Βιοδυναμικό-Πλανητικό-Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2021

Περιεχόμενα μέρη:

Μέρος Ι: Γενικά – Περιγραφικά

Απ’ όσα παρατηρούμε στήν Φύσι καί στό Στερέωμα, μέ:
..- από Μάη ’19- Νοέμβριος ’20: χρονική επι/ανασκόπησι συμβάντων – παρατηρήσεων, καί ως άν ειδικώτερα: επίκαιρα θέματα, καιρικά φαινόμενα, (βροχές, θερμοκρασία, καρποί), καί ‘άδηλα’ φαινόμενα, (παρατηρήσεις πού περνάνε απαρατήρητες), καί κάποια σχόλια. (τούτα, γιά τήν ‘ιστορία’, τούς ‘αργόσχολους’ καί όσους μπορούν καί στοχάζονται): .. - γιά τό 2021: συνοπτικά, δεδομένα καί σχόλια.

Μέρος ΙΙ: αναλυτικό Πλανητικό – Καλλιεργητικό Ημερολόγιο, τό οποίο περιλαμβάνει:

 • τό τυπικό Ημερολόγιο, αναλυτικό καλλιεργητικό, (καί μέ εμβόλιμα σχόλια, γιά όλους),
 • ένα αντίστοιχο συνοππτικό (πλανητικό, γιά άμεση επισκόπησι),
 • καί, ένα έγχρωμο ‘πινακάκι’ μέ ημερήσια- ωριαία διάκρισι, (γιά τούς βιαστικούς).

Άν καί τελευταία, εδώσαμε τό Β’ εξάμηνο 2020 σάν ‘ξερό’, εδώ, επανερχόμενοι, αρχίζομε από τό πρώτο, ανωτέρω, (τό ‘Ι’). Πολλοί ανατρέχουν άμεσα στό τελευταίο.
Η σπουδή- τό τυποποιημένο είναι χαρακτηριστικό τών καιρών μας. Εμείς όμως ερχόμασθε από παλιότερα, καί ακολουθούμε τό κλασσικό στύλ, ή εκείνο τών πιό σοβαρών στόν χώρο αυτό. Είθε νά κάνομε λάθος. Έτσι συνεχίζομε καί ως τελειώνομε. Αυτή είναι η τυπική διάκρισις τής σειράς, τών περιεχομένων τού συντάκτη.
Ο διαχειριστής, όμως, ανταποκρινόμενος στήν ‘ζήτησι’, μπορεί καί νά αντιστρέφει τήν σειρά.

Ο αναγνώστης, ο ‘βιαστικός’, εκείνος πού ενδιαφέρεται μόνον γιά τό καθ’ εαυτού βιοδυναμικό ημερολόγιο, (αναλυτικό, ή συνοπτικό), εφ’ όσον δέν τό εύρη άμεσα επόμενο, μπορεί νά παρακάμψη τά περιγραφικά καί νά μεταβή στό Μέρος ΙΙ.

Μέρος Ι :

Γενικά – Περιγραφικά, (σάν συνέχεια από εκεί όπου είχαμε μείνει),
Πού είχαμε μείνει; .. , πολύ πίσω, κάπου στήν άνοιξι τού 2019 !, (μέ τό ημερολόγιο ‘Ιούλ. 2019 – Ιούν. 2020’). Τό σημαντικώτερο πού μεσολάβησε στό διάστημα αυτό είναι ό,τι βιώνομε, ..

.. επίκαιρα: η νοσηρότης τής ιώσεως, (ο κορωνοϊός γάρ), καί οι παντός είδους επιπτώσεις. Όχι γιά τήν δικαιολογία μας, μή τε νά προσθέσωμε τι στήν κατακλυσμική ‘επιστημονοσύνη’ καί φιλολογία. Μάς τραβάει βέβαια τό “in”, αλλά καί κυρίως βλέποντες μακρύτερα. Γύρω στό 2014-15?, σέ αντίστοιχο χώρο καί θέμα (καλλιεργητικά), κάποιος αμφέβαλε γιά τό εάν θά έπρεπε νά κλαδέψει τό αμπέλι του τόν Γενάρη 2020. «.. δέν τά βλέπω καλά τά πράγματα εκεί, .. λέω νά μήν τό κλαδέψω, ...». Τό αμπέλι του έβλεπε ο άνθρωπος, (καί, δέν ξέρομε καί πόσοι άλλοι δέν εκλάδεψαν!). Τί μέ νοιάζε τ’ αμπέλι του, θά έλεγε κάποιος. , Εδώ, εμείς δέν μπορέσαμε νά κλαδέψωμε τήν κώμη τής κεφαλής μας! ...

Σωστά, κατ’ εντολήν, εμείναμε καθηλωμένοι τήν άνοιξι τού 2020, (lock-down).
Επήραμε λίγον ‘αέρα’ καί μιάν ανάσα τό καλοκαίρι 2020, αλλά, μέ μόνες πανηγύρεις εκείνες τών διαχειριστών τής παθολογικής κρίσεως, καί όχι τά άλλα εποχικά πού ξέραμε.
Εάν καί εμείς είχαμε ορίσει σάν ‘μεγάλο χρόνο’ τήν ‘60ετία’, (όπως παλιά οι Κινέζοι), η αρχή του, (η ‘πρωτοχρονιά’ του, σάν νά ‘λέγαμε), θά μάς εύρισκε σέ πιό άθλια κατάστασι απ’ ότι τόν Φλεβάρη 2020. Ο ιός παλιννόστησε τόν Οκτώβριο καί δραστικότερα τό Νοέμβριο 2020. Καί άν σκεφθούμε ότι ο καιρός ήταν μέ τό μέρος μας, τότε, θά μπορούσαμε νά ευελπιστούμε ότι ο επερχόμενος χειμώνας, (βροχές, κρύα, γρίπη, .., πού έως τόν Νοέμβρη δέν είδαμε), ίσως νά καθήλωναν τόν ιό. Νά κάναμε καί εμείς Χριστούγεννα καί Πρωτοχρονιά,(έτσι θά έλεγε κάποιος μέ αντίστροφη λογική!) . Δέν είναι έτσι όμως. Ο ιός δέν διακρίνει έθνη καί θρησκείες. Πλανάται παντού, ή, ‘περπατάει’ παντού.

Ό,τι είναι από τήν Φύσι, θά τό υποστούμε, καρτερικά. Θά κάνη τόν κύκλο του, θά τόν παλέψωμε, ... θά μάς κοστίσει, αλλά καί κάτι θά γίνη. Τόν ‘άνθρωπο’ φοβούμεθα, .. αυτός δέν αντιπαλεύεται, καί, ό,τι άν ορίση νά εκμεταλλευθή, θά τραβήξη πολύ.

Τό πρόβλημα δέν είναι εθνικό, (πανδημία γάρ), αλλά καί η Χώρα μας, όπως πάντοτε έχει καί ιδιαιτερότητες. Εξαίρομε τήν στάσι καί τό έργο τών λειτουργών τής υγείας, (όλοι τούς χειροκρότησαν). Από τά λοιπά, δέν σχολιάζομε κάν τίς επιλογές καί τά μέτρα κατά τού ιού, παρά μόνο τά προβαλλόμενα σάν αιτιάσεις γιά τίς επιλογές, τήν γενικώτερη στάσι ως φαινόμενο.

Διαχειριστές τής κρίσεως, ειδικοί – τεχνικοί, αναλυτές, ..., σέ επικαλυπτόμενους ρόλους.
Καί η ‘τετάρτη εξουσία’ στό πλευρό, στό έργο καί στόν έλεγχο τής εξουσίας, (όχι καί μέ τό αζημίωτο). «.. κοιτάξατε πίσω στό καπώ μήπως έχει κάποιον επιβάτη; ...», (βλέπετε, ... καράβι χωρίς καπετάνιο καί χωρίς ρουφιάνο, .. δέν κυβερνιέται). ... αλλά καί κατά τόν Απρίλη -Μάη 2020, .. «.. τώρα πού η κυβέρνησις είναι στό peak τής δημοτικότητας, μήπως σκέπτεται νά κάνη εκλογές; ..», ... (.. εν μέσω πανδημίας;;; καί ένα έτος μετά τίς εκλογές;; ...).

Η κοινωνία, γενικώτερα, ανάμεσα στήν υστερία, στήν σύγχυσι καί στήν επιπολαιότητα. Εδώ, η σοβαρότης δέν συνιστά τήν μέση κατάστασι!.
Μέτρα, .. κάθε λίγο καί λιγάκι. Δαπάνες καί προσπάθεια κρατική, .. μείζονα γιά τήν ενημέρωσι, (ΜΜΕ), γιά τόν έλεγχο τής μή διασποράς τού ιού αλλά καί γιά τήν καταστολή τής όποιας μή συμμορφώσεως (εδώ καί μέ έσοδα), καί ήσσονα γιά τόν κορμό τής νοσηλείας. Καί εδώ, ο ορισμός τού «πατρώτη» επαναπροσδιορίσθηκε ανάλογα με τήν ‘συμμόρφωσι πρός τάς εντολάς’, (όπως εξ άλλου εγένετο καί στό παρελθόν, σέ ανάλογα καίρια -in θέματα, πολιτικά, οικονομικά, ...). Απέναντι στήν επιπολαιότητα, η «κοινωνική ευθύνη» έφθανε νά σού θυμίζει τήν «Πανούκλα» τού Α. Καμύ.

Καθώς γράφεται, « .. οι θεόφρονες ουκ εθαύμασαν τήν φύσιν, παρά τόν κτίσαντα, (παρά Κυρίου εγένετο αύτη καί έστι θαμαστή τοίς οφθαλμοίς ημών), αλλά καί κάποιοι ερμηνεύουν τήν επιδημία σάν αφορισμό γιά τόν άνθρωπο.
Πιό συγκρατημένοι οι μετριόφρωνες, .. « σύν Αθηνά καί χείρα κίνει».

Άλλοι, εκπρόσωποι παράταξης καί τής ΄θεοσεβούμενης’ μερίδας, στήν παράκλησι .. «Πάτερ ημών, ... άφες ημίν τά ωφελήματα ημών, ως καί ημείς αφίεμεν τοίς οφειλέταις, ..», ‘ωφελούσαν’ εν μέσω πανδημίας, αλλά, καί θεσμοθετούσαν τήν οικονομική δουλεία τού οφειλέτη εις τό διηνεκές! (πολύ δύσκολο πράγμα νά είσαι Θεός! .. γιά νά αποφασίσης).

Οι σπουδαστές, όταν περνάνε τίς εξετάσεις: «.. επέρασα, .. τόν έσκισα, ..», επινίκια θαυμάζοντες εαυτόν. Όταν κόβονται: «.. μέ έκοψε, τόν .. . τόν ..., θά τόν ..», μόνον αυτοί δέν φταίνε!.

Οι διαχειριστές τής κρίσεως στήν επιδημία μας, ... παρόμοια καί απαράλλακτα, σέ στάσι καί πίστι, μέ τούς τελευταίους, ...
Καί όλα αυτά, σέ μιά ‘ad hock’ λογική συσχετίσεων – συμπερασματολογίας -επαγωγής, ενώ στό βάθος, ένα φόντο οικονομικο- κοινωνικο πολιτικό. (.. μελανό; , πολύ μελανό τό φόντο; ...είθε νά μη βλέπομε καλά, .. ) Γιά όποιον (μή καταναλωτή ειδήσεων) ήθελε νά επιδιώξη τήν κατανόησι τούτων, τό βασικότερο χαρακτηριστικό είναι η απουσία μιάς βάσεως αναφοράς - σύγκρισης, (στόν ιατρικό κόσμο τούτο αποκαλείται ‘μάτρυρας’, ενώ κατά τήν μαθηματικο- στατιστκή δεοντολογία είναι η συσχέτισις – συνάφεια τών μεταβολών, απηλλαγμένη από τούς τρίτους παράγοντες).

Σχετικά μέ τήν τελευταία αυτή παράγραφο, τήν συσχέτισι – συμπερασματολογία -επαγωγή, ένας μεγάλος ‘δάσκαλος’ έλεγε ότι τού επήρε 5 χρόνια γιά νά τήν κατανοήση, σέ βάθος. Μάλλον, .. δέν τά ‘περνε τά γράμματα, .. εμείς εδώ αβίαστα βγάζουμε τίς συσχετίσεις καί τήν συμπερασμα-τολογία! ;; Ο Allan Stuart, όμως, ήταν ένα ιερό τέρας τής μαθηματικο-στατιστικής καί τής φιλοσοφίας της, καί η όψις του έδειχνε σάν ένα άνθρωπο πού είχε σηκωθή από τό ‘μνήμα’, .. γιά νά σέ διδάξη. ... (μάλλον, οι γόητες τού εφήμερου – επιπόλαιου λόγου θά έπρεπε νά πάρουν τήν αντίθετη κατεύθυνσι, ...).

Καί ως μή δυνάμενος νά τά αντιπαλεύης όλα, οι μή παθητικοί καταναλωτές τής (εφήμερης) ενημέρωσης, ειδήσεων, μάλλον γυρίζουν τό πρόσωπο αλλού, ... διερωτώνται, σιωπούν καί αναμένουν, .. Δηλώνουν αρνητές τού λόγου αυτού, (όχι τής μάσκας).

Εμείς, συνεχίζομε μέ θέματα πού έχουν νά κάνουν μέ τήν Φύσι καί τόν θεματικό χώρο μας, πιό ξεκάθαρα, ..
...
.. χρονικά τού καιρού, συνοπτικά στό τελευταίο διάστημα, Μάης ’19- Νοέμβριος ’20,

... πρώτα γιά τό 2019,
Κρύος, (πολύ γιά τήν εποχή του), ο Μάης 2019, καί, θερμός ο Ιούνιος,
Όχι ιδιαίτερα σημαντική η καρπόδεσις: .. στήν ελιά περιμέναμε περισσότερα, ... πολύ ελλειπής, ή, μόνον τοπικά οι βελανιδιές, (ήσαν αδρανείς τόν προηγούμενο χρόνο), ... καί, όσα από τά φασολάκια έδεσαν στόν Ιούνιο, .. δέν έβγαλαν μή τε τόν σπόρο τους. (ο ανθός θέλει ζέστη, η ΄νηπιακή’ καρπόδεσις πιό ήπια. Υπερβολές, ή ελλείψεις, δέν είναι ευνοϊκές).
Μετά τόν ‘θερμό’ Ιούνιο, παρόμοια συνέχισε καί ο Ιούλιος.
Θερμός ο Ιούλιος 2019, πρός τά άκρα, αλλά καί μέ κάποιες ασυνήθιστες εναλλαγές σέ σύντομο χρονικό διάστημα καί όχι μεγάλης διάρκειας, Ασυνήθιστα θερμός ο καιρός, εκείνη τήν εποχή, στήν Δ. Ευρώπη.

Στίς 2 Ιουλίου 2019, αργά τό βράδυ, είχε έκλειψι Ηλίου (δέν τήν βλέπαμε, αλλά δέν σημαίνει ότι καί δέν μάς αφορούσε). Στίς 10-11 Ιουλίου 2019, μιά- δυό ημέρες μετά τό 1ο/4ο, σημειώνεται μιά απότομη αλλαγή στόν καιρό καί μιά θύελλα κινούμενη από τά Ν.-Ν.Δ. πρός τήν ΒΑ. Χώρα, έφθασε σέ έναν ανεμοστρόβιλο πού έπληξε τήν Χαλκιδική, (6 θύματα).
Στήν Πανσέληνο τής Αγιά-Μαρίνης, 17 /7, είχε (μερική) έκλειψι τής Σελήνης, στά μεσάνυχτα, καί δυό ημέρες μετά, τό μεσημέρι τής 19ης Ιουλίου 2019, ένας σεισμός έσεισε τήν Αθήνα, (μέτριος σέ έντασι, αλλά σημαντικός σέ ρυθμό).
(γιά περισσότερα καί σχετικά μέ αυτά, βλέπε στό αντίστοιχο χρονικό γιά τόν καιρό καί τούς σεισμούς).

χρονικά στήν συνέχεια,
Ο Αύγουστος 2019 εβγήκε μέ επικρατέστερους τούς βοριάδες καί ζέστη, (κάθε 3-4 ημέρες, μέ εξαίρεσι στήν Πανσέληνο). Μπαίνοντας ο Σεπτέμβρης, άρχισε νά δροσίζει, σταδιακά, ψύχρα τό πρωϊ-βράδυ, μπόρες απογευματινού τύπου, κάποιοι βοριάδες περί τό μέσον, (όχι ζεστοί, αλλά ξηροί), πολλή δροσιά μετά τά μέσα, καί πιό γενικώτερες βροχές κοντά στήν Ισημερία (καί τόν Κόμβο). Τό φθινόπωρο ήταν φυσιολογικό. Πιό πολύ η ζέστη στό 2ο ήμισυ τού Οκτώβρη καί η πιό σοβαρή κακοκαιρία ήλθε πρός τά μέσα τού Νοέμβρη, καί περισσότερον σοβαρός ο «Γυριώνης», τής Αγ. Αικατερίνης 2019.

Τίς ημέρες εκείνες, περί τά μέσα τού Νοέμβρη, τά κανάλια τής Βενετίας επλημμύρησαν, καί η πλατείας τού Αγ. Μάρκου, οι βάρκες εβγήκαν στους δρόμους, (υπερβολική παλίρροια) καί οι εικόνες έκαναν τόν γύρο τού κόσμου. Μετά τόν «Γυριώνη» ακολούθησε σεισμός στήν Αλβανία, καί άλλος μετά στά νότια τών Κυθήρων.
Τό αντίθετο, μέ τά νερά, συνέβη δυό μήνες μετά, (τόν Γενάρη τού 2020), οι γόνδολες έπιασαν πάτο στά κανάλια, αλλά, παρόμοια, καί ένα άλλος σεισμός έπληξε τή γειτονική Τουρκία.

.. οι βροχές πρός καί μέσα στό 2020,
Στίς αρχές τού Δεκέμβρη 2019, μιά σύντομη – οξεία καί ψυχρή φάσις επέρασε στήν Κ.- Ανατολική Χώρα, αλλά, γενικά, ο καιρός επήγε αναμενόμενα ως τό Ηλιοστάσιο.
Εκεί, (πέρα από τήν επισημοποίησι τού ιού), τά πράγματα γιά τήν πορεία τών βοχών, ήλλαξαν, διακεκριμένα..
Τό ψύχος, γιά παράδειγμα, τών ημερών στά τέλη τής τής χρονιάς, μπορεί νά ήταν γενικώτερο αλλά τά πολλά χιόνια στήν Αττικο-Βοιωτία ήσαν όλως επικεντρωμένα.

Οι βροχές, στήν συνέχεια, από τίς αρχές τού 2020 καί πέρα, επήγαν σέ πιό γεωγραφική διάκρισι, καί γιά πολλούς μήνες. Επήγαιναν σταθερά στά Κεντρικά- Ανατολικά, καί, Νότια πρός τήν Κρήτη.
Γενικά, από τόν Γενάρη έως καί τόν Απρίλη 2020, (καί ιδιαίτερα μέσα στήν άνοιξι), οι ημέρες βροχής ήσαν σχετικά λίγες. Η ποσότητα όμως πού έπεσε στήν Δυτική Χώρα, καί κυρίως στήν Δυτική Πελοπόννησο ήταν σημαντικά ελλειπής. Στό διάστημα αυτό, μόνον μιά σημαντική βροχή στήν στήν Ν.Δ. ηπειρωτική Χώρα, ενώ. μιά, ή , τό πολύ δυό φορές τόν μήνα νά έριχνε κάποια ψιλοβροχή, ίσα γιά νά κρατηθούν τά χορτάρια. Εκεί, από τόν Μάη έως τόν Σεπτέμβρη, δέν υπήρξε ουσιαστική βροχή.
Στό μισο-καλόκαιρο, περί τίς 8 Αυγ. 2020, μιά έντονη διαταραχή έπληξε τήν Κεντρική (Εύβοια) καί τήν Βόρεια Χώρα (Λαγκαδά) μέ πλημμύρες καί θύματα.
Μετά τού Σταυρού, (στήν Νέα Σελήνη καί στό Περίγειο), 17-18 Σεπτ. 2020, γενικευμένα χειμωνιάτικο σκηνικό, θυελλώδεις άνεμοι στά Ν.Δ (Ιόνια) καί μεγάλη πλημμύρα στά Κεντρικά (Καρδίτσα). Ήταν ο «Ιανός»!

Γενικά, τό φθινόπωρο 2020, καί μετά τόν «Ιανό», επαναλαμβάνεται η προηγουμένη πορεία τού βροχικού σκηνικού, .. καί πάει έως τό τέλος τού Νοέμβρη 2020.
Δέν επρόκειτο γιά Σιβηρικό, (όπως γιά παράδειγμα τό 2015), καί άν έως τ’ Αγι’Αντρεός δέν σπάει τό εμποδιστικό στό εκ δυσμών, τότε πιά θά καρτερούμε τά χιόνια τών Φώτων, ή βροχές στήν θερμή εποχή, μετά τόν Μάρτη. (άν ‘σπάση’ νοτιώτερα, κάποια στιγμή θά ‘σπάση’ καί τής Πίνδου).
Τόν Οκτώβρη – Νοέμβρη, υπήρξαν κάποιες βροχές στά Βόρεια, στά Κεντρικά καί πρός τά Ανατολικά καί σημαντικές πάντα στήν Κρήτη. ‘Ομβέλλα’ στήν Δυτική Χώρα, (η οποία, τόν Νοέμβρη, ‘έπιανε’ καί όλη τήν Κ. Ευρώπη!). Οι όποιες ισχυρές συγκυρίες έφθαναν από δυτικά, έως τά Ιόνια, τραβούσαν Νότια, πρός τήν Κρήτη καί τήν Αφρική!.., (όχι τί τό σύνηθες, τούτο). Περί τά μέσα τού Νοέμβρη, ένα τέτοια σύστημα πού ‘έπιανε’ καί τήν Αττική, κατέληξε κάτι σάν χιονόκαιρο σέ καθαρά χειμωνιάτικη περίοδο, (μή τε αυτό ήταν σύνηθες γιά τήν εποχή του).
Πέρα από τήν γειτονική Ιταλία, η πιό ‘ευνοηθείσα’ (από τίς βροχές) περιοχή, σέ εμάς, ήταν η Κρήτη, αλλά καί αρκετά πληγείσα!

Παρά τήν αναβροχιά τού πρωτου ημίσεως τού 2020, σέ πολλές περιοχές, τά πηγαία ύδατα εκρατήθηκαν γενναία, αλλά μόνον ως ένα σημείο τού καλοκαιριού. Μετά, .. κρίσις!
Στήν κρίσι αυτή καί σέ συνδυασμό μέ τήν έλλειψι βελανιδιού στά ημιορεινά, οι αγριόχοιροι μετανάστευσαν στά πεδινά, ακόμη καί οι μάννες. Εκεί, γιά διάφορους λόγους, η φθορά τους είναι μεγάλη. Μήτε οι μισές μάνες δέν επιστρέφουν, ... (αλλιώς τά παρουσιάζουν στά ΜΜΕ).

Στά τέλη τ’ Οκτώβρη η Σάμος καί τά παράλια τής Τουρκίας εσείσθησαν - εζημιώθησαν από ισχυρό σεισμό, (μιάν ημέρα πρίν τήν Πανσέληνο μπροστά από τόν Ουρανό).

.. οι θερμοκρασίες, τό κλίμα καί οι καρποί 2020

Γενικά, ο καιρός, από τίς αρχές τού 2020 καί έως τόν Απρίλη, μάς συμπαραστάθηκε στήν επιδημία, υγρασιακά καί θερμοκρασιακά! (όσο επήγαιναν πιό λειψές οι βροχές καί ανεβασμένες οι θερμοκρασίες). Τόν Μάη, όμως, .. τό παράκανε...

Θερμός ο Μάης 2020! Παρόμοιες υψηλές θερμοκρασίες τών ημερών 15-17 Μάη 2020 είχαμε τόν Μάη 1862, καί τόν Μάη 1952. (στήν Ισημερία τού Μάρτη 2020, ο Δίας, στόν Γαλαξία, ήταν μαζί μέ τόν Άρη, στό μεσοούρανο,)
Στήν ξέρα εβάλαμε τά κηπευτικά, καί τίς τοματιές με τό δικέλι, ..
Μέτριος, ή στά αναμενόμενα ο Ιούνιος, πιό θερμό τό 2ο ήμισυ τού Ιουλίου, ζέστες πρός καί μέσα στό 2ο 10ήμερο τ’ Αυγούστου. Στίς ημέρες μετά τής Παναγίας, είχε ζέστη καί υγρασία τήν ημέρα, αλλά καί ψύχρα τό βράδυ - πρωΐ.
Πολλή ζέστη στίς αρχές τού Σεπτέμβρη. Ο βοριάς πού ακολούθησε στό πρώτο 15νθήμερο τού Σεπτέμβρη, σέ πολλές περιοχές, (Κ.-Α.), εδρόσιζε, αλλά στά Δυτικά (όπου έπασχε καί από υγρασιακό έλλειμα), κάποια φυτά καί δένδρα, έφθασαν στά όρια τής αντοχής, έως καί στήν φθορά, (πολλές βελανιδιές στά φτενά υπέκυψαν).
Τόν Οκτώβρη καί Νοέμβρη, οι διακυμάνσεις τής θερμοκρασίας, μεταξύ διαδοχικών ημερών, μεταξύ περιοχών καί ανάμεσα σέ ημέρα καί πρωΐ, ήσαν πολύ μεγάλες. Παρόμοια καί η στέγνη μέ τήν πολλή υγρασία.
Ανάμεσα στόν υετό καί τήν θερμοκρασία, υπήρξαν καί εμβόλιμα διαστήματα, ή ημέρες, δροσερού καιρού, ακόμη καί πολλής υγρασίας, μέ απότομες αλλαγές. Τό βασικότερο όμως ήταν τό ‘στεγνό’, ως επικρατέστερο χαρακτηριστικό. Καί αυτό μάλλον είχε αρχίσει από τό θέρος τού 2019. ...

Μέτρια τά φρούτα τού καλοκαιριού, 2019, πολύ καλά τ’ αμπέλια, καλές οι ελιές (βλέπε καί κατωτέρω), μέτριο τό χορτάρι καί τά γρασίδια, νόστιμα τά χόρτα τού χειμώνα 2019-20.

Γιά τό 2020: Πενιχρή η σοδειά από τήν ‘καλοκαιρινή’ άνοιξι 2020, μέ εξαίρεσι τήν πατάτα καί τό μέλι τής άνοιξης. Νόστιμα μόνον τά χυμώδη φρούτα τού καλοκαιριού 2020, (όσον καί ευπαθή στήν ζέστη), εξαιρετικά τά σύκα, καί αποτυχία στά σκληρότερα φρούτα.
Καλά τ’ αμπέλια, αλλά, .. ‘πάτος’ τό εισόδημά τους, .. λόγω τού μαζικού τρύγου εμπρός στήν αβεβαιότητα τού καιρού κατά τίς ημέρες τού «Ιανού».
Μέτρια η καρπόδεσις τής ελιάς, (λόγω τού καύσωνα τόν Μάη), εξαιρετική η αντοχή της στίς καιρικές συνθήκες, αλλά .. αβέβαιο τό μέλλον τού καρπού, (λόγω τών πολλών συγκυριών).
Πολύ πενιχρή η φθινοπωρινή σοδειά τών μελισσών, παρά τίς φαινομενικά ιδανικές συνθήκες!
Λαμπρό τό πρώτο χορτάρι πού φύτρωσε καί αναπτύχθηκε σημαντικά τό φθινόπωρο 2020, αλλά, .. επήγε στράφι! .. σχεδόν όλο, ..
Μεγάλη η αποτυχία τών σκληρών δένδρων (βελανιδιές) νά βγάλουν πέρα τόν καρπό τους.
Συγκρατημένη έως πολύ περιωρισμένη η έκπτυξις τής βλαστήσεως καί η ανάπτυξις, γενικά καί έως τόν Σεπέμβρη. Καί, μετά τήν φθινοπωρινή βροχή, ... ξεσέλλωσαν! .. υπερβολική η βλάστησις στά σκληρά, αλλά καί τά φυλλοβόλα καρποφόρα πού είχαν καταπιεσθή από τίς καιρικές συνθήκες, .. ανθίσανε!!... .. Εμπέρδεψαν τίς εποχές; .. ετρελλάθηκαν;;.. (τόν δρόμο τους εκείνα θά τόν εύρουν, γιά τόν άνθρωπο νά αμφιβάλετε)
... σχετικά καί περισσότερα,( κάπου) στήν συνέχεια,

‘άδηλα’ φαινόμενα, παρατηρήσεις πού περνάνε απαρατήρητες,
Δυό 24ώρα πρίν τό ‘Αυγουστιάτικο Φεγγάρι’ τού 15Αύγουστου 2019, (περί 22ω – 22:45ω), κάποιοι ‘ξωμάχοι ‘ρωτούσαν τούς πιό ‘γραμματιζούμενους’, άν αυτό πού έβλεπαν, στόν καθαρό ουρανό, ;; .. άν ήταν έκλειψις τής Σελήνης!
Απ’ όσον ψάξαμε στό διαδίκτυο, όλοι οι ρομαντικοί απήλαυσαν τήν θέα τής Πανσελήνου στό βράδυ τού 15Αύγουστου, όπου καί έπεφτε. Ως φαίνεται, , όλοι τους ήξεραν τήν ακριβή ημερομηνία καί κανείς τους δέν έτυχε στό συμβάν 2 ημέρες πρίν! Ουδείς είδε, καί , .. τίς οίδε;

Στό χάραμα τής 7ης τ’ Αυγούστου 2019, πρίν ο Ήλιος ανατείλει, ο ορίζοντας ήταν πύρινος, κάτι τό απόκοσμο, αλλά καί θαυμάσιο,.. εξαιρετικά πύρινο!
Η ζέστη πού ακολούθησε γιά λίγο τίς επόμενες ημέρες, καί περισσότερες ο βοριάς, δέν ήσαν ακραία. Η στέγνη όμως, ήταν δραστική. Οι μελιοί στίς λαγκαδιές - χαντακιές τσουρουφλίσθηκαν κυριολεκτικά, σάν από φωτιά! (ξαναπέταξαν τόν Οκτώβρη). Ανάλογα καί οι πιό ευαίσθητες ντοματιές στά περιβόλια μας.

Στίς 7 τ’ Αυγούστου 2019, λίγο πρίν τό 1ο/4ο, η Σελήνη ήταν απέναντι από τόν Ουρανό (στόν ζεστό Κριό). Ο Ήλιος, στό τέλος τού υγρού αλλά πολύ θερμού αστερισμού τού Καρκίνου, ευρίσκετο σέ τρίγωνο μέ τόν Δία στόν Σκορπιό, (τού άλλου θερμού καί υγρού αστερισμού). Μηχανιστικά, τό τρίγωνο αυτό, (‘Δ’), τό είχαμε χαρακτηρίσει ‘υγρό’. ... Μόνον τέτοιο δέν ήταν! (γιά ξυλεία όμως ήταν).

Μπαίναμε σέ μιά εποχή ‘στέγνης’. ..
.. εποχή ‘στέγνης’, όχι ξηρασίας, ή ανομβρίας, αλλά μιάς ιδιόμορφης καταστάσεως, όπου τά φυτά/δένδρα εφαίνοντο αδύναμα- απρόθυμα νά εκμεταλλευθούν τήν υγρασία γιά τήν ανάπτυξί τους καί γιά τό χυμώδες τού καρπού των.

Οι τομάτες πού μαζέψαμε τόν Αύγουστο 2019, γιά νά τίς ηλιάσωμε, δέν χρειάσθηκε παρά μιά μέρα γιά νά γίνουν ηλιαστές, (καί μέ αλάτι ελάχιστο, ίσα γιά τήν γεύσι). Ήσαν ήδη ‘ηλιαστές’ από τήν τοματιά! .. καί τούτο όχι διότι τούς εστερήσαμε τό πότισμα, ή καθυστερήσαμε στήν ωρίμανσι,. (‘στέγνη’ γάρ, από ‘επάνω’!). Καί όχι μόνον. ...
.. Στό άνοιγμα τής τομάτας, τά σπόρια εφάνταζαν σέ χρώμα καί σχήμα σάν τά σκουληκάκια! (ποτέ δέν σκουλήκιαζαν οι τομάτες). Ναί, .. ήσαν τά σπόρια πού είχαν φυτρώσει μέσα τους, πρίν τίς μαζέψομε, .. επάνω στήν τοματιά! ... Καί δέν ήσαν μόνο οι τομάτες, ...
... τά κολοκύθια γιά σπόρο, επίσης, όταν τά ανοίξαμε νά μαζέψωμε τά σπόρια, ... εκείνα είχαν βγάλη φύλλο! .. μέσα στό ενός μηνός κομμένο κολοκύθι, ...

Αναφορικά μέ τό τελευταίο, δέ γνωρίζομε τί θά έλεγαν οι ειδικοί, (καί άν τό είχαν παρατηρήσει). Η αρχέγονη πάντως άποψις είναι ότι ο Σκορπιός εκφράζει τό αρχέτυπο τής αναπαραγωγής, καί ως φαίνεται, ο Δίας εκεί ηύρηκεν ευκαιρία νά τήν επιτάξει, (όχι όμως με τήν σοβαρότητα γιά τήν κύησι στόν Λέοντα).

Οι βρώσιμες ελιές, (τύπου Καλαμών), πού μαζέψαμε (στήν ηπειρωτική χώρα), τόν Δεκέμβρη 2019, δέν χρειάσθηκε κ’άν νά τίς βάλωμε στό νερό νά ξεπικρίσουν. Ήσαν ήδη έτοιμες, από μόνες τους, γλυκιές καί σταφιδιασμένες, σάν τίς θρούμπες τών νησιών! Δέν τούς είχε λείψει κ’άν η υγρασία τούς τελευταίους μήνες καί η εποχή ήταν η ίδια πού τίς μαζεύαμε πάντοτε. Ανάλογα ακολουθούσαν καί οι ελαιοπαραγωγικές καθώς ωρίμαζαν, (καί όχι τόσον λόγω παγετού).

Όλως περιέργως, τήν άνοιξι 2020, τό χορτάρι κρατήθηκε πολύ καλά, άνθισε καί εκάρπισε. Η εποχή ήταν ζεστή καί οι βροχές πού είχαν προηγηθή λίγες έως ελάχιστες, ενώ τό πάνω έδαφος όλως στεγνό, γιά μεγάλο διάστημα. Τό μέλι τής ανοίξεως 2020 ήταν από τά καλύτερα, καί πολύ.
Τά δένδρα, αντιθέτως, δέν ήθελαν νά πετάξουν, παρά μόνο ελάχιστο βλαστάρι. Προφανώς όχι λόγω τών ελλειπών βροχών καί τού υδατικού αποθέματος. Οι βελανιδιές είχαν αρκετό άνθος. Συνήθως, μιά ελαφριά βροχή, αυτήν τήν εποχή, ξεπλένει τό άνθος - τό μελίτωμα τής βελανιδιάς καί οι μέλισσες δέν έλκονται πιά. Εδώ, μιά βροχή δέν τό επηρέασε κ’άν! (δέν έφταιγε τούτο γιά τήν εξέλιξι τού καρπού). Ό,τι κρεμμύδι (κοκκάρι) εβάλαμε καθυστερημένα τόν Απρίλη 2020, (σύνηθες), δέν ήθελε νά γίνει, παρά τήν επίμονη συντήρησι, (πότισμα σκάλισμα).
Τό κοκκάρι, γιά ξερικό κρεμμύδι, τό βάζεις στό τέλος τού Γενάρη, ή πρός τό τέλος (όχι τέλος) τού Φλεβάρη, μέ τήν Σελήνη στόν Ταύρο (Πούλια), ή, λίγο μετά τήν Πανσέληνο, (στήν Παρθένο). Από τό τέλος τού Φλεβάρη έως καί λίγες ημέρες μετά τήν Ισημερία, τό αποφεύγεις, (όπως καί άλλα σπορικά). Γιά ημι-ποτιστικό, τό βάζεις από τέλη Μάρτη έως καί τό πρώτο 10ήμερο τ’ Απρίλη, καλύτερα άμεσα μετά τήν Πανσέληνο (στήν Παρθένο), ή πρίν τήν Νέα Σελήνη. Μετά, καθυστερεί πολύ νά μεγαλώσει, πηγαίνεις στό ποτιστικό, είναι καί θέμα τύχης.

Πολλά κηπευτικά, (γιά παράδειγμα οι τοματιές, αλλά όχι οι πιπεριές), δέν πετούσαν ικανοποιητικό βλαστάρι – φύλλωμα. Οι ηλιαστές τομάτες τού 2020, ... σέ μιάν ημέρα ήσαν έτοιμες! ..‘στεγνές’ γάρ, όπως καί τό 2019.
Στήν πραγματικότητα, άν τίς κόψετε στούς Διδύμους, (τά πιό στεγνά φρούτα τά κόβετε πρίν αρχίσει η Σελήνη νά κατέρχεται), τίς αφήσετε 1-2 ημέρες καί τίς ανοίξετε νά τίς ηλιάσετε στόν Λέοντα,.. έ, δέν χρειάζονται πάνω από μιάν ημέρα!. Άν όμως τίς ανοίξετε στόν Σκορπιό, καί στεγνές νά είναι, .. μπορεί νά σάς μουχλιάσουν, ή θέλουν περισσότερη επιστασία καί ημέρες, (έως καί τόν Τοξότη). Καί γιά τά σύκα, .. τό ίδιο.

Η ζέστη καί ο βοριάς στό πρώτο ήμισυ τού Σεπτέμβρη, έκαψε σχεδόν όλες τίς τοματιές, ανεξαρτήτως ποτίσματος. Ό,τι εσώθηκε από τόν Αύγουστο, δέν κατάφερε νά επιζήση τόν Σεπτέμβρη.
Τίς πρώτες ημέρες τού Σεπτέμβρη, ο Ήλιος (στόν Λέοντα) εσχημάτιζε θερμό τρίγωνο (‘Δ’) μέ τόν Δία (στόν στεγνό Τοξότη).

Η απροθυμία φυτών καί δένδρων πρός τήν φυσιολογική –αναμενόμενη πορεία, βλάστησι καρποφορία – ωρίμανσι, ήταν γενικώτερη. Ακόμη καί παρά τήν εποχική συντήρησι τών καλλιεργουμένων.
Μιά πορτοκαλιά, .. ήταν γιά λύπησι! Νερό δέν είχαμε, αλλά φροντίσαμε αρκετά, .. δέν συνήρχετο μέ τίποτα! Αμφέβαλε μάλλον γιά τό συνέχεια καί δέν ξανοίγετο καθόλου. Όταν εγύρισε ο καιρός, έβρεξε, τότε, αναστήθηκε καί εθέριεψε!
Τά αχλάδια τού καλοκαιριού 2020 ήσαν μίζερα, μικρά, όχι χυμώδη, πολύ μίζερα. Ήταν η χρονιά τους νά δώσουν καρπό, αλλά, σάν κάτι νά είχε σταματήσει τήν ομαλή τους πρεία πρός τήν ωρίμανσι. Δέν ήταν η μόνη περίπτωσις.
Τά άγρια καί σκληρά δένδρα, ... πολύ χειρότερα. Μή τε ένα μονοψήφιο ποσοστό τού καρπού τους, απ’ αυτό πού είχαν δέσει, δέν έβγαλαν πέρα! Επαναλαμβάνομε ότι, δέν ήταν θέμα υδατικού στρές.

Όπως είπαμε, τά δένδρα, γενικά, δέν εβλάστησαν ικανοποιητικά – αναμενόμενα τήν άνοιξι. Τά περισσότερα άγρια, (οι βελανιδιές, αριές – δρείς), είχαν πολύ άνθος, (ως ανεμένετο εξ άλλου), καί έδεσαν. Σέ πολλά, .. σάν τσιμπούρι ο καρπός, αλλά καί σχεδόν κάπου εκεί έμεινε. Μπορεί στό στό ‘κάημα’ τού Σεπτέμβρη κάποια (νέα σχετκά) δένδρα νά υπέκυψαν καί πολύ περισσότερα νά στρεσσαρίσθηκαν κρίσιμα, αλλά, η ‘απόφασις’ γιά τήν αναστολή – απόρριψι τού καρπού δέν ήλθε εκεί. Κατ’ εκτίμησιν, τούτο πρέπει νά συνέβη κάπου στά τέλη Ιουνίου – αρχές Ιουλίου.

Μετά τήν ζωντάνια τών χόρτων τού Μάη, τό δεύτερο αξιοπερίεργο ήταν η ζωντάνια τού κλαριού στά άγρια δένδρα τό καλοκαίρι 2020! ..., ακόμη καί στά φτενάδια, παρ’ όλες τίς αντίξοες (εποχικές καί συγκυριακές) καταστάσεις καί ειδικώτερα παρά τό ασύγκριτο έλλειμα υδατικού αποθέματος. Ήταν νά απορεί κανείς! Δροσερά έως τό τέλος τ’ Αυγούστου καί σέ ‘επιφυλακή’ γιά νά πετάξουν! Όμως, .. .. Ο καρπός, .. ‘τσιμπούρι’ έδεσε, .. καί σχεδόν ‘τσιμπούρι’ έμεινε. Τά περισσότερα δένδρα άρχισαν νά τόν αποβάλλουν τόν Αύγουστο. Κάποιες δρείς τόν έχουν ακόμη επάνω τους, αδρανή –ξερό, λίγο μεγαλύτερο από τό μέγεθος τής φακής, δυσκολεύεσαι νά τόν διακρίνης. Κάποιες άλλες, διατηρώντας τον σέ ανάλογο μέγεθος όλο τό καλοκαίρι, άρχισαν νά τόν μεγαλώνουν μετά τίς βροχές! (εάν όλα μετά πάνε καλά, θά τόν ωριμάσουν όχι τόν Δεκέμβρη, αλλά .. τόν Μάρτη!). Οι ελάχιστες βελανιδιές, πού συνέχισαν τήν αναμενόμενη πορεία, έδωσαν καρπό μικρό καί ασήμαντο. (ευτυχώς πού δέν συνέβη τούτο στίς ελιές, αλλά, είναι καί ενωρίς νά μακαρίζωμε).

Στά μέσα τού Σεπτέμβρη, μετά τό ‘κάημα’, έβρεξε, πολύ καλά, σάν νά ήταν χειμώνας.
Όλα αναζήτησαν νά πάρουν τήν ρεβάνς.
Οργίασε η βλάστησις στά άγρια. Νά πετάξουν πάλι καί νά ανθίσουν τά φυλλοβόλα καρποφόρα πού είχαν πληγή. Δαμασκηνιές, αχλαδιές, καρυδιές καί ό,τι είχε υποφέρει στήν προηγούμενη φάσι, (είχαν ρίξει τά φύλλα τους), επέταξαν καί άνθισαν, σάν νά ήταν άνοιξις!

Κάτι ‘ήξερε’ η πορτοκαλιά πού δέν ξανοιγόταν τό καλικαίρι, παρά τίς προσπάθειές μας.
‘Επιπόλαιο’ καί φυσικά τό χορτάρι, εγέμισε τόν τόπο, μετά τίς βροχές καί μέ ευνοϊκό τόν καιρό. Οι συντηρητικές βροχές όμως δέν ήλθαν στήν συνέχεια. Η πρωϊνή υπερβολική υγρασία πού είχε κατά ημέρες, τό συντηρούσε μέν, αλλά, μετά τήν ζέστη τού μεσημεριού, έμοιαζε σάν ραντισμένο μέ γραμοξόν! Ο βοριάς καί η στέγνη διέφθειραν τό χορτάρι καί φέρνουν σέ δυσχερή θέσι τούς κτηνοτρόφους. (αυτό πολύ σπάνια συμβαίνει). Ακόμη καί πολλά από τά εποχικά σπορικά πού βάλαμε, εκεί όπου επήγαν νά σηκωθούν, .. σάν νά τό μετάνιωσαν καί ήθελαν νά ξαναμπούν στήν γή! (δίψα).

Το έλλειμα τού φθινοπωρινού άνθους, σέ νέκταρ, ήταν ένα ακόμη μή αναμενόμενο. Οι συνθήκες ήσαν τέλειες, τού’λάχιστον γιά τό ρείκι στήν κοκκινιά, τό κοκκινόρεικο. Καθυστέρησε ακόμη καί νά ανθίση, ενώ η σοδειά πού έδωσε στά μελίσσια ήταν ασύγκριτα πενιχρή, (σέ σχέσι μέ τά αναμενόμενα).
Η αρχική έννοια τού ‘ρείκι’ είναι: «τόπος άγονος, ακατάλληλος γιά τήν γεωργία». Ειδικά στήν χαλικο-κοκκινιά μέ τήν υπερβολή σέ πυριτιούχα σύνθεσι, μόνον ‘δένδρα τού Κρόνου’ ξέρουν νά ζούν. Ο Κρόνος είναι επικρατέστερος σέ ό,τι έχει νά κάνη μέ τό πυρίτιο, αλλά εδώ δέν εφαίνετο. Τό κοκκινόρεικο, επίσης, άν καί τό αξιοποιούν όλοι οι μελισσάδες, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι τούτο είναι ό,τι τό πιό δυνατό γιά τίς μέλισσες. Ελάχιστοι τού δίνουν σημασία γιά τήν διατροφική ενίσχυσι τού είδους. Όλοι βλέπουν τό μέλι, (άν καί οι άσχετοι καταναλωτές νομίζουν ότι είναι από ζάχαρη, διότι, .. απλώς ζαχαρώνει!)

Θέλει πολύ στοχασμό γιά νά καταλάβης τό πώς δουλεύει η Φύσις!

Πολύ συνοπτικά:

.. τό 2019 (Φεβρουάριο) στήν σύνταξι τού ημερολογίου 2019, εγένετο λόγος – σχόλια γιά τήν ‘εποχή τού Κρόνου’, καί, .. «.. Μή τε έληξε. Ο Κρόνος περιορίζεται σέ ‘αμυντική’ θέσι καθώς τόν ζυγώνει ο Δίας. Στήν θέσι αυτή, στόν Τοξότη, συναντώνται κάθε 60 χρόνια, καί δέν λένε νά τά βρούνε! Η μεγάλη τους σύνοδος θά είναι από τά τέλη τού 2020, αλλά η ‘νοσηρότης’ μάλλον λίγο ενωρίτερα. Ουσιαστικά, θά μάς απασχολήσουν από τά τέλη τού ‘19. Γύρω στήν σύνδεσί τους, πρίν καί μετά, φέρνουν πιό κρύο καί υγρό- μουχλερό καιρό, κυρίως καί αρχικά στά βόρεια πλάτη, (τό αντίθετο στήν άλλη άκρη). Έτσι, στά δικά μας πλάτη, δέν αποκλείονται οι σπασμωδικές αναστολές τών βροχών, (γιά νά τό ρίξουν μαζωμένο αργότερα, ή καί τό αντίθετο).», (* .. βλ, καί σχετική παράθεσι στό τέλος τού Μέρους αυτού).

Καί στήν ανάρτησι τού τελευταίου ημερολογίου τού Β’ εξ. 2020, εξεφράσαμε επιφύλαξι γιά τήν σημαντικότητα τών τριγώνων τών εποχικών πλανητών μέ εκείνους στόν Γαλαξία, (Δία- Κρόνου καί Πλούτωνα), ενώ, τήν 2α Νοεμβρίου, τήν είχαμε βάψει μαύρη, (χρώμα)....
Πέφτουμε καί εμείς έξω!.. αντί τήν μούχλα, τόν μουχλερό καιρό πού επεριμέναμε, .. ‘πανούκλα’ κόντεψε νά μάς εύρη, .. καί στήν Ευρώπη είδαν Νοέμβρη μέ καθαρό ουρανό. Εβλέπαμε τά τρίγωνα τού πιεζόμενου Κρόνου (μέ τήν Σελήνη, γιά όποιους ήθελαν νά βελτιώσουν τά σπόρια τους), καί, δέν εβλέπαμε μπροστά μας, τό τρίγωνο τού κυρίαρχου Δία μέ τόν Ήλιο. ... Άνθρωποι είμαστε, ... αλλά εσημειώσαμε καί τόσα περίεργα…

Στήν περιοχή γύρω στόν Γαλαξία επικρατεί ο Δίας, καί δίπλα είναι περιοχή τού Κρόνου. Ο Δίας δέν ήταν μόνος του εκεί, εζύγωνε τόν Κρόνο. Τό ότι ο Δίας είναι επικρατέστερος δέν αρκεί.. Χρειάζονται καί οι ‘κακοί’!

Ο Ήλιος, έπραξε ό,τι έπραξε μέ τόν Δία, αλλά χωρίς τήν εξισορρόπησι τού Κρόνου.
Ο Δίας, τά καλοκαιρινά βράδια έλαμπε στόν Γαλαξία. Ο Κρόνος, πιό πέρα, αμυδρά, όσον επήγαινε καί έσβηνε,. Τήν 2α Νοεμβρίου, ο Κρόνος έβλεπε τήν Γή, αλλά δέν έβλεπε τόν Ήλιο, πού τού τόν έκρυβε ο Δίας, (ηλιακή σύνοδος). Καί, ως πού νά φύγη ο Δίας απ’ εμπρός του, από τόν Ήλιο, θά τού μπή εμπρός από τήν Γή, (γεωκεντρική σύνοδος). Λόγω τής αργής κινήσεως , καί τής ανάδρομης πορείας, τά φαινόμενα αυτά τραβάνε αρκετόν καιρό, καί μόνον η ομαλότης δέν είναι αναμενόμενη, (αλλά καί όπου νά’ναι πλησιάζει πρός τό τέλος τής φάσεως, αλλά καί έρχεται άλλη, άλλης φύσεως, μέ τόν Ουρανό, βλ. στά επόμενα).
Άν ο Δίας ήταν μόνος του εκεί, (δήλ. ανεπηρέαστος, ή χωρίς νά επηρεάζει κάποιον), θά είχαμε καλόν καρπό. Όπως καί Κρόνος, ( μόνος του εκεί, ή λίγο μετά, φέρνει πληθωρικές βροχές).
Μέ τόν Κρόνο στό απέναντι, τά δένδρα μές στό καλοκαίρι καί χωρίς υγρασία, δέν θά ήσαν τρυφερά, αλλά θά έπιαναν φωτιά από τήν κορυφή! Θά έκαναν όμως πολύ καλό καρπό. Αλλά καί ο Δίας στό απέναντι καί λίγο μετά, στό γέρμα του, ποτέ δέν μάς έχει στερήσει τίς βροχές. Μπορεί οι αρχαίοι νά είχαν σάν ‘ευλογημένο’ δένδρο τού Διός τήν δρύ, αλλά τήν είχαν πάρει από τόν Άρη, ο οποίος φαίνεται νά ευνοεί τό ‘σώμα’ της, όχι όμως καί τόν καρπό (πού δέν είναι κόκκινος). ...
.. Όλοι χρειάζονται, ‘καλοί’ καί ‘κακοί’, .. αρκεί νά μήν εμπλέκονται οι ασύμβατοι, (μή τε καί οι συμβατοί στήν υπερβολή).

Πλανητικά τού 2021, δεδομένα καί σχόλια (περιγραφικά, συνοπτικά καί τούς Δία-Κρόνο στό τέλος),

Ήλιος - Σελήνη:
.. αρχίζοντας από τίς παραμονές τού 2021, .. τήν Δευτέρα 14 Δεκ. 2020, (ολική) Έκλειψις Ηλίου, , (23οsa08). Εμείς δέν θά τήν δούμε, (αλλά δέν σημαίνει ότι καί δέν κοιτάζομε παρα-πέρα). Είναι 1ω:15’ μετά τήν δύσι, καί ακολουθούν οι ‘τρείς τού Τοξότη’(*), επάνω στήν δύσι.

Τήν Τρίτη 21 Δεκ.2021, ο Ήλιος, λίγο μετά τήν δύσι του, ευρίσκεται στάσιμος ως πρός τήν νότια κλίσι πού είχε πάρει, δέν πάει άλλο νότια, χειμ. Ηλιοστάσιο. Η Σελήνη ευρίσκεται λίγο πρίν τήν ανατολή της, καί, στό μεσο-ούρανο είναι ο Ποσειδώνας.

λίγο πρίν τό μεσημέρι τού Σαββάτου 20 Mar 2021, ο Ήλιος φθάνει στόν Ισημερινό τού Κριού, (Εαρινή Ισημερία).
(η Αφροδίτη, πρίν φανή ως Αποσπερίτης, ευρίσκεται 1,5ο πίσω από τόν Ήλιο, ‘U’,).

Στήν Πανσέληνο, , τήν Τετάρτη 26 Μάη 2021, συμβαίνει (ολική) έκλειψις τής Σελήνης, , (05ο SAG26’). Πέφτει ελάχιστα μετά τό μεσημέρι, (14:19 UT+3), καί δέν θά τήν‘θαυμάσομε’, (είθε καί νά μή μάς αφορά),

Στήν Νέα Σελήνη, , τής Αναλήψεως, Πέμπτη 10 Ιουν 2021, ακολουθεί (κυκλική) Έκλειψις Ηλίου , (19οGEM47’), .. λίγο μετά τό μεσημέρι, 13:53 UTC+3, Αυτήν, (τήν Έκλειψι, όχι τήν Ανάληψι), θά τήν δούμε, πιθανότατα, .. (αλλά δέν θά διερωτηθούμε).

Στήν ανατολή τής Δευτέρας 21 Jun 2021, ο Ήλιος, πού ανέβαινε βόρεια, θά σταμαστήση, Θερινό Ηλιοστάσιο, (06:32 GMT+03), Γύρω στό μεσο-ούρανο ευρίσκονται ο Ποσειδώνας (πρίν) καί ο Δίας( μετά).

Τήν Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021, αργά τό βράδυ, 22:20 GMT+03, ο Ήλιος, (σέ 5ο από τόν Άρη), φθάνει στόν Ισημερινό τού Ζυγού, Φθινοπωρινή Ισημερία
Γύρω στό Μ/Ο (μεσο-ούρανο) ευρίσκονται ο Δίας (πρίν) καί Κρόνος (μετά). Κινούμενοι ανάδρομα, η προσέγγισίς των δέν θά ξεπεράσει τίς 15ο

Λίγο πρίν τό μεσημέρι τής Παρασκευής 19 Νοε.2021 , (10:58 UTC+2),στήν Πανσέληνο , , έχομε καί (μερική) έκλειψι Σελήνης, (27οTAU14’),
, καί συνέχεια,
.. στήν Νέα Σελήνη, , Σάββατο 04 Δεκ. 2021, (μετά τήν ανατολή τού Ηλίου, 09:43 UTC+2), έχομε (ολική) Έκλλειψι Ηλίου , ,(12οSAG22’). (Άν δέν έχει συννεφιά θά τήν δούμε, άν καί δέν θά τήν επιθυμούσαμε εκεί).

Τό μεσημέρι τής Δευτέρας 21 Δεκ. 2020, τό χειμερινό Ηλιοστάσιο, (12 ώρες πρίν τό 1ο/4ο).
Οι ακριβώς συνοδικοί, [Δίας_Κρόνος], σέ 30ο από τόν Ήλιο. Γύρω στήν ανατολή, (+- 3ο ) η Σελήνη καί ο Ποσειδών.

Ο Κόμβος τής Σελήνης (ο Β. Δεσμός της μέ τήν εκλειπτική τής Γής), στό διάστημα αυτό θά κινείται σχεδόν από τό πρώτο ήμισυ τής τροπικής περιοχής τών Διδύμων πρός τήν αρχή των. Δηλαδή, η Σελήνη, θά αλλάζη κλίσι περί τίς 2 ημέρες μετά τόν Κόμβο της.
Τό μέγιστο πλάτος τής τροχιάς τής Σελήνης βαίνει αύξον καί γιά τό 2021, από 25ο έως 26,4ο. (θά συνεχίση νά αυξάνεται έως τό 2024) Τό Περίγειο, τό 2021, θά κυμαίνεται γύρω στόν Νότιο Κόμβο, Νότια, καί πρός τόν Νότιο Τροπικό.

Οι λοιποί πλανήτες:

Ο Ερμής: σέ σχέσι μέ τόν Ήλιο:
... οι εσωτερικοί πλανήτες, κινούμενοι (φαινομενικά) ανάδρομα, Rx, φθάνουν σέ εσωτερική σύνοδο μέ τόν Ήλιο (εμπρός από τόν Ήλιο, inferior conjunction, ή Lower conjunction). συνεχίζουν τήν ανάδρομη πορεία τους, καί μετά στάσιμοι, SD, επιστρέφουν ορθά. Κινούμενοι έτσι, πηγαίνουν πίσω από τόν Ήλιο, όπου καί θά ευρεθούν σέ ανώτερη σύνοδο, (superior conjunction, ή Upper conjunction). Γιά παράδειγμα, η Αφροδίτη, από Αποσπερίτης (σέ προχωρημένο αστερισμό- μοίρα), κάπου σταματάει νά απομακρύνεται, SR, κινείται ανάδρομα - δυτικά, καί φθάνη εμπρός από τόν Ήλιο. Προχωρώντας ακόμη πιό δυτικά, πρός τούς παρωχημένους αστερισμούς – μοίρα), φαίνεται ως Αυγερινός, σάν πρωϊνό ‘αστέρι’. Στήν συνέχεια, θά σταματήση, καί θά κινηθή ορθά, SD, ανατολικά, όπου καί θά ευρθή πίσω από τόν Ήλιο. .. κλπ.

Ερμής SR 30 Ιαν. (έως 21/2),
.. σέ inf_con 8 Φεβ., SD 21/2,
sup_con : 19 Aπρ., SR 29/5
inf_con 11 Ιουνίου,, (SD 22/6),
sup_con : 1 Αυγ. SR 27/9
σέ inf_con : 9 Οκτ., 2021, 18/10 SD,
καί σέ sup_con: 29 Νοε 2021, SR 14 Ιαν 2022

Η Αφροδίτη:
.. ως Αυγερινός τό τελευταίο διάστημα 2020, έχει ήδη αρχίσει νά μαζεύτεαι πρός τόν Ήλιο, ορθά, (τόν Ιαν. ευρίσκεται 20.2ο W, μειούμενο). Στίς 26 Μαρτίου θά ευρεθή πίσω από τόν Ήλιο, καί αργότερα, ή καλύτερα απο τόν Ιούνιο, καί καθως κινείται – ευρίσκεται ανατολικότερα τού Ηλίου, θά φαίνεται ως Αποσπερίτης, (αύξων).
Στίς αρχές τού Δεκέμβρη, η Αφροδίτη έχει φθάσει στίς 41.4ο E, ενώ στίς 19 Δεκ 2021, σταματάει νά απομακρύνεται (ως Αποσπερίτης) από τόν Ήλιο καί θά επιστρέψη ανάδρομα, (καί πολύ γρήγορα , αρχές Ιαν 2022 θά ευρθή εμπρός από τόν Ήλιο).

Ο Άρης:
..΄μέσα στό 2021 θά διανύση σχεδόν τά ¾ τού κύκλου, από τό αστερισμό τού Κριού εως τόν Αντάρη. Τόν Ιούλιο- Αύγουστο θά τόν έχομε στόν Λέοντα, (απέναντι από τον Δία), (Στίς 20 τ’ Αυγούστου θά φθάση καί ο Ήλιος απέναντι από τόν Δία.)
Στίς 8 τ’ Οκτώβρη , ο Ήλιος θά φθάση εμπρός από τόν Άρη.

Ο Ουρανός, ο οποίος συνεχίζει νά ζεσταίνεται στόν Κριό καί θά είναι πίσω από τόν Ήλιο στίς 30 Απριλίου, καί, απέναντι από τόν Ήλιο στίς 5 τού Νοέμβρη 2021.

Ο Ποσειδώνας, στόν Υδροχόο, καί οριακά στήν επιρροή τών Ιχθύων, θά ευρεθή σέ συνοδο μέ τόν Ήλιο στίς 11 Μαρτίου, καί απέναντι από τόν Ήλιο τού Σταυρού, (κοντά στό 1ο/4ο).

Ο Πλούτωνας, πιό αργός, εξαντλεί τό τέλος τού Τοξότη.

.. (*) Μέ τήν έκφρασι οι ‘τρείς τού Τοξότη’ εννοούμε τούς [Δία- Κρόνο- Πλούτωνα], τονίζοντας τήν συγγενική τους σχέσι πού άρχισαν στόν αστερισμό τού Τοξότη, (πρός τό τέλος), μετά τόν Γαλαξία, καί διατηρούμε τόν συμβολισμό αυτό έως τήν απεμπλοκή τους, (ενώ εδώ έχουν περάσει στόν Αιγόκερω).

Ο Δίας καί ο Κρόνος, ..
.. μετά τήν (πολυ-συζητημένη) σύνοδό τους, αφού κάνουν μαζί Χριστούγεννα 2020 καί Πρωτοχρονιά 2021, θά αρχίσουν βραδέως νά χωρίζουν. Μέχρις νά φθάσουν όμως, (στόν Απρίλη), τίς 15ο απόστασι (‘όριο ασφαλείας’), θά ‘απειλούν’ μέ αντάρες.
Όμως καί πάλιν, δέν θά είναι τόσον τυχεροί, (γιά εμάς, εννοείται ...).

Στά μέσα τού Γενάρη 2021, ο Δίας, ( 4ο από τόν Κρόνο), σχηματίζει 90ο μέ τόν Ουρανό στόν Κριό.
Καί, στά μέσα Φλεβάρη 2021, ακολουθεί τό τετράγωνο τού Κρόνου!
Τό πρώτο θά τελειώση γρήγορα, Όμως, τό τετράγωνο τού Κρόνου – Ουρανού, (λόγω τού αργοκίνητου καί τής ανάδρομης πορείας των), θά τραβήξη όλην τήν χρονιά μέ ανάπαυλα τό καλοκαίρι.
Ο καθένας μπορεί νά σχολιάσει καί νά ποντάρει στό τί θά κάνη ο Κρόνος, ..
.. θά μάς στερήση τίς βροχές πού υπόσχετο; .. θά μάς ‘πνίξη’; .. ή, άλλο τί; ..(καί αναλόγως πού επισκοπεί τό φώς τού προσώπου του κατά τίς τροπές τού Ηλίου).
Πάντως, οι συγκλίνουσες απόψεις, γιά τόν καιρό είναι: περισσότερη ψύχρα καί πολύ ανεμικός. Οι δέ ημέρες του, ... δέν θά είναι ημέρες ευδίας!
Βέβαια, η σχέσις τού Κρόνου μέ τόν Ουρανό είναι διαφορετικής φύσεως από εκείνην μέ τόν Δία. Είθε ‘πλήν επί πλήν’ νά ‘κάνουν σύν’!

Νά επισημάνωμε ότι, σέ αυτήν τήν επί πολύν χρόνο σχέσι, δημιουργούνται καί άλλες ‘παράπλευρες’ συγκυρίες, πρός τό εντονώτερο ίσως. .. Γιά παράδειγμα, στήν Πανσέληνο, τής Μ. Τρίτης, 27 Απρ 2021, ο Ήλιος φθάνει σχεδόν στόν Ουρανό καί η Σελήνη απέναντι (σχεδόν) σέ τετράγωνο μέ τόν Κρόνο, ενώ, ..
.. στό 3o/4o, Δευτέρα 03 Μάη 2021, ο Ήλιος 2.5ο μετά τόν Ουρανό, καί, η Σελήνη κοντά στόν Κρόνο, (καί τήν επομένη μέ τόν Δία). Ο Ουρανός, ‘δένει’ μέ τόν Ήλιο, όχι βέβαια όπως μέ ο Άρης καί ο Δίας, αλλά κάπως σάν ‘λυκοφιλία’.
...
Μέ τήν ελπίδα, .. οψόμεθα,
.--

..* Παράθεσις:

Βιοδυναμικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2021

Νοέμβριος 2020,
Παρατηρητής τής Φύσεως

Μέρος ΙΙ :

Αναλυτικό Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιανουαρίου 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιανουαρίου 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Φεβρουαρίου 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Φεβρουαρίου 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Μαρτίου 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Μαρτίου 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Απριλίου 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Απριλίου 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Μαΐου 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Μαΐου 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιουνίου 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιουνίου 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιουλίου 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Ιουλίου 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Αυγούστου 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Αυγούστου 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Σεπτεμβρίου 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Σεπτεμβρίου 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Οκτωβρίου 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Οκτωβρίου 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Νοεμβρίου 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Νοεμβρίου 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Δεκεμβρίου 2021

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο Δεκεμβρίου 2021

Παρατηρήσεις:

 1. Οι ώρες είναι Ελλάδος.
 2. Στην περίοδο φύτευσης η Σελήνη κινείται προς τα κάτω (προς το Νότιο ημισφαίριο), οι χυμοί είναι κάτω, άρα το φυτό έχει δύναμη στη ρίζα του, το νεαρό φυτό ριζώνει καλύτερα. Κατάλληλη εποχή για μεταφύτευση φυτών από το σπορείο στο κήπο, μεταφύτευση δέντρων, κλάδεμα, ξύλευση.
 3. Στην περίοδο συγκομιδής η Σελήνη κινείται προς τα πάνω (προς το βόρειο ημισφαίριο), οι χυμοί είναι επάνω, άρα θα έχουμε καλύτερες, νοστιμότερες και ανθεκτικότερες συγκομιδές. Τότε είναι κατάλληλο να κόβουμε κεντράδια και να μπολιάζουμε δέντρα.
 4. Η σπορά (τοποθέτηση του σπόρου στο έδαφος) μπορεί να γίνει είτε την περίοδο φύτευσης είτε της συγκομιδής. Ο σπόρος, ανάλογα με τις συνθήκες, θα βλαστήσει στο κατάλληλο χρόνο.

Περίοδος μεταφύτευσης

 • Ιανουάριος 2021: Η περίοδος μεταφύτευσης ξεκινάει στις 30 Δεκεμβρίου (ώρα 6:00 π.μ.) έως και τις 12 Ιανουαρίου (ώρα 8:00 π.μ.) και από τις 26 Ιανουαρίου (ώρα 7 μ.μ.) έως τις 8 Φεβρουαρίου.
 • Φεβρουάριος 2021: Η περίοδος μεταφύτευσης ξεκινάει 26 Ιανουαρίου μέχρι 8 Φεβρουαρίου (ώρα 4:00 μ.μ.) και από 23 Φεβρουαρίου (ώρα 4 π.μ.) μέχρι 7 Μαρτίου.
 • Μάρτιος 2021: Η περίοδος μεταφύτευσης ξεκινάει στις 23 Φεβρουαρίου (ώρα 4 π.μ.) μέχρι 7 Μαρτίου (ώρα 11:00 μ.μ.) και από τις 22 Μαρτίου (ώρα 1.00 μ.μ) μέχρι τις 3 Απριλίου.
 • Απρίλιος 2021: Η περίοδος μεταφύτευσης ξεκινάει 22 Μαρτίου (ώρα 1.00 μ.μ.) μέχρι τις 3 Απριλίου και από τις 18 Απριλίου (ώρα 9.00 μ.μ.) μέχρι τις 1 Μαΐου.
 • Μάϊος 2021: Η περίοδος μεταφύτευσης ξεκινάει 16 μέχρι τις 28 Μαϊου.
 • Ιούνιος 2021: Η περίοδος μεταφύτευσης ξεκινάει από 11 Ιουνίου: - 9.00 π.μ. μέχρι τις 25 Ιουνίου - 7.00 π.μ.
 • Ιούλιος 2021: Η περίοδος μεταφύτευσης ξεκινάει στις 9 Ιουλίου (ώρα 03:00 μ.μ.) έως και τις 22 Ιουλίου (ώρα 04:00 μ.μ.)
 • Αύγουστος 2021: Η περίοδος μεταφύτευσης ξεκινάει στις 5 Αυγούστου (ώρα 10:00 μ.μ.) έως και τις 18 Αυγούστου (ώρα 11:00 μ.μ.)
 • Σεπτέμβριος 2021: Η περίοδος μεταφύτευσης ξεκινάει 2 Σεπτεμβρίου (ώρα 5:00 π.μ.) έως και 15 Σεπτεμβρίου (ώρα 5:00 π.μ.) και 29 Σεπτεμβρίου (ώρα 02:00 μ.μ.) έως 12 Οκτωβρίου.
 • Οκτώβριος 2021: Η περίοδος μεταφύτευσης ξεκινάει 29 Σεπτεμβρίου (ώρα 02:00 μ.μ.) έως 12 Οκτωβρίου (ώρα 10.00 π.μ.) και 26 Οκτωβρίου (ώρα 09:00 μ.μ.) έως 8 Νοεμβρίου.
 • Νοέμβριος 2021: Η περίοδος μεταφύτευσης ξεκινάει της 26 Οκτωβρίου έως της 8 Νοεμβρίου (ώρα 5:00 μ.μ.) και από της 23 Νοεμβρίου (ώρα 3.00 μ.μ.) έως της 6 Δεκεμβρίου.
 • Δεκέμβριος 2021: Η περίοδος μεταφύτευσης ξεκινάει της 23 Νοεμβρίου έως της 6 Δεκεμβρίου (ώρα 3:00 μ.μ.) και από της 20 Δεκεμβρίου (ώρα 9 π.μ.) έως της 2 Ιανουαρίου.

Η περίοδος μεταφύτευσης είναι καλός χρόνος για να κλαδέψετε δέντρα, αμπέλια και θάμνους.
Οι ώρες των καρπών και των άνθεων είναι προτιμότερες για αυτήν την εργασία.

Πίνακας χρωμάτων φυτών

 • Ανθέων με κίτρινο χρώμα: λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, χαμομήλι, καλεντούλα, λουλούδια.
 • Καρπού με πορτοκαλί-κόκκινο χρώμα: σιτάρι, κριθάρι, ηλιόσπορος, καλαμπόκια (άνυδρο, κίτρινο, λευκό, ποπ-κορν), φασόλια, κουκιά, αρακάς, αγγούρι, καρπούζι, κολοκύθια (νερού, μακρύ, στρογγυλό, λούφα), ντομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, μπάμιες, πεπόνι, φράουλα.
 • Ρίζας με ανοιχτό καφέ: πατάτα, παντζάρι, καρότο, κρεμμύδι, πράσο, σκόρδο.
 • Φυλλώματος με πράσινο χρώμα: μηδική , άνηθος, αντίδια, λάπατο, μαϊντανός, μάραθος, μαρούλι, ραδίκι ήμερο, σέλινο, σέσκουλο, σπανάκι, στέβια, τσάι, μελισσόχορτο, ρίγανη, μαντζουράνα, αμπαρόριζα, τριφύλλι έρπον.
 • Με το σκούρο ραφ είναι οι δυσμενείς ημέρες όπου δεν κάνουμε καμιά σπορά ή μεταφύτευση.

Σημειώσεις – Πηγές

(*)... η σύνταξις (version) τού παρόντος, (2021), εγένετο τόν Νοε 2020. (ver 11/20 *). Τυχούσες ήσσονες διορθώσεις, ή διαφυγόντα μπορεί νά γίνουν σέ άλλη έκδοσι.

... καί, Επίσης, προτίθεται συνοπτικός ημερολογιακός- ωριαίος χρωματικός πίνακας, (συμπληρώνεται, ως είθεισται, κατά τόν καιρό του καί τίθεται στό άνω μέρος τού παρόντος, πρίν από κάθε μήνα). Ως τόσον, διευκρινίζεται ότι οι μείζονες λεπτομέρειες συνάγονται, ή περιέχονται στό αναλυτικό μέρος του, (π.χ. σκιασμένα, ή χρωματισμένα τμήματα, αναλόγως τής σοβαρότητας – έντασης, ή τού είδους. Τούτο, καλύτερα σέ έγχρωμη όψι).

: η ώρα είναι η τοπική, EΕT (UTC+2), ή, κατά περίπτωσι η θερινή, EEST (UTC+3), καί μέ προσέγγισι έως 30’, (αναλόγως καί τής περιπτώσεως, π.χ. η έκλειψις μέ ακρίβεια 1’). Η αναφορά τής Σελήνης – πλανητών ως πρός στούς αστερισμούς γίνεται μέ βάσι τήν αστρονομική τους θέσι, (siderial), καί διαφέρει ελαφρώς τής ισόποσης αστρονομικής κατανομής τών 30ο, (Μ.Thun, γιά παράδειγμα η 24ο τού αστρονομικού Καρκίνου αναφέρεται ως ‘ στήν επιρροή τού Λέοντα).
Όπου γέται αναφορά στήν τροπική τους θέσι διευκρινίζεται ρητά..

Πηγές Πρωτογενών Δεδομένων καί Αναφορές:

: Pierre Masson, 2015, 2016, Biodynamic Lunar and Planetary Calendar, (τό τελευταίο πού εξεδόθη στην Αγγλική)
: Lunar Calendar Sedereal (θερινή / χειμερινή ώρα!), Ephemeris, Μοίρα , (Ελληνικό)

Ephemeris (Tropical) for 6000 years, 2021 Calendar of Astronomical Events ( Greenwich Mean Time ),
Astronomy Answers: Planetary Phenomena 1885+, Astrological Ephemeris, http://www.khaldea.com/calendar/ (τροπικό, ΕΕST, MMM:π.χ.= ‘jun’), https://www.biodynamics.in/planting-calendar, κ.ά.

 • «Οι Επιρροές της Σελήνης στη ζωή μας», Γ. Πάουνγκερ–Τ. Πόπε, 1998+, εκδ. ‘ΝΟΤΟΣ’,
 • «The Biodynamic Sowing and Planting Calendar yyyy», Maria Thun and Matthias Thun, διαφόρων ετών καί εκδόσεων
 • Ο Michael Gross, “In Tune with Moon xxxx” διαφόρων ετών καί εκδόσεων (έως καί 2014)

Τίς ευχαριστίες μας σέ όλους τους ανωτέρω γιά τό πρωτογενές υλικό καί τήν πληροφόρησι.
:κάθε παρατήρησις, αλλαγή, προσθήκη κατά τήν κρίσιν οιου δήποτε πού κατέχει τι, ... δεκτή

...είθε μέ τό καλό πάλιν.?..,
Νοέμβριος, 2020.

(c) 2020-2021 Viodynamikos www.ftiaxno.gr email: ftiaxnw@gmail.com
Special credits to: Viodynamikos, Konstantina for graphics

Διαβάστε ακόμη:Πληροφορίες για το βιοδυναμικό ημερολόγιο

10 σχόλια:

 1. ήρθε πάνω στην ώρα ο πίνακας του Γενάρη με τις ευχαριστίες και ευχές για ότι καλύτερο... θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα φίλε μου, αν μας έδινες ημερομηνίες κλαδέματος ευνοϊκές για εύρωστα, αδύναμα ή νεαρά φυτά σε τούτη την καθοδική και αν είναι εύκολο και για την επόμενη, για όσους κάνουμε χωριστά κάθαρο από κλάδεμα κλημάτων... ο μηνιαίος πίνακας ημερολογίου ερμηνεύεται εύκολα, όμως όταν μπαίνεις στο αναλυτικό, είναι βαθιά τα νερά και προϋποθέτει χρόνο και ενασχόληση, χωρίς εγγυημένο το αποτέλεσμα... ένα ''σκονάκι'' χρειάζεται δάσκαλε...🌱🥀🌞🌈

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σπύρο σου απαντάω και εδώ όπως και στο facebook απλά για να το δουν και άλλοι, πάντως δάσκαλος να ξέρεις δεν είμαι:)

   Γιά το κλάδεμα
   Απρίλης μήνας, δέν είναι εποχή γιά νά κλαδέψης, (εκτός άν είσαι πάνω στόν Ερύμανθο!). Κλαδεύεις κατ’ αρχήν όποτε έχεις μάθει τά φυτά σου νά τά κλαδεύης, (κατά κανόνα Γενάρη – Φλεβάρη). Κλαδέυεις αργά , μόνον τά μικρά φυτά, ή καί νεαρά δένδρα πού δέν έχουν καρποφορήσει, (π.χ. τά μικρά λιόδενδρα), άν θέλης νά τά ενισχύσης, γιά πιό ισχυρό ρίζωμα. Αυτά θά τά κλαδέψης αργά, τέλος Φλεβάρη – αρχές Μάρτη, όταν πάνε νά πετάξουν νέους βλαστούς, καί καλύτερα στήν γιόμοσι καί στό απόγειο τού φεγγαριού.
   Όμως, τά φτασμένα φυτά – αυτά πού καρποφορούν, τά κλαδεύης Γενάρη – Φλεβάρη, γιά διαμόρφωσι καί καρποφορία. Επιλέγεις τό ενωρίς γιά νά μήν ‘αιμμοραγούν’, τό αργότερο γιά τήν αντίστασι στίς ασθένειες τού ξύλου. Επιλέγεις τήν χάσι (λίγοσι) τού φεγγαριού, μέ τήν Σελήνη στόν Λέοντα –Παρθένο καί Τοξότη- Αιγώκερω γιά καρποφορία (συγκρατημένη βλάστησι) καί επούλωσι τών πληγών καί ανερχόμενο τόξο (Τοξότη- Αιγώκερω, Κριό – Ταύρο), στήν γιόμοσι, γιά καλύτερη ανανέωσι.
   Ειδικώτερα προτιμάς νά κλαδεύης:
   - Από αρχές Κριού έως μέσα Ταύρου: γιά πιό συγκρατημένη ανάπτυξι.
   - Στό μεσουράνημα: (ανάμεσα σέ Ταύρο καί Καρκίνο),δηλ. τόν Γενάρη – Φλεβάρη κοντά στήν Πανσέληνο: γιά νά ενισχύσης τήν ανάπτυξι. Αλλά, η ανάπτυξις αυτή ενδέχεται νά μήν είναι καθόλου σταθερή καί η ανισορροπία ανάμεσα στήν ανάπτυξι, στό φύλλωμα, καί στόν καρπό μπορεί νά είναι δραματική.
   - Καθώς τό τόξο τής Σελήνης κατέρχεται: από τέλος τού Καρκίνου, ή, σημαδιακά, από αρχές τού Λέοντα έως πρίν τό τέλος τού Ζυγού, κλαδεύεις γιά ισορροπία στίς τάσεις σχήματος – αναπτύξεως καί καρποφορίας (τό ‘σημαδιακά’, αναφέρεται εδώ ως χαρακρτηριστικό τής περιοχής τής φάσεως αυτής γιά τίς περισσότερες καλλιεργητικές εργασίες, όπως, φύτεμα, μεταφύτευσι, ψεκασμός, κοπή ξυλείας, ...)
   Από τό τέλος τού Ζυγού καί πρός τόν Σκορπιό βαραίνει περισσότερον η ανάπτυξις.
   Στό κατώτερο τόξο τής Σελήνης, τέλος Σκορπιού – αρχή Τοξότη, δηλαδή πρακτικά: λίγο πρίν, ή πάνω στήν Νέα Σελήνη τού Γενάρη, η υπερβολή αυτή : κατώτερο τόξο καί ελαχίστης φωτεινότητας, μπορεί νά οδηγήση σέ υπερβολική ανισορροπίας υπερ τού καρπού καί νά εξουθενώση τό φυτό.
   Ως τόσον, ακόμη καί τό κατώτερο αυτό τόξο άν πέφτη επάνω, ή πολύ κοντά στήν Πανσέληνο, δηλαδή Ιούνιο – Ιούλιο, όπου καί η βλαστικές δυνάμεις καί διαδικασίες είναι έντονες, τότε,... άν συμβή νά πληγωθή η κορυφή τού φυτού, ... οι συνέπειες μπορεί νά είναι δραματικές γιά τό φυτό. Σέ τέτοιες περιπτώσεις, συνήθως από χαλάζι, συνιστάται άμεση επέμβασι ψεκασμού μέ χαλκό (καί καλύτερα νά βάλετε μαζί καί πολυκόμπι).
   Καθώς τό τόξο τής Σελήνης αρχίζει διακεκριμένα νά ανέρχεται, (αρχή Αιγώκερω), πρακτικά, αμέσως μετά τήν νέα Σελήνη τού Γενάρη, ή γύρω στήν Νέα Σελήνη τού Φλεβάρη, αρχίζουν νά ανακτούν οι τάσεις γιά σταθερή ανάπτυξι καί ευρωστία του.
   Ψεκάζεις, γιά παράδειγμα, γιά τήν προστασία τών φυτών απέναντι στού μύκητες τήν εποχή τής ανοίξεως πρός καλοκαίρι, αλλά καί στήν εποχή τής «μεγάλης ανοίξεώς των πρός τό καλοκαίρι τους». Ψεκάζεις πάντοτε πρός τό βράδυ καί ειδικώτερα γιά τά αμπέλια, κατά παράδοσι, δέν ξεχνάς τό «από 15-20 Μάη έως γύρω στίς 20 Ιουνίου κάθε 8-10 ημέρες, τρείς ψεκασμούς».
   Σέ αυτήν τήν εποχή, ή στήν «εποχή τους», γιά μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, στόν ψεκασμό μυκητοκτονίας, συνιστώνται οι ημέρες:
   - μετά τήν Πανσέληνο καί οι ημέρες πρίν τήν Νέα Σελήνη, (δηλ. στήν λίγοσι τού φεγγαριού).
   - ειδικώτερα, μέ αναφορά τήν αστρονομική θέσι τής Σελήνης: από τήν 2η ημέρα τής Σελήνης σέ θερμό αστερισμό έως καί τήν Σελήνη στόν επόμενο αστερισμό Γής. (αστρολογικά, ή κατά τήν τρποπική Σελήνη, τούτο αντιστοιχεί από τήν πολύ αρχή τής Σελήνης σέ γήϊνο sign έως κοντά στό τέλος τού επομένου ‘air sign’,
   - όταν τό απόγειο τής Σελήνης συμβαίνει στήν λίγοσι, (ανεξαρτήτως αστερισμού),
   - Δέν συνιστάται επέμβασις κοντά στόν δεσμό τής Σελήνης, + - 12 ώρες,
   καί, (ενώ γιά τά παράσιτα, μετακινημένη τήν Σελήνη κατά 12+ ώρες καί κατά τίς πρωϊνές ώρες).

   https://www.ftiaxno.gr/2014/04/viodinamiko-imerologio-paradosi-kai-leptomeries.html

   Διαγραφή
 2. Σας παρακαλώ αναρτήστε και τον έγχρωμο πίνακα του Μαρτίου αν γίνεται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τώρα είδα ότι υπάρχει ήδη, ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλησπέρα, μια ερώτηση: στο ημερολόγιο με τα χρώματα όταν αλλάζει ο αστερισμός υπάρχει μια ώρα μεταξύ της αλλαγής η οποία είναι λευκού χρώματος. Για παράδειγμα στις 23 Μαρτίου αλλάζει από άνθος (κίτρινο χρώμα) σε φύλλο (πράσινο χρώμα). Το άνθος σταματάει στις 7 (19:00), εκεί σταματάει το κίτρινο χρώμα, και το φύλλο ξεκινάει στις 8 (20:00), εκεί ξεκινάει το πράσινο χρώμα. Η ώρα μεταξύ 7 και 8 (19:01-19:59) είναι λευκού χρώματος, εκεί υπάρχει ένα άσπρο τετράγωνο για την συγκεκριμένη ώρα. Η ερώτηση είναι: σε εκείνη την ώρα μεταξύ της αλλαγής των αστερισμών και των μερών των φυτών (άνθος, φύλλο κ.τ.λ.), η οποία στο χρωματισό ημερολόγιο απεικονίζεται με άσπρο τετράγωνο, μπορούν να γίνουν εργασίες, σπορές κ.τ.λ. και στα δύο είδη φυτών, για το παράδειγμα τις 23 Μαρτίου, μεταξύ 19:01 και 19:59 μπορούν να γίνουν εργασίες και για τα φυτά άνθους και για τα φυτά φύλλου, ή το αντίθετο δεν πρέπει να γίνονται καθόλου εργασίες για οποιοδήποτε φυτό; Και γιατί; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. .. η Μόνικα έφη: « ερώτηση: στο ημερολόγιο με τα χρώματα όταν αλλάζει ο αστερισμός υπάρχει μια ώρα μεταξύ της αλλαγής η οποία είναι λευκού χρώματος. … μπορούν να γίνουν εργασίες, σπορές κ.τ.λ. και στα δύο είδη φυτών; ...»

   Αγαπητή Μόνικα,

   .. κάποιοι αστρολόγοι ομιλούν γιά «Σελήνη κενή πορείας» μεταξύ τών signs, καί εσύ ερωτάς γιά ‘κενό εξουσίας’ μεταξύ διαδοχικών αστερισμών!
   Ανάμεσα στήν πραγματικότητα, όπως τήν αντιλαμβανόμεθα, καί στό τυπικό – συνοπτικό τής παρουσιάσεως, υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες, ενώ απαντήσεις σέ τέτοιου είδους ερωτήματα μόνον τήν μηχανιστική τάσι ικανοποιούν.

   Γιά νά γίνομε πιό σαφείς, αλλά καί ευρύτερα:

   Πρακτικά ο σχεδιαστής τού συνοπτικού (χρωματιστού) πίνακα προβλέπει έναν διακεκριμένο διαχωρισμό. Στίς γραμμές τού αναλυτικού πίνακα δίνεται η ώρα αρχής τού επομένου αστερισμού. Όμως, ακόμη καί αυτή είναι στρογγυλεμένη έως καί μιάν ώρα, καί όχι μόνο γιά λόγους πρακτικούς. Τό ό,τι θά πρέπει νά τραβήξομε μιάν διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σέ δύο αστερισμούς, οι οποίοι μπορεί νά έχουν καί ένα κενό διάστημα μεταξύ των, εκεί, δέν σημαίνει αυτόματα καί φυσική αλλαγή από τήν μιά στιγμή στήν άλλη. Μή τό ερμηνεύετε τόσον μηχανιστικά.
   Η ακρίβεια γιά τήν μή υπέρβασι τής ‘ώρας αιχμής’ σέ ελάχιστες περιπτώσεις έχει σημασία. Γιά παράδειγμα, όταν κόβης κεντράδια, προτιμάς τίς τελευταίες ώρες πρίν τό σημείο τής αρχής τής κατερχόμενης Σελήνης. Άλλες παρόμοια προτιμήσεις ωρών συναντώνται καί στήν κοπή ξυλείας Όμως, εκεί, τέτοιες περιπτώσεις τονίζονται ανάλογα. Εδώ η ερμηνεία είναι πιό ευρύτερη.

   Ουσιαστικά καί γιά πιό παραστατικά γιά τήν κατανόησι:

   .. ως πρός τον χρόνο, ..
   Ως συνήθως λέγεται, «η Σελήνη φεύγοντας από τόν Δία καί πηγαίνοντας πρός τόν Κρόνο, ευνοεί τό ‘υγρό’ , τήν βροχή, ..». Δηλαδή, πρίν φθάση στόν Κρόνο καί όχι κατ’ ανάγκην μπροστά του. Τό ίδιο καί ο Ήλιος, συνήθως 3-5 ημέρες πρίν. Από τόν Κρόνο καί μετά δέν είναι αλλαγή αλλά ‘καθεστώς’.
   Όταν λέγομε «αποφεύγομε τήν Πανσέληνο», εννοούμε τό διάστημα από δύο ημέρες πρίν, εκεί όπου ο ρυθμός εντείνεται. Έτσι, άν θέλης νά καταστρέψης κάτι, όπως τά βάτα, είτε θά τό κάνης εκεί όπου πηγαίνει νά σηκώση κεφάλι , (πρός τήν Πανσέληνο), ή εκεί όπου ευρίσκεται σέ αδυναμία – στρές, (τελευταίο Τέταρτο - Νέα Σελήνη στόν Λέοντα , ή τό Ήλιο στόν Λέοντα, μετά τίς 10 Αυγούστου).
   Αντίστοιχα καί γιά τήν εύνοια, ή τήν μή διαταραχή.
   Σέ όλα σχεδόν τά ημερολόγια τονίζεται ότι γιά τήν εύνοια ενός αστερισμού, στό φύτεμα δέον όπως ο καρπός στήν γή μείνει 1-2 ημέρες στόν αστερισμό αυτόν. Δηλαδή τό φύτεμα καλόν είναι νά γίνεται στήν αρχή. Η συγκομιδή του μπορεί νά γίνει καί καλύτερα στό τέλος τού ευνοϊκού αστερισμού, στήν ‘ωρίμανσι’.
   Στούς Κόμβους, γιά τήν αποφυγή διαταραχής, δίνεται σημασία σέ μεγαλύτερο διάστημα πρίν καί σέ λιγότερο μετά.

   Διαγραφή
  2. .. ως πρός τό φυσικό, ..
   Οι αστερισμοί δέν είναι όλως συνεχείς, ή ομοιογενείς στήν επιρροή τους καθ’ όλον τό μήκος των. Ο αστερισμός τού Ταύρου, γιά παράδειγμα, από τήν Πούλια – τίς Κόρες τού Άτλαντα, τίς Πλειάδες, έως τήν ‘Κεφαλή τού Ταύρου’ – τίς Υάδες (= υετός) – τό ‘Ματι’ (τόν Aldebaran), έχει καί εντός αυτού (within) ‘κενό εξουσίας’. Πολλώ δέ μάλλον μεταξύ (between) τών εκατέρωθεν Κριού καί Διδύμων. Ο αστερισμός τού Λέοντα είναι πιό θερμός στόν Βασιλίσκο, ενώ πρός τό τέλος του, όση ζέστη καί νά φέρει τήν ημέρα, δέν ξεχνά νά δροσίσει τό βράδυ.
   Ακόμη καί οι κοντινότεροι πλανήτες, περνώντας εμπρός από θερμό περιβάλλον, π.χ. τόν Άρη - Δία στόν Κριό /Λέοντα θά πάνε πιό ‘ζεσταμένοι’ στόν Ταύρο / Παρθένο.
   ...
   Ο διαχωρισμός τού κύκλου σέ 12 αστερισμούς, ανάλογα τήν θέσι -ζώνη καί τήν επιρροή τους , δέν σημαίνει ομοιόμορφη επιρροή σέ όλη τήν ζώνη, μή τε καί αυτόματη αλλαγή εκεί όπου θέτομε τήν γραμμή. Στό ανάλογο Ινδικό ημερολόγιο γίνεται μεγαλύτερη διάκρισις, σέ 27 ζώνες. Είπαμε, όσον γίνεται πιό απλά καί συμμορφωμένα, χωρίς νά χάνομε καί πολύ από τήν ακρίβεια. Αλλά, νά γνωρίζομε καί τί σημαίνει – τί υπάρχει από πίσω, στίς λεπτομέρειες. Δέν μπορούμε νά τίς εξαντλήσομε όλες, αλλά μή τό παίρνομε καί μηχανιστικά, ...
   Προσέχομε περισσότερον νά εκμεταλλευθούμε τίς ευνοϊκές συγκυρίες, αποφεύγομε τίς αρνητικές, δέν μπορούμε νά τό πετύχομε πάντοτε, σεβόμεθα τήν Φύσι, δέν προκαλούμε, .. καί όπως λένε καί οι παλιοί .. ‘κάνεις καί τό σταυρό σου’.-

   Νά είσθε καλά καί μήν αγανακτείτε απέναντι στήν Φύσι,
   .. από τό «Φτιάχνω» καί τούς συνεργάτες του.

   Διαγραφή
 5. Βάλτε και τον έγχρωμο πίνακα του Νοεμβρίου, ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Έχει ήδη γίνει ανάρτηση πριν το τέλους του χρόνου για το 2022

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα