Καλὴν χρονιὰ Ἕλληνες

Καλὴν χρονιὰ νὰ ἔχουμε ὅλοι μας.
Δύσκολες συνθῆκες… Δύσκολες ὧρες… Δύσκολη ἡ ἐπιβίωσις…
Μὰ δὲν σκιάζομαι… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, πάντα, μὰ πάντα, κάτω ἀπὸ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες, ἐμεῖς τὰ καταφέραμε… Βγῆκαμε καὶ ζωντανοὶ καὶ νικητὲς μέσα ἀπὸ τὶς περιπέτειες.
Γιατί λοιπόν νά μήν τά καταφέρουμε σήμερα; Τί ἄλλαξε;
Μήπως τό ὅ,τι κάποιοι, ἴσως περισσότεροι ἀπό ἄλλες φορές, κατάφεραν νά βολευτοῦν καί νά ἁπλώσουν ἐπάνω μας τίς σκιές τους;

Καλὴν χρονιὰ Ἕλληνες

Ἔ καί;
Πρώτη φορά εἶναι;
Μήπως ξεσχάσαμε τούς Ῥωμαίους, ἀνατολικούς καί δυτικούς;
Μήπως ξεχάσαμε τούς Τούρκους;
Μήπως ξεχάσαμε τούς Γερμανούς, πού ἦλθαν καί ξανάλθαν;

Ποιός δέν πάσχισε νά μᾶς ἐξαφανίσῃ, μά, σὲ πείσμα ὅλων, ἀκόμη, παραμένουμε ζωντανοί κι ἀποφασισμένοι;
Ἴσως περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλην φορά…
Ἴσως περισσότερο τώρα, ἀπὸ κάθε ἄλλην φορά, συνειδητοποιοῦμε πὼς τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ὁ κατακτητής, ἤ τὸ ὄνομά του, ἀλλὰ ἐμεῖς ποὺ τοῦ ἐπιτρέπουμε νὰ περνᾶ ἀπὸ ἀνοικτὲς Κερκόπορτες…

Ἔ λοιπόν, τώρα πιὰ φθάνει ἡ στιγμὴ ποὺ θὰ γκρεμιστοῦν οἱ Κερκόπορτες…
Τώρα πιὰ φθάνει ἡ Ὥρα ἡ μεγάλη, ποὺ ἡ κάθαρσις, μέσα ἀπὸ τὴν Ῥοὴ τῶν γεγονότων, θὰ φέρῃ αὐτὸ ποὺ χρεαζόμαστε ἐμεῖς, ἀλλὰ κι ὅλος ὁ πλανήτης…
Τώρα πιὰ μπήκαμε στὴν τελικὴ εὐθεία…
Καὶ θὰ τὰ καταφέρουμε… Δὲν ἔχουμε ἄλλην ὁδό. Μόνον τὴν νίκη!

Καλὴν χρονιὰ Ἕλληνες.
Δύσκολα χρόνια ἀλλὰ σημαντικὰ γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ ἐὰν ἀξίζουμε νὰ βγοῦμε ζωντανοὶ ἀπὸ ὅλον αὐτὸν τὸν πόλεμο, ἤ ὄχι.
Καὶ θὰ βγοῦμε…
Καλὴν χρονιά.

Δύναμιν, Ὑγεία καὶ Πίστη στὸ ἀποτέλεσμα χρειάζονται…
Καὶ σιγὰ σιγὰ τὰ ἐπανακτοῦμε…

Φιλονόη

Εἶμαι καλὰ διότι τὸ θέλω ἐγώ!

Εἶμαι καλά, διότι εἶμαι ζωντανή!
Εἶμαι καλά, διότι καὶ σήμερα ὁ Ἥλιος μοῦ χαμογελᾶ, ἄν καὶ κάπως ντροπαλά…
Ἔχω τὰ χρώματα ἀπὸ τὰ φυτά… Τὸ ἄρωμά τους…
Ἔχω τὸν ἦχο τῆς θαλάσσης… Τὴν μυρωδιά της…
Ἔχω τὰ βουνά… Τὸν ἄνεμο… Τὸ νερό… Καὶ εἶναι ὅλα δικά μου… Ὅλα… Εἶναι ἐκεῖ καὶ μὲ περιμένουν νὰ τὰ γευθῶ… Νὰ τὰ ἀπολαύσω… Νὰ μοιραστῶ τὴν ὀμορφιά τους…
Εἶμαι καλά, διότι ἔχω ὅλα ὅσα μοῦ χρειάζονται…
Ἔχω τὴν ἀνάσα μου… Ἔχω τὸ σῶμα μου γερό, δυνατό, ἀρτιμελές…
Ἔχω τὴν σκέψιν μου διαυγή…
Ἔχω τὴν δύναμιν νὰ ἀντιμετωπίσω κάθε ἀναποδιά…
Ἔχω τὴν θέλησιν καὶ τὸ σθένος νὰ μπῶ σὲ κάθε περιπέτεια καὶ νὰ τὴν ξεπεράσω…
Ἔχω καὶ τὰ ὄνειρά μου, ποὺ μοῦ ἀνοίγουν διαρκῶς νέους δρόμους…

Δὲν χρειάζομαι κάτι περισσότερο…
Τὰ ἔχω ὅλα…

Τὰ ντουλάπια μου δὲν εἶναι γεμάτα μὲ τρόφιμα… Ἔ καί;
Ὁ λογαριασμός μου στὴν τράπεζα δὲν εἶναι γεμάτος μὲ χρήματα… Ἔ καί;
Ἡ δεξαμενὴ τοῦ πετρελαίου δὲν ἔχει καύσιμα… Ἔ καί;
Ἕνα χαμόγελο, μία καλημέρα, ἕνας περίπατος ἀκόμη καὶ μέσα στὴν πόλι, λύνει ὅλα τὰ προβλήματα…
Διότι προβλήματα δὲν ὑπάρχουν, ὅταν ἐγὼ εἶμαι καλά…

Ἔχω τὴν οἰκογένειά μου…
Ἔχω τοὺς ἀγαπημένους μου φίλους πάντα κοντά μου…
Ἔχω λίγο κρασὶ πάντα στὸ ψυγεῖο μου καὶ μποροῦμε νὰ τὸ μοιραστοῦμε…
Ἔχω τὸ χαμόγελο τόσων παιδιῶν, τὶς γκριμάτσες τους, τὶς φωνές τους, ἀκόμη κι ὅταν μὲ ἐκνευρίζουν μὲ τὰ ζουζουνίσματά τους…
Ἔχω τὸν σύντροφό μου φίλο μου, βράχο δυνατό, πλάι μου…
Ἔχω τὴν ὑγεία μου…
Ἔχω πάντα ἕνα βιβλίο δίπλα μου… Ἔχω τὶς σκέψεις μου… Ἔχω τὶς στιγμές μου…
Ἔχω τὰ πάντα… Τί μοῦ λείπει;

Εἶμαι ἐδῶ, στέκομαι ὄρθια, ἀντιμετωπίζω τὸ κάθε πρόβλημα μὲ χαμόγελο καὶ τὸ πρόβλημα, αὐτομάτως, ἐξατμίζεται… Τελειώνει… ἤ, σκέτο μικραίνει…
Τί περιμένουμε λοιπόν;
Σὲ λίγο, δὲν ξέρουμε σὲ πόσο, θὰ σβήσουμε.
Πόσος χρόνος μένει στόν κάθε ἕναν ἀπό ἐμᾶς;
Δέν εἶναι καλλίτερο νά τόν ἀπολαύσουμε μέ ὅλες μας τίς αἰσθήσεις καί τίς δυνάμεις;
Δέν εἶναι πολυτιμότερον νά ζήσουμε κάθε μας στιγμή σάν νά εἶναι ἡ τελευταία μας;
Δέν εἶναι σημαντικότερον νά ἐκτιμήσουμε αὐτά πού ἤδη ἔχουμε, καί πού εἶναι τόσο πολλά, καί νά τά τιμήσουμε ὅπως τούς πρέπει;

Εἶμαι καλὰ διότι τὸ θέλω ἐγώ.
Μπορῶ! Ὅλοι μας μποροῦμε.
Εἶμαι καλὰ διότι εἶναι τὸ μοναδικό μου ὅπλο ἀπέναντι σὲ κάθε δυστυχία.
Εἶμαι καλὰ διότι ἡ ζωή μου μοῦ ἀνήκει… Δὲν τὴν χαρίζω…
Καὶ θὰ τὴν γευθῶ… Ὅπως μοῦ πρέπει…

Καλὴν χρονιά, μὲ ὑγεία…
Καὶ νὰ θυμόμαστε… Εἴμαστε καλὰ μόνον ὄταν ἐμεῖς θέλουμε νὰ εἴμαστε καλά!!!
Εἴμαστε καλὰ μόνον ὅταν δίδουμε χῶρο, χρόνο καὶ εὐκαιρίες στοὺς ἑαυτούς μας…
Εἴμαστε καλὰ μόνον ὅταν ἀγαπᾶμε καὶ σεβόμαστε πρῶτα καὶ ἐπάνω ἀπὸ ὅλα ἐμᾶς καὶ τὶς ἀνάγκες μας…
Ὅλα τὰ ἄλλα ἀκολουθοῦν…
Μποροῦμε!!! Τὸ ἔχουμε ἀποδείξῃ ἀμέτρητες φορές!

Πηγές: Καλὴν χρονιὰ Ἕλληνες, Εἶμαι καλὰ διότι τὸ θέλω ἐγώ!

Διαβάστε ακόμη:Πηγές βιταμινών από βότανα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν είναι σχετικά και δεν αποσκοπούν σε σοβαρή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος θα διαγράφονται. Παρακαλώ να γράφεται κόσμια και με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Η ευθύνη των σχολίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους σχολιαστές.

Σπόροι και φύτεμα