Απρίλιος: Άγρια φαγώσιμα χόρτα της Ελλάδας

Αναγνώριση και συλλογή άγριων φαγώσιμων χόρτων τον Απρίλιο

Απρίλιος: Άγρια φαγώσιμα χόρτα της Ελλάδας
Άγρια φαγώσιμα χόρτα της Ελλάδας

Αγριοράδικα, παχιές-Hypochoeris radicata
Αγριοράδικα, παχιές-Hypochoeris radicata

Άγριο καρότο-Daucus carota
Άγριο καρότο-Daucus carota

Βοιδόγλωσσα-Echium italicum
Βοιδόγλωσσα-Echium italicum

Ζοχός-Sonchus oleraceus
Ζοχός-Sonchus oleraceus

Λάπατο-Rumex+sp.
Λάπατο-Rumex+sp.

Νερομαντηλίδα-Chysanthemum segetum
Νερομαντηλίδα-Chysanthemum segetum

Πολυκόμπι-Equisetum arvense
Πολυκόμπι-Equisetum arvense

Ραδίκι κιχώριο-Cichorium intybus L.
Ραδίκι κιχώριο-Cichorium intybus L.

Σκολυμος-Scolymus hispanicus L.
Σκολυμος-Scolymus hispanicus L.

Τσουκνίδα-Urtica dioica
Τσουκνίδα-Urtica dioica

Χηροβότανο-Helminthotheca echioides L.
Χηροβότανο-Helminthotheca echioides L.

Διαβάστε ακόμη:Συνταγές με άγρια χόρτα

Δημοσίευση σχολίου