Συβμολισμοί καί Επεξηγήσεις στό Βιοδυναμικό Ημερολόγιο μέ τήν Σελήνη

Συβμολισμοί καί Επεξηγήσεις στό Βιοδυναμικό Ημερολόγιο μέ τήν Σελήνη

Βιοδυναμικό Ημερολόγιο: Συβμολισμοί καί Επεξηγήσεις

Τά σύμβολα, εδώ στό Καλλιεργητικό Ημερολόγιο, αφορούν βασικά:

  • τούς αστερισμούς,
  • τούς πλανήτες, καί
  • τίς όψεις – γωνίες πού σχηματίζουν μεταξύ τους οι πλανήτες, (ή καί θέσεις).
    (Αναλυτικά καί κάθε ημέρα, αναφέρεται ο αστερισμός εμπρός από τόν οποίο θά ευρίσκεται κάθε φορά η Σελήνη, ή όταν αλλάζη, ενώ στήν αρχή δίνεται συνοπτικό πινακάκι μέ τούς αστερισμούς τών άλλων πλανητών.)

Τά σύμβολα αυτά είναι σχεδόν στάνταρντ σέ κάθε αστρονομικό – αστρολογικό χάρτη, ή σέ αντίστοιχο ημερολόγιο. Στήν ανατολική αστρολογία (Ινδική , Κινέζικη), χρησιμοποιούνται καί κάπως διαφορετικά ονόματα καί συσχετισμοί.
Μιά προσέγγισι στήν ερμηνεία γιά τήν παραστασι τών αστερισμών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί νά εύρη στήν διέυθυνσι:
http://dennisklocek.com/articles/glyphs-zodiac

Άν καί θά δώσομε – επαναλάβομε μιά συνοπτική επεξήγησι τών αστερισμών καί συμβολισμών τους, ως τόσον προτείνεται στόν αναγνώστη νά κατεβάση τά μεταφρασμένα σχετικά ημερολόγια.pdf τής M.Thun, πού ευρίσκονται στό κάτω μέρος τού χωρίου – παραθύρου «Βιοδυναμικό Ημερολόγιο» καί νά διαβάση τήν εισαγωγή καί τό τέλος. Ό,τι παρουσιάζεται στόν ιστοχώρο αυτόν έχει έν πολλοίς ως βάσι – πρότυπο τά ημερολόγια τής M.Thun, αλλά δέν αποτελεί κάποιου είδους μετάφρασι.

Αστερισμοί, (constellations), υπάρχουν πολλοί στό στερέωμα, (επίσημα 88). Αναφερόμεθα μόνο στούς 12 αστερισμούς τού ‘ζωδιακού’ κύκλου, δηλαδή σέ εκείνους πού ευρίσκονται (πίσω καί στό βάθος) στό τόξο τού δρομολογίου πού διαγράφει κάθε φορά ο Ήλιος , η Σελήνη καί οι άλλοι πλανήτες τού ηλιακού συστήματος.

Οι αστερισμοί δέν αλλάζουν δρομολόγιο. Τούτοι, λόγω τής τεραστίας αποστάσεως σέ σχέσι μέ τόν Ήλιο καί τούς άλλους πλανήτες, φαίνεται νά ανατέλουν καί δύουν πάντοτε στήν ίδια θέσι, διαγράφοντας ο καθένας τους πάντοτε τό ίδιο τόξο. Όχι όμως καί τήν ίδια ώρα. Φαίνεται νά κινούνται πιό γρήγορα από τόν Ήλιο. Έτσι ό Ήλιος κάθε μήνα περνάει στό πιό πίσω αστερισμό. Τό ίδιο, ή τό ανάλογο άλλά μέ διαφορετική ταχύτητα, συμβαίνει καί μέ τούς άλλους πλανήτες. Μόνο πού οι τελευταίοι, κάποιες φορές λόγω τής συγκεκριμένης θέσεως, φαινομενικά κινούνται καί πρός τά εμπρός. Πάνε, δηλαδή δυτικώτερα τού αστερισμού, πρός τά εμπρός, ή πρός τόν προηγούμενο. Τότε λέμε ότι ο πλανήτης αυτός κινείται ‘ανάδρομα’, (retrograde = ‘R’).

Οι Αστερισμοί (constellations): Ονόματα – Συμβολισμοί καί Στοιχεία

Αρχίζοντας από τό τόξο στό ζενίθ, καί πηγαίνοντας κατερχομένου τού τόξου πρός τόν Ν.Α. – Ν.Δ. ορίζοντα, έχομε τούς αστερισμούς, (μέ ό,τι χαρακτηρίζονται καί επηρρεάζουν):

Συβμολισμοί καί Επεξηγήσεις στό Βιοδυναμικό Ημερολόγιο μέ τήν Σελήνη

* μιά τυπική δήλωσις, γιά παράδειγμα, “08pi30”, σημαίνει στήν 8η καί ήμισυ μοίρα τών Ιχθύων.
Ως τόσον, στήν μπάντα, στά όρια τού δρμολογίου τών τόξων τών πλανητών τού ηλιακού συστήματος, σέ κάποια sites αναφέρονται, ως ενδειξις αστρονομικής ακρίβειας καί κάποιοι άλλοι αστερισμοί, όπως:
- τού Κήτους, Cetus, ‘Cet’, από τόν Υδροχόο ως τήν αρχή τού Κριού καί νότια τών Ιχθύων,
- τής Κόμης, ‘Com’, από τόν Λέοντα ως τήν Παρθένο καί λίγο βορειότερα,
- τού Βοιώτη, ‘Boo’, πρός τό ΄τελος τής Παρθένου καί λίγο βορειότερα,
- τού Οφιούχου, ‘Oph’ μεταξύ Σκορπιού καί Τοξότη καί επάνω – βορειότερα από τήν ουρά τού Σκορπιού (τού οποίου η ουρά του γέρνει νότια) . Πρός τό νοτιότερο άκρο του καί βορειότερα τού Ζυγού, στό ύψος περ. τής Παρθένου δηλώνεται καί ως ‘Κεφάλι τού Φιδιού’, Serpens Caput, ‘Cer’,...

Συβμολισμοί καί Επεξηγήσεις στό Βιοδυναμικό Ημερολόγιο μέ τήν Σελήνη

Διαβάστε ακόμη:Πληροφορίες για το βιοδυναμικό ημερολόγιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα