Πηγές βιταμινών από βότανα και φυτά

Πηγές βιταμινών από βότανα και φυτά

Φυσικές βιταμίνες από βότανα και φυτά

Βιταμίνη A (Retinol, Carotene):
τριφύλλι medicago sativa/alfalfa
τσουκνίδες urtica dioica/nettles
φλόμος vebrascum thapsus/mullein
αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion
σύμφυτο symphytum officinale/comfrey
καγιέν capsicum frutescens/cayenne
αγριολάπαθο rumex crispus/yellow dock
νεροκάρδαμο nasturtium officinale/watercress
αγριόβατου κόκκινου φύλλα rubus idaeus/red rasberry leaves
λοβέλια lobelia inflate/lobelia
τσιμισιφούγκα chimicifuga racemosa/black cohosh
άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock
στελλάρια stellaria media/chickweed
εχινάτσεα η πορφυρή echinacea/purple conefrower
σκόρδο allium sativum/garlic
τζίντζερ zingiber officinale/ginger
τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover
μέντα menthe x. piperita/peppermint
τριανταφυλλιάς καρποί rose hips
αχιλλεία η χιλιόφυλλος achillea millefolium/yarrow

Βιταμίνη Bl (Thiamine):
καλογιάννι nepeta cataria/catnip
τριανταφυλλιάς καρποί rose hips
αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion
τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover
αγριόβατου κόκκινου φύλλα rubus idaeus/red rasberry leaves
φτελιά ulmus rubra/slippery elm
τριφύλλι medicago sativa/alfalfa
άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock
καγιέν capsicum frutescens/cayenne
στελλάρια stellaria media/chickweed
σκόρδο allium sativum/garlic
φλόμος vebrascum thapsus/mullein
αγριολάπαθο rumex crispus/yellow dock
τσιμισιφούγκα chimicifuga racemosa/black cohosh

Βιταμίνη B2 (Riboflavin):
αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion
τριανταφυλλιάς καρποί rose hips
αγριολάπαθο rumex crispus/yellow dock
τριφύλλι medicago sativa/alfalfa
καλογιάννι nepeta cataria/catnip
καγιέν capsicum frutescens/cayenne
τζίντζερ zingiber officinale/ginger
τριφύλλι
κόκκινο trifolium pratense/red clover
στελλάρια stellaria media/chickweed
εχινάτσεα η πορφυρή echinacea/purple conefrower
πολυκόμπι equisetum arvence/horsetail
τσιμισιφούγκα chimicifuga racemosa/black cohosh

Βιταμίνη B3 (Niacin):
τριφύλλι medicago sativa/alfalfa
αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion
φτελιά ulmus rubra/slippery elm
αγριόβατου κόκκινου φύλλα rubus idaeus/red rasberry leaves
άρκτιον λάππα σπόροι και ρίζα arctium lappa/burdock seed and root
τζίντζερ zingiber officinale/ginger
τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover
φλόμος vebrascum thapsus/mullein
τριανταφυλλιάς καρποί rose hips
καγιέν capsicum frutescens/cayenne
στελλάρια stellaria media/chickweed
τσιμισιφούγκα chimicifuga racemosa/black cohosh

Βιταμίνη B5 (Pantothenic Acid):
τριφύλλι medicago sativa/alfalfa
καλογιάννι nepeta cataria/catnip
τσιμισιφούγκα chimicifuga racemosa/black cohosh
άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock
πολυκόμπι equisetum arvence/horsetail
τζίντζερ zingiber officinale/ginger
φλόμος vebrascum thapsus/mullein
τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover
αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion
καγιέν capsicum frutescens/cayenne
στελλάρια stellaria media/chickweed

Βιταμίνη B6 (Pyridoxine):
τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover
στελλάρια stellaria media/chickweed
καλογιάννι nepeta cataria/catnip
τριφύλλι medicago sativa/alfalfa
άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock
καγιέν capsicum frutescens/cayenne
τζίντζερ zingiber officinale/ginger
αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion
φλόμος vebrascum thapsus/mullein

Βιταμίνη B9 (Folic Acid):
τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover
φλόμος vebrascum thapsus/mullein
καλογιάννι nepeta cataria/catnip
τριφύλλι medicago sativa/alfalfa
άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock
καγιέν capsicum frutescens/cayenne
αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion
τζίντζερ zingiber officinale/ginger

Βιταμίνη B12 (Cobalamin):
καλογιάννι nepeta cataria/catnip
τριφύλλι medicago sativa/alfalfa
σύμφυτο symphytum officinale/comfrey
άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock
αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion
τζίντζερ zingiber officinale/ginger
φλόμος vebrascum thapsus/mullein
τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover
φλοιός άσπρης βελανιδιάς white oak bark
καγιέν capsicum frutescens/cayenne

Βιταμίνη B15 (Pangamic Acid):
μαύρη καρυδιά black walnut

Βιταμίνη B17 (Laetrile):
τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover
τριφύλλι medicago sativa/alfalfa

Χολίνη:
τριφύλλι medicago sativa/alfalfa
καλογιάννι nepeta cataria/catnip
φλόμος vebrascum thapsus/mullein
τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover
στελλάρια stellaria media/chickweed
άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock
αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion
καγιέν capsicum frutescens/cayenne

Ινοσιτόλη:
τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover
φλόμος vebrascum thapsus/mullein
αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion
καλογιάννι nepeta cataria/catnip
τριφύλλι medicago sativa/alfalfa
άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock
καγιέν capsicum frutescens/cayenne
στελλάρια stellaria media/chickweed

PABA (παρα-αμινοβενζοικό οξύ):
πολυκόμπι equisetum arvence/horsetail
φλόμος vebrascum thapsus/mullein
τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover
καλογιάννι nepeta cataria/catnip
στελλάρια stellaria media/chickweed
αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion
τριφύλλι medicago sativa/alfalfa
άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock
καγιέν capsicum frutescens/cayenne
τζίντζερ zingiber officinale/ginger

Βιταμίνη C (Ascorbic Acid):
τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover
άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock
τσουκνίδες urtica dioica/nettles
φλόμος vebrascum thapsus/mullein
σύμφυτο symphytum officinale/comfrey
πεντάνευρο plantago major/plantain
τριφύλλι medicago sativa/alfalfa
καγιέν capsicum frutescens/cayenne
πεύκου βελόνες pine needles
καλογιάννι nepeta cataria/catnip
τσιμισιφούγκα chimicifuga racemosa/black cohosh
στελλάρια stellaria media/chickweed
σκόρδο allium sativum/garlic
τζίντζερ zingiber officinale/ginger
αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion
εχινάτσεα η πορφυρή echinacea/purple conefrower
μέντα menthe x. piperita/peppermint
αχιλλεία η χιλιόφυλλος achillea millefolium/yarrow
αγριολάπαθο rumex crispus/yellow dock
βερβερίδα ρίζα berberis aquifolium/oregon grape root
λοβέλια lobelia inflate/lobelia

Βιταμίνη D (Calciferol, Viosterol, Ergosterol):
τσουκνίδες urtica dioica/nettles
τριφύλλι medicago sativa/alfalfa
στελλάρια stellaria media/chickweed
τριανταφυλλιάς καρποί rose hips
φλόμος vebrascum thapsus/mullein
αγριόβατου κόκκινου φύλλα rubus idaeus/red rasberry leaf

Βιταμίνη E (Tocopherol):
αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion
νεροκάρδαμο nasturtium officinale/watercress
τριφύλλι medicago sativa/alfalfa
τριανταφυλλιάς καρποί rose hips
αγριόβατου κόκκινου φύλλα rubus idaeus/red rasberry leaf
σύμφυτο symphytum officinale/comfrey
άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock
εχινάτσεα η πορφυρή echinacea/purple conefrower
φτελιά ulmus rubra/slippery elm
αχιλλεία η χιλιόφυλλος achillea millefolium/yarrow

Βιταμίνη F (Linoleic Acid):
φτελιά ulmus rubra/slippery elm
αχιλλεία η χιλιόφυλλος achillea millefolium/yarrow
αγριόβατου κόκκινου φύλλα rubus idaeus/red rasberry leaf

Βιταμίνη H (Biotin):
τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover
τζίντζερ zingiber officinale/ginger
φλόμος vebrascum thapsus/mullein
καγιέν capsicum frutescens/cayenne
αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion
τριφύλλι medicago sativa/alfalfa
άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock
στελλάρια stellaria media/chickweed
καλογιάννι nepeta cataria/catnip

Βιταμίνη K (Menadine):
τσουκνίδες urtica dioica/nettles
τριφύλλι medicago sativa/alfalfa
πολυκόμπι equisetum arvence/horsetail
αχιλλεία η χιλιόφυλλος achillea millefolium/yarrow
φτελιά ulmus rubra/slippery elm

Βιταμίνη P (Bioflavanoids):
τριανταφυλλιάς καρποί rose hips
καγιέν capsicum frutescens/cayenne
άρκτιον λάππα arctium lappa/burdock
αγριοράδικο taraxacum officinale/dandelion
τριφύλλι κόκκινο trifolium pratense/red clover
φτελιά ulmus rubra/slippery elm

Πηγή: Herbs to the Rescue-Kurt king, M.H.

Διαβάστε ακόμη:Φυτικές πηγές μετάλλων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα