Το λεμόνι και οι θεραπευτικές του ιδιότητες

λεμόνι: θεραπευτικές ιδιότητες

Οι θεραπευτικές ιδιότητες του χυμού λεμονιού

Άπό όλα τά καρυκεύματα, πού χρησιμοποιούνται για να καταστήσουν τά φαγητά νόστιμα, τό λεμόνι είναι τό καλύτερο. Αύτό όχι μόνο προσδίδει στά φαγητά ευχάριστη γεύσι, άλλά και τά καθιστά καί θρεπτικότερα, με τις ωφέλιμες ουσίες, πού περιέχει. Κυρίως έχει σέ μεγάλη άναλογία, κιτρικό όξύ πού είναι μία πολύτιμη γιά τον οργανισμό μας ούσία. Εις τό ήπαρ τό κιτρικό οξύ μεταβάλλεται σε γλυκογόνο. Τό άνθρώπινο αίμα περιέχει 1.7-3.0 χιλιοστά γραμμ. άπ’ αύτό σε 100 κ. έκ. Τό λεμόνι έχει σπουδαίες θεραπευτικές ιδιότητες.

Ή σπουδαιότερη άπ’ αύτές είναι ή αιμοστατική του ενέργεια δηλ. νά σταματάει τις αιμορραγίες. Οί γυναίκες, πού έχουν αιμορραγία κατά την έμμηνο περίοδο, όταν πιουν χυμό άπό λεμόνι, αύτή ελαττώνεται. Ακόμη και στις αιμορραγίες, πού όφείλονται σέ παραμονή στή μήτρα μικρών τεμαχίων άπό τον πλακούντα, έχει αιμοστατικά άποτελέσματα ό χυμός τών λεμονιών. Ό Ούγγρος ερευνητής Sgent Giyotgyi διεπίστωσε (1936) ότι στο λεμόνι καί στούς άλλους έσπεριδοειδεΐς καρπούς περιέχεται μία ούσία, πού εχει αιμοστατική έπίδρασι.
Έπί πλέον διεπίστωσε ότι ή ούσία αύτή εύρίσκεται σέ μεγαλύτερη άναλογία στο πολφό (σάρκα) του λεμονιού, παρά στον χυμό του.

Τήν ούσία αύτή τήν ονόμασε βιταμίνη Ρ. Ό Scaoborouqh και ο Koqelncass (1940) διεπίστωσαν τήν άποτελεσματική έπίδρασι τής ούσίας αύτής στήν θεραπεία τών ύποδορείων αιμορραγιών (αίμορραγικής πορφύρας). Ή ούσία αύτή ονομάζεται άπο άλλους έρευνητάς σιτρίνη (citrin). Είναι διαπιστωμένο ότι ή βιταμίνη Ρ. ή σιτρίνη είναι διαφορετικής χημικής φύσεως άπό τό άσκουρβοτικό οξύ (ascorbic acid). Άπό τό 1932 χορηγώ στούς άρρώστους πού έχουν αιμορραγίες δέκα καί πλέον λεμόνια τήν ή μέρα. Σέ πολλές περιπτώσεις αιμορραγιών τής μήτρας τά άποτελέσματα ήταν καταπληκτικά. Επίσης έφήρμοσα καί τήν αποκλειστική διατροφή μέ πορτοκάλια καί λεμόνια στούς πάσχοντας άπό τυφοειδή πυρετό, (κοιλιακό τύφο), διότι έκτος άπό τά άλλα πλεονεκτήματα, πού έχει ή δίαιτα αυτή, έχει καί αιμοστατική έπίδρασι.

Είναι γνωστό ότι στήν άρρώστεια αύτή παρουσιάζονται αιμορραγίες, πού προέρχονται άπό τον βλεννογόνο του εντέρου. Σε μερικές περιπτώσεις ή αιμορραγία αυτή είναι τόσο μεγάλη, πού επιφέρει καί τον θάνατο. Τα διάφορα φάρμακα, πού χορηγούνται προς κατάπαυσιν, τής αιμορραγίας αυτής, δέν είναι άποτελεσματικά, επομένως είναι ανάγκη να εφαρμόζεται ή προληπτική αύτή δίαιτα.

Καί στις περιπτώσεις αιμορραγιών, πού προέρχονται άπό έλκη του στομάχου καί των εντέρων έχορήγησα λεμόνια καί πορτοκάλια καί τό θεραπευτικό αποτέλεσμα υπήρξε πάντοτε ικανοποιητικό. Άπό πολλά χρόνια τα λεμόνια χρησιμοποιούνται άπό τον λαό έναντίον των ρευματισμών, τά τελευταία μάλιστα χρόνια εφάρμοσαν τήν λεμονοθεραπεία πολλοί πάσχοντες. Έρώτησα πολλούς άπ’ αύτούς για τά άποτελέσματα τής θεραπείας και άπήντησαν ότι είχαν άνακουφισθή άπό τούς πόνους. Οί άρρωστοι αύτοί έτρωγαν επί ένα μήνα 5-10 ώριμα λεμόνια κάθε πρωΐ.

Πηγή: Ωφέλιμες και βλαβερές τροφές-Τηλέμαχου Σπ. Ευθυμιάδου/Ιατρού-Θεσσαλονίκη 1954

Το λεμόνι περιέχει μηλικό και κιτρικό οξύ. Αλκαλοποιεί ιστούς. Είναι πλούσιο σε βιταμίνες C και Ρ. Το άωρον περιέχει περισσότερες βιταμίνες από ότι το ώριμο, στον φλοιό δε τρεις φορές περισσότερο. Δύο ολόκληρα λεμόνια περιέχουν τόση βιταμίνη C όση ένα δισκίο των 50 χλστγρ. Ωφελεί σε αρθρίτιδα, ρευματισμό, λιθίαση, δερματικές παθήσεις και ως διουρητικό. Επίσης χρησιμοποιείτε δι’ επίθιξιν ερεθισμού γλώσσης, στόματος και σε άφθες.

Πηγή: Γύρω από την υγεία και μακροζωία-Ιωάννου Ν. Βεγκλίδη-Αθήναι 1955

Ο Ηλίας Πέτρου στο βιβλίο του “Τροφή και υγεία” το 1937 αναφέρει:

Η ευεργετικότης του χυμού λεμονιού
Αναφέρουμε ότι πολλοί άρρωστοι μη παίρνοντας επί πολλές ημέρες, μέχρι μηνός ακόμη, τίποτε άλλο παρά λίγο χυμό λεμονιού, αραιωμένο σε νερό, 5-6 φορές καθημερινώς, έχουν απαλλαγή από μακροχρόνιες αρρώστιες.
Συνιστάτε το απόγευμα λεμονάδα φρέσκου λεμονιού χωρίς ζάχαρη όμως. Μία δύο κουταλιές μέλι επιτρέπεται. Αυτό το ποτό είναι τονωτικό για τους ισχνούς και υγιεινό για όλους. Το κιτρικό οξύ του λεμονιού μαζί με άλλα συστατικά, βοηθούν στην απόρριψη του περιττού πάχους. Αντί πάστας μεταχειριστείτε το λεμόνι για το καθάρισμα των δοντιών σας.

Στο Γεωπονικόν (1850) του Αγάπιου μοναχού του Κρητός μας γράφει για το χυμό τους:
Ο ζουμός του ξυνού Λεμονιού, να πίνη όποιος έχει φιάγκο, πεντέξη ταχυναίς ανάμισην ογγιάν με άσπρον κρασί εύμορφον, και μάλιστα ρομπόλαν, διαλύει τον λίθον και αφανίζει τον. Εις τούτο έχουσι περισσοτέραν δύναμιν τα μικρά λεμονόπουλα.

Τέλος στο «Τα εδώδιμα φυτά ως τροφαί και ως φάρμακα» του Ιατρού Ανάργυρου Μ. Σφακιανάκη:
Ο οπός του λεμονιού ευρίσκει χρήσιν εν τη θεραπευτική κατά του σκορβούτου, κατά της υποπεψίας, κατά του ρευματισμού, κατά του αρθριτισμού και της αρτηριοσκληρώσεως, κατά των νεφριτίδων, κατά των αιμοπτυσιών, κατά των υπατικών νοσημάτων, ως αναψυκτικός και δροσιστικός κατά τας νοσηματικάς νόσους, προς εξουδετέρωσιν των δηλητηριωδών και μολυσματικών ιδιοτήτων διαφόρων οστρακοδέρμων (στρειδιών, μηδιών κλπ.) και τοπικώς κατά των φαρρυγγιτίδων, αμυγδαλιτίδων και στοματιτίδων, κατά των οφθαλμών και επιπεφυκιτίδων, κατά των αιμορραγιών, προς καλλλωπισμόν του δέρματος και θεραπείαν των ρυτίδων και των εφηλίδων (πανάδων) και προς καθαρισμόν και καλλωπισμόν των χειρών, χρησιμοποιούμενος συνήθως προς τον σκοπόν τούτον μετά γλυκερίνης.
Τέλος ο οπός του λεμονίου αποτελεί αντίδοτον κατά των δι’ αλκαλίων δηλητηριάσεων, χορηγούμενος προς τούτο εις δόση τοσαύτην, όση αρκεί διά να οξυνισθώσι πλήρως τα εμέσματα του υπό δηλητηρίασιν τελούντος ατόμου.

Διαβάστε ακόμη:Συνταγή για διάλυση σκληρυμένης βλέννας & ουρικού οξέος

9 σχόλια:

 1. Ανώνυμος6/11/12, 1:23 μ.μ.

  Cytotoxic Effects of Essential Oils of Some Iranian Citrus Peels

  Article 9, Volume 4, Number 3, July 2005, Page 183-187 XML PDF (97 K)
  R Monajemi; S Oryan; A Haeri-Roohani; A Ghannadi; A Jafarian
  There have been efforts to overcome the problem in treatment of cancer using medicinal plants. It has been shown that Citrus essential oil of contains different terpens with antitumor activities. In this study we sought to determine the cytotoxicity of essential oils of Iranian Citrus limon (L.), C. medica (L.), C. sinsensis (L.) peels on cancer cell lines. Essential oils were prepared by hydrodistilation and characterized by GC-MS. The effects of C. limon (5-40 µg/ml), C. medica and C. sinensis (0.25-10 µg/ml) on two human tumor cell lines (MCF-7 and Hela) were determined. Different concentrations of essential oils were added to cultured cells and incubated for 72 h. Cell survival was evaluated using the MTT-based cytotoxicity assay. While limonene comprise about 98.4% and 98.8% of content of C. limon and C. sinensis essential oils respectively, its’ percentage in C. medica was only 56.6%. In C. medica there was a considerable amount of ?-pinene, ?-terpinene, ?-terpinolene and trans-?-bergamotene. IC50 of essential oil for MCF-7 cell line was: C. limon ? 10 µg/ml, C. medica ? 1 µg/ml and C. sinensis ? 0.5 µg/ml. For Hela cell line IC50 was: C. limon ? 17 µg/ml, C. medica ? 1 µg/ml and C. sinensis ? 3 µg/ml. Our findings revealed that C. limon and C. sinensis had a greater cytotoxic effect on MCF-7 than that on Hela cells. Also, comparing IC50, our findings indicated that C. medica and C. sinensis were more cytotoxic than C. limon. Comparison of the essential oil component of C. limon with C. medica, shows the presence of ?-pinene (16.3%), ?-terpineol (11.3%), ?-terpinene (4.4%), and trans- ?-bergamotene (3.4%), which were not found in C. limon. Hence, it could be concluded that these components may have greater cytotoxic effects or they may also have synergistic effects with limonene.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος6/11/12, 1:23 μ.μ.

  www.sciencedaily.com/releases/2004/11/041130203424.htm
  Citrus Shows Promise For Certain Childhood Cancer
  ScienceDaily (Dec. 1, 2004) — COLLEGE STATION – Orange juice and cancer don't mix. In fact, the popular citrus drink could become a cocktail to prevent or stop the deadly disease in humans.
  Research by Texas Agriculture Experiment Station scientists has shown that citrus compounds called limonoids targeted and stopped neuroblastoma cells in the lab. They now hope to learn the reasons for the stop-action behavior and eventually try the citrus concoction in humans.
  Neuroblastomas account for about 10 percent of all cancer in children, Harris said, and is usually a solid tumor in the neck, chest, spinal cord or adrenal gland. The finding in citrus is promising not only for its potential to arrest cancer, but because limonoids induce no side affects, according to Dr. Ed Harris, Experiment Station biochemist who collaborated on the study with Dr. Bhimu Patil, a plant physiologist at the Texas A&M University-Kingsville Citrus Center in Weslaco.
  "Limonoids are naturally occurring compounds," Harris said. "Unlike other anti-cancer drugs that are toxic, limonoids apparently do not hurt a person. That's the beautiful potential."
  Patil calls citrus fruit "a vast reservoir of anti-carcinogens." As a plant physiologist, he has succeeded in isolating and purifying a number of limonoids from citrus so that the biochemists could evaluate and compare their anti-cancer abilities at the molecular level.
  "Limonoids are unique to citrus," Patil said. "They are not present in any other fruits or vegetables. My goal is to find the direct benefits of citrus on human health. "
  He said a challenging task is to isolate the limonoid compounds, "because some are present in very small concentrations."
  In fact, citrus breeders seeking to improve the fruit's tastiness for consumers and yield for producers led researchers to discover limonoids – eight of which have been characterized from extractions at the Weslaco facility, according to the researchers.
  "If I ask why one should drink orange juice every day," Harris noted, "almost everyone would say for vitamin C. That's true, but we also need to learn two new words – flavonoids and limonoids."
  Harris explained that flavonoids and limonoids – nutrient-packed pigments that give color and taste to fruit – may work against cancer in any of three ways: prevent it from forming, slow the growth of existing cancer, or kill cancer cells.
  "The limonoids, which differ structurally from flavonoids, seem to do all three," he said of tests in his lab by one of Patil's graduate students, Shibu Poulose, who also worked in Harris' College Station lab. Their work emphasized the compounds' ability to kill existing the neuroblastoma cells with the rationale that if the method and time limonoids take to obliterate the cancer could be found, perhaps scientists could exploit it to help cure the disease.
  What Poulose found with the extracted limonoid was that the neuroblastoma cells died with relatively small amounts of concentrated limonoids and all in 48 hours or less.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος6/11/12, 1:24 μ.μ.


  http://journals.tums.ac.ir/abs.aspx?org_id=59&culture_var=en&journal_id=2&issue_id=1731&manuscript_id=14741&segment=en
  Acta Medica Iranica
  2009;47(5) : 373-377
  Original Report

  Antimutagenicity and Anticancer Effects of Citrus Medica Fruit Juice

  Maliheh Entezari1*, Ahmad Majd2, Fathollah Falahian1, Sedigheh Mehrabian3, Mehrdad Hashemi1, and Abdolreza Ardeshiry Lajimi3
  1 Department of Biology, Faculty of Sciences, Islamic Azad University,Science and Research Branch, Tehran, Iran
  2 Department of Biology, Faculty of Sciences, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran
  3 Department of Biology, Faculty of sciences, Teacher Training of Tehran University, Tehran, Iran
  Corresponding Author:
  Maliheh Entezari
  Department of Biology, Faculty of sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch
  Tel: +98 21 22006660,
  Fax: +98 21 22008049, E-mail:Entezarimali@yahoo.com
  Received: May 10,2008
  Available online: July 15,2008
  Currently cancer is considered as one of the main factors of mortality globally. Many chemicals in our environment can cause genetic mutations and are potentially responsible for millions of cancer-related deaths. Nowadays the scientists are looking for food materials which can potenthially prevent the cancer occurrence. The purpose of this research is to examine antimutagenicity and anticancer effect of Citrus Medica fruit juice.In present study human astrocytoma cancer cells were cultured in DMEM (Gibco),supplemented with 10% fetal calf serum,peniciline-streptomycin,L-glutamine and incubated at 37 ºC for 2 days.In addition cancer cell line were treated by half-ripe and ripe Citrus Medica fruit juice and cellular vital capacity was determined by MTT. The Citrus Medica fruit juice was subsequenthy evaluated in terms of antimutagenicity and anticancer properties by a standard reverse mutation assay (Ames Test). This was performed with histidine auxotroph strain of Salmonella typhimurium (TA100) .Thus, it requires histidine from a foreign supply to ensure its growth.The aforementioned strain gives rise to reverted colonies when expose to carcinogen substance (Sodium Azide). During MTT, human astrocytoma cell line revealed to have a meaningful cell death when compared with controls (P<0.01). In Ames Test the fruit juice prevented the reverted mutations and the hindrance percent of half-ripe Citrus Medica was 71.7% and ripe Citrus Medica was 34.4% in antimutagenicity test and this value in anticancer test was 83.3% and 50% in half-ripe Citrus Medica and ripe Citrus Medica respectively.This is the first study that have revealed antimutagenicity and anticancer effect of Citrus Medica fruit juice and the effects were higher in half-ripe Citrus Medica in comparison to the riprned one.
  Keywords:
  Antimutagenicity ، anticancer ، citrus limon ، human astrocytoma cancer cells ، ames Test
  Permanent Link: http://journals.tums.ac.ir/abs/1474189 KB


  # Update on uses and properties of citrus flavonoids: new findings in anticancer, cardiovascular, and anti-inflammatory activity. Benavente-García, O., Castillo, J. Research and Development Department of Nutrafur-Furfural Español S.A., Camino Viejo de Pliego, Alcantarilla, Murcia, Spain. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2008 Aug 13;56(15):6185-205. [↩]

  # Citrus fruit intake and stomach cancer risk: a quantitative systematic review. Bae, J.M., Lee, E.J., Guyatt, G. Department of Preventive Medicine, Cheju National University College of Medicine, Jeju, Jejudo, Korea. Gastric Cancer, 2008;11(1):23-32. [↩]

  # Citrus fruit intake and pancreatic cancer risk: a quantitative systematic review. Bae, J.M., Lee, E.J., Guyatt, G. Department of Preventive Medicine, Cheju National University College of Medicine, Jejudo, Korea. Pancreas, 2009 Mar;38(2):168-74. [↩]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος9/11/12, 12:32 π.μ.

  Ξέρει κάποιος να μας πει πως η φλούδα του λεμονιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί με έναν πρακτικό τρόπο; Δεν είναι το εξωτερικό των λεμονιών κερωμένο με χημικά για να διατηρούνται πιο πολύ καιρό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος9/11/12, 1:58 μ.μ.

  Φυσικά υπάρχουν πολλοί τρόποι διατήρησης και ανάλογα που θα το χρησιμοποιήσεις το ξύσμα διαλέγεις τον κατάλληλο. Για γλυκά μπορείς να βάλεις το ξύσμα μέσα σε βάζο με τσίπουρο ή ηλιέλαιο. Μπορείς να το αποξηράνεις στον φούρνο σε ελάχιστη θερμοκρασία για μερικές ώρες ή στον ήλιο ή πάνω στο καλοριφέρ ή οτιδήποτε θερμαντικό σώμα (αλλά ξανά λέω σε μικρή θερμοκρασία για να μην χάσει το άρωμα του). Μετά φυλάμε σε βάζο καλά κλεισμένο (εγώ φτιάχνω έτσι το ξύσμα από το περγαμόντο). Ακόμα μπορείς στην κατάψυξη μοιρασμένο στις παγοκυψέλες και αφού γίνουν παγάκια σε ένα μπολάκι που να κλείνει καλά. Αν το θέλεις για μαγειρική μια καλή λύση (αν το παράγεις εσύ δεν κοστίζει) μέσα σε ελαιόλαδο. Ελπίζω να σε βοήθησα κάπως. Αγγελής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος22/11/12, 1:08 π.μ.

  Οπότε η φλουδα όχι ωριμων λεμονιων οφελεί! Μπορούμε έτσι απλά να το τρώμε; Δεν κατάλαβα ακριβώς...είμαι κ λίγο ξανθιά βλέπετε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος1/8/13, 3:55 μ.μ.

  ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΔΕΝ ΕΝΑΙ ΚΕΡΩΜΕΝΑ !!!!!ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΙ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΙΡΟ !!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος1/8/13, 3:59 μ.μ.

  δεν χρησιμοποιουμε την φλουδα λεμονιου οταν τα αγοραζουμε για κεικ και διαφορα γλυκισματα !!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ένας πολυποδας 2,6mm στη χολή μπορεί να καθαριστεί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα