Δημιουργείται εθνικό μητρώο υδρογεωτρήσεων

εθνικό μητρώο υδρογεωτρήσεων

«Με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (ΙΓΜΕΜ) ξεκινά... η υλοποίηση του έργου δημιουργίας Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων, για τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας. Σύμφωνα με τη σύμβαση, ανατίθεται στο ΙΓΜΕΜ η συστηματική και αναλυτική απογραφή των υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης, σε όλες τις περιοχές της χώρας, με συλλογή υφιστάμενων δεδομένων, αλλά και επιτόπιες έρευνες και μελέτες.

Το Εθνικό Μητρώο Υδρογεωτρήσεων θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείριση των απολήψεων ύδατος και τη προστασία των υπόγειων υδροφόρων από την υπεράντληση. Το εν λόγω έργο θα συμβάλει, επίσης, στην αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά αλλά και στη διαμόρφωση, εφαρμογή και έλεγχο πολιτικών (τιμολογιακή πολιτική, εξοικονόμηση νερού, προγράμματα μέτρων) που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων».

Το μεταφέρω επειδή:

1. Είναι σχετικό με την ανάρτησή μου για το νερό και την ανάγκη ορθής διαχείρισης.

2. Επιβεβαιώνει την ανυπαρξία σχετικής πολιτικής που κατήγγειλα.

3. Δικαιώνει την σκληρή γλώσσα που χρησιμοποίησα.

4. Δείχνει ότι κάτι αρχίζει να κινείται στο τεράστιο θέμα προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων.

5. Απαντάει ουσιαστικά στα ερωτήματα που έθεσα στην παράγραφο «ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ», αρκεί βέβαια να υλοποιηθούν έγκαιρα οι σχετικές συμβάσεις.

6. Αναφέρει καθαρά τις πιέσεις που δέχεται η χώρα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στον τομέα υδροοικονομίας και διαχείρισης, χωρίς πουθενά να υπάρχουν στοιχεία για ιδιωτικοποίηση του υδατικού δυναμικού.

Ζητώ την κατανόησή σας, αλλά αποφάσισα να το μεταφέρω επειδή είναι ένα είδος δημόσιας επιβεβαίωσης των θέσεών μου.

Πηγή: vagia-gr.blogspot.com

Διαβάστε ακόμη: Νερό - Το ανεκτίμητο αγαθό με τις ευάλωτες ισορροπίες
Δημοσίευση σχολίου