Τα κοινά ονόματα των φυτών-ζιζανίων της Ελλάδας

Ποια είναι οι συνηθισμένες ονομασίες των φυτών ζιζανίων της Ελλάδας

Τα κοινά ονόματα των φυτών-ζιζανίων της Ελλάδας

Κοινό όνομα-Επιστημονικό όνομα-Οικογένεια-Κατάταξη

(ΜΑ=μονοετές ανοιξιάτικο ΜΧ=μονοετές χειμωνιάτικο Δ=διετές Π=πολυετές ΠΡ=παρασιτικό)

Α
αγκαραθιά-Phlomis fruticosa-Lamiaceae-Π
αγούλιαρας-Sorghum halepense-Poaceae-Π
αγριάδα-Cynodon dactylon-Poaceae-Π
αγριοβαμβακιά-Abuliton theophrasti-Malvaceae-MA
αγριόβικος-Vicia spp.-Fabaceae-MX
αγριοβρώμη μεγάλη-Avena sterilis-Poaceae-MX
αγριοβρώμη μικρή-Avena barbata-Poaceae-MX
αγριογιούλι-Legousia speculum-veneris-Campanulaceae-MX
αγριοϊβίσκος-Hibiscus trionum-Malvaceae-MA
αγριοκαρδαμούδα-Capsella bursa-pastoris-Brassicaceae-MX
αγριοκαρότο-Daucus carota-Apiaceae-Δ
αγριοκαρπουζιά-Solanum rostratum-Solanaceae-MA
αγριοκουκιά-Agrostemma githago-Caryophyllaceae-MX
αγριοκρέμμυδο-Allium roseum-Liliaceae-Δ
αγριοκρίθαρο-Hordeum murinum-Poaceae-ΜΧ
αγριολαθούρι κοινό-Lathyrus aphaca-Fabaceae-ΜΑ
αγριομαντηλίδα-Chrysanthemum segetum-Asteraceae-ΜΧ
αγριομαργαρίτα-Chrysanthemum segetum-Asteraceae-ΜΧ
αγριομάρουλο-Lactuca serriola-Asteraceae-ΜΧ
αγριομελιτζάνα-Xanthium strumarium-Asteraceae-ΜΑ
αγριομενεξές-Viola arvensis-Violaceae-ΜΧ
αγριοτομάτα-Solanum nigrum-Solanaceae-ΜΑ
αγριοπανσές κοινός-Viola arvensis-Violaceae-ΜΧ
αγριοπανσές ποικχ/ος-Viola tricolor-Violaceae-ΜΧ
αγριοπαπαρούνα-Adonis aestivalis-Ranunculaceae-ΜΧ
αγριοπιπεριά-Polygonum persicaria-Polygonaceae-ΜΑ
αγριοραδίκι-Taraxacum officinale-Asteraceae-Π
αγριοραπανίδα-Raphanus raphanistrum-Brassicaceae-ΜΧ
αγριοσινάπι-Sinapis arvensis-Brassicaceae-ΜΧ
αγριοσπαράγγι-Asparagus spp.-Liliaceae-Π
αγριόσταρο-Aegilops spp.-Poaceae-ΜΧ
αγριοστάχυ-Hordeum murinum-Poaceae-ΜΧ
αγριότευτλο-Beta spp.-Chenopodiaceae-ΜΑ
αγριοτρίφυλλο-Trifolium spp.-Fabaceae-ΜΑ/Π
αγριοφασκιά-Chrozophora tinctoria-Euphorbiaceae-ΜΑ
αγριοφασουλιά-Ipomoea hederacea-Convolvulaceae-ΜΑ
άγρωστη-Agrostis spp.-Poaceae-ΜΧ
άδωνης-Adonis aestivalis-Ranunculaceae-ΜΧ
αιθούσα-Aethusa cynapuim-Apiaceae-ΜΑ
αιματόχορτο-Digitaria sanguinalis-Poaceae-ΜΑ
αλεποουρά-Alopecurus myosuroides-Poaceae-ΜΑ
αλεποουρά,σετάρια-Setaria spp.-Poaceae-ΜΑ
αλιφασκιά-Phlomis fruticosa-Lamiaceae-Π
αλμυρίδα-Salsola kali-Chenopodiaceae-ΜΑ
αλμυρολουβουδιά-Chenopodium vulvaria-Chenopodiaceae-ΜΑ
αλογοουρά-Equisetum arvense-Equisitaceae-Π
αμανία-Ammannia spp.-Lythraceae-ΜΑ
αμπελοκλάδια-Cuscuta spp.-Cuscutaceae-ΠΡ
αναγαλλίδα-Anagalis arvensis-Primulaceae-ΜΧ
αναξυρίδα-Rumex acetosella-Polygonaceae-ΜΧ
αναρ/μενο πολύγονο-Bilderdykia convolvulus-Polygonaceae-ΜΑ
ανεμάγρωστη-Apera spica-venti-Poaceae-ΜΧ
ανεμόχορτο-Apera spica-venti-Poaceae-ΜΧ
ανθεμίδα-Anthemis arvensis-Asteraceae-ΜΧ
αντράκλα-Portulaca oleracea-Portulacaceae-ΜΑ
άρθηκας-Ferula communis-Apiaceae-Π
ασπράγκαθο-Cirsium arvense-Asteraceae-Π
ασπράγκαθο-Xanthium spinosum-Asteraceae-ΜΑ
άσπρο βλήτο-Amaranthus albus-maranthaceae-ΜΑ
ασταφυλίνος-Daucus carota-Apiaceae-Δ
ασφάκα-Phlomis fruticosa-Lamiaceae-Π
ασφοδελίνη-Asphodeline lutea-Liliaceae-Π
ασφόδελος-Asphodelus aestivus-Liliaceae-Π
ασφοδήλι-Ashodeline lutea-Liliaceae-Π

Β
βάτα-Rubus spp.-Rosaceae-ΜΧ
βατράχια-Ranunculus spp.-Ranunculacea-ΜΧ
βέλιουρας-Sorghum halepense-Poaceae-Π
βελονάκι-Erodium cicutarium-Geraniaceae-ΜΧ
βερμπάσκο-Verbascum spp.-Scrophulariaceae-Δ
βερόνικα-Veronica spp.-Scrophulariaceae-ΜΧ
βλήτο καλλιεργούμενο-Amaranthus hybridus-Amaranthaceae-ΜΑ
βλήτο λεπτό-Amaranthus viridis-Amaranthaceae-ΜΑ
βλήτο πλαγιαστό-Amaranthus blitoides-Amaranthaceae-ΜΑ
βλήτο πολυετές-Amaranthus deflexus-Amaranthaceae-Π
βλήτο τραχύ-Amaranthus retroflexus-Amaranthaceae-ΜΑ
βολβοκρίθαρο-Hordeum bulbosum-Poaceae-Π
βολβοπόα-Poa bulbosa-Poaceae-Π
βούλιαρη-Sorghum halepense-Poaceae-Π
βούτομο-Butomus umbellatus-Butomaceae-Π
βουτσί-Daucus carota-Apiaceae-Δ
βρόμος-Bromus spp.-Poaceae-ΜΧ
βρούβα-Sinapis arvensis-Brassicaceae-ΜΧ
βρωμοβότανο-Solanum nigrum-Solanaceae-ΜΑ
βρωμολάχανο-Cardaria draba-Brassicaceae-Π
βρωμολουβουδιά-Chenopodium vulvaria-Chenopodiaceae-ΜΑ
βρωμούσα-Chenopodium vulvaria-Chenopodiaceae-ΜΑ

Γ
γαϊδουράγκαθο-Carduus nutans-Asteraceae-Π
γαϊδουράγκαθο-Onopordium spp.-Asteraceae-Δ
γαλαζάκι-Veronica spp.-Scrophulariaceae-ΜΧ
γαλατσίδα μεγάλη-Euphorbia helioscopoia-Euphorbiaceae-ΜΑ
γαλατσίδα μικρή-Euphorbia peplus-Euphorbiaceae-ΜΑ
γεράνια-Geranium spp.-Geraniaceae-ΜΧ
γερμανός-Solanum elaeagnifolium-Solanaceae-Π
γκαλίνσογκα-Galinsoga parviflora-Asteraceae-ΜΑ
γκι-Viscum album-Viscaceae-ΠΡ
γλαυκόχρωμη σετάρια-Setaria glauca-Poaceae-ΜΑ
γλιστρίδα-Portulaca oleracea-Portulacaceae-ΜΑ
γλώσσα-Verbascum spp.-Scrophulariaceae-Δ
γόγγολη-Agrostemma githago-Caryophyllaceae-ΜΧ
γρήλαρη-Oryzopsis miliaceae-Poaceae-Π

Δ
δακτυλίδα-Dactylis glomerata-Poaceae-Π
δαρί-Sorghum halepense-Poaceae-Π
δαυκί-Daucus carota-Apiaceae-Δ
δεματόχορτο-Imperata cylindrical-Poaceae-Π
δενδροφλώμος-Euphorbia dendroides-Euphorbiaceae-Π
δωδεκάνθι-Lamium amplexicaule-Lamiaceae-ΜΧ

Ε
ελευσίνι-Eleusine indica-Poaceae-ΜΑ
έλυμος-Elymus repens-Poaceae-Π
ερωδιός-Erodium cicutarium-Geraniaceae-ΜΧ
ευφόρβιες-Euphorbia spp.-Euphorbiaceae-ΜΑ/Π

Ζ
ζορνές-Datura stramonium-Solanaceae-ΜΑ
ζωχός-Sonchus oleraceus-Asteraceae-ΜΧ
ζωχός πολυετής-Sonchus arvensis-Asteraceae-Π
ζωχός τραχύς-Sonchus asper-Asteraceae-ΜΧ

Η
ηλιοτρόπιο κοινό-Heliotropium europeum-Boraginaceae-ΜΑ
ηλιοτρόπιο μακρ/ρπο-Heliotropium dolosum-BoraginaceaeΜΑ
ηλιοτρόπιο τριχωτό-Heliotropium hirsutissimum-Boraginaceae-ΜΑ
ήρα λεπτή-Lolium rigidum-Poaceae-ΜΧ
ήρα μεθυστική-Lolium temulentum-Poaceae-ΜΧ
ήρα πολύανθη-Lolium multiflorum-Poaceae-ΜΧ
ήρα πολυετής-Lolium perenne-Poaceae-ΜΧ

Θ
θαλασσόχορτο-Salsola kali-Chenopodiaceae-ΜΑ
θλάσπι-Thlaspi arvense-Brassicaceae-ΜΧ

Ι
ιξός-Loranthus europeus-Loranthaceae-ΠΡ
ιξός-Viscum album-Viscaceae-ΠΡ

Κ
καβαλλαριά-Galium aparine-Rubiaceae-ΜΧ
καλάγκαθο-Cnicus benedictus-Asteraceae-ΜΧ
καλαμάγρα-Sorghum halepense-Poaceae-Π
καλάμι-Arundo donax-Poaceae-Π
καλιά-Salsola kali-Chenopodiaceae-ΜΑ
καλόγηρος-Erodium cicutarium-Geraniaceae-ΜΧ
καμπανάκια-Abutilon theophrasti-Malvaceae-ΜΑ
κάπαρη-Capparis ovata-Capparaceae-ΜΧ
καπνόχορτο-Fumaria officinalis-Fumariaceae-ΜΧ
κάπουρος-Cyperus rotundus-Cyperaceae-Π
καπουτσίνος-Consolida regalis-Ranunculaceae-ΜΧ
καραβούνι-Asphodelus aestivus-Liliaceae-Π
καρδαμίνα-Cardamine spp.-Brassicaceae-ΜΧ
κασέντρα-Scandix pectin-veneris-Apiaceae-ΜΑ
καυκαλίδα-Caucalis spp.-Apiaceae-ΜΧ
καψέλλα-Capsella bursa-pastoris-Brassicaceae-ΜΧ
κενταύριο-Centaurea cyanus-Asteraceae-ΜΧ
κεράστιο-Cerastium arvense-Caryophyllaceae-Π
κεχρί-Panicum repens-Poaceae-ΜΑ
κίρσιο-Cirsium arvense-Asteraceae-Π
κίτρινη κύπερη-Cyperus esculentus-Cyperaceae-Π
κίτρινη σετάρια-Setaria pumola-Poaceae-ΜΑ
Κοινή παπαρούνα-Papaver rhoeas-Papaveraceae-ΜΧ
Κοινή πόα-Poa annua-Poaceae-ΜΑ
Κοινό αγριολαθούρι-Lathyrus aphaca-Fabaceae-ΜΑ
Κοινό ηλιοτρόπιο-Heliotropium europeum-Boraginaceae-ΜΑ
κοινός αγριοπανσές-Viola arvensis-Violaceae-ΜΧ
κολλητσίδα-Setaria spp.-Poaceae-ΜΑ
κολλητσίδα-Xanthium strumarium-Asteraceae-ΜΑ
κολλητσίδα μεγ/καρπη-Galium aparine-Rubiaceae-ΜΧ
κολλητσίδα μικρόκαρπη-Galium spurium-Rubiaceae-ΜΧ
κολλητσίδα κυρ/καρπη-Galium tricornutum-Rubiaceae-ΜΧ
κοντή φάλαρη-Phalaris brachystachys-Poaceae-ΜΧ
κόνυζα-Conyza spp.-Asteraceae-ΜΧ
κουλούμπακας-Heliotropium europeum-Boraginaceae-Μα
κουλούρι-Dactylis glomerata-Poaceae-Π
κουντούρι-Lolium temulentum-Poaceae-ΜΧ
κουσκούτα-Cuscuta spp.-Cuscutaceae-ΠΡ
κουτσουνάδα-Papaver rhoeas-Papaveraceae-ΜΧ
κουφάγκαθο-Silybum marianum-Asteraceae-Δ
κύπερη κίτρινη-Cyperus esculentus-Cyperaceae-Π
κύπερη πορφυρή-Cyperus rotundus-Cyperaceae-Π
κυρ/καρπη κολλητσίδα-Galium tricornutum-Rubiaceae-ΜΧ
κώνειο-Conium maculatum-Apiaceae-Δ

Λ
λαβατέρα-Lavatera cretica-Malvaceae-Δ
λαγόχορτο-Tragopogon spp.-Asteraceae-Π
λάμιο-Lamium amplexicaule-Lamiaceae-ΜΧ
λάμιο πορφυρό-Lamium purpureum-Lamiaceae-ΜΧ
λάπαθο-Rumex crispus-Polygonaceae-Π
λάπαθο μεγάλο-Rumex obtusifolius-Polygonaceae-Π
λαπάτσα-Polygonum lapathifolium-Polygonaceae-ΜΑ
λάσικα-Loranthus europaeus-Loranthaceae-ΠΡ
λατσίνα-Loranthus europaeus-Loranthaceae-ΠΡ
λαψάνα-Sinapis arvensis-Brassicaceae-ΜΧ
λεία λειβαδοπόα-Poa pratensis-Poaceae-Π
λειβαδοπόα τραχεία-Poa trivialis-Poaceae-Π
λεπτή ήρα-Lolium rigidum-Poaceae-ΜΧ
λεπτό βλήτο-Amaranthus viridis-Amaranthaceae-ΜΑ
λιγκαβέτσι-Cirsium arvense-Asteraceae-Π
λιθόσπερμο-Lithospermum arvense-Boraginaceae-ΜΧ
λουβουδιά-Chenopodium album-Chenopodiaceae-ΜΑ
λουλούδι μπλέ-Orobanche spp.-Orobanchaceae-ΠΡ
λύκος-Cuscuta spp.-Cuscutaceae-ΠΡ
λύκος-Orobanche spp.-Orobanchaceae-ΠΡ
λυκόχορτο-Orobanche spp.-Orobanchaceae-ΠΡ

Μ
μακρόκ/πη παπαρούνα-Papaver dubium-Papaveraceae-ΜΧ
μακ/καρπο ηλιοτρόπιο-Heliotropium dolosum-Boraginaceae-ΜΑ
μαλιά της παναγιάς-Cuscuta spp.-Cuscutaceae-ΠΡ
μάννες-Cyperus esculentus-Cyperaceae-Π
μαντηλίδα, μαργαρίτα-Chrysanthemum coronarium-Asteraceae-ΜΧ
μαρουλιά-Taraxacum officinale-Asteraceae-Π
μαρτιάκος-Senecio vulgaris-Asteraceae-ΜΑ
μαυρόχορτο-Heliotropium europaeum-Boraginaceae-ΜΑ
μεγάλη αγριοβρώμη-Avena sterilis-Poaceae-ΜΧ
μεγάλη γαλατσίδα-Euphorbia helioscopia-Euphorbiaceae-ΜΑ
μεγάλη περικοκλάδα-Calystegia sepium-Convolvulaceae-Π
μεγάλη ταουκνίδα-Urtica pulilifera-Urticaceae-ΜΑ
μεγάλο λάπαθο-Rumex obtusifolius-Polygonaceae-Π
μεγ.καρπη κολλητσίδα-Galium aparine-Rubiaceae-ΜΧ
μεθυστική ήρα-Lolium temulentum-Poaceae-ΜΧ
μελίλωτος-Melilotus spp.-Fabaceae-Π
μελιός-Viscum album-Viscaceae-ΠΡ
μετάξι-Cuscuta spp.-Cuscutaceae-ΠΡ
μηδική-Medicago spp.-Fabaceae-Π
μικρή αγριοβρώμη-Avena barbata-Poaceae-ΜΧ
μικρή γαλατσίδα-Euphorbia peplus-Euphorbiaceae-ΜΑ
μικρή μουχρίτσα-Echinochloa colonum-Poaceae-ΜΑ
μικρή τσουκνίδα-Urtica urens-Urticaceae-ΜΑ
μικρόκαρπη κολλητσίδα-Galium spurium-Rubiaceae-ΜΧ
μικρόκαρπη φάλαρη-Phalaris minor-Poaceae-ΜΧ
μίλιο-Milium vernale-Poaceae-ΜΧ
μολόχα-Malva spp.-Malvaceae-ΜΑ/Π
μοσχοκύπερη-Cyperus difformis-Cyperaceae-Π
μουχρίτσα-Echinochloa crus-galli-Poaceae-ΜΑ
μουχρίτσα μικρή-Echinochloa colonum-Poaceae-ΜΑ
μπιφόρα-Bifora radians-Apiaceae-ΜΧ
μπλέ λουλούδι-Orobanche spp.-Orobanchaceae-ΠΡ
μπλουέ-Centaurea cyanus-Asteraceae-ΜΧ
μυρώνι-Scandix pectin-veneris-Apiaceae-ΜΧ

Ν
νεραγριάδα-Paspalum distichum-Poaceae-Π
νεραϊδογνέματα-Cuscuta spp.-Cuscutaceae-ΠΡ
νεροκάλαμο-Phragmites communis-Poaceae-Π
νεροκάρδαμο-Nasturtium officinale-Brassicaceae-Π
νεροπιπεριά-Polygonum hydropiper-Polygonaceae-ΜΑ

Ξ
ξάνθιο-Xanthium strumarium-Asteraceae-ΜΑ
ξινάκι-Rumex acetosella-Polygonaceae-ΜΧ
ξινίθρα-Oxalis pes-caprae-Oxalidaceae-Π
ξινίθρα-Rumex acetosella-Polygonaceae-ΜΧ
ξινολάπαθο-Rumex acetosa-Polygonaceae-ΜΧ

Ο
οξαλίδα-Oxalis pes-caprae-Oxalidaceaea-Π
ορλάγια-Orlaya kochi-Apiaceae-ΜΧ
οροβάγχη-Orobanche spp.-Orobanchaceae-ΠΡ
ορύζοψη-Oryzopsis miliacea-Poaceae-Π

Π
παλαμίδα-Cirsium arvense-Asteraceae-Π
πανικό-Panicum repens-Poaceae-ΜΑ
παπαρούνα κοινή-Papave rhoeas-Papaveraceae-ΜΧ
παπαρούνα μακρ/ρπη-Papaver dubium-Papaveraceae-ΜΧ
παράδοξη φάλαρη-Phalaris paradoxa-Poaceae-ΜΧ
πάσπαλος-Paspalum dilatatum-Poaceae-Π
πεντάνευρο-Plantago spp.-Plantaginaceae-ΜΧ
περδικούλι-Anagalis arvensis-Primulaceae-ΜΧ
περδικούλι-Parietaria diffusa-Urticaceae-Π
περδικούλι-Parietaria judaica-Urticaceae-Π
περιδρομόχορτο-Asphodeline lutea-Liliaceae-Π
περικοκλάδα-Convolvulus arvensis-Convolvulaceae-Π
περικοκλάδα μεγάλη-Calystegia sepium-Convolvulaceae-Π
περιπλοκάδα-Convolvulus arvensis-Convolvulaceae-Π
πετραγγουριά-Ecballium elaterium-Cucurbitaceae-Π
πηρούνι-Erodium cicutarium-Geraniaceae-ΜΧ
πηρούνι-Scandix pectin-veneris-Apiaceae-ΜΑ
πικραγγουριά-Ecbalium elaterium-Cucurbitaceae-Π
πικραλίδα-Cichorium intybus-Asteraceae-Π
πικροράδικο-Cichorium intybus-Asteraceae-Π
πικροσταφίδα-Solanum nigrum-Solanaceae-ΜΑ
πικρόκοχορτο-Sisymbrium spp.-Brassicaceae-ΜΧ
πλαγιαστό βλήτο-Amaranthus blitoides-Amaranthaceae-MA
πόα κοινή-Poa annua-Poaceae-MA
ποικ/μος αγριοπανσές-Viola tricolor-Violaceae-ΜΧ
πολύανθη ήρα-Lolium multiflorum-Poaceae-ΜΧ
πολύγονο-Polygonum lapathifolium-Polygonaceae-ΜΑ
πολύγονο αναρ/χώμενο-Bilderdykia convolvulus-Polygonaceae-ΜΑ
πολύετές βλήτο-Amaranthus deflexus-Amaranthaceae-Π
πολύετής ζωχός-Sonchus arvensis-Asteraceae-Π
πολύετής ήρα-Lolium perenne-Poaceae-ΜΧ
πολύετής τσουκνίδα-Urtica dioica-Urticaceae-Π
πολυκόμπι-Polygonum aviculare-Polygonaceae-ΜΑ
πολυκόνδυλο-Equisetum arvense-Equisitaceae-Π
πορφυρή κύπερη-Cyperus rotundus-Cyperaceae-Π
πορφυρό λάμιο-Lamium purpureum-Lamiaceae-ΜΧ
πράσινη σετάρια-Setaria viridis-Poaceae-ΜΑ

Ρ
ραγάζι-Scirpus maritimus-Cyperaceae-Π
ραδίκι-Cichorium intybus-Asteraceae-Π
ραματάκι-Convolvulus arvensis-Convolvulaceae-Π
ρανούγκουλος-Ranunculus trichophyllus-Ranunculaceae-Π
ραπανίδα-Raphanus raphanistrum-Brassicaceae-ΜΧ
ράπη-Typha spp.-Typhaceae-Π
ράπιστρο-Rapistrum rugosum-Brassicaceae-ΜΧ
ρένα-Typha spp.-Typhaceae-Π
ρούβαλο-Orobanhe spp.-Orobanchaceae-ΠΡ

Σ
σετάρια-Setaria spp.-Poaceae-ΜΑ
σετάρια γλαυκόχρωμη-Setaria glauca-Poaceae-ΜΑ
σετάρια κίτρινη-Setaria pumila-Poaceae-ΜΑ
σετάρια πράσινη-Setaria viridis-Poaceae-MA
σετάρια σπονδυλωτή-Setaria verticillata-Poaceae-MA
σιδηρόχορτο-Polygonum aviculare-Polygonaceae-ΜΑ
σκαντζίκι-Scandix pectin-veneris-Apiaceae-ΜΑ
σκαρολάχανο-Mercurialis annua-Euphorbiaceae-ΜΑ
σκαρόχορτο-Mercurialis annua-Euphorbiaceae-ΜΑ
σκίρπος-Scirpus mucronatus-Cyperaceae-ΜΑ
σκυλοβρούβα-Sisymbrium spp.-Brassicaceae-ΜΧ
σολανό-Solanum eleagnifolium-Solanaceae-Π
σπαθόχορτο-Oryzopsis miliaceae-Poaceae-Π
σπέργουλα-Spergula arvensis-Caryophyllaceae-ΜΑ
σπερδούκλι-Asphodeline lutea-Liliaceae-Π
σπονδυλωτή σετάρια-Setaria verticillata-Poaceae-ΜΑ
σταφυλινάκος-Daucus carota-Apiaceae-Δ
στελλάρια-Stellaria media-Caryuphyllaceae-ΜΧ
στρύχνος-Solanum nigrum-Solanaceae-ΜΑ
στύφνος-Solanum nigrum-Solanaceae-ΜΑ
συρματόχορτο-Polygonum aviculare-Polygonaceae-ΜΑ
σφερδούλι-Asphodelus aestivus-Liliaceae-Π

Τ
τάτουλας-Datura stramonium-Solanaceae-ΜΑ
τραγιά-Capsella bursa-pastoris-Brassicaceae-ΜΧ
τραγοπώγονας-Tragopogon spp.-Asteraceae-Π
τραχεία λειβαδοπόα-Poa trivialis-Poaceae-Π
τραχύ βλήτο-Amaranthus retroflexus-Amaranthaceae-ΜΑ
τραχύς ζωχός-Sonchus asper-Asteraceae-ΜΧ
τριβόλι-Tribulus terrestris-Zygophyllaceae-ΜΑ
τριχωτό ηλιοτρόπιο-Heliotropium hirsutissimum-Boraginaceae-ΜΑ
τσάκρα-Leontice leontopetalum-Berberidaceae-Π
τσένερη-Salsola kali-Chenopodiaceae-ΜΑ
τσουβέλι-Orobanche spp.-Orobanchaceae-Π
τσουκνίδα μεγάλη-Urtica pilulufera-Urticaceae-ΜΑ
τσουκνίδα μικρή-Urtica urens-Urticaceae-ΜΑ
τσουκνίδα πολυετής-Urtica dioica-Urticaceae-Π
τσουρκάς-Capsella bursa-pastoris-Brassicaceae-ΜΧ

Υ
υπήκοο-Hypecoum spp.-Fumariaceae-ΜΧ

Φ
φάλαρη κοντή-Phalaris brachystachys-Poaceae-ΜΧ
φάλαρη μικρόκαρπη-Phalaris minor-Poaceae-ΜΧ
φάλαρη παράδοξη-Phalaris paradoxa-Poaceae-ΜΧ
φεστούκα-Festuca spp.-Poaceae-Π
φιδόχορτο-Dracunculus vulgaris-Araceae-ΜΑ
φλώμος-Euphorbia characias-Euphorbiaceae-Π
φλώμος-Verbascum spp.-Scrophulariaceae-Δ
φούσκα-Leontice leontopetalum-Berberidaceae-Π
φραγκοσυκιά-Opuntia ficus-indica-Cactaceae-Π
φτέρη-Pteridium aquilinum-Polypodiaceae-Π

Χ
χαμαισυκή-Euphorbia chamaesyche-Euphorbiaceae-ΜΑ
χαμομήλι-Chamomila recutita-Asteraceae-ΜΧ
χρωζοφόρα-Chrozophora tinctoria-Euphorbiaceae-ΜΑ
χτένι αφροδίτης-Scandix pectin-veneris-Apiaceae-ΜΑ
χωνάκια-Convolvulus arvensis-Convolvulaceae-Π

ψ
ψαθί-Typha spp.-Typhaceae-Π
ψηδόχορτο-Polygonum aviculare-Polygonaceae-ΜΑ

Πηγή: www.eze.org.gr

Διαβάστε ακόμη:Ελληνικά ονόματα φυτών-βοτάνων

1 σχόλιο:

  1. Αν δεν κάνω λαθος για το περδικούλι ή περδικάκι (parietaria) το diffusa είναι το ίδιο με το judaica και δεν αναφέρεται το cretica.

    Με σεβασμό

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα