Σύσταση και γονιμότητα των χωμάτων της Ελλάδος

Σύσταση και γονιμότητα των χωμάτων της Ελλάδος

Τι στοιχεία περιέχουν τα χώματα της Ελλάδας

Οι πίνακες δίνουν σύντομο κατάλογο των χωμάτων πού μάζεψαν, επίσης και τις ποσότητας των διαφόρων γονίμων στοιχείων, που ευρέθηκαν σε 200,000 χιλιόγραμμα χώματος. Αυτό είναι το βάρος του χώματος σε έκταση ενός στρέμματος, με 15 πόντους βάθος. Ώστε οι πίνακες αυτοί δεικνύουν την γονιμότητα του οργωμένου χώματος σε ένα στρέμμα γης.

Αυτό είναι το στρώμα πού θα πλουτισθεί με τα γόνιμα στοιχεία που ύστερα που ύστερα με το όργωμα θα παραχωθούν μέσα στην γη. Η απόδοση της εσοδείας εξαρτάται πολύ από την γονιμότητα που έχει το οργωμένο στρώμα, (όπως το σημειώνομε στους πίνακες, επήραμε μερικά δείγματα από αυτό το κάτω χώμα, (υπόχωμα) και το αναλύσαμε. Σε κάθε δείγμα που επήραμε, βάλαμε και από ένα αριθμό για την ευκολία του αναγνώστου οι αριθμοί αυτοί ξαναγράφονται στην αντίστοιχη σελίδα. Από τις δυο σελίδας, στην αριστερή είναι ό κατάλογος των δειγμάτων, και στη δεξιά γράφονται οι ποσότητες των διαφόρων στοιχείων της γονιμότητος. Επίσης σε 2 σελίδες γράφονται τα ονόματα των πόλεων και των χωρίων της περιφερείας όπου επήραμε τα δείγματα. Όπου είναι μαζί δυο και τρία ονόματα, τα μέρη αυτά ευρίσκονται στην ιδίαν περιφέρεια. Οι αριθμοί 14, 15, 16 δεικνύουν ότι τα μικρά χωρία Λικόχια και Ίμβραΐμη ευρίσκονται κοντά στη Μεγαλόπολιν.

Συνήθως ό γεωργός γνωρίζει πολύ καλά τον φυσικό χαρακτήρα τού χώματος. Για να τούς διευκολύνουμε να αναγνωρίζουν τα χώματα πού εξετάσαμε, σημειώνουμε στους πίνακας, στην τελευταία στήλη της αριστεράς σελίδας, τον χαρακτήρα αυτόν του κάθε χώματος. Τα φυσικά μόρια τού χώματος ταξινομούνται με την σειράν κατά μέγεθος, ούτω: πέτρες, χαλίκια, άμμος, «σίλτι» και γλίνα (άργιλος). Η γλίνα είναι ιδιαίτερη ουσία. Όταν βραχεί, κολλά και γίνεται σαν ζυμάρι και όταν ξεραθεί ή μάζα μαζεύει και σκάζει. Τα μόρια της γλίνας είναι πάρα πολύ μικρά, τόσο πολύ ώστε να μημπορούν να διακρίνονται με το μάτι, έκτος αν είναι σε μάζα.

Στα άλλα είδη τα μόρια ομοιάζουν πολύ, διαφέρουν μονάχα κατά το μέγεθος. Το σίλτι είναι λεπτότερο από την άμμο, ενώ τα χαλίκια και οι πέτρες είναι χονδρότεροι. Για αυτό λοιπόν το σίλτι δεν μοιάζει καθόλου με την γλίνα ενώ από την άμμο διαφέρει μόνον επειδή είναι λεπτότερο.

Εκτός απ' αυτά τα μόρια της γης, τα χώματα περιέχουν επίσης λίγο-πολύ και μία οργανική ουσία από σαπισμένες ή μισοσαπισμένες ρίζας των φυτών, ή και άλλη βλάστηση. Όταν στο χώμα υπάρχει μετρία ποσότητητα από αυτήν την οργανική ουσία, το χώμα λέγεται «λόαμι».
Το χώμα πού περιέχει μεγάλη ποσότητα από την οργανική αυτή ουσία λέγεται φυτόχωμα, αν ή ουσία αύτη έχει σαπίσει και τύρφη αν δεν έχει ακόμα σαπίσει καλά.

Πίνακας των στοιχείων των Ελληνικών χωμάτων

Σύσταση και γονιμότητα των χωμάτων της Ελλάδος

Σύσταση και γονιμότητα των χωμάτων της Ελλάδος

Σύσταση και γονιμότητα των χωμάτων της Ελλάδος

Σύσταση και γονιμότητα των χωμάτων της Ελλάδος

Σύσταση και γονιμότητα των χωμάτων της Ελλάδος

Πηγή: Πως η Ελλάς μπορεί να παράγη περισσότεραν τροφήν-Υπό Κύριλλου Γεωργ. Όπκινς/Εν Αθήναις 1919

Διαβάστε ακόμη:Φυσικά εντομοκτόνα από φυτά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα