Φτιάχνουμε το Πάσχα

Έθιμα και παραδόσεις του Πάσχα Τι φτιάχνουμε παραδοσιακά το Πάσχα

Πέμπτη, Απριλίου 18, 2019

Ανδρικές ασθένειες και βότανα

Ανδρικές ασθένειες και βότανα

Μάθετε για τα "αντρικά βότανα" και τις χρήσεις τους

Ανδρικές ασθένειες και βότανα
Ο βοτανολόγος Γιώργος Έλληνας μιλάει στην εκπομπή "Εμείς κι ο κόσμος μας". Ιδιότητες, χρήση, συμβουλές για τα ανδρικά βότανα.
Psa, προστάτης, διουρητικά βότανα και η φόρμουλα του βοτανολόγου Γιώργου Έλληνα με τα 12 θεραπευτικά βότανα για τους άντρες...

Κυριακή, Απριλίου 14, 2019

Οι θεραπευτικές ιδιότητες και οι χρήσεις του ελαφοκέρατου

Οι θεραπευτικές  ιδιότητες και οι χρήσεις του ελαφοκέρατου

Πως χρησιμοποιούσαν το κέρατο ελαφιού

Διά τό λαφοκέρατον
Πρόκειται για εκτενέστερη των συνήθων συνταγή που αναφέρεται στις θεραπευτικές ιδιότητες του ελαφοκέρατου, αλλά και στον τρόπο παρασκευής σκόνης από αυτό για θεραπευτική χρήση.
Η συνταγή έχει πολλά κοινά με όσα σχετικά σημειώνει ο Διοσκουρίδης για το «έλάφειον κέρας». Στη συνταγή αυτή η σκόνη του ελαφοκέρατου συνιστάται να πίνεται με νερό «διά το χύμα». Η λέξη 'χύμα' σημαίνει το χύσιμο (ενν. χύμα κοιλίας), όπως φαίνεται και από άλλες συνταγές. Πρόκειται δηλαδή για ευκοιλιότητα ή δυσεντερία.

Δευτέρα, Απριλίου 08, 2019

Ποια μήλα περιέχουν περισσότερο μηλικό οξύ

Ποια μήλα περιέχουν περισσότερο μηλικό οξύ

Για αποτοξίνωση του συκωτιού και τις χολής ή και ολόκληρου του οργανισμού πολλές φορές χρησιμοποιούμε τα αγαπημένα μας μήλα. Δεν γνωρίζουμε όμως ότι όλα τα μήλα δεν είναι ίδια (δεν έχουν τις ίδιες ουσίες). Οι ιδιότητες και τα στοιχεία τους αλλάζουν αναλόγως με τις ποικιλίες τους.
Τρεις οι τέσσερις ποικιλίες μήλων είναι όμως σχεδόν απαλλαγμένες από μηλικό οξύ.

Δευτέρα, Μαρτίου 18, 2019

Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2019

Μέρος Ι : Γενικά - Περιγραφικά, τά σχετικά Φαινόμενα στό Στερέωμα καί τήν Φύσι, 2018-19 (..., καί όχι μόνον Πλανητικά, ...)

... αντί εισαγωγής, θά μπορούσαμε νά επαναλάβωμε όσα σχετικά είχαμε ειπωμένα στό αντίστοιχο ημερολόγιο τού 2018. Όμως, θά ήμασταν πάλιν στήν αρχή, (άν καί εκείνα έχουν διαρκή ισχύ). Έτσι προχωράμε, από εκεί πού εμείναμε, γιά τά τρέχοντα, σέ κάποια σύνδεσι μέ τά προηγούμενα, αλλά καί μέ μιά προσπάθεια γιά ιστορική σύνοψι, (βλ.*):

Στόν ‘σάν απολογισμό', γιά φαινόμενα, (στήν Γή καί τό στερέωμα), τού παρελθόντος έτους ‘ 18 καί στό έμπα τού 19, νά υπενθυμίσωμε συνοπτικά: