

Σέ μιά συγκεκριμένη, ως πρός τούς αστερισμούς, θέσι ο Ήλιος θά επανέλθη μετά από 1 χρόνο. Όχι ακριβώς όμως... χάνοντας 1/72 τής μοίρας! Λόγω τού σβουρισμού τού άξονα τής Γής, μετά από 72 χρόνια, γιά “τήν ίδια ημέρα καί ώρα”, δηλαδή γιά νά φθάση ο Ήλιος στό ίδιο ακριβώς αστρικό σημείο, θά χρειασθή νά καλύψη μιά επι πλέον μοίρα (περ, 1 ημέρα). Τούτο σημαίνει ότι από τήν αρχική κατανομή, τού Πτολεμαίου, μέχρις σήμερα, ό Ήλιος, στό ίδιο αστρικό σημείο πού ήταν τότε, σέ μιά συγκεκριμένη χρονική στιγμή, θά φθάνη σήμερα, στά χρόνια μας, μετά από 24 περίπου ημέρες. Ή, πιό απλά, τότε ο Ήλιος στίς 20 Ιανουαρίου θά αφηνε τόν Αιγόκερω καί θά έμπαινε στόν Υδροχόο, ενώ σήμερα μπαίνει στόν Αιγόκερω στίς 18 Ιανουαρίου.

Κατά τήν αστρολογική κατανομή καί θέσι, σήμερα, στά χρόνια μας, ο Ήλιος στίς 20 Ιανουαρίου « μπαίνει στόν Υδροχόο». Δηλαδή, στό αστρολογικό, η αναφορά τών αστερισμών γιά τήν θέσι τών πλανητών είναι καθαρά συμβολική καί όχι πραγματική. Ουσιαστικά υπαινίσσεται τήν θέσι πού ευρίσκεται ο Ήλιος σέ κάποια εποχή, γιά τούτο καί τό αστρολογικό ημερολόγιο καλείται καί τροπικό. Γιά παράδειγμα όταν οι αστρολόγοι λένε ότι η Σελήνη ευρίσκεται στόν Αιγόκερω, εννοούν ότι τούτη διαγράφει τό τόξο-θέσι πού διαγράφει ο Ήλιος από τίς 22 Δεκ ως τίς 20 Ιαν. Καί άν τούτο αναφέρεται σέ εποχή τέλος καλοκαιριού, όπου φαίνονται ξεκάθαρα οι αστερισμοί αυτοί, θά δή κανείς τήν Σελήνη νά κινείται πάνω από /καί στό Νότιο άκρο τού Γαλαξία, όπου φωτίζει ξεκάθαρα τό σύμπλεγμα τού αστερισμού τού Τοξότη (Κενταύρου).

Τέλος παρεκκλίσεως

Πληροφορίες για το βιοδυναμικό ημερολόγιο

Ως πρός τίς καλλιεργητικές προτάσεις:

Τί παραπάνω δίνεται, εδώ, στούς πιό αναλυτικούς πίνακες;

- αστρονομικά στοιχεία στά οποία βασίζονται οι προτάσεις (καί κατά περίπτωσι πιό επεξηγηματικά),

- σχετικά σχόλια γιά περισσότερον προφανή παράστασι, αλλά καί κατά περίπτωσι αναφορές από τήν σχετική παράδοσι.

- οι συντάκτες προτείνουν μέν, αλλά δίνουν καί τό υποστηρικτικό υλικό συγκεντρωμένο. Νά υποδείξη στόν μή οικείο, αλλά καί νά δώση έναν μπούσουλα στόν πιό οικείο ώστε νά αξιολογήση εκείνος τήν ιδιαίτερη απόφασί του.

Έτσι, γιά παράδειγμα, στήν ευθυγράμμισι τής Σελήνης μέ τόν Ερμή, δίνεται, (κατά τήν κρίσι τού γράφοντος), καί τό γεωγραφιικό πλάτος (πάνω- Β. , κάτω –Ν.) είτε εν αναφορά μέ τήν εκλειπτική τής Γής (= επίπεδο τροχιάς γύρω από τόν Ήλιο), ως latitude, ή σέ σχέσι μέ τό επίπεδο τού Ισημερινού της, ως declination, αλλά καί η θέσις τού Ερμή εμπρός ή πίσω από τόν Ήλιο. Καί ο καθένας ας κρίνει τήν σημαντικότητα.

- στίς προτάσεις, πέρα από τά συνηθισμένα, δίνεται κάποια έμφασις, ή καί σχόλια, όπου οι γράφοντες κρίνουν σκόπιμο. Ό,τι τό εξειδικευμένο, ως πρός τήν καλλιέργεια, αναφέρεται είτε ως παράδειγμα, περιορίζεται στόν χώρο όπου οι γράφοντες συμβαίνει νά γνωρίζουν. (θά ΄πούν γιά αμπέλια, αλλά, όχι γιά ακτινίδια πού δέν ξέρουν, ... θά γράψουν γιά τά κρομμύδια, αλλά όχι γιά τά πράσσα).

Επί τής ουσίας τών προτάσεων, πέρα από τά γενικά:

Εκμεταλλεύεσθε τίς ευνοϊκές περιόδους, ή συμπτώσεις, καί αποφεύγετε τίς δυσμενείς συγκυρίες.

Γιά τήν σπορο-φύτευσι δένδρων μακράς περιόδου ζωής, εκμεταλλεύεσθε τίς αντιθέσεις τών πλανητών (εκτός Σελήνης), μέ τόν Άρη κατά προτίμησι γιά τά σκληρά καί τόν Δία, Ερμή καί Αφροδίτη γιά τά καρποφόρα, καθώς επίσης καί τήν αντίθεσι τής Σελήνης μέ τόν Κρόνο.

Προτιμάτε , γενικά, νά κόβετε τήν ξυλεία (γιά αντοχή στόν χρόνο) τόν Σεπτέμβρη, καί Ιανουάριο – Φεβρουάρι, αργά τό απόγευμα καί γύρω στήν Νέα Σελήνη, καί κατά προτίμησι στόν Ζυγό, στόν Υδροχόο καί στούς Ιχθείς. Οι ημέρες τριγωνισμού πλανητών (εκτός Σελήνης) είναι κατά τήν Maria Thun οι πιό κατάλληλες.

Αποφεύγετε, (πέρα από τούς δεσμούς), τίς ευθυγραμμίσεις, ή/καί επικαλύψεις πλανητών. Ειδικώτερα γιά τήν Σελήνη, τίς ευθείες της καί τά τετράγωνα κυρίως μέ τόν Κρόνο, τόν Πλούτωνα, τόν Ερμή καί λιγότερο μέ τούς λοιπούς.

Επί τής ισχύος τών προτάσεων:.... Ισχύουν;....

Άν τούτο τό ξεκαθαρίζαμε απ’ αρχής, ίσως νά μήν εχρειάζετο νά συνεχίσουμε...

Τί έχομε νά προσθέσουμε; Σχεδόν τίποτε ... σέ μιά παράδοσι πού έρχεται από μιά αρχέγονη γνώσι καί συνεχίζεται. Σχεδόν τίποτα δέν δύναται νά τεκμηριωθή επιστημονικά, αλλά ούτε καί νά απορριφθή. Από τούς λίγους πού επειραματίσθησαν πάνω σ’ αυτά ήταν καί Maria Thun. Εμείς συνεχίζοντας τήν παράδοσι τών χωρικών προσθέτουμε καί τίς όποιες άλλες διαπιστώσεις, (τής Maria Thun καί άλλων).

Δέν θά υπεισέλθουμε επί τής ουσίας τού ερωτήματος. Δέν είναι δυνατόν εξ άλλου νά γίνη κάτι τέτοιο στόν περιωρισμένο τούτο χώρο. Ο ενδιαφερόμενος, πέρα από τά γενικά πού παρατίθενται, μπορεί νά ανατρέξη σέ διάφορες πηγές, ιντερνετικές καί ζωντανές, γιά νά σχηματίση ίδιαν πληρέστερη άποψι.

Ως τόσον, θά επισημάνωμε, ακροθιγώς, κάποια απλά, φαινομενικά, αλλά ουσιαστικά πράγματα.

Τό ένα έχει νά κάνη μέ ό,τι επιδιώκομε ως τό ευνοϊκότερο γιά εμάς καί τό άλλο ως μιά πρόσθετη διάστασι στό «πιστεύω» τού καθενός.

Ως πρός τό πρώτο:

Λέμε, γιά παράδειγμα, ότι τά φυτά πού φυτεύονται στό απόγειο, μεγαλώνουν γρηγορώτερα, πιό δυνατά, αλλά, δίνουν λιγότερο καρπό. Όμως, ας μή ξεχνούμε ότι ο καρπός τών φυτών, χωρίς τή στήριξι τής `ρίζας καί τήν επάρκεια τού φύλλου, τού’λάχιστον, δέν θά έχη αξιόλογη ουσία. Οι πατάτες, από τήν άλλη μεριά, (ευνοούνται στό απόγειο, όπως καί τά σιτηρά), άν φθτευθούν στό περίγειο δίνουν λίγους καί μεγάλους κονδύλους, μέ μιά ταλαιπωρημένη κλάρα πού `ρέπει στήν ευαισθησία. Δέν διερωτώμεθα, όμως, .... μήπως αυτή τούτη η τάσις τού φυτού στό περίγειο, νά παράξη μεγάλους κονδύλους, είναι εκείνη πού ταλαιπωρεί καί καταβάλει τελικά τό φυτό;

Ένα άλλο παράδειγμα: Οι σπόροι πού σπέρνονται λίγες ημέρες (3-4) πρίν τήν Πανσέληνο, τραβάνε πολλή υγρασία, φουσκώνουν καί ξεπετάγονται γρήγορα. Όμως από τήν άλλη μεριά η ανάπτυξίς τους θά είναι εξ ίσου ΄μαλακή’ χωρίς ιδιαίτερες αντοχές στόν χρόνο. Οι χωρικοί όμως πού έσπερναν σέ πτωχά καί κρύα εδάφη, προτιμούσαν νά σπείρουν μετά, (ή πολύ πρίν), από τήν Πανσέληνο, γιατί έδιναν μεγαλύτερο βάρος στήν προοπτική τής αντοχής τών γεννημάτων, στήν πολλή υγρασία, στό κρύο καί στήν δίψα (νά μή σαπίσουν καί `ριζώσουν καλύτερα).

Τόν προασνατολισμό του ο καθένας τόν αντιλαμβάνεται καλώς. Τά όρια τής υπερβολής καθώς καί τίς προϋποθέσεις σέ κάθε περίπτωσι δέν μπορεί νά διακρίνη.

Ως πρός τό 2ο, τό τί καί πότε πράττει ο καθένας καί τό τί αναφέρει γιά τίς εμπειρίες του:

Δέν υφίσταται μιά κοινή τομή. Μάλιστα, σέ κάποιες περιπτώσεις είναι καί αντιφατικές οι προτάσεις. Κάποια παραδείγματα:

Στήν Ινδία, προτείνεται η σπορά –φύτευσις με΄ τήν Σελήνη ανερχομένη, ενώ στήν Κ.- Β. Ευρώπη προτείνουν τήν κατερχομένη φάσι ως πιό ευνοϊκή, (άν καί οι επιρροές τής Σελλήνης έχουν μεγαλυτέρα διακύμανσι καθώς απομακρυνόμεθα από τόν Ισημερινό).

Άλλοι, δίνουν μεγαλύτερο βάρος στίς φάσεις γεμίσματος – αδειάσματος τής Σελήνης, (σπέρνουν τόν αρακά στήν Πανσέληνο, η οποία, όμως τήν εποχή εκείνη ευρίσκεται στό τέλος τής ανερχομένης φάσεως, ή αρχίζει νά κατέρχεται).

... καί έτι περαιτέρω...

... βλέπει κανείς καλλιεργητές νά ξεκινούν καί νά κλαδεύουν τ’ αμπέλια τους σέ συγκεκριμένη ημέρομηνία κάθε χρόνο, αλλά καί κάποιους (καί όχι τυχαίους) νά επιλέγουν μόνον συγκεκριμένη ημέρα νά αρχίσουν ή νά κάνουν τίς πίο σοβαρές δουλειές τους, (π.χ. Σάββατο!), ενώ οι Ινδοί καλλίεργητές έχουν τήν τευταία ημέρα τής Σελήλης σάν τήν ‘Κυριακή’ τους!

... διαβάζει κανείς στό σχετικό ημερολόγιο τής Maria Thun, τήν σύστασι νά αποφεύγουν τήν καλλιέγεια τήν Μεγάλη Παρασκευή, αλλά, θά εύρη καί ανθρώπους (στό διαδίκτυο) νά λένε ότι τά καλύτερα αποτελέσματα γιά τά εποχικά φυτέματα (πατάτας) τά έχουν τήν Μ. Παρασκευή! (γιά αυτούς ‘Καλή’ Παρασκευή).

Η απάντησις (τεριμμένη καί όχι αναλυτική) σέ όλα αυτά είναι:

Πράξε όπως έχει συνηθίσει τά φυτά σου καί τό δέχονται, ή, ‘ if you do believe to it, .. do it!’, δηλ. άν τό θεωρής καλό, .. κάνε το.

Ο γράφων, ως προανεφέρθη, δέν θά επιχειρήση νά μπή στό πνεύμα τής ερμηνείας αυτών. Ως τόσον, πιστεύομε ότι ... καί λάθος νά κάνης, ... η Φύσις δέν εκδικείται (ούτε καί ο Θεός!), περιμένει νά επανορθώσης. Ούτε εσύ θά πετύχης τό άπαν, μή δε νά περιμένης τό κάθε τι από τήν τύχη του. Αλλά, όπως λέγεται από τούς πιό σόφρωνες, αρχαίους ως σημερινούς, ... ‘σύν Αθηνά καί χείρα κίνει’, ή , ‘άν ό μή Κύριος μεριμνήση, ... εις μάτην οι κοπιώντες..’. Πιό πρακτικά... μήν πάς κόντρα στήν Φύσι, αλλά κάνε καί καν’ά σταυρό... .

Σέ ό,τι ελέχθη, ανάμεσα στό 1ο καί τό 2ο, νά κάνω μιάν εμβόλιμη διευκρίνισι γιά τήν συνειδητή ‘μετάθεση’ τής ευνοϊκής ημέρας, από τόν καλλιεργητή.

Ακόμη καί εκείνοι οι οποίοι συνειδητά προγραμματίζουν τήν κατάλλη στιγμή γιά τίς δραστηριότητές τους, δέν είναι σίγουρο ότι θά ‘τούς βγή’. Είτε ο καιρός, ή ελλείψει ευχέρειας, αντιλαμβάνονται ότι δέν είναι δυνατόν νά γίνη τότε. Καί τί κάνουν; ‘Κλείνουν τήν συμφωνία’, ή, όπως λένε ‘τό σιδερώνουν’ στήν κατάλληλη – ευνοϊκή ημέρα καί ... επανέρχονται γιά τήν καθ’ ευατού δουλειά, ... όποτε ευχερήσουν, η τό επιτρέψη ο καιρός. Γιά παράδειγμα, σέ μιά ευνοϊκή ημέρα, πηγαίνουν στό αμπέλι καί κόβουν κάμποσες βέργες, ... επήγαιναν στό χωράφι γιά τόν θέρο καί έκοβαν λίγες χεριές γέννημα, .... περνούσαν από τό δένδρο πού σκόπευαν νά κόψουν καί τραβούσαν μιά χαρακιά μέ τό πριόνι, .... Γιά νά περάσουν τό μύνημα τής προθέσεώς τους στά φυτά..., θεωρώντας ότι εκείνα αποκρίνονται πλήρως. Η παράδοσις αυτή είναι διαδεδομένη, ή, τήν συναντά κανείς από τά χωριά τής Ν. Ελλάδος ως καί στίς χώρες τή Β. Ευρώπης!

Διαβάστε ακόμη:Φτιάχνω φυσικό βιοδυναμικό ενεργοποιητή κομπόστας

2 σχόλια:

  1. Συγχαρητήρια! Πολύ καλή και περιεκτική ενημέρωση. Ευχαριστούμε τα μάλα!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ανώνυμος26/12/13, 1:04 π.μ.

    Πολύ ωραίο άρθρο!!!!!!
    Πραγματικά ευχαριστούμε!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα