11 Μαΐου 2022

Φτιάχνω γάλα από σπόρους και ξηρούς καρπούς

Φτιάχνω γάλα από σπόρους και ξηρούς καρπούς

Χρησιμοποιούμε το γάλα από σπόρους και ξηρούς καρπούς αντί για γάλα ή κρέμα.

Η επόμενη είναι η αγαπημένη μας βασική συνταγή:

Βάλτε τα παρακάτω συστατικά σε ένα μικρό ηλεκτρικό μύλο ξηρών καρπών και σπόρων:

  • 2 κουταλιές της σούπας ωμούς ακατέργαστους ηλιόσπορους.
  • 12 ολόκληρα ωμά αμύγδαλα με φλούδα.
  • 1 κουταλιά της σούπας ωμό ακατέργαστο σουσάμι.

10 Μαΐου 2022

Γενετικά μεταλλαγμένο σιτάρι

Γενετικά μεταλλαγμένο σιτάρι

Το Γενετικά μεταλλαγμένο σιτάρι (GMO wheat....) παίρνει Εγκρίσεις...

6 Μαϊου 2022, Τα τελευταία νέα από την Γεωπονική Γενετική Μηχανική....

Αδειοδοτείται το γενετικά τροποποιημένο σιτάρι της Αργεντινής για Διατροφική χρήση (Πόλεμος Ουκρανίας!).....

Πρόκειται για το Γενετικά μεταλλαγμένο σιτάρι "HB4 wheat", "κόντρα" στην κλιματική αλλαγή (ανθεκτικό στην ξηρασία και στα ζιζανιοκτόνα) με αυξημένη απόδοση κατά 20% ανά μονάδα επιφανείας.... σύμφωνα με τους Αργεντινούς ερευνητές, και μετά από παρατηρήσεις δεκαετίας στους αγρούς (...10 παρατηρήσεις σε 10 ξεχωριστές χρονιές στις οποίες επεκράτησαν 10 ξηρασίες...)..

Είχε προηγηθεί η έγκριση της ΓΤ σόγιας (HB4 soybean) από Αργεντινή, Βραζιλία και ΗΠΑ.... Το GMO σιτάρι ήδη εξετάζεται από τις Κανονιστικές Αρχές των ΗΠΑ και άλλων χωρών στην Λατινική Αμερική για να λάβει εγκρίσεις "καλλιεργητικής και διατροφικής" χρήσης...!!! Η Αργεντινή έχει ήδη προσεγγίσει και την Ρωσική Ομοσπονδία για τον ίδιο λόγο (εγκρίσεις....)

02 Φεβρουαρίου 2022

Οι συνταγές του Πυθαγόρα που σταματάνε την πείνα και την δίψα

Οι συνταγές του Πυθαγόρα που σταματάνε την πείνα και την δίψα

Η συνταγή του Πυθαγόρα που σταματάει την πείνα

Σχετικά με το θέμα της διατροφής τους, το πρόγευμα των Πυθαγορείων περιλάμβανε κηρήθρα ή μέλι.
Το δείπνο τους, από άρτο φτιαγμένο είτε από κεχρί είτε από κριθάρι και από λαχανικά, τόσο βρασμένα όσο και ωμά. μᾶζα = κριθαρένιο ψωμί (κριθαρόψωμο) ή γλυκό.
Σπανίως έτρωγαν κρέας που προερχόταν από τα ιερά σφάγια των θυσιών, αλλά ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση έτρωγαν συγκεκριμένα κομμάτια του ζώου.
Τις περισσότερες φορές που έπρεπε να εισέλθουν στα άδυτα των ναών και να παραμείνουν εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα έκαναν χρήση τροφών που τους έκαναν να μην πεινάνε και να μην διψάνε.

22 Ιανουαρίου 2022

Ο Καιρός Πάνω - Κάτω

Ο Καιρός Πάνω - Κάτω

Ο Καιρός Πάνω Κάτω (δωρεάν βιβλίο)

.. “ ο καθένας μας ομιλεί γιά τόν καιρό, .. μά, .. κανείς μας δέν γνωρίζει τίποτα, ..”
.. καί εδώ,
.. μιά παράθεσις απ’ όσα λέγονται, αλλά καί απ’ όσα παρατηρούνται.

Καί φλογωπά σήματα ἐξωμμάτωσα, πρόσθεν ὄντ’ ἐπάργεμα. (Αἰσχύλος, Α.Pearce)

.. ὅτι οὐ δυνήσεται ἄνθρωπος τοῦ εὑρεῖν σὺν τὸ ποίημα τὸ πεποιημένον ὑπὸ τὸν ἥλιον,
.. καί γε ὅσα ἂν εἴπῃ σοφὸς τοῦ γνῶναι, οὐ δυνήσεται τοῦ εὑρεῖν. (Ἐκκλησιαστής)

‘Παρατηρητής τής Φύσεως’
Απρίλιος 2021
(*) .. (Ανέκδοτη εργασία, άν καί ελλειπής)

(*) .. τά επί μέρους κείμενα εγράφησαν, ή τροποποιήθηκαν σέ ένα μεγάλο διάστημα ετών.
Η συγκέντρωσίς τους στήν ενιαία αυτή παρουσίασι έγινε κάπως εσπευσμένα. Κάποια μπορεί νά λείπουν, ή νά επαναλαμβάνονται, ή νά μήν είναι τυπικά επεξεργασμένα. Όλη παρουσίασις δέν είναι η τυπική. Η δυνατότης διορθωμένης αναρτήσεως αποκλείεται.
Ζητούμε τήν κατανόησι τού αναγνώστη, αλλά καί τού δίνομε τό ελεύθερο γιά ίδια επεξεργασία – διάθεσι. Η μόνη του ηθική – τυπική υποχρέωσις είναι η αναφορά τής πηγής.

.. as Johannes Kepler says, ..
“This article can be freely distributed by all available means.
For the glory of God and the benefit of mankind”,
(WEATHER ASPECTS)

30 Δεκεμβρίου 2021

Βιοδυναμικό-Πλανητικό-Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2022

Βιοδυναμικό - Πλανητικό - Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2022

.. καί κατά μέρη,:

Μέρος Ι : Γενικά – Περιγραφικά,

απ’ όσα παρατηρούμε στήν Φύσι καί στό Στερέωμα:

..- από Δεκεμβρίου 2021 έως τόν Νοέμβριο 2021: χρονική επ’/ανασκόπησι συμβάντων – παρατηρήσεων, καί ως άν ειδικώτερα: επίκαιρα θέματα, καιρικά φαινόμενα, (βροχές, θερμοκρασία, καρποί), καί κάποια φαινόμενα πού περνάνε απαρατήρητα, ή δέν μάς ενδιαφέρουν, καί τέλος τά συνοπτικά πλανητικά γιά τό 2022, (κατά πλανήτη καί μέ κάποια σχόλια).

Τά γενικότερα/ ειδικότερα σχόλια, εδώ γιά τό 2021, όπως συνηθίζονταν γιά τήν ‘ιστορία’, τούς ‘αργόσχολους’, είναι πολύ ετεροβαρή, λόγω τών περιστάσεων. Αφορούν ελάχιστους καί όσους μπορούν καί στοχάζονται.

Ο αναγνώστης, ο ‘βιαστικός’, εκείνος πού ενδιαφέρεται μόνον γιά τό καθ’ εαυτού ημερολόγιο, (αναλυτικό, ή πολύ συνοπτικό), μπορεί νά παρακάμψει τά εισαγωγικά – περιγραφικά καί νά μεταβή στό Μέρος ΙΙ.

Μέρος ΙΙ: αναλυτικό Πλανητικό – Καλλιεργητικό Ημερολόγιο 2022, τό οποίο περιλαμβάνει:

.. τό τυπικό Ημερολόγιο, αναλυτικό καλλιεργητικό, (καί μέ εμβόλιμα κάποια σχόλια, γιά όλους)

.. τό έγχρωμο ‘πινακάκι’ μέ ημερήσια- ωριαία διάκρισι, (γιά τούς βιαστικούς), θά συμπληρωθή από τόν διαχειριστή, κατά τήν χρονική φάσι.

Τό αντίστοιχο συνοππτικό πλανητικό, (γιά άμεση επισκόπησι), παραλείπεται από τό Ημερολόγιο τού 2022. Τούτο (υπό-) / αντικαθίσταται από μιά περιγραφική ανακεφαλαίωση τών σημαντικοτέρων (κατ΄ εκτίμησι) πλανητικών δεομένων, κατά μήνα.

Αυτή είναι η τυπική διάκρισις τής σειράς, τών περιεχομένων τού συντάκτη. Ο διαχειριστής, όμως, ανταποκρινόμενος στήν ‘ζήτησι’, μπορεί καί νά αντιστρέφει τήν σειρά.

Ο ‘Καζαμίας’ – τό Ημερολόγιο τούτο, ως τό τελευταίο μιάς σειράς επί μιά 10ετία, είναι πολύ λιτό σέ σχέσι μέ τά προηγούμενα. Ως τόσον, προσπαθήσαμε νά αποφύγομε τήν σπουδή – τό τυποποιημένο. Διατηρήσαμε τό κλασσικό στυλ, ή εκείνο τών πιό σοβαρών στόν χώρο αυτό. Έτσι κάναμε καί έτσι τελειώνομε. Εάν κάναμε λάθος δέν υπάρχουν περιθώρια αλλαγών. (βλέπε σχετικά στό τέλος – τέλος)