31 Δεκεμβρίου 2022

Βιοδυναμικό-Πλανητικό-Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2023

Βιοδυναμικό-Πλανητικό-Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2023

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2023

.. αντί διαβιβαστικού..
Δίνομε καί εφέτος στούς αναγνώστες μας τό
ημερολόγιο γιά τό 2023.
Νέα σύνταξις, αλλά στήν περπαρτημένη όσον αφορά τό στύλ καί τά περιεχόμενα.
Ευελπιστούμε γιά κάτι τό καλύτερο καί μέ τίς δικές σας προτάσεις.
Ευχαριστούμε,
.. η συντακτική ομάδα, Δεκέμβριος 2022,
** προσωρινή έκδοση**

Το Πλανητικό – Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2023, .. καί κατά μέρη:

Μέρος Ι : Γενικά – Περιγραφικά,
απ’ όσα παρατηρούμε στήν Φύσι καί στό Στερέωμα:

..- από Δεκεμβρίου 2021 έως τόν Νοέμβριο 2022: χρονική επ’/ανασκόπησι συμβάντων – παρατηρήσεων, καί ως άν ειδικώτερα:
‘επίκαιρα’ (ή ‘ιστορικά’) θέματα, καιρικά φαινόμενα, (βροχές, θερμοκρασία, καρποί), καί κάποια φαινόμενα πού περνάνε απαρατήρητα, ή δέν μάς ενδιαφέρουν, καί τέλος τά συνοπτικά πλανητικά γιά τό 2023, (κατά πλανήτη καί μέ κάποια σχόλια).
Τά γενικότερα/ ειδικότερα σχόλια, εδώ γιά τό παρερχόμενο 2022, όπως συνηθίζονταν γιά τήν ‘ιστορία’, τούς ‘αργόσχολους’, μπορεί νά είναι ετεροβαρή, ανάλογα τού τι βιώνομε, ή μάς διαφεύγει. Αφορούν ελάχιστους καί όσους μπορούν καί στοχάζονται.
Ο αναγνώστης, ο ‘βιαστικός’, εκείνος πού ενδιαφέρεται μόνον γιά τό καθ’ εαυτού ημερολόγιο, (αναλυτικό, ή πολύ συνοπτικό), μπορεί νά παρακάμψει τά εισαγωγικά – περιγραφικά καί νά μεταβή στό Μέρος ΙΙ. (οι τού αυτοματισμού ας ζητήσουν από τόν διαχειριστή νά βάλει ένα κλίκ εδώ, γιά άμεση μετάβασι)

Μέρος ΙΙ: αναλυτικό Πλανητικό – Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2023, τό οποίο περιλαμβάνει:
.. τό τυπικό Ημερολόγιο, αναλυτικό καλλιεργητικό, (καί μέ εμβόλιμα κάποια σχόλια, γιά όλους)
.. τό έγχρωμο ‘πινακάκι’ μέ ημερήσια- ωριαία διάκρισι, (γιά τούς βιαστικούς), θά συμπληρωθή από τόν διαχειριστή, κατά τήν χρονική φάσι.
Τά αντίστοιχα συνοππτικά πλανητικά κάθε μηνός, (γιά άμεση επισκόπησι), ως είχαν στό παρελθόν, έχουν (ήδη από τό 2022) (υπό-) / αντικατασταθή από μιά περιγραφική ανακεφαλαίωση τών σημαντικοτέρων (κατ΄ εκτίμησι) πλανητικών δεδομένων, κατά μήνα.

Αυτή είναι η τυπική διάκρισις τής σειράς, τών περιεχομένων τής συντάξεως. Ο διαχειριστής, όμως, ανταποκρινόμενος στήν ‘ζήτησι’, μπορεί καί νά αντιστρέφει τήν σειρά.

Κάποιος σεβάσμιος ιερώμενος, γύρω στό 1900, έλεγε ότι οι άνθρωποι αντί νά κρυφακοούν τούς άλλους, καλύτερα θά έκαναν νά αφουγκράζονται – νά παρατηρούν τήν Φύσι, μπας καί κατανοήσουν τήν σοφία τού Πλάστη.
Στήν οξυμένη διάστασι αυτών τών τάσεων στά χρόνια μας, αποτάσσομε τό πρώτο καί συντασσόμεθα μέ τό τελευταίο.
Ο ‘Καζαμίας’ – τό Ημερολόγιο τούτο, τού 2023, ως τό καί τί τό πρώτο μιάς νέας σύνταξης παραμένει ίσως πιό λιτό σέ σχέσι μέ εκείνα τής προηγούμενης 10ετίας. Περιοριζόμεθα στά σημαντικότερα. Παρά τίς προσπάθειές μας, λόγω σπουδής, κάποια πράγματα ίσως λανθάνουν, ή διαφεύγουν, ή εν πάσει περιπτώσει δέν είναι τόσον πλήρη όσον συνηθίζετο στό παρελθόν.
Ζητούμε τήν κατανοήσί σας, ακόμη καί γιά τό καθυστερημένο.
Ελπίζομε στό καλύτερο.

24 Νοεμβρίου 2022

Αφέψημα (τσάι), από τις φλούδες του ροδιού

Αφέψημα (τσάι), από τις φλούδες του ροδιού

Ποιος θα το φανταζόταν ότι η φλούδα του ροδιού μπορεί να είναι χρήσιμη και να βελτιώσει την υγεία του πεπτικού συστήματος;

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αφήσουμε την φλούδα να ξεραθεί. Είναι εξαιρετικό το τσάι για λοιμώξεις του στομάχου και αυτό θα σας βοηθήσει και για την θεραπεία εντερικών διαταραχών.

04 Νοεμβρίου 2022

Αντισηπτικά αντιμικροβιακά βότανα

Αντισηπτικά αντιμικροβιακά βότανα

Ένας από τους κύριους τρόπους να υποστηρίξουμε το ανοσοποιητικό σύστημα με τη Δυτική, Ολιστική Βοτανοθεραπεία, είναι μέσω των βοτάνων που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των παθογόνων. Δηλαδή, με αντισηπτικά ή αντιμικροβιακά βότανα.
Εάν θες να μάθεις περισσότερα για τα αντισηπτικά βότανα, τις ιδιότητες τους και κάποια έξυπνα tips, δες την εκπομπή Holistic Life!

24 Οκτωβρίου 2022

Κρεμμύδι – κοκκάρι – σπόρος: παραδοσιακή καλλιέργεια

Κρεμμύδι – κοκκάρι – σπόρος: παραδοσιακή καλλιέργεια

Κρεμμύδι – κοκκάρι – σπόρος: Καλλιέργεια καί πρακτικές

Εισαγωγικά
Τό παρόν εστιάζεται κυρίως σέ λεπτομέρειες καί στήν πρακτική τής παραδοσιακής καλλιέργειας κρεμμυδιού, καί, (συμπτωματικά) αναφέρεται καί σέ άλλες γενικότερες οδηγίες.
Οδηγίες σχετικά μέ τήν καλλιέργεια γιά τό κρεμμύδι ευρίσκει κανείς αρκετές. Η πλειονότης αυτών, εννοούν (ως συνάγεται) τήν επαγγελματική, ή μαζική παραγωγή. Πολύ λιγότερες οι ανηρτημένες μελέτες γιά τήν οικιακή καλλιέργεια, τήν καλλιέργεια περιωρισμένης κλίμακας, τήν μή επαγγελματική – τήν μή μαζική. Ακόμη λιγότερες – ελάχιστες εκείνες γιά τό κοκκάρι καί τόν σπόρο. Καί τέλος, ως προς τίς λεπτομέρειες, δέν είναι καθόλου σαφείς. Έτσι, εδώ, επιχειρούμε νά καλύψομε τό κενό αυτό.