Συμπτώματα ασθενειών φυτών-δέντρων

Συμπτώματα ασθενειών φυτών-δέντρων

Ασθένειες φυτών λαχανικών και δέντρων

 1. Κηλίδες επί των φύλλων ή στελεχών
  Οι κηλίδες αυτές είναι δυνατόν να είναι κανονικού ή ακανόνιστου σχήματος, διαφόρων μεγεθών και χρωμάτων, επίπεδες, κυρτές ή κοίλες, δημιουργούν τρύπες στα φύλλα που πέφτουν ή παραμένουν ξερές. Οι κηλίδες αυτές μπορεί να είναι διασπαρμένοι σε διάφορα σημεία και προέρχονται από μύκητες ή βακτήρια. Εάν οι κηλίδες αρχίζουν από τα άκρα ή την περίμετρο των φύλλων, τότε είναι δυνατόν να προέρχονται από την ξηρή ατμόσφαιρα ή από την παρουσία στο έδαφος διαλυτού στοιχείου(μαγειρικού άλατος), ή από έγκαυμα από φάρμακο (πετρελαίου, θειασβεστείου, βορδιγαλλείου πολτού).
  Εάν αυτή ξεκινάει από την βάση προς την κορυφή, ενώ ο κεντρικός βλαστός από όπου φύεται ο προσβεβλημένος βλαστός είναι υγιής, τότε η αιτία δύναται να αποδοθεί σε μύκητα (φαιά σήψη των πυρηνοκάρπων) ή σε βακτήριο. Εάν η αποξήρανση αρχίζει από την κορυφή και προχωράει προς τη βάση του βλαστού, τότε ως αιτία υποπτευόμαστε μύκητες (παρασιτική κορυφοξήρα των εσπεριδοειδών), βακτήρια, χαμηλή θερμοκρασία (άωρος φθινοπωρινή βλάστηση), έλλειψη υγρασίας είτε από ζημιά των ριζών ή απουσίας αυτής από το έδαφος.
 2. Αποπληξία ή μαρασμός των βλαστών ή φυτών
  Η απότομος αποξήρανση βλαστών και φυτών οφείλεται στο μύκητα (Pythiacystis citrophthora) των εσπεριδοειδών, Fusarium πολλών δέντρων) ή βακτήριο (Bacteria tumefaciens), ή μηχανική ζημιά (ξυλοφάγα έντομα υπογείου κορμού), αυτές οι αιτίες παρεμποδίζουν σε μια στιγμή την ανταλλαγή τροφών μεταξύ ριζών και φυλλώματος, ή υπογείου και υπέργειου μέρος ενός φυτού. Δεδομένου δε ότι η άνοδος των χυμών (του νερού και των διαλυμένων σε αυτό ακατέργαστων τροφών του εδάφους) συντελείτε από το εξωτερικό λεπτό στρώμα του ξύλου, η δε κάθοδος των κατεργασμένων τροφών δια του εξωτερικού φλοιού, είναι δυνατόν η μόλυνση που δημιουργείτε μερικώς ή καθολικός στο φλοιό από μύκητα ή βακτηρίδιο να αναπτύξει αυτούς τους μικροοργανισμούς στο φυτό χωρίς εμφανή συμπτώματα ασθένειας.
  Αντιθέτως, είναι δυνατόν η μερική διακοπή και η επί αρκετό χρόνο κάθοδος των κατεργασμένων τροφών προς τις ρίζες ή τα κατώτερα όργανα του φυλλώματος, να επιτρέψει προς στιγμή μεγαλύτερη καρποφορία (κομμίωση εσπεριδοειδών, εξοίδησης κορμού και ριζών, ρητίνωσης πιστακίας). Μετά από λίγο όμως εξαιτίας της επεκτεινόμενης απότομης δράσης της παθογόνου αιτίας προς τα αγγεία της ανόδου της υγρασίας και των διαλυμάτων των ακατέργαστων τροφών, επέρχεται απότομη διακοπή της τροφοδοτήσεως της κόμης (φυλλώματος κλπ.) του φυτού. Αποτέλεσμα αυτής της απότομης διακοπής ανόδου της υγρασίας είναι ο απότομος μαρασμός ή θάνατος του φυτού, χαρακτηριζόμενος ως αποπληξία. Μάλιστα είναι τόσο απότομος ο θάνατος ώστε να μη προλαβαίνει το φυτό να προσαρμοστεί ή να προσανατολιστεί προς τη νέα κατάσταση δια της αποβολής αναλόγου ποσότητος καρπών και φυλλώματος, όπως θα συνέβαινε αν η τροφοδότηση διεκόπτετο μερικώς δια μερικής καταστροφής των αγγείων της ανόδου ή ελαττώσεως των αρδεύσεων. Για το λόγο αυτό παρατηρούμε κατά το τέλος της ανοίξεως ή την αρχή του καλοκαιριού να ξηραίνονται με ολόκληρο το φύλλωμά τους και το ημι αναπτυγμένο φορτίο των καρπών τους.
 3. Κίτρινο φύλλωμα
  Αν το κιτρίνισμα είναι ακανόνιστο και ορατό από την πάνω επιφάνεια, τότε αιτία αυτού είναι ζωικά παράσιτα (ακάρεα, αφίδες κ.τ.λ.) εγκατεστημένα στην κάτω επιφάνεια ή διηθητός ιός που προξενεί μωσαϊκωσιν (συκή). Αν το κιτρίνισμα είναι μάλλον ομοιόμορφο, εκτός τινών νευρώσεων ή άλλων σημείων παραμενόντων πρασινωπών, τότε θα πρόκριτε περί ελλείψεως ενός θρεπτικού στοιχείου στο έδαφος ή πλεονάσματος του , οπότε η πάθηση λέγεται φυσιολογική. Αν όμως το κιτρίνισμα των φύλλων είναι ομοιόμορφο, τότε το στοιχείο που θα λείπει είναι το άζωτο, αν αιτία της ασθένειας είναι η έλλειψης αυτού του στοιχείου. Είναι δυνατόν όμως να οφείλεται και σε γενική διατάραξη, συνέπεια καταστροφής ή ανεπαρκούς αναπτύξεως των απορροφητικών των τροφών ριζών εξαιτίας της παρουσίας υπερβολικής υγρασίας, η οποία έδιωξε τον τόσο απαραίτητο για τη ζωή αέρα και κατέλαβε τη θέση αυτού.
 4. Πτώσης των φύλλων και καρπών
  Η πτώσης των φύλλων και καρπών είναι δυνατό να οφείλεται από προσβολή ζωικών παρασίτων, εντόμων, ακάρεων ή μυκήτων, από έλλειψη υγρασίας του εδάφους, από πλεονασμό υγρασίας του εδάφους (πλημμύρα), σε χαμηλή θερμοκρασία.
  Είναι δυνατό να πέσουν τα φύλλα και από την καυστική επίδραση σε αυτά από κάποιο χρησιμοποιημένο φάρμακο (πετρέλαιο, θειασβέστιο).
 5. Σκωριάσεις, κν. συναπίδι
  Στίγματα κίτρινα ή πορτοκαλόχροα, πλήρη κοκκίων του αυτού χρώματος και εγκατεσπαρμένα στα φύλλα καρπούς και βλαστούς έχουν για αιτία μύκητες. Αυτή η προσβολή μπορεί να προκαλέσει αποξήρανση του φιλοξενούντος φυτού ή μερών αυτού (σκωρίασης κυάμων, φασολιών, αχλαδιάς) και γενική εξασθένηση.
 6. Περονόσποροι, ωϊδία
  Λευκά ή φαιά άφθονα μυκήλια επεκτεινόμενα ακανόνιστως στην επιφάνεια φύλλων, καρπών και βλαστών χαρακτηρίζουν τα ωϊδία (κν. μπάστρες ή στάχτιασμα). Κανονικότερες όμως και κάπως περιορισμένες κηλίδες άγονοι ή με λευκές ή φαιές υφές, συνήθως στην κάτω επιφάνεια, χαρακτηρίζουν τους κυρίως περονόσπορους.
 7. Σήψης καρπών
  Κηλίδες διαφόρων χρωμάτων υδαρείς παρουσιάζονται στους καρπούς, τους καταλαμβάνουν με τον καιρό ολόκληρους και τους καταστρέφουν, οφείλονται σε διάφορους μύκητες.
 8. Στιγμάτωσις καρπών
  Φελλώδεις ή άλλης φύσεως κηλίδες που εξέχουν οφείλονται σε μύκητες (φουσικλάδιο ή βούλα μήλων).
 9. Καρκίνοι ή εξελκώσεις
  Μη επουλωμένες πληγές παρουσιάζονται στο κορμό ή στους βλαστούς. Αυτές οφείλονται σε μύκητες ή βακτήρια. Πιθανόν η αρχική αιτία να ήταν η μηχανική ζημιά και να ακολούθησε η μόλυνση από παθογόνο ή σαπροφυτικό οργανισμό, που πρόσβαλε το σχηματιζόμενο δημιουργικό ιστό για την επούλωση της πληγής.
 10. Εξοιδήσεις (εξογκώματα)
  Αυτές παρουσιάζονται στις ρίζες των φυτών και δέντρων και δυνατόν να προκαλούνται από έντομα (Schizoneura lanigera της μηλιάς), σκωλήκων (Heterodera radicicola) και βακτηρίων (bacterium tumefaciens). Παρουσιαζόμενες στο κορμό, στο σημείο της ενώσεως εμβολίου και υποκειμένου καταδεικνύουν την έλλειψη συγγένειας μεταξύ εμβολίου και υποκειμένου, για καλή εμπλοκή των κυττάρων. Άλλες όμως εξοιδήσεις στο υπόγειο μέρος και πλησίον των κεντρικών ριζών οφείλονται σε βακτήριο.
  Εξοιδήσεις επί βραχιόνων κλαδιών και φύλλων είναι δυνατό να οφείλονται σε βακτήριο (Bacterium savastanoi της ελιάς). Εξογκώματα παραγόμενα στα φύλλα οφείλονται σε ερεθισμούς εντόμων ή μύκητες (εξώασκος της ροδακινιάς).

Συμπτώματα ασθενειών φυτών-δέντρων

Πηγή:Οι εχθροί των καρποφόρων δέντρων-Π. Αναγνωστόπουλου-Αθήναι 1939

Διαβάστε ακόμη:Ασθένειες δέντρων και μέτρα αντιμετώπισής τους

13 σχόλια:

 1. Σ'ευχαριστώ πολλή, είναι καλό να το ξέρουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος23/9/10, 3:07 μ.μ.

  Πολύ καλό site.
  Σχετικά με τις διάφορες αρρώστιες των δένδρων, μήπως γνωρίζει κανείς από που μπορεί να προέρχεται μια κόλα που βγάζει η καρυδιά (από την άνοιξη έως και τα μέσα του φθινοπώρου); Έχω παρατηρήσει ένα είδος εντόμου (κάτι στο μέγεθος μύγας και χρώματα μέλισσας) που την περιτριγυρίζει σε αυτό το διάστημα. Υπάρχει πιθανότητα να το προκαλεί αυτό το έντομο, κι αν ναι, γνωρίζουμε εάν υπάρχει κάποια βιολογική θεραπεία;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. πιθανο εχει ελλειψη βοριου γιαυτο βαλε της 300γραμμαρια βοριο και αν δεν διωρθωθει το προβλημα ψεκασε τη με alliet

   Διαγραφή
 3. Ανώνυμος16/5/12, 1:13 μ.μ.

  Γεια και χαρα σε ολους,

  Τωρα τελευταία εχει εμφανιστεί στο περιβολι μου ένα ζιζανιο το οποιο λεγεται λύκος ή κουσκουτάς. Εχει τη μορφή πορτοκαλί κλωστής και εχει αναριχιθεί πάνω στο σπανάκι και στη ρόκα μου. Πως μπορώ να το καταπολεμήσω με φυσιολογικά μεσα εκτος απο το να το ξεδιαλεγω με τα χερια;

  Ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η ντοματιά μου έχει περονόσπορο. Πόσο συχνά μπορώ να ψεκάζω με νερό και ξύδι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος5/12/13, 3:21 μ.μ.

  Γεια σας, εχω ενα φυτο το οποιο ξαφνικα αρχισε να βγαζει σε μεροικα απο τα φυλλα του κιληδες οι οποιες ειναι κιτρινες και στο κεντρο εχουν μαυρο χρωμα. Η γενικη τους εικονα ειναι σαν κουτσουλια. Μετα απο μερες τα φυλλα στα οποια εμφανηστηκαν οι κηλιδες αρχιζαν να κιτρινιζουν. Ταυτοχρονα η αναπτυξη του φυτου επιβραδυνθηκε αισθητα. Δεν γνωριζω αν σχετιζεται αλλα ολα αυτα ξεκινησαν μετα απο μια μεταμφυτευση που του καναμε σε μεγαλυτερη γλαστρα. Μηπως γνωριζετε τι μπορει να ειναι και πως θα μπορουσα να το αντιμετοπισω? Ευχαριστω για το χρονο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος17/12/13, 11:29 μ.μ.

  τα φυλλα της γαρδενιας μου μαυρισαν απο πανω και μετα αρχισαν να ξεραινοντα και να πεφτουν και παρατηρω οτι συνεχιζει και ο κορμος να ξεραινεται.τι φταιει? τι να κανω ? θελω να την σωσω.ελενη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Εχω μουριές στην αυλή .η μια κιτρινίζουν τα φύλλα καί πέφτουν χωρίς να είναι η εποχή τους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Το χειμωνα φυτεψα στην αυλη 4 φλαμουριες, αρκετα ψηλες, οι 3 πεταξανε φυλλα αρχες Απριλη κανονικα αλλα η τεταρτη δεν εχει βγαλει φυλλα αλλα δεν φαινεται να ειναι ξερη. Τι να φταιει, το να της κανω?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λογικά έπρεπε να έχει πετάξει... πάντα δεν μας πετυχαίνουν όλα τα δέντρα που μεταφυτεύουμε πολλά μπορεί να φταίνε από το έδαφος μέχρι το δέντρο

   Διαγραφή
 9. κλη εσπερα ηρθα σενα σπιτι που εχει μεγαλο δεντρο δαφνης παρΜελημενο και τα φυλλα εχουν μαυρες κιλιδες διπλα του μια ελια που οι καρποι εχουν δακο και επισης ακλαδευτη..παρακαλω πως μπορω ν τα σωσω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Καλημέρα σας:Εχω στην αυλή μου φλαμουρια δύο χρόνια φέτος τα φύλλα γυρίζουν προς τα μέσα ενώ πέρσι ήταν κανονικά δεν ξέρω τι να κάνω είναι σε παρτέρι:

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Καλημέρα σας:Εχω Έχω στην αυλή μου φλαμουρια δύο χρόνια φέτος τα φύλλα γυρίζουν προς τα μέσα ενώ πέρσι ήταν κανονικά δεν ξέρω τι να κάνω είναι σε παρτέρι:

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα